De kansen zijn goed

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (15 juni 2020) 545,16

Onze conclusies:
Korte termijn:negatief
Middellange termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was donderdag een zwarte dag en de laatste dag van de week, vrijdag, wilde in eerste instantie de zaak nog rechttrekken, maar uiteindelijk durfde Europa niet. Japan was al voorgegaan met negatieve cijfers, de DAX sloot lager en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken leverde de helft van zijn aanvankelijke winst weer in. Alleen de S&P500 en de Nikkei Dow Jones bleven boven hun MA200, alle andere representatieve marktindexen sloten daaronder. Dat wil niet zeggen dat de markt al in problemen is gekomen. Verre van dat, maar hij zit wel in een duidelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De weekgrafieken hebben gelukkig nog niets geleden, zij zijn nog steeds stijgende en daarmede is de conclusie duidelijk. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die de markten nu ondergaan kan nog altijd vriendelijk blijven. Na forse rallies is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hoogst noodzakelijk en zeer wenselijk. Het is een zegen voor de markt want na het uitschudden van het kaf kan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zijn opmars weer hervatten. Dat dit op dit moment gebeurt in een markt waarin de representatieve indexen zojuist hun MA200 hadden gebroken is normaal. Wij hebben er reeds eerder op gewezen. Zolang de week grafieken positief blijven zien wij er geen probleem in. Het duidt op een gezonde markt. Hoe lang de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat aanhouden is niet te zeggen. New York liet vrijdag uiteindelijk een goed herstel zien. Het zou dus maandag best mee kunnen vallen, maar als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog enige tijd doorgaat dan moet u daar tevreden mee zijn, want een kleine reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft slechts een kleine rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken tengevolge. De vraag wordt nog al eens opgeworpen hoe het mogelijk is dat de economie in een recessie zit terwijl de effectenmarkten een forse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken laten zien. Er is daarop maar één antwoord mogelijk. Zoals altijd loopt de effectenmarkt vooruit op de economische ontwikkelingen en daarop bouwend mag men ervan uitgaan dat de economie zich zeer snel gaat herstellen. Maar markten overdrijven ook graag en dan ook nog eens naar beide kanten. Dus misschien is het herstel op korte termijn wat te positief ingeschat en volgt nu een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op dat beeld.

De AEX Index op dagbasis

U ziet in de bovenstaande figuur hoe de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken donderdag door de steun van zijn MA200 viel. Hij ligt nu bij het MA20 en daar heeft hij vrijdag ook steun gevonden. De MA20 fungeert nu bijna overal als steun. De daling kan hier dus gestopt worden, maar dit is geen aantrekkelijk idee. Onderaan ziet u de drie indicatoren, die wij graag gebruiken. Ze zijn alle drie dalende maar deze daling heeft nog maar weinig ruimte gecreëerd. Als de markt vanaf dit moment een nieuwe poging gaat wagen om het MA200 te doorschrijden dan zal de pret niet lang duren. Er zal dan snel een nieuwe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaan plaatsvinden. Het MA50 zou de ideale steun zijn. Dit MA50 ligt nu op 519 en een daling tot dat niveau zou in totaal minder dan 10% zijn, gerekend vanuit de laatste top op 572. Wij gaan ervan uit, dat dit een uiterste is, althans voor de korte termijn. De kansen zijn groot dat de markt zich eerder hervat (het zou maandag al kunnen zijn) want de geldpomp stort nog steeds een ongelooflijk grote stroom geld uit over de markten. Een doorbraak door het MA50 zet echter alles op losse schroeven. Wij hebben in de grafiek een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken getekend (groene lijnen). Reeds eerder wezen wij erop dat er twee figuren denkbaar zijn: een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken of een oplopende driehoek. Als de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken (bruinrood getekend) de overheersende figuur is dan is de koers daaruit gevallen en dat is een slecht teken. Het zou betekenen dat een val tot aan 421 mogelijk is. Maar als het om een oplopende driehoek gaat (wij hebben deze zwart getekend) dan is er sprake van een normale pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken die een van de komende dagen zijn einde gaat vinden. Wij houden het erop dat we te maken hebben met een oplopende driehoek. Dat betekent dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ergens boven 530 weer hervat wordt.

De Rente

De rente is fors gedaald en technisch gezien is het einde daarvan nog niet in zicht. De pensioenfondsen zullen van deze daling geen problemen meer ondervinden want ook al gaat het nog een aantal jaren duren voordat het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd wordt, het is afgelopen met het domme systeem van de rekenrente. Dat de rente gedaald is, heeft alles te maken met het sombere vooruitzicht van de FED voor de economie. Als die gelijk krijgt kan de aandelenmarkt uiteindelijk toch in de problemen komen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar heeft zijn dieptepunt van 9 maart net niet bereikt. Hij is nu in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gekomen en dus zal hij de komende tijd wel verder stijgen, maar wij zien dit niet als een verandering van trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De dollar is zwak en zoals het ernaar uitziet zal dat voorlopig wel zo blijven.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie zit ook in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wel is het zo dat de technische figuur die getekend kan worden een positieve is, maar deze figuur zou het wel toelaten, dat wij nog even een prijs van US$31 zien. Op de iets langere termijn echter ziet het beeld er positief uit.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft toch een flinke duikeling gemaakt, maar het leed lijkt geleden. Hij is niet door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gevallen, die een mogelijk KopSchouderpatroon afbakende. Dit patroon kan in dit verband naar het rijk der fabelen verwezen worden want de prijs van het Goud zit weer in de lift. Hij ligt nog onder zijn MA20, maar mocht hij daar doorheengaan dan lijkt de voorgaande top breekbaar.

Strategie

Afgelopen week kochten wij voor het eerst in lange tijd weer eens een aandeel, AMG. Noem het een teen in het water, gekocht na een krachtige uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Te vroeg dus, zo is inmiddels wel gebleken. Maar vrijdag keerden wij toch weer terug naar de verkoopstand, door ook onze aandelen Amazon te verkopen (althans behoudens de De Ost-portefeuilles).

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

16 juni 2020              11.00  ZEW SentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken cijfers Europese industrie

16 juni 2020              14.30  Amerikaanse consumentenbestedingen en industriële productie

18 juni 2020              14.30  Amerikaanse werkgelegenheidscijfers

23 juni 2020                9.30  Franse, Duitse en Europese PMI-cijfers

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 6 juli 2020 verschijnen.

Den Haag, 15 juni 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.