Het startschot voor een rally

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (22 mei 2022) 682,96

Onze conclusies:

Korte termijn: draait naar omhoog

Middellange termijn: draait naar omhoog

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Amerikaanse beurzen hebben afgelopen week een flinke tik gekregen, maar zij zijn per saldo ook weer flink hersteld. Het dieptepunt kwam lager uit dan een twee maanden geleden. En dat is op het eerste gezicht wellicht vreemd, want dat is in Europa niet zo gegaan. Daar zijn de meeste indices weliswaar ook wild op en neer gegaan, maar daarbij zijn vrijwel nergens nieuwe dieptepunten bereikt. Een stijgende $-koers zal hier ongetwijfeld mee te maken gehad hebben evenals het feit dat twee maanden geleden de oorlog in Oekraïne verser in het geheugen lag en beleggers daarbij de risico’s voor Europese aandelen waarschijnlijk hoger achtten dan voor Amerikaanse aandelen. Maar nu we twee maanden verder zijn en de Russen teruggedrongen worden in een moeras van mislukking kijken beleggers weer meer naar de grotere trends en constateren velen, dat zich een recessie aan het ontwikkelen is, die zich niet tot Europa of China beperkt, maar die zich met name ook in de VS ontwikkelt. Amerikaanse aandelen hebben dus een soort inhaalslag in negatieve zin gemaakt. Het goede nieuws daarbij is, dat de candle van afgelopen week een positieve is, een “HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken”, die de bears neerslaat. Hij moet nog bevestigd worden met een beweging omhoog, maar de lengte van de staart is groot en maakt het patroon sterker. Bovendien is in de Amerikaanse indices duidelijk sprake van positieve divergenties. In het grotere beeld past een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken vanaf de huidige niveau’s van een procent of 10 prima en wij gaan dan ook uit van een herstellende markt in de komende weken. Dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken samenvalt met een wereldwijde expiratiedag maakt het geheel zelfs betrouwbaarder. Wie short zit doet er verstandig aan om de short-posities op te ruimen.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

En deze conclusie wordt bevestigd door het beeld in figuur 1. De AEX vertoonde afgelopen vrijdag een zeer grillig beeld met grote uitslagen. De koers opende flink hoger dan de dag ervoor, steeg vervolgens tot 21 punten boven het dieptepunt van donderdag om uiteindelijk ná afloop van de expiratie, die tussen half vier en vier uur plaatsvond, terug te vallen tot vlak onder de openingskoers van die dag. Expiratiedagen zijn altijd gevaarlijk in die zin dat professionele partijen dan drukdoende zijn om posities te schonen. Het bestaan van een hele serie opties wordt beëindigd en dat betekent dat allerhande hedge posities moeten worden herzien. Veel posities vallen tegen elkaar weg, andere worden doorgerold. De zaterdag erna volgt vervolgens de uitoefening van “in-the-money”-opties. De maandag daarna is dan de eerste mogelijkheid om dit soort posities eventueel van de hand te doen. Dit is een dergelijk massale activiteit dat zij vaak grote invloed heeft op het verloop van de beurskoersen van veel grotere aandelen voor en na de feitelijke expiratie. Langere termijn beleggers doen er dan goed aan om zich afzijdig te houden. De grote bewegingen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken afgelopen week wijzen erop, dat er veel tegenstrijdige posities in de markt waren. Bears en bulls vechten een harde strijd uit en in die omgeving moet de handel dan ook nog eens de boekhouding opschonen.

Maar wanneer men iets meer afstand neemt en naar de daggrafiek in figuur 1 kijkt, dan is er wel degelijk een patroon te herkennen. En dat is dat van een dalend kanaaltje onder een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van een grote kopschouder top. Maar het kanaaltje is van correctieve aard. Het neemt veel meer tijd in beslag dan het herstel dat voorafging aan het kanaaltje. Dat en het feit dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van het kanaaltje nog altijd boven de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is gebleven maakt het waarschijnlijk dat de volgende uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken er een omhoog zal zijn. Daarmee is nog niet gezegd, dat de we aan een nieuwe lange termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaan beginnen, maar wel, dat de kans het grootste is, dat wij komende week of weken een koerssprong gaan zien richting de onderste groene lijn in de grafiek, of zelfs richting de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken (de groene lijn daar weer boven) die nu op respectievelijk 758 en 777 liggen, toch een slordige 10% tot 12% koersstijging. Of de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken daarna wordt hervat is nog volkomen onduidelijk. Voorlopig lijkt zich een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken aan te dienen van waaruit we eerst een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gaan zien. Het koopsignaal wordt gegeven als de index de grens van 700 slecht.

