De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 4 • 4 april 2016

Er zijn 7 weken voorbijgegaan sinds de aandelenmarkten op 12 februari van dit jaar overal in de wereld hun meest recente dieptepunt bereikten. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg sindsdien met 14,8% en behoorde daarmede tot de top. In New York gingen de DJIA en de S&P500 omhoog met respectievelijk 14,8% en 14,4%. De Nikkei bleef met 8,7% behoorlijk achter en in de staart hobbelde de DAX met een stijging van 4,8%. In het algemeen zijn het imposante stijgingen en het meest voor de hand liggende is dat er eerstdaags een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken of misschien zelfs wel een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken komt wat meer waarschijnlijk wordt nu men ook het zwakkere deel van het beursjaar in het vizier krijgt. De zorg voor een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken wordt versterkt door het feit dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken bijna overal tegen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het MA200 gekomen is en tegelijkertijd tegen de dalende trendlijn getrokken vanuit de meest recente top (voor de meeste markten moet men denken aan medio 2015). Het feit dat de markten tegen deze dalende trendlijn liggen, betekent dat wij nog steeds met een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken markt te maken hebben. De mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die achter ons ligt moet daarom nog steeds gekwalificeerd worden als een Bearmarkt rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Alleen de DJIA is boven deze dalende trendlijn gesloten, maar gezien de andere markten kunnen daar nog geen positieve conclusies uit getrokken worden. In Europa vormde het slot van afgelopen week echter niet een top. Deze werd drie weken geleden gezet. Europa is dus al aan het corrigeren. Amerika doet dit nog niet, maar het is heel duidelijk dat de Amerikaanse markten wel op hun laatste benen lopen. En het is nog steeds zo dat Amerika niet moet gaan kuchen want meestal wordt Europa dan behoorlijk verkouden. Wij zijn dus niet zo erg enthousiast over de komende periode, maar misschien zit er in de korte termijn nog wel enig goed nieuws. Het zou kunnen dat men uit de grafieken concludeert, dat er nog enige tijd respijt is alvorens de beurzen hun reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken/correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in gaan zetten. Veel zal afhangen van het verloop van de olieprijs. Deze is in de huidige beurscontext belangrijk. En deze olieprijs heeft, zoals u hieronder zult zien, behoefte aan consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken of misschien wel aan een duidelijke daling alvorens de stijging (die wij daarna wel voorzien) zich kan doorzetten. De OPEC vergadering, die over veertien dagen gehouden wordt, zal daarvoor belangrijk zijn. Dit tijdstip valt echter niet samen met onze verwachting, dat de beurzen voor een doorgaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staan.

De AEX Index op dagbasis (figuur 1)

TB 20160404 FIG1 AEX DAGWij laten u in figuur 1 een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. De band die u rondom de koersen ziet is een Bollinger Band. Hij is smal en dat komt doordat de koersen al gedurende meer dan twintig dagen consolideren. Daarnaast ziet u de blauwe lijn. Het is een MA150. Afgelopen vrijdag viel de koers daar weer doorheen. Er is ook een zwarte lijn getekend. Dit is een Regressielijn. Deze regressielijn is een volger, hij is zeer nauwkeurig en vrij snel. Wanneer hij van richting verandert, dan is de koers ook van richting veranderd, meestal een of twee dagen van tevoren. De veranderingen van richting van deze indicator zijn zeer betrouwbaar. Donderdag jongstleden vertelde deze regressielijn ons, dat de markt was gaan dalen. Vrijdag werd dat ook met een forse val en een doorbraak door het MA150 bevestigd. Onder de koersen vindt u een MA5 en een MA12. In Amerika wordt dit samenstel veel gebruikt voor het innemen/uitstappen van korte termijn posities. De kruisingen van beiden geven dan de signalen. Deze signalen komen vaak wat laat maar ze zijn daarmede erg zeker. In figuur 1 gebruiken wij de veranderingen van richting van het MA5 als bevestiger van de signalen van de regressielijn. Wij hebben de signalen aangegeven met pijltjes en u ziet dat ze zeer consequent (maar heel soms niet) samenvallen. Een mooie combinatie dus maar afgelopen donderdag bevestigde het MA5 het signaal dat gegeven werd door de regressielijn. Weer daaronder ligt de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij divergeert negatief en hij is dalende. En tot slot is er de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen deze is ook gaan dalen. Hij heeft echter geen top gemaakt boven de horizontale lijn en dat zou erop kunnen duiden dat er nog een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken komt alvorens er een definitieve draai naar omlaag komt. Als de zone oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenop korte termijn gelijk krijgt dan is het signaal dat boven door de indicatoren gegeven werd een vals signaal. Maar hij kan ook duiden op een verdere daling, die nog maar kort zal zijn waarna de koers weer omhoog gaat om hem dan een laatste top te laten zetten boven de horizontale lijn. Er is nog een ander gegeven in figuur 1 en dat is de laatste koers. Het is een duidelijke hamer en deze zou zoals het verhaal gaat, de Bears naar het hiernamaals verwijzen. Het is een veel voorkomende candle, die in deze positie de morningstar aankondigt. De conclusie die uit dit alles getrokken moet worden is moeilijk, maar wij neigen er naar om te stellen dat de kansen, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich in Amsterdam doorzet, groot zijn. Misschien krijgen wij een korte onderbreking te zien, maar wat wij in figuur 1 lezen is niet positief voor de kortere termijn.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 2)

