Nog steeds zeer voorzichtig

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (11 juni 2019) 550,24

Onze conclusies:
Korte termijn:positief
Middellange termijn:negatief
Lange termijn:verdeeld, verzwakt verder
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Trump, Mexico en de ECB, korte termijn ademruimte

De wonderen zijn de wereld nog net uit. Het voorlopig terugtrekken van Trump’s dreigementen ten aanzien van Mexico en vooruitlopend daarop de maatregelen van Mexico, brachten de markten al in het begin van afgelopen week in een euforische stemming. En deze stemming lijkt nog niet afgelopen. Daar kwam vrijdag nog bij de discussie die de ECB bekendmaakte waarin geduid werd op renteverlagingen en zelfs een nieuwe ronde van het quantitative easingQE. In het Nederlands kwantitatieve verruiming (van de geldmarktDe markt waarop geld wordt geleend en uitgeleend tussen financiële instellingen. Copyright Vladeracken). Het is een instrument van de FED. De rente wordt laag gehouden door staatsobligaties op te kopen. In de post-kredietcrisisperiode is dit instrument veelvuldig toegepast (2010 – 2011). Copyright Vladeracken (QE) programma. Het gevolg was dat de doorbraak door het MA200 op de Amerikaanse markten overal teniet werd gedaan en in de meeste markten in de wereld werd ook het dalende kanaal verlaten. Maar in Amsterdam is de ACSX Index nog niet uitgebroken en ook de Russell 2000 ziet er niet goed uit en dat is geen positief gegeven.

De langere termijn negatieve indicaties, zoals wij er in de afgelopen weken enkele beschreven, zijn niet veranderd. Zelfs in de weekgrafieken zijn de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses, behalve in de Verenigde Staten, dalende gebleven. Op zichzelf is de draai in de VS positief want normaliter zijn de markten aldaar leidinggevend. Zolang echter de rest van de wereld niet gevolgd is zien wij de opleving dus een korte termijn fenomeen. Na een eerste flinke daling zijn markten toe aan een adempauze. Pas als de rest van de wereld volgt (en dus ook de kleinere aandelen) achten wij het best mogelijk dat er nieuwe Highs gezet worden. De Dow Jones Industrials Index ging in de afgelopen week met 1.168 punten omhoog. Dat is weliswaar geen record maar het is wel tekenend voor de euforie die er met name in de Verenigde Staten te beleven viel. In Amsterdam volgde het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken de koersbeweging in de afgelopen weken, de Call/Put Ratio ligt nu laag maar niet zo laag dat men een langer durende koersstijging zou mogen verwachten. Voorlopig betitelen wij de verrassing van de afgelopen week als tijdelijk, want zeker met een onbetrouwbare en onberekenbare president in het Witte Huis kan er iedere dag een nieuw negatief evenement optreden dat de markten weer op hun kop zet. En vergis u niet, al dit nieuws wijst er vooral op dat men meer en meer serieus rekening houdt met een naderende recessie in de wereld!

De AEX Index op dagbasis

De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hierboven laat het resultaat zien van een succesvolle week op het Damrak maar tegelijkertijd ziet u er de zwakte die er nog heerst want het pad omhoog ligt nog vol met de meest elementaire obstakels. Wij sommen eerst de positieve feiten op. Het MA200 stuitte afgelopen maandag de daling. Vrijdag brak de koers uit het dalende kanaal. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgen nu en divergeren positief. Op 555/556 ligt het MA50. Dat zal een zwaar obstakel zijn. Daarna volgt de eerdere top op 559,15 en op 571,6 ligt dan weer een eerdere top. Stel dat de koers zover komt dan ligt op 576,9 de top de doorschreden moet worden wil de dreiging van een negatieve markt uit de weg zijn geruimd. Maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ligt al boven nul. Als de markt komende week verder omhoog gaat dan wordt de ruimte hoogstwaarschijnlijk al volledig of tenminste bijna volledig gebruikt. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal dan volgen. De vraag blijft open of komende week voldoende zal zijn om de week MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken te laten draaien. Als dat zo is (in Amerika is dat al gebeurd) dan komen de kaarten (tijdelijk) anders te liggen. Iedere tegenvaller in de komende week (wie weet wat het Trumpiaanse genie in petto heeft) kan dit scenario echter ongedaan maken.

De Rente

De laatste stand van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar afgelopen week kwam intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken beneden het dieptepunt van 29 juli 2016. De slotkoers bleef daar nog iets boven. Geen mooi verhaal dus en als de Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken in Frankfurt zijn verwachtingen waar gaat maken dan ziet het er niet mooi uit voor de rente op langere termijn. Dit is misschien mooi voor de liquiditeit in het bankwezen en voor de effectenmarkten, maar de les van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat de economie (waar dit om gedaan wordt) er niet veel beter van wordt. Een recessie zal daarmede niet verhinderd worden maar voor de aandelenmarkt kan het positief uitpakken, zeker op middellange termijn.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar verloor 1,39 cent in de afgelopen week en daarmede is zijn val nog niet afgelopen. Hij ligt nu dicht bij zijn MA200. Mocht hij daar door heen vallen (wat wij verwachten) dan is een prijs van 86 mogelijk.

De prijs van een vat Brentolie

De Brentolie prijs heeft het flink voor de kiezen gekregen Het dieptepunt lag op US$59,45 maar inmiddels is hij weer opgelopen tot US$63,29. Er wordt niet positief gedivergeerd en de grafieken zien er niet erg positief uit. Toch ziet het er naar uit dat de stijging zich nog even zal doorzetten. Maar of US$70 gehaald wordt is niet zeker.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft zijn gram gehaald met een waarde van US$1.330. Maar daar gaat nu de klad inkomen en dat is een stimulans voor aandelenbeleggers. In de daggrafiek ziet men de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dalen. Dat is niet het geval in de weekgrafiek. Daar wordt de stijging nog doorgezet. De conclusie lijkt makkelijk. Op korte termijn gaat de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken inleveren maar de lange termijn blijft positief.

Strategie

Wij hebben vrijdag een week geleden bij een aantal portefeuilles short-dekkingen ingebouwd die inmiddels ook weer verkocht zijn. Het risico in de markt is en blijft groot wat ons betreft, maar op korte termijn lijkt enige ruimte te zijn ontstaan. Wij gaan in elk geval op zoek naar een beter instapmoment voor short-posities. Ondertussen hebben wij de posities in Barco ook opgeruimd. De koers daalde een week geleden plotseling zonder aanwijsbare redenen fors, dat is een imminent teken dat er een einde aan de lange termijn rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken komt, reden om winst te nemen in de herstelfase die was opgetreden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

13 juni 2019              11.00  Industriële productiecijfers Europa

14 juni 2019              14.30  Industriële productiecijfers VS

De specifieke macro-economische cijfers krijgen momenteel weinig aandacht (overigens ten onrechte), het politieke gekrakeel in de VS daarentegen veel meer.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 11 juni 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.