Wonderen bestaan niet

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-11-16) 453,50

Onze conclusies:
Korte termijn: in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: draait negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De indexen zijn er niet in geslaagd om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die uitging van het MA150, te breken. Alle markten, die deze week aan ons oog voorbij zijn gegaan, laten hetzelfde beeld zien. Eerder al hebben wij erop gewezen, dat er sprake was van een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon. En alle koersen van de relevante indexen hebben op hun terugtocht de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van dit patroon afgelopen week weer bereikt. En dat is nu een mooi steunniveau.

Maar de indicatoren liggen nog ver van hun mogelijke dieptepunt af. Van de Amerikaanse markten zou men kunnen stellen, dat ze al zo diep gekomen zijn, dat een draai omhoog mogelijk is, maar in Europa is de eerste aanzet voor een daling pas onlangs gegeven. Dat hoeft niet te betekenen, dat de markten verder omlaag moeten. Indicatoren geven slechts aan wat er gebeurd is. Maar de kansen dat de ingeslagen weg wordt doorgezet zijn natuurlijk groter als patronen (nog) niet zijn afgemaakt. Daarbij komt, dat de indicatoren op de weekcharts overal zijn gaan dalen. Dat is zonder meer een negatief gebeuren. Natuurlijk is een herstel op de dagchart wel degelijk mogelijk in een dergelijk geval, maar de kansen daarop zijn geringer en de mogelijkheden voor een stijging zijn ook (nu nog) beperkter.

Van de maandcharts valt nog weinig te zeggen. De maand is pas halverwege en dus zijn de laatste signalen nog niet betrouwbaar. Als men naar de maand oktober kijkt dan zijn ze in Europa allemaal negatief in tegenstelling tot Amerika, maar in de maand november zijn er enkele zoals de DAX, die een draai laten zien, terwijl anderen, zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, nog duidelijk in een negatieve modus zitten. De wonderen zijn de wereld niet uit dus is het zeer goed mogelijk, dat de markten de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van het dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon als keerpunt gaan laten zien, maar wij hebben daar vooralsnog weinig vertrouwen in. Mochten de beurzen nu draaien, dan kunnen wij stellen, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken betrof. De toekomst daarna is bright, maar als er nog een verdere daling optreedt dan moeten wij wachten op nieuwe steunniveaus. Wij zijn niet negatief over de beurs, maar wij denken dat de korte termijn nog enige negatieve verrassingen in zich bergt. Er is overal teveel negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te zien om een ander standpunt in te kunnen nemen. Daar komt bij dat er vanuit Amerika een ander negatief punt wordt opgeworpen. Er is sinds de afgelopen dagen sprake van een Bèta 1 situatie. Als aandelen, goud, olie en obligaties allemaal tegelijkertijd dalen dan spreekt men van een Beta1 situatie en dit komt vooral voor in paniek situaties maar daar voldoet de huidige situatie niet aan. Het is dus niet duidelijk waarvoor dit nu staat, maar het lijkt niet erg hoopgevend. Wij laten hieronder een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.
BLOG 20151116 FIG1 AEX INDEX
Figuur 1.

Er is in de figuur een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken te zien, met een top tussen de twee bodems in (op 451) waarover wij een dikke horizontale lijn getrokken hebben. Dit is de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Zeventien dagen geleden hebben de koersen deze neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken naar boven doorbroken. Er kon toen een doel berekend worden dat rond 500 ligt. Als er geen gekke dingen gebeuren dan zullen we in de komende weken of maanden dit doel bereikt zien worden.

Toen het MA150 bereikt werd zetten de koersen een daling in. Dit is heel normaal, maar wat er nu gebeurd is, is dat deze daling is teruggevallen tot aan de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken terwijl er op dit moment nog geen enkele aanwijzing is dat het hiermede gedaan is. Natuurlijk kan dit volgende week nog gebeuren en dan zullen we deze daling betitelen als een normale Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken maar als dat niet gebeurt, dan zullen we toch een heel andere analyse moeten maken en deze zal er hoogstwaarschijnlijk minder mooi uitzien.