TB 20160404 FIG2 S&P500In figuur 2 laten wij u de weekkoersen zien van de S&P500 Index. Door het koerspatroon heen slingeren het MA10 (rood) en het MA40 (blauw). Einde december/begin van dit jaar heeft het MA10 een poging gewaagd om het MA40 te doorkruisen maar dat is niet geslaagd. Nu lijkt er een tweede poging onderweg maar of het zover zal komen lijkt vooralsnog niet erg waarschijnlijk. Vanuit de laatste top in juli 2015 loopt de dalende trendlijn. In de meeste andere markten begint deze trendlijn eerder. De S&P500 was de laatste die een (hoogste) top zette. Deze trendlijn is op 10-20 punten na bereikt. De momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder ligt hoog. De oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstijgt nauwelijks meer, het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken histogram nog wel maar het is duidelijk dat beide toe zijn aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Misschien wordt deze nog even uitgesteld totdat de trendlijn boven bereikt is, maar daarna lijkt het toch te zijn afgelopen met de stijging. Deze weekgrafiek stelt dus ook dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zeer dichtbij is. De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hierboven bevestigt onze veronderstelling, dat dit het maximale bereikbare niveau is alvorens zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat inzetten.

De AEX op maandbasis (figuur 3)

TB 20160404 FIG3 AEXIn figuur 3 laten wij u de grafiek zien die wij ook vorig maand hebben getoond. Het zijn maandkoersen en zij laten dus een zeer lange periode zien. Wij hebben u toen gewezen op de zwarte pijltjes, die als ze het met elkaar eens zijn onbetwistbare marktveranderingen aangeven die zich op de langere termijn voordoen. Wij wezen toen ook op de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken lijn, die toen nog niet negatief was. In feite gaf hij toen een stand van 1,10 boven nul aan. Dit keer is de stand nul. Als er dus niets zeer, zeer bijzonders gebeurt in de komende maand zal hij bij de emissie van de volgende Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken negatief zijn. De kruising van het MA10 met het MA30, welke moet bevestigen zal dan hoogstwaarschijnlijk nog niet plaats hebben gevonden hetgeen betekent dat wij dan nog geen definitief signaal voor een langdurige daling zullen hebben, maar het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk, dat dit signaal er de maand daarna, dat is dus einde mei, niet zal komen. Ondertussen kan er nog steeds een stijging in de koersen optreden. De conclusie uit de eerste paragraaf is mogelijk. Dat de S&P500 zijn dalende trendlijn aan gaat stippen of zelfs iets gaat doorschrijden is ook nog mogelijk, maar het lijkt ook zeer waarschijnlijk dat de markten zich op moeten gaan maken voor een forse daling, welke zoals u zich zult herinneren al door de januari statistieken grosso modo werd voorspeld.

