De Statistieken spreken over 2017 en 2018 (1)

(publicatiedatum 19 januari 2018)
Zoals wij de laatste jaren al vaker gedaan hebben laten wij u hieronder enige data van koersreeksen zien, op grond waarvan u een poging kunt wagen de toekomst te voorspellen voor wat betreft het beursgebeuren in het komende jaar. Het is ons niet bekend of de hoeveelheid gegevens in ieder afzonderlijk geval voldoende is om statistisch significante uitslagen te geven dus blijft de waarschuwing staan dat ieder gegeven gebaseerd kan zijn op onvoldoende data. Maar de statistieken waar wij het hier over hebben staan wel in de beleggersvolksmond bekend en verdienen alleen daar al om de aandacht. Wij geven in twee artikelen een overzicht van de meest gepubliceerde stellingen.

Damrak Wijsheid: Eerste handelsdag rood, Beursjaar dood.

Een onderbouwende statistiek van deze stelling hebben wij nooit gezien. Derhalve hebben wij vorig jaar zelf een poging gewaagd. Onze analyse start in 1985 en bestrijkt 34 jaar. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken noteerde ultimo 1985 121,50. Op 31 december 2017 sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met een koers van 544,58. Een toename van 423,05 punten (en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken wordt berekend zonder dividend).
De regel die men uit dit gezegde kan afleiden is: Neem een long positie in als de koers op de eerste handelsdag van het jaar hoger sluit en verkoop deze op de laatste handelsdag van het jaar. Had men deze regel nauwgezet gevolgd dan zou men een winst gemaakt hebben van 894,22 punten. En men zou een verlies gemaakt hebben (de positieve voorspelling kwam niet uit) van 75,91 punten. De nettowinst zou dus geweest zijn 818,31 punten. Mooi dus. Maar daarnaast zou men een verlies ontlopen hebben van 660,91 punten. Dit is dus het verlies dat de markt leed toen de Damrak Wijsheid zei, dat men uit de markt moest blijven (de koers van de eerste dag was lager dan de koers van de laatste dag van het voorgaande jaar). Zes keer was de voorspelling onjuist. Men miste daardoor een winst van 256,89 punten. Opvallend is het dat alle aankondigingen van een verliesjaar correct waren.
De resultaten van deze Wijsheid zijn dus indrukwekkend, al was het maar dat u in elk geval veel negatieve verrassingen ermee kunt vermijden.

Voor 2017 gold dat u in de markt moest zitten, want op 30 december sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 483,17 en op 2 januari was het slot 486,37, hoger dus. En inderdaad sloot de beurs op 29 december 2017 met een koers van 544,58. Aankoop zou dan de volgende ochtend plaatsgevonden hebben op de openingskoers van 488,07. Wij konden dus 56,51 punten bijtellen op de triomfstaat van deze wijsheid. Het sterke van het verhaal is natuurlijk ook nog het feit dat men na de eerste handelsdag van de beurs met een gerust gevoel op vakantie kan gaan. De beurs doet het werk.

En op dit moment zou u dus long moeten zitten.

De gemiddeldes op één januari

De gemiddeldes worden zeer veel gebruikt als volgers van het koersgebeuren. Geen wonder dat er veel strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën zijn die daarvan uitgaan. Eén daarvan is het gebruik van het MA50 en het MA200. En het is beleggers niet ontgaan, dat de toepassing daarvan een beter resultaat geeft dan de normale Buy-and-Hold strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Men gebruikt onder anderen de ligging ten opzichte van elkaar van deze twee gemiddeldes op de eerste handelsdag van het beursjaar als bepalend voor de actie die men wil ondernemen. De regel luidt: Als het MA50 hoger ligt dan het MA200 op de eerste dag van het nieuwe beursjaar ga dan long en blijf zitten tot het einde van het jaar, in het tegenovergestelde geval blijf dan uit de markt. De resultaten hebben wij beschikbaar sinds 1996 en zij zijn duidelijk beter dan die van de Buy-and-Hold (B&H) strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. In principe handelt men vaak in een laat stadium maar men vermijdt over het algemeen de grote dalingen op de beurzen.

