Nog steeds reactie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (28 mei 2018) 562,77

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief, maar correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wordt aangekondigd
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er zijn bijna geen gegevens vrijgekomen over de eventuele onderhandelingen tussen de VS en Europa waar het de dreigingen van Trump aangaat om vanaf 1 juni de staalprijzen te verhogen. Vanuit Europa is gesteld dat men best wil onderhandelen maar dan moeten eerst de dreiging van tafel. Intussen heeft Europa wel de suggestie gedaan om meer vloeibaar gas vanuit Amerika te importeren, dat dan in de plaats zou komen van gas dat men uit Rusland importeert. Vrijdag wordt dus een belangrijke dag. Intussen zijn ook de optimistische geluiden van de olifant in het Witte Huis over China weer op de helling gezet en worden nu de auto-importen in de VS op de korrel genomen. Er hangen dus wel weer enkele zwaarden boven de markt en de wereld dient zich dus zorgen te blijven maken over het porselein.

Technisch gesproken zijn er veel negatieve indicaties te zien in de grafieken. De top van 22 mei ging vergezeld van een zeer hoge uitslag van de Call/Put Ratio in Amsterdam. Dat is negatief. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gedraagt zich niet zoals wij dat zouden willen. Bij een dalende beurs zou dit achter moeten blijven maar dat doet het op dit moment niet. De Chaikin Indicator is dan ook gaan stijgen. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstaat op het punt te draaien. De daggrafieken dalen en tegelijkertijd divergeren ze negatief. De weekgrafieken zien er (nog) beter uit. Hier en daar draait de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken maar er wordt niet negatief gedivergeerd. Wel zijn ze het vrijwel allemaal eens als het over de laatste candle gaat want deze duidt bijna overal op een negatieve draai van de markt. Er zullen dus wel scherven vallen in de porseleinkast en nu de weekgrafieken aan een draai toe lijken te zijn mag men niet verwachten dat de zwakte in de markt snel voorbij zal zijn.

Maar dan komt toch Amerika weer even om de hoek kijken want waar de week momans in Europa en Japan hoog liggen en de draai aan het inzetten zijn daar liep in Amerika de voorafgaande stijging sterk achter en nu valt het op dat de week momans daar nog lang niet zo ver zijn en dat wijst op een beperkte daling. Het is dus zaak om in de komende tijd de Amerikaanse markt goed in de gaten te houden. Hieronder laten wij daarom de daggrafiek van de S&P500 zien.

De S&P 500 Index op dagbasis

Figuur 1.

U ziet in het rood de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken getekend en daarbinnen slingeren zich de koersen. Zij liggen nog boven de lichtzwart gekleurde lijn, het MA20. Het feit dat de koersen daar nog boven liggen wordt als positief aangemerkt want onder de MA20 zal men u gemakkelijk aanraden om even van de onderliggende waarde af te blijven. In feite is daarmede het koersplaatje dus positief te noemen. Het donkerzwarte patroon, de dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken, hebben wij u al eerder laten zien, ook voor de Dow Jones Industrial Index. Een dergelijk patroon wordt theoretisch gezien aan de bovenkant verlaten. En dat gebeurde ook op 9 mei. Daarna is er opnieuw van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken sprake, maar nu is het best mogelijk dat het hier gaat om een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken, die na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken vaak voorkomt. Als we daar mee te maken hebben zal de koers terugvallen tot ergens rond 2.650, waar de bovenkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken dan uit zal komen. Maar wij hebben twijfel bij deze mogelijkheid en dat komt omdat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zo sterk negatief divergeert. Hij had geen kracht meer om bij de laatste top duidelijk aan een hoger niveau te reiken. Hij is nu dalende. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder is op weg naar beneden. Hij heeft zijn top gezet bij de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken maar de daarop volgende top werd door hem ook niet onderstreept. Hij divergeert dus eveneens negatief en is nu op weg naar beneden. De daggrafiek van de SP500 is daarmede negatief te noemen. Wij laten u hier niet de weekgrafiek zien maar als u deze zou bestuderen dan zou u tot de conclusie komen dat hij tegengesteld aan de daggrafiek is. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daar stijgt, hij ligt nog laag en heeft dus nog voldoende ruimte en hij divergeert niet negatief. Dit positieve weekbeeld kan de boel nog redden, maar dat we een daling krijgen tot aan 2.650 lijkt wel vast te taan. Als de koers daar is aangekomen zal het tijd zijn om een nieuwe analyse te maken.

De Rente

De rente op 10-jarige Amerikaanse Treasury Notes daalde weer tot onder de 3%. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar kon niet achter blijven en viel tot onder het MA200. Het kwam zelfs onder 0,60% en daarmede viel het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken uit een gelijkbenige driehoek. Een doel is nu te berekenen op 0,5%. Het is opvallend dat het 3-maands Euribor tarief plotseling is gaan stijgen. De Yieldcurve wordt daarmede vlakker en daar zit de financiële wereld niet op te wachten.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De Amerikaanse dollar zette de stijging voort en hij is nu dicht bij een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gekomen. Alles wijst er opdat hij daar even op krachten moet komen. Wij verwachten daarom een daling of tenminste een consolidatieproces. Een doorbrak door 86 zet hem weer op weg naar een verder herstel.

De prijs van een vat Brentolie

Op basis van de geruchten dat Rusland en Saoedie Arabië nu praten over een verhoging van de productie met 1 miljoen barrels per dag viel de Brentolie prijs sterk terug en zette daarmede een typische candle neer die duidt op een omkeer van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de daggrafiek ligt al diep en die op de weekgrafiek is gaan dalen. De aandelenmarkten zullen dus in de komende tijd niet kunnen profiteren van een stijgende olieprijs (lees stijgende koersen van olie aandelen) waarmede de zwakte op de aandelenmarkten onderlijnd wordt.

Het Goud

De lachende derde was de prijs van een troy ounce goud. Het US$1.300-niveau werd weer doorschreden en de weg naar het MA200 ligt weer open. Alles wijst erop dat een doorschrijding van dit gemiddelde geen probleem zal zijn maar pas een notering boven US$1.323 voor de World Gold Index kan de goudbelegger gerust stellen.

Strategie

Beleggen betekent heel vaak niets doen en afwachten. En zo was het voor ons ook afgelopen week.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

30 mei 2018 14.30 Amerikaanse cijfers over binnenlands product en consumptie
30 mei 2018 20.00 Beige boek FED in de vS
31 mei 2018 11.00 Inflatiecijfers Eurozone
31 mei 2018 14.30 Amerikaanse cijfers over werkgelegenheid en bestedingen inkomens van consumenten
1 juni 2018 Deadline voor onderhandelingen tussen Europa en VS
2 juni 2018 02.00 G7 Bijeenkomst Eurozone

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 28 mei 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.