Nog steeds geen Goede Sint te zien

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 november 2018) 513,58

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld
Middellange termijn: negatief / verdeeld
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een zeer teleurstellende week met een daling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken van bijna 9 punten, maar opnieuw kan men technisch vaststellen, dat er niet echt iets is veranderd (of het moet zijn dat de mogelijkheid van een kopschouderbodempatroon in de meeste markten van tafel is). Wij zullen dat hieronder aan de hand van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken laten zien. Maar het algehele beeld is wel danig verzwakt ook al zijn fundamentele argumenten (PE Ratio’s na koersdalingen tussen 20 en 50% en mooie winstcijfers) duidelijk verbeterd. Men ziet dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de daggrafiek van vele indexen een negatieve draai lijkt in te zetten en hier en daar geldt dat ook voor de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek. Maar deze draai is nog nergens een feit. En de korte Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken geeft nog overal een koopsignaal. De onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren liggen diep en in principe zou dat een positief teken kunnen zijn alleen al omdat het een uitnodiging is voor de Contrarians om een long positie in te nemen. Het blijft echter staan dat de markt op een zeer dunne kabel balanceert. Er hoeft niets te gebeuren en de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken schiet definitief in een winnende positie. Het komt hierop neer dat de markten nergens, behalve in Duitsland, de meest recente Low hebben doorschreden. Maar het scheelt niet veel. De S&P500 noteerde vrijdag bijvoorbeeld 2.632 en zijn Low van 29 oktober ligt op 2.603. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is dat een Low op 26 oktober van 500,45 en een low van 506,90 op 20 november. Als de indexen door deze Lows vallen dan is het verstandig om extra dekking te nemen want men moet verwachten dat er dan nog meer daling op komst is en de einde jaar rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kan men dan hoogstwaarschijnlijk op zijn buik schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Het was het overaanbod aan olie en de daarmede gepaard gaande dalende prijs voor de olie die de oorzaak zou zijn van de zwakke stemming in New York afgelopen vrijdag. Maar zoals wij hieronder schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken ziet het er niet naar uit dat de olieprijs nou plotseling gaat stijgen. De hoop is nu gevestigd op de bijeenkomst begin december van de OPEC-landen, die mogelijk tot een productieverlaging gaan besluiten. Dat de vraag voorlopig niet aan gaat trekken staat wel vast.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Er is geen twijfel mogelijk, als men naar de bovenstaande grafiek kijkt, dat men moet concluderen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich in een middellange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Het MA50 werd doorschreden en het is dalende. De koersen liggen eronder. De mogelijkheid diende zich aan dat de markt weer ging oplopen, maar vrijdag werd daar een vraagteken bij gesteld en gezien de negatieve dag toen in New York moet men het ergste vrezen voor maandag aanstaande in Amsterdam. Een verdergaande daling zet de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weg naar het dieptepunt van 26 oktober op 500,45. Bij een doorbraak van deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken valt hij nog niet direct uit het dalende kanaal, maar de attente belegger zal dan wel zijn hart vasthouden, want de koers ligt dan heel dicht bij de onderkant. Een doorbraak maakt de weg vrij naar het eerstvolgende steunpunt op 489 van rond Nieuwjaar 2017. Als het niveau van 500,45 niet bereikt wordt en de koers gaat stijgen dan is de kans groot dat er een (onevenwichtig) Kopschouderpatroon wordt afgemaakt hetgeen de koers dan op de weg zou zetten naar 566. Dit is alleszins mogelijk wan er is een begin gemaakt met de stijging zij het dat deze zeer gering is. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken staat niet alleen met zijn positieve Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de daggrafiek. De DAX en ook de Nikkei uit Japan laten deze positieve MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zien. In Amsterdam is er echter een mogelijke breuk aan het ontstaan want het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram (niet getoond in de grafiek) is gaan dalen. Dit zegt nog niets, om een valabel signaal af te geven moeten beide onderdelen dalen. De weekgrafieken, helaas, spreken geen betere taal. Bijna overal is het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram gaan dalen. Opnieuw: nog geen paniek, maar de kansen dat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenook gaat dalen en daarmede de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op negatief zet, zijn groot. Tussen de koersen en de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstaat de korte Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Hij is stijgende en de blauwe lijn heeft de zwarte doorschreden. Een echt koopsignaal!!!! Maar veel meer kunnen wij u deze week niet bieden. Het advies is dus voorzichtig zijn en aan de kant blijven. Een extra dekking bij een doorbraak naar beneden is aan te bevelen.

De Rente

Het gaat met het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar nog steeds niet zoals men zou willen. De verwachting dat er een redelijke stijging zou optreden is niet in vervulling gegaan maar anderzijds ligt dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken nu in een gebied dat zeer veel steun biedt. De mogelijkheid dat er tegen het jaareinde nog een flinke stijging optreedt, moet niet uitgevlakt worden, maar zeker zijn wij daar niet van.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar wil het opnieuw proberen. Wij geven hem weinig kans want hij ligt in een gebied dat veel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken toont en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek heeft al een daling ingezet. Macro-economen worden momenteel overigens negatiever voor de $ voor volgend jaar.

De prijs van een vat Brentolie

Met een prijs voor een vat Brentolie van US$58,80 is een steunniveau uit oktober 2017 bereikt. Maar dit ziet er niet sterk uit. In de weekgrafiek zijn de indicatoren nog steeds dalende en zij divergeren negatief. Wij gaan ervan uit dat er nog lagere waarden op de borden gaan verschijnen. De target van US$100, die wij lange tijd hebben aangehouden, raakt hiermee verder uit het zicht.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud is stijgende maar het houdt niet over. Er wordt zwaar negatief gedivergeerd bij een stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Ook worden er nog steeds geen koersdoorbraken gemeld. De prijs ligt nog altijd onder US$1.230 per troy ounce. In feite is dit positief voor de aandelenmarkten, want met deze stijgende prijs maar toch zwakke grafieken moet men concluderen dat het kapitaal geen toevlucht zoekt in de markten van de edele metalen, die daar doorgaans wel gebruikt worden als beleggers verwachten dat de aandelenmarkten verder gaan dalen.

Strategie

Wij zijn op zoek naar aandelen waar wij in kunnen stappen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

De BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-overeenkomst nadert het kookpunt in Groot-Brittannië. De grote vraag wordt of het parlement in London het akkoord afschiet of niet. De discussie rond de begroting van Italië lijkt juist in veiliger water terecht te zullen komen.

26 november 2018 10.00 IFO economische verwachtingencijfers voor Duitsland
28 november 2018 18.00 Toespraak FED-voorzitter Powell
29 november 2018 14.30 Cijfers Amerikaanse binnenlandse consumptie en productie
29 november 2018 20.00 Vrijgave notulen Amerikaanse FOMC

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 19 november 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.