De Rente (figuur 4)

TB 20160404 FIG4 RENTEFiguur 4 toont de rente ontwikkeling op weekbasis. Het zag er drie weken geleden nog naar uit dat de rentedaling zijn zwaarste tijd gehad had, maar inmiddels is er in figuur 4 wel enige verandering gekomen. De Draghi maatregelen hebben er voor gezorgd, dat de momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken weer is gaan dalen. De koersen doen dat eveneens ook al is daar nog een heel klein lichtpuntje in te onderkennen. De drie zwarte koersen liggen nog steeds binnen de omarming van de voorgaande grote witte candle. Maar of dat van enige invloed gaat zijn ligt niet voor de hand. De Draghi ingreep heeft de markt drastisch veranderd. Een verdere daling ligt daarom voor de hand. De 3-maands Euribor is ook nog steeds aan het dalen en hij ligt nu op –0,244%, dus negatief. Voor de geldleners is dat een mooi verhaal maar voor de economie in zijn geheel is de rente ontwikkeling op dit moment behoorlijk negatief.

De US$ versus € (figuur 5)

TB 20160404 FIG5 USDDe ontwikkeling van de dollar is gewoon negatief. De daggrafiek in figuur 5 laat dat duidelijk zien. Vanaf een top op 95,03 werd de daling ingezet. Er is nu sprake van dalende toppen en dalende bodems. De baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken in de dollar werd afgelopen donderdag nog maar eens bevestigd toen de dollarkoers door de steunlijn van 87,9 brak. Deze ontwikkeling is duidelijk negatief voor het beursgebeuren in Europa. Een dalende $ betekent dat de € duurder wordt. Exporteurs schreeuwen natuurlijk al snel moord en brand, maar een val van 7,5% maakt de producten, die uit Euroland komen, ook 7,5% duurder en dat is een slok op een borrel. De indicatoren duiden er niet op, dat er snel een einde aan deze val komt. En Yellen heeft in de afgelopen week de dollar ook niet gesteund. Zij steunde wel het Amerikaanse bedrijfsleven, maar gezien de ontwikkeling van de economie aldaar blijft de vraag of dat nou wel nodig was.

De prijs van een vat Brentolie (figuur 6)

TB 20160404 FIG6 OLIEDe olieprijs is aan het dalen en ook dat is negatief voor de aandelenbeurzen. Een prijs van $41 voor een vat Brentolie bleek (voorlopig) een sprong te hoog. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft zich ingezet en deze is nog niet afgelopen. Misschien brengt de OPEC vergadering van 17 april daar enige verandering in, maar gezien de houding van Iran lijkt dat niet zo maar in de knip. De grafiek vertelt u dat het nog niet gedaan is met de daling maar steun ligt er op US$34,5 en het kan best enige tijd duren, voordat de prijs daar is en het kan daar ook best bij blijven, want de steun die daar ligt lijkt sterk.

De prijs van een “ounce” goud (figuur 7)

TB 20160404 FIG7 GOUDIn figuur 7 ziet u een daggrafiek van de World Gold Index. De koersen zijn gevat in een Keltner channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Drie weken geleden heeft zich een daling ingezet. Wij hebben een dalend kanaaltje getekend. De bovenzijde valt samen met de regressielijn 34. De koersen liggen hoog in dat kanaaltje, maar er is nergens een indicatie te vinden, dat deze snel uit gaan breken. Op de weekchart (hier niet getoond) is duidelijk een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken te herkennen na een forse stijging. In de dag chart ziet men dat de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is gaan stijgen, maar de CCI daalt nog. Het werkelijk positieve signaal in figuur 7 is het feit dat de zone oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenvanuit een zeer diepe positie is gaan stijgen. Hij geeft pas een koopsignaal als hij door de horizontale lijn breekt, maar zijn diepe ligging kondigt wel op iets langere termijn een stijging aan. Dit is misschien positief voor de prijs van het goud maar het is negatief voor de aandelenmarkten. Want een stijging van de prijs van het goud betekent toch vaak dat het kapitaal vlucht naar de veilige haven die het goud zou bieden.

