De markt zoekt nieuwe energie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (14 januari 2019) 498,65

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: positief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Brexit-stemming

Het ziet er naar uit dat de beurzen een hectische week tegemoet gaan. Dichtbij huis is er de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-stemming dinsdag in het Lagerhuis in Londen. Het lijkt erop dat het akkoord verworpen gaat worden. Wat het antwoord van May betreft is alles nog duisternis maar meer en meer hoort en leest men dat het uit gaat draaien op een nieuwe volksraadpleging. Dit gaat de beurs hard raken in positieve zin. Ieder ander antwoord van May is negatief. Vrijdag komt de duidelijkheid, althans, na de stemming moet zij binnen drie dagen reageren met een voorstel, tenzij de nu voorliggende overeenkomst met de EU het haalt.

Amerikaanse shutdown

In de Verenigde Staten blijft Trump vechten om zijn muur. Een opheffing van de sluiting van een deel van de overheid lijkt niet te verwachten deze week, maar als dat zou gebeuren dan is het ook positief. En nieuws over de onderhandelingen tussen China en de V.S. kan ieder moment juist negatief uitvallen.

Het technische plaatje

De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken duidt op een aanstaande negatieve week. De markt is overbought en dat geldt voor alle beurzen. Wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaat doen zullen wij hieronder zien, maar de conclusie zal ook voor andere markten gelden. Zo ligt de DJIA Index tegen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de dagchart is dalende en divergeert ook nog negatief. Dit laatste geldt niet voor iedere markt. De omzet blijft overal enigszins achter en dat vertaalt zich ook in een achterblijvende Call/Put Ratio. De AD-lijn (in Amsterdam) daarentegen is stijgende. Dat wil zeggen dat er meer stijgende aandelen zijn dan dalende. Maar het aantal aandelen dat in onze systemen een koopsignaal geeft is nog zeer gering. Dat duidt er op dat beleggers in meerderheid erkennen dat de middellange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog steeds heerst, ondanks de mooie beurs van de afgelopen week. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hoeft echter niet lang te duren. De week Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is overal stijgend. En hier is juist veelal sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken.
De lange termijn is onverminderd negatief. De Coppock Index is dalende voor alle markten die wij volgen en dit geldt het sterkst voor Duitsland. De Crashindex wijst erop dat de markten in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zitten. Het leed voor de belegger is na de afgelopen week dus zeker niet verdwenen. De Yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken in de Verenigde Staten lag afgelopen vrijdag op – 0,15%. Dit wijst erop dat een recessie aanstaande is. Of Europa daarin zal participeren is nog niet duidelijk, maar het staat als een paal boven water dat deze, mocht hij zich beperken tot de V.S. een zeer negatieve invloed op de wereldeconomie zal hebben. Houd uw kruit dus droog, maar als het geld u in de handen brandt beperk u dan tot nutsbedrijven, de voedselsector of misschien enkele uitschietende energie aandelen.

De AEX Index op dagbasis

In twee weken tijd steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken van 472,19 tot 498,65. Een prachtig resultaat. Maar in de grafiek kan men zien dat deze stijging zich voltrok binnen een dalend kanaal. Na een aanraking van de onderzijde is de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu op de weg omhoog, naar de bovenzijde van het dalende kanaal, maar hij zal nu in deze opgang gehinderd worden door een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die aangekondigd wordt door de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken en zeker door de Oscillator. Deze laatste heeft de daling al echt ingezet. Het feit dat de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken (niet getoond) nog niet zover is kan er op wijzen dat er nog enig uitstel (een paar dagen misschien?) komt, maar een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is onvermijdelijk.

Figuur 1.

Het MA50 noteert nu 508 maar dat lijkt voorlopig voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een onhaalbaar niveau. Aan de onderzijde vormt een notering van minder dan 472,19 de rode vlag. Dat de koers daar zal komen is niet verwonderlijk want met de daling, die zich nu in gaat zetten, is het duidelijk dat er opnieuw een lagere top gezet gaat worden. Als echter de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken straks de stijging gaat hernemen en hij doet dit vanuit een positie die boven het eerdere dieptepunt op 472,19 ligt dan zal dit betekenen dat er een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet is en dat zal de belegger verheugen want het zou een eerste aanduiding kunnen zijn, dat het dalende kanaal verlaten gaat worden. Het kan ook zo zijn, omdat het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram nog stijgende is, dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog net boven de vorige top komt en dat zou dan wijzen op een voortgaande sterke markt. Voorlopig echter is het niet zo ver. De Markt gaat nu naar onze mening de weg naar omlaag opzoeken en wij beschouwen dit als een doodnormale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die nodig is vanwege de sterke stijging van de afgelopen twee weken en de behoefte aan rust om zich opnieuw op te laden. Of dit laatste mogelijk is moet nog blijken, maar in het voordeel spreekt dat de week indicatoren stijgende zijn en in de meeste markten positief divergeren.

De Rente

Het wil niet vlotten met het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Even ziet het er naar uit dat er een herstel komt en dan is het weer hommeles. Van een positieve draai, die twee weken geleden er nog in scheen te zitten is het weer gedaald en daarenboven zien de grafieken er niet mooi uit. Het lijkt er nu naar uit te zien dat dit effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken nog lagere niveaus gaat opzoeken.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De daggrafiek van de dollar toont een typisch tegenovergesteld beeld, dus positief maar dat gaat niet veel inhouden want de weekgrafiek is zonder meer negatief. Steun ligt er op 86,9.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft zich flink hersteld, maar het technische beeld is nu hetzelfde als dat van de aandelenbeurzen. In de daggrafiek is er sprake van een overbought situatie maar de weekgrafiek is zonder meer positief. Dit betekent dat er even een terugslag is te verwachten, maar men moet er op rekenen dat de stijging zich daarna gaat doorzetten.

De prijs van een troy ounce Goud

De stijging van de prijs van een troy ounce Goud is de afgelopen veertien dagen gestagneerd. De positieve aandelenbeurzen waren daar ongetwijfeld de reden van. Voor de Zilverprijs geldt hetzelfde. Er zijn geen indicaties dat de stijging zich op korte termijn gaat hervatten en dat is dan nòg een positief signaal voor de aandelenbeurzen.

Strategie

Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, als het een ehrtest blijkt, is voor ons een argument om posities te gaan uitbreiden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

Wat er ook aan cijfers naar buiten komt, de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-stemming, de shutdown in de VS en de onderhandelingen tussen China en de VS bepalen deze week het nieuwsfront.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 14 januari 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.