De lange (10-jaars) rente

Iets meer dan een week geleden raakte de 10-jaars CBOE US Treasury Index hetzelfde dieptepunt aan, dat in september 2018 het voorlopige einde van de toen nog stijgende rente aankondigde. Deze index is een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-index, dus een dieptepunt in deze index valt samen met een top in de 10-jaars rente in de VS. Afgelopen week daalde de rente vervolgens, geheel volgens verwachting. De steun uit 2018 deed zijn werk. U zult het wellicht toevallig vinden, maar tegelijkertijd kwamen er diverse geluiden uit Europa en uit de VS van belangrijke centrale bankiers en economen, dat het met de inflatie misschien wel gaat meevallen. In de meeste grondstofmarkten is sprake van duidelijke topvorming en nu Shanghai voorzichtig weer open gaat zou ook de congestie in de wereldzeevrachtketen weer wat moeten gaan afnemen. Zeker, de burger ervaart nog steeds flink duurdere bestedingen, benzine, vakanties, het terras, allemaal is het duurder geworden, maar de vraag bij inflatie is niet of er een algehele prijsverhoging plaatsvindt, maar of die zich jaar-in jaar-uit gaat herhalen. Als alle prijzen na de recente verhogingen verder op dat niveau blijven liggen, dan is de inflatie volgend jaar weer 0%. Bovendien lijkt het erop dat de Westerse economieën, die van de VS voorop, allemaal in een recessie verkeren (twee kwartalen van negatieve groei definieert een recessie, het eerste kwartaal was al negatief en Rusland is pas tegen het einde van dat kwartaal Oekraïne binnengevallen). En een tegenvallende economische groei, gecombineerd met een weer afnemende inflatievoet, kan zomaar betekenen, dat de FED in de VS de rente niet naar 3% zal verhogen zoals de markt nu verwacht, maar bijvoorbeeld slechts naar 2%. Obligatiemarkten hebben zich dan voorbereid op een te zwart scenario met een herstel tot gevolg: wij gaan dan ook uit van een dalende lange rente in de tweede helft van dit jaar, waarbij de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van eind vorige week dus wel eens een belangrijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken kan blijken te zijn geweest. Tijd om de durationLooptijdmaatstaf voor obligaties/effecten waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. Het getal wordt vooral berekend om daarmede een modified duration van een obligatie te kunnen bepalen. Copyright Vladeracken van portefeuilles weer te verlengen!

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De New York Times maakt geregeld melding van de “Big Mac Index”. Deze index vergelijkt de prijs van een Big Mac in verschillende steden in de wereld om te kijken wat de feitelijke pariteit van valutaeenheden zou moeten zijn. Het idee is, dat de kostprijs van een Big Mac vooral lokaal gebaseerd is (lokale huren, lokale personeelskosten en lokale ingrediënten) en dat hij in feite overal ter wereld even duur zou moeten zijn. Op grond daarvan zou de $ ongeveer 1,30 moeten zijn ten opzichte van de €. Maar hij is momenteel 1,055. Volgens deze index is de $ dus veel te duur. Of de markt daar ook zo over denkt gaan we in de komende weken zien, want afgelopen week heeft de $ een “Negative Engulfing Candle” geplaatst, een negatief omarmingspatroon hetgeen een verkoopsignaal betekent. Een draai in de rente zou hier heel goed debet aan kunnen zijn. De beide signalen (rente en $) passen daarmee naadloos bij elkaar en versterken onze conclusies: de markten staan voor een draai ten goede.

De Brent Olie prijs

De olieprijsstijging begint uit te pieteren. Sinds de scherpe piek in de week van 11 maart beweegt de olieprijs min of meer zijwaarts in een steeds smallere marge. Daarmee is een verkoopsignaal nog niet gegeven, maar nu de $-koers ook weer daalt betekent dit dat een belangrijke factor onder de recente toename van de inflatie wegvalt. Het hele beeld oogt bovendien overbought en dat maakt de kans dat het patroon uiteindelijk een toppatroon zal blijken te zijn steeds waarschijnlijker. Ook dit past in het hierboven geschetste beeld van een ten goede draaiende markt.

De prijs van een troy ounce Goud

Met de stijging van de $-koers daalde de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in $’s tot onder de oplopende lange termijn trendlijn, om vervolgens weer te herstellen toen de $ begon te dalen. De doorbaak omlaag is fout en is ook nog niet ongedaan gemaakt, maar sterk is wel, dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van afgelopen week per saldo niet onder de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in het beeld terecht is gekomen. Dat zou kunnen betekenen, dat de lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog steeds in takt is, maar dat die naar een minder snel tempo zakt. De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken blijft dan stijgend, maar gaat langzamer verlopen. Wie in goud belegd is en dat voor de korte termijn doet, kan een stoploss hanteren van US$ 1.780 per troy ounce (slotkoers vrijdag US$ 1.850). Lange termijn beleggers kunnen beter blijven zitten, want van echte verkoopsignalen is nog geen sprake.

Strategie

Wij hebben vrijdagochtend onze short posities (Turbo Short op de AEX) gesloten (verkocht). Het risico dat de expiratie van vrijdag een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken markeert is te groot geworden en wij konden er nu nog met winst uit. Wij gaan bovendien op zoek naar aankoopkandidaten in de aandelenmarkten en naar een verlenging van de gemiddelde durationLooptijdmaatstaf voor obligaties/effecten waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. Het getal wordt vooral berekend om daarmede een modified duration van een obligatie te kunnen bepalen. Copyright Vladeracken van onze obligatieportefeuilles.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

23 mei 2022 10.00 IFO Zakelijk sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken in Duitsland
25 mei 2022 14.30 Amerikaanse cijfers nieuwe orders duurzame goederen
25 mei 2022 20.00 Notulen Amerikaanse FED-vergadering (FOMC)
26 mei 2022 14.30 Gegevens Amerikaanse arbeidsmarkt
27 mei 2022 16.00 Michigan Consumer SentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Index
30 mei 2022 11.00 Europese cijfers zakelijk klimaat en consumentenvertrouwen

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 6 juni 2022 verschijnen.

Den Haag, 22 mei 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.