Het lijkt toch te gaan gebeuren

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (23 september 2019) 577,44

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet ver meer weg
Middellange termijn:negatief en negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken
Lange termijn:negatief behalve Tokyo
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Chinezen zijn amper in de Verenigde Staten aangekomen en er schijnen al problemen gerezen te zijn. Het lijkt Trump nog steeds niet genoeg, want Europa maakt zich druk over nieuwe tarieven nu de gesprekken tussen beide werelddelen vastgelopen lijken te zijn. Boris werd in Brussel uiteindelijk nog eens flink afgedroogd en of dat de sfeer kan verbeteren mogen de Europeanen zich afvragen. Intussen is de werkloosheid in Nederland stilletjes weer een beetje aan het toenemen. Al met al weinig opwekkende berichten dus.

Amerika heeft een tijdje geflirt met de vorige All Time Highs. Maar succes bleef uit. De S&P500 Index en ook de Dow Jones Industrial Index zetten afgelopen week hun laagste slotkoers van de afgelopen 8 dagen neer. Dan deed Europa het beter. In Amsterdam zette de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken donderdag nog een nieuw tussentijds topje. De DAX miste zijn vorige top op een haar na. Tokyo toont ook een hogere top maar dit ging de laatste drie dagen gepaard aan zwarte candles. Gedurende deze dagen was de markt zich aan het herstellen van de overbought situatie waarin hij was geraakt. Maar deze overtrokken positie is nog niet helemaal weggewerkt. En de indicatoren op de daggrafieken wijzen er dan ook op dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich in de komende dagen (zeg twee weken) nog zeker gaat laten gevoelen. Hoogstwaarschijnlijk was vrijdag, de expiratiedag, de dag van de omslag. Alles wijst erop dat er een daling te verwachten is. Dit is niet mooi, want de weg ligt nu open voor een bevestiging van het omgekeerde Kop/Schouderpatroon waar wij al eerder op wezen. Maar de kansen zijn groot dat deze confirmatie nog niet gaat komen. De weekgrafieken zijn overal nog positief. En dat betekent dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken (zoals tot nu toe reeds het geval was) kalm zal zijn en dat er over enige tijd een nieuwe poging gaat ondernomen worden om de eerdere toppen te breken. En mocht deze poging succes hebben dan ontrolt er zich een heel ander scenario. Want er zou dan een nog veel groter Kop/Schouder patroon bevestigd worden dat een aanzienlijke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zou inluiden. Zover is het echter nog niet. En er is ook nog een langere termijn gegeven, dat ons zorgen baart. In Amerika ziet men dat de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken/New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken achterblijven en de AD/lijn toont er niet mooi, hetgeen erop duidt dat het aantal aandelen dat de poging tot doorbraak ondersteunt, aan het afnemen is. Onze eigen studies laten hetzelfde zwakke beeld zien. Het is reden om de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken met enig wantrouwen te bekijken. Een al te forse daling kan het weekbeeld aantasten en mocht dat zo zijn dan krijgen de maanden september/oktober de kans om hun slechte reputatie waar te maken.

De AEX Index op dagbasis

Wij keren echter nu terug naar de kortere termijn en dat betekent dat wij ons lichte zorgen moeten maken over de impact van het aan de gang zijnde herstel van de overbought situatie.

Figuur 1.

Als men alleen maar naar de koersgrafiek kijkt in de figuur, dan ziet alles er heel mooi uit. Met dien verstande dat de koersen weliswaar stegen maar dat het momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken van de stijging aan het afnemen is. Maar de koers zowel als de gemiddeldes liggen in een juiste verhouding tot elkaar en dit geldt ook voor de gemiddeldes, die wij hier niet laten zien. Misschien zijn de afstanden wat groot en als dat zo is dan vraagt dit om een Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken. De indicatoren, die onder aan in de figuur te zien zijn, zijn nu al 12 tot 15 dagen aan het dalen en de kans is groot dat zich dat toch nog even gaat vertalen in een duidelijke daling van de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Hoe mooi het koerspatroon zelf zich ontwikkelde hoe meer de indicatoren wijzen op een aanstaande daling. Als men naar het verleden kijkt dan is een gecombineerd plaatje zoals men nu kan zien de inleiding geweest tot een alsnog forse daling. In mei van dit jaar volgende op een enigszins vergelijkbaar patroon ging de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al 17 dagen omlaag, waarna de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken uit zijn consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken brak en 28 punten verloor. Ongetwijfeld staat de markt op dit moment (zonder over de omvang daarvan te praten) ook zoiets te wachten. Het MA50 op 561 biedt mogelijk steun, maar eerder denken wij aan het MA200 (of ergens daartussen) op 544. Als deze daling beperkt blijft zal er een nieuwe aanval volgen op het 586-niveau. Als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken fel wordt dan komt het 528-niveau in gevaar.

De Rente

De 10 jaar BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken is weer aan het stijgen, maar toch lijkt er iets veranderd te zijn. De divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken wijst op een verdere daling dus een op stijging van de 10-jaars rente. Maar eerst zal er nog een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwerkt moeten worden op de forse daling van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken, die onlangs plaatshad.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar deed het afgelopen week iets beter en dat zou zich nog wel een weekje door kunnen zetten, maar wij zien geen echte verandering optreden in het algemene negatieve beeld.

De prijs van een vat Brentolie

De weekgrafiek van de Brent Index divergeerde al positief, toen de plotselinge doorbraak van het prijsniveau kwam. Maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de piek in dit prijsniveau is nog niet afgelopen. Daarnaast zal men naar verwachting vandaag of morgen positieve berichten horen vanuit Saoedie Arabië, althans daar rekent men op. Dit gaat de prijs verder onderdruk zetten, maar dat lijkt de positieve signalen uit de grafieken niet weg te kunnen vegen. Wij verwachten daarom dat de Brentolie prijs boven of vlak onder US$60 zal blijven.

De Prijs van een troy ounce Goud

De Prijs van een troy ounce Goud lijkt zijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken achter zich te hebben, maar op de weekgrafiek staan nog enkele vragen uit. Een zwakke aandelenmarkt zou deze vraagtekens best wel eens op kunnen heffen.

Strategie

De kaspositie in onze aandelenportefeuilles zijn hoog en dat vinden wij prima. Wij wachten geduldig op een instapkans.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

23 september 2019   10.00  Cijfers over gezondheid Duitse en Europese productiesector

24 september 2019   10.00  IFO Cijfers over het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken in Duitsland

24 september 2019   16.00  Amerikaanse cijfers over het consumentenvertrouwen

26 september 2019   14:30  Cijfers over de gezondheid van de Amerikaanse economie

30 september 2019   15.45  Chicago Inkoopmanagers Index

De oorlogsdreiging in het Midden Oosten neemt opnieuw toe met het sturen van extra troepen naar Saoedie Arabië door de VS. Een oorlog tussen Iran en Saoedie Arabië zou zomaar ineens kunnen uitbreken en dat zal beurzen geen goed doen. Maar of en zo ja wanneer, dat is een grote vraag.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 23 september 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.