Moeilijker tijden worden voorspeld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (22 augustus 2016) 448,72

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar herstel is niet meer ver weg
Middellange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaat zich inzetten
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Om maar met de deur in huis te vallen. De markten zitten midden in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar tot nu toe voltrekt zich deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in horizontale richting. De indicatoren zijn gedurende die periode al ver gedaald en liggen voor een groot gedeelte onder de nullijn. Hier en daar wordt negatief gedivergeerd (in de VS bijvoorbeeld) maar zeker niet overal. Het vervelende is dat de week Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nu overal aan het dalen is, maar nog wel boven de nullijn ligt. Dat betekent dat de markt, als deze omhoog gaat weinig ruimte heeft. En daarmede is het meeste gezegd. De huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken loopt op zijn einde maar het herstel zal zeer matig zijn en derhalve ligt de vraag voor ons of bijvoorbeeld in Amsterdam het weerstandniveau op 458 gebroken zal worden. De markt wil misschien wel maar het seizoen is er niet naar. De omzetten zijn dan ook zeer laag en de nieuwe toppen, die in Amerika werden gezet, werden zeker niet door hogere omzetten gedragen. Enerzijds lijkt de markt dus sterk, want de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken wordt duidelijk in toom gehouden maar anderzijds is hij zwak want hij wordt niet voldoende ondersteund door vraag. Weinig kopers dus, maar gelukkig ook weinig verkopers.  De Amerikaanse markten blinken uit door mooie stijgingen en prachtige nieuwe All-Time Highs. Zij zijn nu de meest kwetsbare ware het niet dat Europa gewoon is sterker op dalingen in de USA te reageren dan de negatieve handelsdagen in de VS inhouden. Alhoewel een halve week cyclus, zoals uit het verleden blijkt, 10 tot 14 weken aanhoudt zijn de afwijkingen van deze aanname soms groot. Er zijn op dit moment redenen om te veronderstellen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die de weekgrafieken gaan vertonen aan de langere kant zal liggen. September en oktober zullen dus bestreken worden en de ervaring leert dat men in deze maanden alles kan verwachten. Statistisch zijn het de slechtste beursmaanden van het jaar.  Wij gaan er hieronder aan de hand van de weekgrafiek van de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken nog iets verder op in.

De Dow Jones Industrials Average (DJIA)

BLOG 20160822 DJIA

Figuur 1.

U ziet een mooi “dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken”-patroon met twee dieptepunten op 15.370 en 15.450. De top tussen deze twee bodems ligt op 17.977. Vanuit deze afstand berekent men de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken-doelstelling. Deze is 20.600. Uiteraard wordt een dergelijke doelstelling niet ineens bereikt. Iets boven de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken hebben wij een dunnere horizontale lijn getekend. Hij start met het vorige All-Time High en deze lijn maakt het duidelijk zichtbaar dat er in de afgelopen tijd nieuwe All-Time Highs zijn gezet door de DJIA. Dit geldt overigens voor alle grote Amerikaanse markten. De doorbraak door de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken geschiedde pas nadat er een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken was gevormd. Tot nu toe dus een prachtig beeld, dat kan gelden voor de leerboeken van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Maar onderaan in de figuur waar u in het zwart een Histogram van het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken ziet, ziet u de onderliggende krachten. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken daalt en zeker tijdens de doorbraak van de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken en daarna was het zeer laag. Hierbij zij aangetekend dat een doorbraak altijd dient te geschieden op een hoog volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken wil de doorbraak voldoen aan alle technische eisen. In dit geval dus wordt een probleem voorspeld. Iets hoger vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij daalt en hij bevestigde de nieuwe toppen dus niet. Ook dit duidt op onvoldoende kracht in de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Tot slot ziet u de twee gemiddeldes, het MA10 en het MA40. Achttien weken geleden werd er een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Cross gevormd hetgeen een duidelijk bullish signaal was maar nu liggen de twee gemiddeldes ver van elkaar en de koersen liggen ook nog eens flink daarboven. Hier gaat het probleem van de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken dringen. Grote afstanden worden (onder deze wet) altijd verkleind en in dit geval zal dit ongetwijfeld gebeuren door een koersdaling. De DJIA grafiek duidt er dus op dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op afzienbare tijd versterkt gaat worden. Een daling ligt in het verschiet ook al is deze niet noodzakelijkerwijs imminent. De voorzichtige belegger houdt er natuurlijk rekening mee. Voor wat de DJIA betreft zijn de steun niveaus duidelijk in de grafiek te zien waarbij het MA50 op circa 16.000 een sterke rol kan gaan spelen. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken worden de niveaus 445, 435 en 410 belangrijk. Maar de daling, die wij voorzien, hoeft zich niet in één vloeiende lijn omlaag te volrekken. De dagchart kan zeer goed stijgingen noteren en zal dat ongetwijfeld ook doen. Maar de algemene tendens zal omlaag gericht blijven en dit zal inzetten als de DJIA zijn All-Time High uit mei van het vorige jaar van 18.350 boven zich zal laten liggen.