Wat in het onderste gedeelte van de figuur opvalt, is het feit dat de indicatoren alle drie nog geen tekenen van een draai vertonen. Zij hebben alle drie ook nog veel ruimte om verder (omlaag) te gaan. En de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de twee onderste grafieken divergeert negatief. De kansen dat de daling verder zal gaan zijn daarmede groot. In de figuur kunt u het MA50 als steun zien dat op circa 443 ligt, maar daarna doemt ook de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 431 op en tot slot is er het dieptepunt op 401. Een vergelijkbaar negatief beeld kan men maken van alle beurzen in Europa, maar in Amerika zijn de stenen iets anders geworpen. Net als in Europa is er nog nergens sprake van een draai, maar de indicatoren liggen al veel dieper. Zij divergeren echter net als in Europa negatief. Het totale beeld is dus de afgelopen week niet beter geworden en de grote vraag is nu of de komende week ons enige hoop kan geven. Wij houden het erop dat wij nog nieuwe bodems gaan zien, zij het dat een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 401 ons wel heel erg laag toeschijnt. Wij gaan daar dus niet vanuit.

De Rente

Het is gebruikelijk dat de beurs vooruitloopt op de ontwikkelingen, die haar beïnvloeden. De verwachte renteverhoging door de FED volgende maand heeft dus nu zijn invloed op de rente ontwikkeling (evenals dat nu het geval is met de aandelenbeurzen) maar men kan erop rekenen, dat zodra de verhoging een feit is alles in een meer rustiger vaarwater komt. De aandelenbeurzen zullen dan op gaan veren. De rente die op dit moment stijgende is, zal misschien tot rust komen, maar een daling hoeft men niet te verwachten. Hierbij zij gesteld, dat het nog een groot vraagteken is hoe de rente in Europa zich zal gedragen nu Draghi een tegengestelde koers volgt. In de afgelopen periode is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10- jarige Nederlandse Staat obligaties uit zijn dalende kanaaltje omhoog gebroken, maar de laatste dagen kwam daar een kentering in want de rente ging toch weer omlaag. Even snel als hij uitgebroken was kwam hij weer terug in het dalende kanaal. De indicatoren wijzen erop dat een nieuwe poging tot uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog gaat volgen.

De US$ in €’s uitgedrukt

Ook de dollar zat in een dalend kanaal en ook hij is daaruit gebroken. Maar hij lijkt de toekomst iets anders te zien. Het Draghi-effect jaagt hem omhoog en ook al is de dagchart nog negatief, de weekchart is juist zeer positief. Wij houden het dus op een stijgende dollar en daar zal een groot deel van Nederland bij mee zijn.

De prijs van een vat Brentolie

Het is dus gebeurd. De prijs van een vat Brentolie is uit zijn horizontale kanaal gebroken en wel aan de onderzijde. Afgelopen week sloot met de laagste koers welke sinds jaren gehaald werd. Intra-day was er nog wel eens een lagere koers. Maar het hoeft nog niet afgelopen te zijn. De charts wijzen op een verdere daling. De grote olievoorraden die afgelopen week gerapporteerd werden doen dat ook.

Het Goud

De notering van de afgelopen week haalde net niet de laagste koers, die sinds lang op de grafieken te zien was. Op 24 juni van dit jaar werd een intra-day prijs bereikt van US$1.073,67. In de afgelopen week werd een intra-day dieptepunt behaald van US$1.074,29. En ook hier hoeft dit niet het einde van de daling in te houden. De grafieken zijn zonder meer negatief. Wij blijven bij ons advies om er vanaf te blijven.

Strategie

Wij wachten de ontwikkelingen af. Voorlopig zien wij weinig aanpassingen nodig in de portefeuilles.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 16 november 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.