Kans op een kerstrally

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (17 december 2017) 548,67

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Aan de belastingplannen lijkt het niet te gaan liggen

Het wordt wat eentonig met al die nieuwe All-Time Highs maar voorlopig zullen we er mee moeten leven, want Amerika geeft nog steeds geen krimp. En het ziet er naar uit dat de belastingplannen van Trump toch zullen worden aangenomen. Er is overeenstemming bereikt over de vele wijzigingen, die aangebracht zouden moeten worden sinds de Senaat er over gestemd heeft. De dwarsliggers hebben verklaard, dat zij kunnen leven met het bereikte compromis. Deze week moet er gestemd worden en het ziet er niet naar uit dat er nog tegenstemmers zijn bij de Republikeinen. De grote spanning glijdt er daarmede uit en er doet zich nu de vraag voor het of het bereiken van de zaak ook het einde van het vermaak is. Want laat u niet verblinden door de enorme hausse, die in Amerika (en als afgeleide pikt Europa een graantje mee) vele bekende wetten van onder anderen de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken onderuit heeft gehaald. Met slechts drie dagen van een horizontale beweging werd in de afgelopen weken de korte termijn overbought situatie al (gedeeltelijk) opgeheven, waarna de weg omhoog vervolgd werd. Als het vraagteken van de goedkeurende stemming van de belastingverlaging er niet was (wij gaan niet uit van een catastrofe in het Midden-Oosten of in Noord Korea) dan zou alles op groen staan om een kerstrally mogelijk te maken. Nu blijven wij met een lichte onzekerheid zitten over de realisering van de kerstwens van President Trump.
Technisch gezien zijn wij positief over de markt in zoverre het de middellange termijn betreft. Op de langere termijn gezien blijft de markt zeer overbought en waarschuwen er ook indicatoren (de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken bijvoorbeeld) voor een forse terugval. Daarnaast zien de korte termijn grafieken van de Amerikaanse beurzen er plotseling minder rooskleurig uit. Wij laten hieronder een daggrafiek zien van de S&P500, omdat deze vertelt waarom wij er niet zeker van zijn dat de Kerstrally zal doorzetten.

De daggrafiek van de S&P500 Index

Figuur 1.

De afstand tussen de laatste slotkoers en het slot afgelopen vrijdag van het MA200 bedroeg 8,4% (de afstand bij de DJIA is al 12,3%). Deze afstand toont een zwakte in het beeld aan. Koersen slingeren normaliter rondom hun gemiddelde. In dit geval verwijderden ze zich gedurende langere tijd continue. Al sinds eind augustus van dit jaar bleef de S&P500 boven zijn MA50 liggen. Een meer imminent vraagteken wordt opgeroepen door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onderaan in de figuur. De ontwikkeling van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken blijft flink achter op de ontwikkeling van het koersniveau. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nog wel stijgende en een sterke opleving kan het proleem nog steeds ondervangen, maar op dit moment moet men toch wel aan een vraagteken zetten, dat gezet moet worden bij de ontwikkeling van het koersniveau in de komende dagen. Bij het sluiten van de beurs in Amerika vrijdagavond was het bekend, dat er overeenstemming was bereikt tussen de leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De markten sloten met een duidelijk hogere koers. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken steeg ook maar niet erg bijzonder en daarom dient de vraag opgeworpen te worden of de uitslag van de stemming uiteindelijk de ballon niet zal doen leeglopen. Europa sluit zich hier voorzichtig bij aan. Het middellange termijn beeld is daar zonder meer positief maar de daggrafieken roepen lichte vraagtekens op. In de figuur hebben wij een aantal steunniveaus ingetekend, die belangrijk kunnen zijn bij een eventuele terugval. Daartussen spelen natuurlijk nog de steun die de beide gemiddeldes zullen bieden, maar zelfs als het MA200 bereikt wordt op 2.468 dan is er nog steeds maar sprake van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken moet u denken aan 530 en 505, waarbij het MA200 al iets onder 530 bereikt gaat worden.

De Rente

Even zag het ernaar uit dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde lopotijd van 10 jaar omhoog zou gaan, maar dat werd dan deze week weer ontzenuwd. Wel ligt er op het bereikte niveau sterke steun en niets wijst er op dat deze het niet zal houden.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het dollarplaatje ziet er nog positief uit. De koers is op weg naar 87, maar wij zien het hierbij blijven.

De prijs van een vat Brentolie

Er is inderdaad een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken opgetreden in de prijs van een vat Brentolie. En deze ontwikkeling is nog niet afgelopen. De weg omhoog zal ongetwijfeld weer ingeslagen worden maar op dit moment lijkt stagnatie de enige wekelijkheid.

Het Goud

De World Gold Index is iets gestegen in de afgelopen week, maar dat lijkt toch veroorzaakt te zijn door de iets verzwakkende dollar. Er zijn geen indicaties, dat hier iets bijzonders staat te gebeuren, tenzij natuurlijk de aandelenkoersen averij op zouden lopen.

Strategie

Voorzichtig proberen wij onze posities verder uit te bouwen. Wij kochten een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken die de Thaise beurs volgt, evenals aandelen Pharming en aandelen Umicore. Maar of dit verstandig is weten wij nog niet, het is goed mogelijk dat wij op korte termijn al weer afscheid van deze aandelen moeten nemen, zelfs als dat enig verlies oplevert, niet omdat het zwakke fondsen zijn, maar eenvoudigweg omdat de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wordt afgebroken (uiteraard mits dat gebeurt).

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 december 2017 9.00 IFO, zakelijk sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Duitsland
21 december 2017 3.00 Rentebesluit Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken van Japan
21 december 2017 14.30 Chicago FED National Activity Index
22 december 2017 14.30 consumentebestedingen, uurloon, etc. VS

Laatste twee weken van het jaar, notoir rustige weken met weinig omzet op effectenbeurzen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 december 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.