Van de Dow Jones Industrial Index zijn de resultaten van deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken vanaf 1 januari 1996 als volgt:
De Winst bedroeg 23.472 punten en het verlies kwam uit op 781 punten (2 verliesjaren) hetgeen een netto resultaat oplevert van 22.691 punten tegenover een B&H strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken van 19.702 punten en dit is toch een resultaat dat ruim 14% hoger ligt (let wel, gemeten in $’s, de DJIA is een $-genoteerde index!). Daarnaast mist men de chagrijn als men in een dalende beurs zit.

Voor de AEX Index gelden de volgende resultaten:

De winst bedroeg 821 punten. Het verlies was 85 punten en dus valt de nettowinst te berekenen op 736 punten. In die periode steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met 324 punten. Een duidelijk beter resultaat dus met de gemiddelden strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken.

Bij de DJIA was men 7 keer een jaar lang niet in de markt. Bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 8 keer. Men miste hierdoor mogelijke winst van respectievelijk 3.766 en 134 punten. Maar men miste ook een verlies post bij de DJIA Index van 6.934 en bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 591 punten. De gemiddelden-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken geeft dus een zeer mooi resultaat.

Let op: wij gebruiken veelal weekkoersen. Hierdoor kunnen de in- en uitstapdata iets verschillen van de regel, maar in de praktijk maakt dit niet veel uit. En er zijn hier geen valutacorrecties toegepast (en $’s zijn toch iets anders dan €’s).

Voor 2018 geldt dat dit statistische advies u aanraadt om in de markt te zitten.

Wij wijzen er wel op dat onze berekening slechts een relatief korte periode omspant. De conclusies mogen dus zeker niet “statistisch significant onderbouwd” genoemd worden. Maar dat wist u al want dit geldt eigenlijk voor alle strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën, die wij hier de revue laten passeren.

DE JANUARI BAROMETER

De Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken stelt dat indien de eerste 5 handelsdagen van het jaar positief worden afgesloten, de kans groot is, dat het gehele jaar met winst wordt afgesloten. Deze statistiek werd berekend op basis van de uitslagen van de S&P500.

S&P 500 Index

De betreffende statistiek resulteert in een gemiddelde stijging van 14,8% per jaar als het slot van de eerste vijf handelsdagen van de S&P500 Index hoger ligt dan de slotkoers van het voorafgaande jaar.
Op 9 januari 2017 was de koers 2.268,90. Op 31 december 2016 sloot de S&P500 Index op 2.238,83. De markt zou op het einde van het jaar 2017 dus moeten liggen op tenminste 2.570,16 (14,8% hoger). In werkelijkheid was de stand op 31 december 2017 2.673,61. Deze statistiek is dus in 2017 keurig bevestigd. Nu, op 8 januari 2018 was de slotkoers 2.747,71 dus volgens deze stelling moet u in de markt zitten want het jaar 2018 zou af moeten sluiten met een slotkoers van tenminste 3.069,30 (uitgaande van de gemiddelde statistische stijging van 14,8%).

AEX Index

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sloot het jaar 2016 af met een koers van 483,17. Vijf handelsdagen later op 6 januari 2017 bedroeg de slotkoers 487 rond. Onze conclusie was begin 2017 duidelijk. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zou evenals de S&P500 Index het jaar 2017 hoger afsluiten. En dat was inderdaad het geval. In werkelijkheid sloot hij af op 544,58. Dus met een stijging 12,7% en dat is iets minder dan de statistiek van de S&P00 berekende maar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken noteert zonder dividend en als men dat meerekent overstijgt hij ook het statistisch gemiddelde. Op 8 januari 2018 sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met een koers van 560,89. Het jaar 2017 eindigde op 544,58. Wij staan dus weer voor een goed jaar volgens deze statistiek en wij zouden een koers kunnen zien van iets onder de 643 punten, althans afgaande op de statistische resultaten van de S&P500.

DE SANTA CLAUS RALLY

Jeff Hirsch stelde een andere statistische aanpak voor. Ga long gedurende de vijf laatste handelsdagen van het jaar en verkoop de positie op de derde dag van het nieuwe jaar. Wij hebben geen onderzoeksresultaten gevonden waarop deze aanpak gebaseerd is, en wij weten ook niet op welke index hij dit berekende. Wij geven hieronder de laatste zeven jaar voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken plus het resultaat voor het jaar 2018.