De Rente

Nog steeds is er geen omslag in de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10 jaar Nederlandse Staatsleningen laat zien, maar het gaat niet meer van harte. Draghi blijft pompen en dus zien wij een herstel van het rente niveau nog niet komen. Maar de rente ligt nog steeds hoog in het dalende kanaal. Er is dus niets veranderd in het beeld zoals wij dat vorige week beschreven.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar heeft afgelopen week weer flink ingeleverd, maar hij ligt nog altijd binnen zijn horizontale kanaal en zolang hij niet onder de onderzijde van dit kanaal, op 87,27, noteert, is er dus alleen maar sprake van normale fluctuaties. Overigens is er wel sprake van een “failed rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken” binnen dit kanaal. En dat betekent dat de kansen op een doorbraak omlaag beginnen te groeien.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is bijna weer terug op het niveau van 9 juni. Een dezer dagen zal er wel even een terugval komen maar zover als nu is te overzien gaat hij daarna weer hoger. Hoogstwaarschijnlijk gaat hij dan door de US$53, maar zijn volgende doel, dat op US$70 ligt, zal hij niet direct halen. Op US$62,5 ligt er ook een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Iedereen uit de energie-bedrijfstak (en velen ook daarbuiten) gaat opgetogen zijn als hij daar komt.

Het Goud

De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die men heeft kunnen zien in de prijs van de edele metalen, is nog niet voorbij. Het goud werd bijna niet geraakt, het zilver iets meer maar tot nu toe mag het niets om het lijf hebben. Op US$1.320 en US$1.280 liggen voor wat de prijs van een troy ounce goud betreft de weerstanden. Hij is wel op een dalende trendlijn gekomen en misschien vindt hij daar enige steun.

Agenda

Lezers van onze blog hebben ons gevraagd of wij aan kunnen geven of en zo ja welke gebeurtenissen in de komende week van belang zouden kunnen zijn voor de ontwikkelingen op de beurs. Wij zullen geen uitputtende lijst van alle gebeurtenissen opnemen, maar hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan. Wij zullen dit overzicht in de komende tijd iedere week opnemen.
·    22 augustus, 10.00 uur: Purchasing Managers Index-cijfers voor Europa (PMI, Markit);
·    22 augustus, 15.45 uur: Purchasing Managers Index-cijfers voor de VS (PMI, Markit);
·    23 augustus, 14.30 uur: Durable Goods Orders VS;
·    23 augustus, 16.00 uur: New Home Sales VS;
·    24 augustus, 08.00 uur: Duitse groeicijfer (GDP);
·    26 augustus, 01.30 uur: Inflatiecijfers Japan
·    26 augustus, 14.30 uur: Consumentenbestedingen VS
Het gaat hier dus om gebeurtenissen, die in de afgelopen maanden verhoudingsgewijs redelijk tot veel invloed hadden op het marktgebeuren direct na publicatie.

Strategie

Wij hebben in de afgelopen dagen enkele minder sterke posities opgeruimd. In alle gevallen ging het om aandelen en aandelenfondsen die een pullback hebben doorgemaakt terug naar het niveau van de eerdere doorbraak omlaag (januari van dit jaar). Het zijn typisch dit soort aandelen, waarvan het technische beeld de laatste dagen meer en meer verzwakt, waarom wij voorzichtig zijn met deze markt. Wij verkochten onder meer aandelen Peugeot, Tubize en Powershares (een ETF) Clean Energy.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 22 augustus 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.