Een negatieve onderstroom

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-02-05): 323,06

Wij blijven een roepende in de woestijn. Opnieuw gingen de beurzen omhoog maar opnieuw moet men stellen dat er in de onderstroom niets veranderde. Wij laten u de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis zien.

Blog-20120206-AEX-Index-Fig1

Figuur 1.

U vindt hierboven een veelheid aan gegevens allen gebaseerd op data van Beursplein 5. In eerste instantie vindt u de koersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zelf. Er is een stijgende WedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te herkennen. Hoe mooi de koersen ook omhoog gaan, de stijgende WedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is een patroon, dat er op duidt dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de onderkant zal liggen. Reeds eerder hebben wij gesteld dat het niveau van 330 een forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken oproept en daar is de koers op enkele punten na nu aangekomen. Het Wedgepatroon zegt ons dat de onderkant zal worden opgezocht en er is, eenmaal daar aangekomen een grote kans op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar beneden. Er is sprake van hogere bodems en hogere toppen. Alhoewel wij u dat niet laten zien (het plaatje wordt te vol) is er geen Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken te zien. Dit fenomeen is voor vele beleggers de grens tussen long en short. Het dus (nog) short. U vindt onder de koersen enkele breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken indicatoren. Allereerst is er een Advance-Decline studie. Hij is stijgende maar in vergelijking met de top waarop het begin van de opwaartse bovenkant van de WedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken getekend werd, divergeert hij negatief. Deze non-bevestiging van de stijging vindt u terug gedurende de gehele periode waarin de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken gevormd werd. Het is een van de redenen waarom wij al langere tijd waarschuwen dat er gevaar dreigt. Onder de AD studie vindt u een 10-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van de Call/Put ratio. Deze daalt zelfs en ook hij bevestigt de laatste top niet. De verhouding Calls versus Puts slaat dus door naar de Puts. Blijkbaar is er reeds een grotere groep beleggers, die eieren voor zijn geld aan het kiezen is. Opvallend is het dat ook het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken (wij tonen dit ook niet) achterblijft. Gedurende de gehele januarihausse bleef dit relatief laag. Afgelopen donderdag, toen de markt daalde, was het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken juist hoger. Afgelopen vrijdag toen de index steeg was het weer lager. Opnieuw een aanwijzing dat de markt zelf (het grootste aantal deelnemers dus) er niet meer in gelooft. Tot slot vindt u onderaan in figuur 1 de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij stijgt maar hij divergeert negatief. Al met al een plaatje dat enerzijds positief is, maar dat anderzijds tot grote voorzichtigheid maant.

New York

De Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken oversteeg de top van mei 2011. Joechei alom. Maar de Dow Jones Transport Index deed dat nog niet en dat wil zeggen dat er nog geen bevestiging is. De markt aldaar is overbought en de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken bleven achter bij de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in mei. De koersen liggen tegen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Het zijn allemaal argumenten, die wijzen op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Maar er zijn ook goede berichten uit New York. De grafieken van de Amerikaanse beurzen tonen vele positieve feiten. Onder anderen zijn het de Small Caps die sterker stijgen dan de rest. Dit is een kenmerk voor opgaande beurzen.

De Maand

De maandgrafieken blijven onverminderd positief. Er is voorlopig dus geen reden om te denken dat er echt zwaar weer op komst is. Maar vergeet niet dat iedere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich kan ontpoppen als een forse daling.

De Rente

De rente (wij spreken over het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen) is duidelijk met een bodemproces bezig. Wij zien het voorlopig niet gebeuren dat het dieptepunt op 2,03% gebroken zal worden. Eerder zal de rente de weg omhoog inslaan richting 2,72% (zie figuur 5). De stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ondersteunt onze aanname. Een hogere rente is noodzakelijk voor een betere economie. Maar daar zullen we toch nog even op moeten wachten want absoluut gezien ligt de rente veel te laag om een goede kredietmarkt op gang te brengen. (Het lage tarief van de ECB is mooi meegenomen, maar het heeft een te korte looptijd om de banken uit hun lethargie te halen.). Helaas zal een stijgende rente voorlopig nog niet gunstig uitpakken voor de pensioenfondsen. Naar wij aannemen hebben zij eind 2011 gerekend met een rente van 2,9%. En de rente ligt daar momenteel nog een flink eind onder. De 3-maands Euribor blijft dalen. Dit is het negatieve gevolg van de Draghi-actie. Via de ECB is er voorlopig genoeg geld op korte termijn te verkrijgen. Ondertussen heeft geen enkele bank er behoefde aan om onderlinge kredieten te verstrekken en ook dat gebrek aan vertrouwen trekt een wissel op het economische herstel. De toestand op de rentemarkt is dus (nog) niet erg bevorderlijk voor een economische opleving.

Overigen

Het goud lijkt met zijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken te zijn begonnen. De olieprijs blijft hoog, zeker nu de winter fors is ingezet, maar hij ligt nog steeds in een het horizontale kanaal, dat wij al vaker genoemd hebben. En de dollar is nog steeds aan het corrigeren. Er zijn tekenen dat hij binnenkort de stijging weer inzet.

Onze Strategie

Wij blijven voorzichtig en houden daar waar dit mogelijk is onze dekkingen vast.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 6 februari 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.