Overbought

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-07-20) 500,43

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de maak
Middellange termijn: positief
Lange termijn: negatief maar draait misschien
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het voorlopige einde van de Griekse soap gaat voor rust zorgen en dat is waar de markten op wachtten. Niet dat er geen andere onruststokers zijn. Heel zeker wel, er is nog steeds de Chinese economie, de oorlog in Oekraïne is nog niet afgelopen, de oliemarkt is nog een probleem en in de VS staat een renteverhoging voor de deur. Maar van Griekenland lijken wij, althans ter beurze, even verlost te zijn. Toen de oplossing in de maak was, hebben de markten daar al sterk van geprofiteerd. Gedurende zeven handelsdagen steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met 47 punten en dat was meer dan 10%. De achtste dag trad er rust in en alles wijst erop dat dit het begin inluidt van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die na een dergelijke sterke stijging normaal en ook hard nodig is. Alle grote markten vertonen hetzelfde beeld, zij het dat er een aantal is dat duidelijk vooroploopt. Over de overbought situatie op dit moment bestaat geen discussie. Zowel in Amerika als in Europa ziet men de 2 standaarddeviatie-studie in extreme positie en in veel markten is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan zijn daling begonnen. Wij zien echter nergens in de dagcharts tekenen van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Het goede nieuws is dat men ook overal in de weekcharts ziet dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen. Deze constateringen houden in dat wij met lagere koersen rekening moeten gaan houden, maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal geen grote vormen aan gaan nemen. Even uitblazen dus, maar dat betekent wel dat wij korte termijn posities waar wij die ingenomen hebben gaan afsluiten. Om een en nader te illustreren laten wij u hieronder de dagchart zien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

BLOG 20150720 FIG1 AEX INDEX
Figuur 1.

Het verheugende feit is dat de vorige top op 497,10 verbeterd werd met een stand van 503,61. Het hoogste punt van dit jaar op 510,55 werd echter nog niet gehaald maar wij achten de kans dat dit in de komende maanden nog gaat gebeuren nog niet verkeken. Met het bereiken van een hogere top werd ook de dalende trendlijn doorschreden tegelijkertijd met een doorbraak van de bovenste zijde van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (zie bij de pijltjes) zette afgelopen vrijdag de daling in en dat is zonder meer een verkoopsignaal. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken doet het wat kalmer aan en heeft nog geen verkoopsignaal gegeven. Hij zal dat een dezer dagen wel doen maar het duidt erop dat de strijd nog niet helemaal gestreden is. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenheeft de bovenkant van zijn horizontale kanaal nog niet bereikt en alhoewel het geen wet van Meden en Perzen is wordt een serieus verkoopsignaal door hem pas gegeven als hij boven het kanaal noteert en dan omlaag draait. Hier moet dus nog gewacht worden en dat duidt erop, dat er nog een beweging omhoog kan komen. Maar u moet daar nog even op wachten want eerst moet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken een bodem bereiken. Op de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken inmiddels ook gaan stijgen en dat betekent dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal plaats vinden in een markt die op de middellange termijn omhoog gericht is. En dat heeft meestal ten gevolge dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt blijft. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zal tijdens de terugtrekkende beweging, die hij gaat maken, eerst de bovenzijde van het Keltner kanaal tegenkomen. Daarna volgt de dalende trendlijn. Deze ligt op 495 en hij valt samen met een oude steunlijn (zie de lichtzwarte horizontale lijn). Hier ligt dus al goede steun, maar de ruimte tot 495 lijkt te beperkt. Een volgend niveau is het MA50 op 486 (zie ook het midden van het kanaal op 485) en tot slot noemen wij het MA150, dat op dit moment op 476 ligt. Er is dus een hele waaier aan steun voor een beperkte daling. Het dieptepunt op 454,88 zien wij niet bereikt worden en dat betekent dat de markt voorlopig in een omhoog gerichte modus zal blijven.
De negatieve langere termijn signalen waarover wij het al regelmatig gehad hebben zijn niet weggewerkt, maar er is wel iets aan te merken. Het heeft er alle schijn van dat de indicatoren in de maandgrafieken willen gaan draaien. Het is nog niet zover en veel zal afhangen van de mate waarin de markt nu gaat reageren, maar de lange termijn komt er mogelijkerwijze iets beter uit te zien. Voorlopig echter mag u hieruit nog geen conclusies  trekken. Ook het feit daat de Amerikaanse markten al maanden lang een toppend karakter vertonen wekt voor de lange termijn geen vertrouwen. Het zou nog wel eens een hete herfst kunnen gaan worden, in negatieve zin dan wel te verstaan.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatleningen is uit een horizontaal kanaaltje gebroken. Het ziet ernaar uit dat de markt rekening moet houden met een daling van de rente die nog wel even aan kan houden.

De US$ in €’s uitgedrukt

In tegenstelling tot de verwachtingen is de dollar gaan stijgen en alles wijst erop dat deze stijging nog niet ten einde is. Blijkbaar is de invloed van de Draghi Tsunami te sterk maar de uitspraken van Yellen, dat de rente in de VS dit jaar hoogstwaarschijnlijk nog verhoogd gaat worden kan ook meewerken. De dag- en de weekgrafiek zijn allebei omhoog gericht. Het volgende doel ligt op 95.

De  prijs van een vat Brentolie

De Brentolieprijs is op weg naar zijn steun op US$55, maar sterke steun ligt  nog 2 punten lager. Nu het Iran contract getekend is moet men (althans gezien vanuit fundamenteel perspectief) de komende maanden met lagere prijzen rekening houden. De technische charts steunen deze aanname.

Het Goud

Met US$1.131,13 reikte de prijs van een troy ounce goud vrijdag onder zijn vorige bodem van US$1.131,88. En er zijn nog geen duidelijke redenen, die er op wijzen dat het einde van de daling gekomen is. Nog steeds afblijven dus.

Strategie

Wij hebben al een aantal longposities gesloten en er zullen er nog meer volgen in de komende dagen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 20 juli 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.