Obligaties van Sunrise Communications International SA – Deel 6

Geen high yield meer
(publicatiedatum: 27 februari 2015)

Inleiding

Al in november 2014 kochten wij obligaties van Sunrise Communications voor enkele van onze klanten. De analyse waarop deze transacties waren gebaseerd hebben wij in vijf delen gepubliceerd. Maar nog terwijl het slotstuk moest verschijnen gooiden de eigenaren van Sunrise roet in ons eten. Private equityVerzamelnaam voor alle vormen van aandelenkapitaal in niet-beursgenoteerde ondernemingen met een beleggingshorizon van 2 tot 7 jaar. Copyright Vladeracken specialist CVC, de eigenaar, had, zo schreven wij, al diverse pogingen ondernomen om de onderneming te gelde te maken. Maar gegadigden konden niet gevonden worden. De prijs zal ongetwijfeld te hoog zijn geweest voor andere kopers, maar ook de afhankelijkheid van de Zwitserse markt én de eenzijdige afhankelijkheid van de mobiele telefonie zullen het bedrijf minder aantrekkelijk gemaakt hebben.

Beursgang

Maar een partij als CVC is door de jaren heen niet voor niets succesvol gebleken. Zij zijn zelden voor een gat te vangen. En dus toverden zij in recordtijd een beursgang voor de onderneming tevoorschijn. Op 14 januari 2015 kondigde Sunrise voor het eerst het plan aan om het bedrijf naar de beurs te laten gaan. Op 23 januari 2015 werd vervolgens de structuur aangepast, om de hele kerstboom van vennootschappen in een aan de beurs te noteren holding onder te brengen en op 6 februari jongstleden was de beursgang een feit. De emissiekoers van de aandelen bedroeg CHF 68, de eerste notering was CHF 70 en sindsdien heeft de koers gefluctueerd tussen CHF 69,60 en CHF 76.

Vervroegde aflossing obligaties

Voor ons verhaal en onze obligaties echter was het op 14 januari ook in het persbericht opgenomen voornemen van Sunrise om zo ongeveer alle uitstaande obligaties die wij in de voorgaande artikelen hebben besproken af te willen lossen. In tabel 1 hebben wij de obligaties die wij de revue hebben laten passeren nog even voor u op een rij gezet:

ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken omschrijving ISIN-code Valuta
8,750% Mobile Challenger Intermediate Group SA per 20190315 XS0905930300
8,750% Mobile Challenger Intermediate Group SA per 20190315 XS0905879861 CHF
8,500% Sunrise Communications Holdings per 20181231 XS0548102531
8,500% Sunrise Communications Holdings per 20181231 XS0558749569 CHF
7,000% Sunrise Communications International per 20171231 XS0548101723
7,000% Sunrise Communications International per 20171231 XS0548100246 CHF
5,675% Sunrise Communications International per 20171231 XS0804472057 CHF
var % Sunrise Communications International per 20171231 XS0804458064
var % Sunrise Communications International per 20171231 XS0804458817 CHF

Tabel 1.

Uit het persbericht maken wij op dat alle in deze tabel opgenomen obligaties vervroegd zullen worden afgelost met uitzondering van twee in Zwitserse Franken genoteerde obligaties (resp. de 8,5% en de var% CHF-leningen). Maar van deze laatste twee stond al vrijwel niets meer uit.

Sunrise heeft er geen gras over laten groeien, tussen het moment van aankondiging en het moment van feitelijke aflossing diende tenminste 30 dagen te zitten en op 16 februari is de aflossing feitelijk geëffectueerd.

Motivatie

Afgezien van het feit dat CVC al langer van het bedrijf af wilde is er nog een tweede reden waarom deze wat ons betreft toch vrij onverwachte vervroegde aflossing heeft plaatsgevonden. Het onverwachte vindt haar oorzaak in de rentedaling wereldwijd. Want tegelijk met de beursgang op 6 februari kondigde Sunrise de uitgifte aan van een nieuwe obligatielening. Deze lening heeft een looptijd gekregen van 7 jaar (aflossing zal in 2022 plaatsvinden) en een coupon van slechts 2,125%. En dat is nog maar een kwart van de coupon van de duurste obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken uit het oorspronkelijke palet! Geef Sunrise maar eens ongelijk als zij zich op deze manier aanmerkelijk goedkoper kunnen herfinancieren. Zonder problemen haalde het bedrijf CHF 500 miljoen op voor deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken.

Goede timing

De timing van Sunrise is natuurlijk bewonderenswaardig (bezien vanuit het standpunt van Sunrise zelf, niet wanneer men het als obligatiehouder bekijkt). Want de beursgang werd op 14 januari 2015 aangekondigd en een dag later kondigde de Zwitserse Centrale bankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken aan dat zij de Zwitserse Franc met onmiddellijke ingang losliet. Sunrise kreeg daarmee in een keer een cadeautje van 20% van de waarde van de uitstaande €-schulden. Want met de opbrengst van de nieuw uitgegeven obligatielening, die in Zwitserse Francs noteert, kon zij de uitstaande €-schuld terugkopen tegen een inmiddels 20% goedkoper geworden omrekenkoers.

Afscheid van Sunrise-obligaties

Wij nemen noodgedwongen afscheid van de Sunrise-obligaties. Tegen de aflossing is niets in te brengen, dat recht heeft Sunrise. En de nieuwe obligaties zijn wat ons betreft veel te duur. De opbrengst van 2,125% bij een looptijd van 7 jaar is ons veel te weinig.

Voor de volledigheid zij nog vermeld dat de nieuwe obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken per 31 maart 2018 vervroegd mag worden afgelost, dat de minimum coupure CHF 150.000 bedraagt en dat de lening uiteindelijk op zijn laatst 31 maart 2022 moet worden afgelost. De obligaties zijn niet achtergesteld. Notering voor de lening is aangevraagd in Luxemburg. Er was zoveel haast bij deze emissie dat de notering bij het verschijnen van het prospectus nog moest worden aangevraagd waarmee een ISIN-code nog niet bekend was.

Conclusie

Wij hadden voor cliënten twee obligaties in portefeuille, te weten:

var % Sunrise Communications International per 20171231 XS0804458064
8,500% Sunrise Communications Holdings per 20181231 XS0548102531

En helaas zijn beiden afgelost. Veel is er niet aan verdiend, er is een rente ontvangen gedurende bijna twee maanden. En wij moeten op zoek naar een nieuw alternatief buiten Sunrise om. Want de nieuwe obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken van Sunrise is wat ons betreft te duur.

Voor Sunrise is het geheel prachtig uitgepakt. Het bedrijf is de status van “high yield”-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-uitgevende instelling kwijt! Haar schulden zijn aanzienlijk gedaald en daarmee ook een stuk goedkoper geworden en er is een beursnotering waarmee eventueel nieuw kapitaal makkelijker opgehaald kan worden.

Den Haag, 27 februari 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt wel en / of heeft belegd in de hier besproken effecten voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek en argumenten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.