Beleggen bij Vladeracken

Het eerste kwartaal van 2016 is een van de meest beroerde kwartalen geworden in het bestaan van Vladeracken als zelfstandig vermogensbeheerbedrijf. De resultaten zijn over de hele linie negatief. Nu is dat niet de eerste keer, maar vervelender is dat de resultaten flink zijn achtergebleven bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Dat heeft verschillende oorzaken. De eerste is gelegen in de samenstelling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Die leunt relatief zwaar op energie en grondstoffen, banken en voeding. En met name de sectoren olie, grondstoffen en voeding hebben zich, na een forse daling begin dit jaar, weer stevig hersteld. Veel andere sectoren daarentegen hebben nauwelijks enig herstel laten zien. Dat blijkt ook uit de prestaties van andere grote indices in de wereld zoals de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken en de MSCI Wereld Index. Die zijn met respectievelijk 8,0% en 5,9% gedaald dit kwartaal waar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken slechts 0,4% daalde. Maar ook ten opzichte van deze grotere, meer representatieve indices bleven wij achter en dat heeft, naast de relatieve samenstelling van onze portefeuilles qua sectoren, ook te maken met het feit dat wij voor onze cliënten een voorkeur hebben (momenteel) voor kleinere aandelen. En die hebben het herstel van de afgelopen maand in veel mindere mate meegemaakt.

Vervolgens is de rente in Europa per saldo dit kwartaal gedaald hetgeen goed is geweest voor kwalitatief hoogstaande obligaties van (vooral) Noord Europese overheden. Het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse staatsobligaties daalde van 0,79% naar 0,24%. Maar wij vonden 0,79% al niet aantrekkelijk als rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, 0,24% is dat nog minder. Het risico dat uiteindelijk obligatiekoersen onderuit gaan als gevolg van een rentestijging is veel te groot. Ondertussen kozen wij al vorig jaar voor korterlopende, bedrijfsobligaties van minder kwaliteit. En ook dat heeft dit kwartaal niet goed uitgepakt. Vorige maand berichtten wij u al over German Pellets en de cliënten voor wie wij deze obligaties in portefeuille hebben aangekocht hebben van ons inmiddels een brief speciaal over dit onderwerp ontvangen. De obligaties zijn inmiddels nog 2,2% waard van de hoofdsom. Dat kan nog ten goede keren, want de onderhandelingen lopen nog, maar voorlopig is het verlies in termen van marktwaarde een feit en dat vertaalt zich ook in een slecht obligatierendement in het voorbije kwartaal. Daar kwam bovendien bij dat ook de goede debiteuren onder druk kwamen te staan. Bedrijven als KTG Agrar en Enterprise Holdings, die keurig resultaten hebben laten zien, hebben desondanks hun obligaties met 20% in waarde zien dalen. En ook over Rickmers maken beleggers zich kennelijk zorgen, want ook hier is de koers van de obligaties inmiddels bijna gehalveerd.

Wij gaan er vanuit dat uiteindelijk de schade zal meevallen en de meeste van deze obligaties weer in koers zullen herstellen. Maar ondertussen moeten wij wel onze kwartaalrapportages opstellen en dat zal geen vrolijk beeld opleveren. Toch zijn wij voor 2016 niet pessimistisch. Want de meeste bedrijven die wij voor onze cliënten in portefeuille houden hebben tot op heden prima resultaten laten zien. En niets wijst er op dat deze resultaten in de komende maanden onder druk zullen komen te staan. Het dividendseizoen nadert en veel bedrijven hebben een hoger dividend aangekondigd ten opzichte van vorig jaar. En dat betekent meer rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in de portefeuille in een omgeving waar de rente verder is gedaald.

En ondertussen trekken de consumentenbestedingen in Europa en de VS verder aan. Het lijkt er op dat de daling van afgelopen maanden vooral sentimentgedreven is geweest. En dat betekent een goede kans op een herstel in de loop van dit jaar.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 t/m 31-03 Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 8,2 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,7 % -/- 13,0 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 7,5 % % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % -/- 3,9 % % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % -/- 8,8 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % -/- 12,6 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % -/- 14,1 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % -/- 0,4 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % -/- 8,0 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 2 mei 2016.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014, 2015 en voor 2016? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers

 

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.