Jaar Openingskoers 5 dagen voor jaareinde Openingskoers derde dag nieuwe jaar Resultaat
2011 355,76 358,20 + 2,44
2012 307,43 316,32 + 9,89
2013 344,77 349,98 + 5,22
2014 392,88 401,71 + 9,83
2015 423,04 411,67 -/- 11,37
2016 443,65 433,65 -/- 10,00
2017 483,00 489,68 + 6,68
2017 / 18 546,27 551,37 + 5,10

Tabel 1.

Het resultaat in 2018 was bevredigend en de totaal winst komt op 17,79 punten, niet slecht voor de enkele dagen dat men in de markt zou hebben gezeten.

DE DECENNIUMJAREN

Het Vladeracken Woordenboek zegt hiervan: Een selectiemethode waarbij uitgegaan wordt van het laatste cijfer van een jaartal. Hierbij zijn de jaartallen eindigend op een 5 het meest interessant, gevolgd door de jaartallen eindigend op een 8.

Deze theorie is gebaseerd op de gedachte dat financiële markten zich bewegen in cycli. Het getal is dus niet maatgevend, maar valt samen met een 10-jaars cyclus in de economie. Het jaar 2017 eindigde positief maar de statistiek zegt dat een jaar dat eindigt op een 7 een slecht beursjaar is. Dat was dus in het afgelopen jaar niet waar. Het lopende jaar eindigt op een 8 en de jaren eindigend op een 8 waren in het verleden de op een na beste beursjaren van elk decennium.

Wij kunnen dus heel wat positiefs verwachten.

DE PRESIDENTIAL CYCLE

De eerste twee jaar van de Amerikaanse Presidential Election Cycle zouden volgens deze beweringen zwakke jaren zijn voor de belegger. De laatste twee zouden uitblinken door positieve effectenmarkten. De gedachte is dat een nieuwe president begint met de zaken op orde te brengen en te bezuinigen, zodat er vlak voor zijn herverkiezing ruimte is om de overheid cadeautjes te laten uitdelen in de vorm van belastingverlagingen en andere vormen van verruimend beleid. Deze statistiek ging dus niet op voor 2017 want het jaar sloot positief af. De belastingen werden al in het eerste jaar verlaagd en dit feit zou ook nog wel een grote invloed kunnen hebben in 2018.

In ieder geval zegt deze regel dat we geen goed beursjaar krijgen in 2018.

Handelssysteem op de Presidential Election Cycle

Op deze cyclus zijn ook handelssystemen ontwikkeld. Een daarvan koopt op het slot van de maand september vóór de presidentsverkiezingen. Men verkoopt op de laatste dag van hetzelfde jaar. In 2016 was dit een goed advies. Op dit moment is deze regel niet relevant want er zijn geen verkiezingen.

Een tweede systeem stelt dat men 26 maanden voor de verkiezingen moet kopen. De Amerikaanse kieswet schrijft voor dat Election Day valt op dinsdag na de eerste maandag in november. Dit jaar is deze voorspelling niet relevant.

Conclusie

Als men de bovenstaande resultaten op een rijtje zet dan komt men tot de volgende voorspelling voor het jaar 2018:

S&P500/ DJIA AEX
Damrak wijsheid Positief Positief
De gemiddeldes Positief Positief
De januari barometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken Positief Positief
Decennium jarenEen selectiemethode waarbij uitgegaan wordt van het laatste cijfer van een jaartal. Hierbij zijn de jaartallen eindigend op een 5 het meest interessant, gevolgd door de jaartallen eindigend op een 8. De jaartallen eindigend op een 0 zijn duidelijk het minst interessant gevolgd door de jaartallen eindigend op een 7. Het was Edgar Lawrence Smith die in 1939 als eerste wees op deze cyclus. Copyright Vladeracken Positief Positief
Presidential Election Cycle Negatief

Volgens deze gegevens ziet het jaar er dus mooi uit. Wij komen in februari nog terug met de maand statistiek.

Den Haag, 19 januari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV handelt voor sommige cliënten conform de hier besproken strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform de hier besproken strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.