Reactie op komst

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (12 mei 2018) 562,27

 

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: positief, maar correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wordt aangekondigd
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Aandelenkoersen lijken een mooi jaar door te gaan maken, maar dat kan tot zelfs pas in het najaar duidelijk worden

Zo moet het: iedere dag een witte candle. Het gebeurde deze week met 5 witte candles. En het was niet alleen bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dat men het zag. Ook Amerika sloot met 5 witte candles. Hiermee braken de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en de S&P500 uit hun maandenlange lethargie. Ze zijn nu op de weg omhoog, maar door deze inspanning is de markt wel enigszins overspannen geraakt. Europa was al enige tijd geleden voorgegaan. De vraag is nu waar dit naar toe moet. De eerste conclusie is wel, dat met deze uitbraken de markten wijzen op het gelijk van de statistieken, die wij in het begin van het jaar gepubliceerd hebben. Het ziet er dus op dit moment naar uit dat het jaar 2018 gunstig gaat eindigen. De consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken patronen die nu overal afgesloten zijn wijzen voor de DJIA en de S&P500 op een doel van respectievelijk 27.000 en 3.000. Als deze doelen bereikt gaan worden dan worden de toppen uit januari van dit jaar (de All-Time Highs) overschreden. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hadden wij al veel eerder gewezen op het doel, dat gelijk lag aan de laatste top (eind februari van dit jaar) op 575. Er is geen indicatie te vinden, die erop zou wijzen dat deze doelstellingen niet bereikt gaan worden, maar het is wel zeker dat de markten heel dicht voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken of misschien voor een minidip staan. Wat de hele zaak moeilijker maakt is het feit dat de weekgrafieken heel voorzichtig wijzen op een aanstaande daling van de indicatoren. Als er zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in gaat zetten dan zal deze dus niet gematigd zijn. De beleggers dienen zich daarom klaar te maken om grotere problemen te kunnen opvangen. En dit staat te gebeuren nu het zwakke seizoen aanbreekt. Reeds eerder hebben wij gewezen op de technische zwaarden, die boven de markt hangen. Men dient op serieuze wijze rekening te houden met de mogelijkheid dat de markten een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken tegemoet gaan. Dit lijkt in tegenspraak tot het feit dat de consolidatiefase overal in de positieve richting is verlaten. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat snel komen maar een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kan (daarom) nog uitblijven. Dat betekent dat de doelstellingen mooi zijn, maar nu zijn ze nog niet bereikt. Sterker nog het kan wel enige tijd duren (november?) voordat ze bereikt gaan worden. Ons doel met dit commentaar is de stand van de korte termijn en daarom laten wij hieronder een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Het beeld in de figuur is zonder meer positief. Maar het eerste scheurtje heeft zich aangediend en andere zijn heel duidelijk op komst. Na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het dubbele top patroon met een doel van 575, werd een smal horizonaal kanaal gevormd. Dit was een duidelijke vervanging van de Pullback die men zo vaak ziet na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Vijf dagen geleden brak de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken uit dit kanaaltje om de weg naar 575 verder af te leggen. In het koerspatroon ziet u twee Tetherlijnen (een rode en een blauwe). Deze lijnen liggen ver uit elkaar en dat duidt op een aanstaande daling van de koersen (mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken). De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is voor wat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenbetreft nog steeds stijgende maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram heeft de daling reeds ingezet (zie bij het pijltje). Dit is het eerste scheurtje. Daar weer onder vindt u de Bressert Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Hij duidt op zeer scherpe wijze toppen en bodems aan. Hij staat klaar om te wijzen op een top, maar daarvoor dient hij te dalen en zover is het dus nog niet. Tot slot ziet u de Zone Oscillator. Hij ligt hoog en kan niet anders dan omlaag gaan. Het is duidelijk dat dit staat te gebeuren. Concluderend kan men stellen dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog niet uitgewerkt is maar zijn einde kan iedere dag inzetten. En u dient er rekening mee te houden dat het geen week meer hoeft te duren vooraleer dit zal gebeuren. En als de daling inzet dan is er een tweede conclusie te formuleren. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zal dan nog steeds laag liggen en daarmede gaat hij negatief divergeren. De korte mijn toekomst ziet er dus niet mooi uit. Hierbij komt dat in de weekgrafieken de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken het zelfde beeld geeft. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de DAX is al gaan dalen en hij divergeert nu negatief. Bij de andere markten is de daling nog niet ingezet, maar als dat gaat gebeuren dan zal over de gehele linie negatief worden gedivergeerd. Dit hoeft de in te zetten reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet aan te tasten maar de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die dan daarop zal volgen zal dan niet lang op zich laten wachten.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is in een consoliderende gelijkbenige driehoek terecht gekomen. Het is onduidelijk aan welke kant de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken straks te vinden zal zijn. Als wij uitgaan van de grafieken van de 10-jaar Treasury ($) dan zijn wij geneigd te stellen dat dit aan de bovenzijde zal zijn, maar voorlopig moet gesteld worden dat dit onzeker is.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De Amerikaanse dollar heeft het de afgelopen weken helemaal gemaakt, maar daar is in de laatste dagen enige verandering in gekomen. De daggrafiek laat dit duidelijk zien maar de weekgrafiek is nog steeds stijgende. Dit zou betekenen dat men voorlopig uit mag gaan van een zeer gematigde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken waarna de dollar zijn stijging zal hervatten. De eerste steun is te vinden op 83. De eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 85,4.

De prijs van een vat Brentolie

De olieproducerende landen hebben een prachtige week achter de rug. Maar nu liggen de wolven op de loer. De prijs van US$77,1 per vat waarop de markt vrijdagmiddag sloot trekt vele verkopers (lees ook producenten) naar de markt. Technisch kan men dit zien aan de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die op US$80 te vinden is en aan de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, die aan het draaien is. Daarmede is niet gezegd dat de prijs van een vat Brentolie nu op een echt lager niveau gaat aankomen. Het is meer een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken waarbinnen naar een nieuw evenwicht wordt gezocht. Maar mocht het zo zijn, dat de producerende landen uitbreiding nastreven dan zal het moeilijk zijn om terug te keren naar de periode van gematigdheid. Veel zal ook afhangen van de mate van boycot, die zal worden uitgeoefend ten aanzien van Iran. Voorlopig kan het verlaten door Iran van het dollargebied een matigend effect opleveren. In ieder geval ligt er op US$70 de eerste steun.

Het Goud

De grafieken van de prijs van een troy ounce goud zien er positief uit. Maar al op US$1.330 ligt er een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken terwijl er op US$1.300 de eerste steun te vinden is. De ontwikkeling op de aandelenmarkten, zou een stimulans kunnen zijn voor een doorbraak door het 1.330-niveau.

Strategie

Onze selectormodellen draaien weer op volle toeren, dat wil zeggen dat wij zo nu en dan bestaande posities inwisselen voor nieuwe posities en streven naar volledig belegde portefeuilles. En ondertussen komen over de hele linie momenteel dividenden als extraatje binnen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

15 mei 2018 11.00 Groeicijfers economie Eurozone
15 mei 2018 11.00 ZEW economische sentimentscijfers
15 mei 2018 14.30 Amerikaanse detailhandelscijfers
16 mei 2018 11.00 Inflatiecijfers Europa

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 14 mei 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.