Weer een Lege Doos

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-18-09): 281,73.

De mededelingen van de politiek de afgelopen dagen hebben niets opgelost. Griekenland moet nog wachten op zijn 8 miljard zodat men kan laten zien dat men het meent met de bezuinigingen. Het is een lege doos die heen en weer gaat. Ieder van de partijen probeert er wat in te doen zoals daar zijn lege beloften en dreigementen, maar de doos blijft leeg en er wordt niets opgelost. Als de doos weer eens een retourticket nam dan reageerde de beurs steeds negatief. Het meest voor de hand liggend is dat we deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aanstaande week opnieuw zien optreden. Maar de grafieken spreken een andere taal.

Wij laten hieronder de daggrafiek zien van de DAX.

Blog-20110919-DAX-Index-Fig1
Figuur 1.
Bij A viel de koers uit het dalende kanaal. Dit was het sein voor velen om short te gaan, maar de volgende dag nog keerde de markt. En de dag daarna was het duidelijk dat we te maken hadden met een false moveKoersen breken door een trendlijn, maar komen snel daarna toch weer terug in hun oude positie. Zie ook Throwover. Copyright Vladeracken. De koers ligt nu boven in het kanaal en heeft afgelopen vrijdag deze weerstandlijn aangeraakt met een koers van 5.655. Inmiddels is hij teruggevallen tot 5.573. In de andere ons omliggende landen is het allemaal nog niet zover. In Nederland bijvoorbeeld is de AEX halverwege zijn horizontale kanaal gekomen. Hij zou dus best verder kunnen om te proberen de oude doelstellingen op het niveau van 296 of 306 te halen. Met een koers van 281 afgelopen vrijdag is de ruimte dus nog behoorlijk. En overal ziet men positieve candles en positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. In Amerika, waar de beurzen zich de afgelopen tijd veel sterker hebben gedragen ontbreekt de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Er zijn al 5 consecutieve witte candles gezet en de ruimte naar de bovenzijde van het oplopende kanaal is nog 50 punten in de S&P500 en de DJIA die nu 11.509 noteert vindt zijn MA50 rond 11.680. Een verdere stijging is dus mogelijk. Toch twijfelen wij hieraan. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is nog steeds laag. Ook vrijdag jongstleden, dat toch een expiratiedag was (met normaliter hoog volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken), was het niet veel wat er op de beurs in Amsterdam verhandeld werd. De AD-lijn is op de zeer korte termijn gezien positief, maar de CPR en de Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken laten het volledig afweten. Voeg daarbij de lege doos die de politiek vorige week weer doorgaf aan Griekenland dan is de vraag alleen maar wanneer we weer een deuk in de markt krijgen. Is dat maandag? Is dat dinsdag? Of hebben we nog langer respijt?

De Week

De false moveKoersen breken door een trendlijn, maar komen snel daarna toch weer terug in hun oude positie. Zie ook Throwover. Copyright Vladeracken van 13 september werd ongetwijfeld mogelijk gemaakt doordat het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken (dus de indicatoren, die momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken zichtbaar maken) op weekbasis stijgende is. De zeer korte Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en ook hier en daar de CCI geven een onvervalst koopsignaal. Er zijn veel positieve candles maar er is geen positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken en de indicatoren liggen veelal in hun negatieve gebied.

De Maand

Het hoogste timeframe dat wij gebruiken, de maand, is onvervalst negatief in alle opzichten. Dit verzwakt de positieve invloed die van de weekgrafieken nu uit zou moeten gaan. Het maakt een nieuwe val van de koersen zonder meer mogelijk.

De Rente

In het begin van de week zag het er even naar uit, dat de rente een punt achter de daling zou zetten, maar vrijdag kwam hij daarop terug. Er zijn geen goede redenen te vinden in de rentegrafieken dat deze plotseling zou moeten gaan stijgen. Een gegeven blijft het dat  hij historisch gezien zeer laag is, maar wat laag is kan nog steeds lager en de rente vormt geen uitzondering op deze wijsheid. Op de weekgrafieken zien wij een bepaalde verzadiging optreden maar op de dag- en op de maandgrafieken is daar zeker geen sprake van. De meest voor de hand liggende conclusie is dat de rente verder gaat dalen. En dat ondersteunt de aanname van een dalende aandelenmarkt.

De Amerikaanse Dollar

Toen de weerstand op 74 zo ongeveer bereikt was deed de dollar een stapje terug. Dit kan nog verder gaan want hij bereikte overbought gebied. Maar als men de maand bekijkt dan is er nog een zee van ruimte. Wij hebben de afgelopen week een

update gepubliceerd van ons artikel van 25 maart

. U vindt deze update op onze website. In dit nieuwe artikel schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken wij dat de dollar de weg omhoog is ingeslagen. Hiermede worden onze eerdere conclusies volledig bevestigd en ook nu gaan wij ervan uit dat een long positie in de dollar alleszins gerechtvaardigd is. Als men het zekere voor het onzekere wil nemen dan wacht men totdat de overboughtsituatie is opgeheven.

Het Goud

De overbought situatie van het goud wordt langzamerhand verminderd. Er begint ruimte te ontstaan voor een verdere stijging, maar deze zal beperkt blijven, want in de maand is er nog maar weinig ruimte te vinden. Dit is een langere termijn probleem, op de korte termijn kan de ontwikkeling van het goud in harmonie zijn met een daling van de aandelenmarkten.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie ligt nog steeds aan de bovenkant van zijn dalende kanaal. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende en hij divergeert lichtelijk positief hetgeen hem een steun in de rug zou moeten geven. Op dit moment echter lijkt het meer op een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken.

Onze Strategie

Op de dag van de false moveKoersen breken door een trendlijn, maar komen snel daarna toch weer terug in hun oude positie. Zie ook Throwover. Copyright Vladeracken hebben wij alle portefeuilles afgedekt. Tegelijkertijd hebben wij de liquiditeiten in de portefeuilles verder opgevoerd. Helaas kreeg de afdekking nog geen gelijk van de markten, maar zoals u boven hebt kunnen lezen zijn wij daar niet pessimistisch over. Op dit moment kost deze verzekering dus geld maar wat in het vat zit verzuurt voorlopig niet en de aandelen in de portefeuilles hebben uiteraard geprofiteerd van de stijging van de beurs. Zodra de dollar zijn korte termijn overbought gebied heeft verlaten zullen wij positie in gaan nemen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer vermogensbeheer.co waarop u een

zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC

.

Den Haag, 19 september 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.