Laat u niet bedotten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (17 september 2018) 540,53

Onze conclusies:
Korte termijn: een voorzichtig herstel dat niet veel belooft
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een kleine opleving in de beurskoersen, meer werd het niet

Amerika zorgde voor enige ontspanning toen aangekondigd werd dat de onderhandelingen met China hervat gingen worden. Of dit veel gaat uithalen moet nog worden bezien. Het eerste commentaar van de grote onderhandelaar was al negatief, “want Amerika had helemaal geen behoefte aan onderhandelen”. Na de oorspronkelijke positieve reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken werd het daarop stil en de door ons beschreven mogelijke Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken werd dan ook niet bevestigd. In de plaats daarvan ontstond er op de dag charts in Europa een licht stijgend kanaaltje dat zich tot nu toe laat aanzien als een lichte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die enige druk (de oversold positie) van de ketel moet halen maar dat daarom niets anders voorstelt dan een korte onderbreking van een downtrend. Deze laatste zal dus hoogstwaarschijnlijk binnenkort weer hervat worden. Amerika doet daarin niet mee, althans nog niet. De korte termijn trendlijnen in Europa zijn naar beneden gericht, die in Amerika (nog) naar boven. De excessieve hoeveelheid kasmiddelen waarover het Amerikaanse bedrijfsleven beschikt kan daarvoor de enige reden zijn. Er was de belastingverlaging, maar er is ook de grote hoeveelheid liquide middelen, die in het buitenland werd aangehouden en die nu met een sterk verlaagd tarief terugkeert naar Amerika. De dollar voelt daar blijkbaar weinig van, misschien omdat deze liquiditeiten aangehouden werden in dollars ter voorkoming van valuta verlies, maar de inkoop van eigen aandelen slaat dit jaar alle records. Als dit een reden is achter de voortdurende stijging van de koersen dan is het ook een argument om er vanuit te gaan dat de maanden september/oktober geen grote plotselinge dalingen laten zien. Wij laten de Europese technische argumenten zien op de hieronder opgenomen daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, die het in de afgelopen week iets beter deed dan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Maar wij nemen een vergelijkbare daggrafiek op van de Dow Jones Industrial Index om het grote verschil te tonen dat tussen beide markten bestaat. Opvallend is het overigens dat de Japanse markt zich meer schaart bij de ontwikkelingen in Amerika.

De DAX Index versus de Dow Jones Industrials Index (DJIA)

Beide koersreeksen liggen binnen hun Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken (BB). Maar de DJIA ligt er boven in en de BB is stijgende. De DAX ligt aan de benedenkant en de BB is aan het dalen. In beide grafieken is een wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken getekend. Bij de DAX is het een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken en bij de DJIA stijgt hij. Volgens de theorie wordt de eerste aan de bovenkant verlaten en de tweede aan de onderkant. De lange termijn ziet er voor de DAX dus goed uit terwijl de DJIA problemen lijkt te krijgen. De koersen van de DJIA liggen boven hun gemiddeldes. Eerst ziet u de koersen, daarna het MA10, dan volgt het MA20 en tot slot is er dan het MA40. Dit is de perfecte verhouding, die alleen voorkomt in een bullish markt. Bij de DAX is het beeld omgekeerd. Eerst is er het MA40, dan volgt het MA20 daarna het MA10. En dan de koers. Afgelopen week is de koers door het MA20 gebroken. Er werd een stijgend wimpeltje gevormd, dat hoogstwaarschijnlijk na nog eens een of twee weken verlaten zal worden aan de onderkant. Bij de DJIA ziet u ook een stijgend kanaaltje, dat de afgelopen vier dagen werd neergezet. Maar hier is de betekenis tegengesteld, want dit kanaaltje werd gevormd na een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Het ligt in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en verwacht mag worden dat van hieruit weer een hogere top gezet wordt. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is bij beiden aan het stijgen, maar die van de DJIA ziet er minder opgewekt uit. Er is geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is ook stijgende in beide gevallen, maar die van de DJIA ligt hoog en die van de DAX heeft zojuist een koopsignaal gegeven, maar wees daar voorzichtig mee. Alles samengenomen moet geconcludeerd worden, dat de DJIA op korte termijn betere resultaten gaat laten zien, maar de DAX heeft de iets verdere toekomst. De verstandige belegger blijft dus even van de DAX af. Eerst moet er een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken opgezocht worden en pas daarna kan opnieuw gekeken worden.

Figuur 1. DAX

Figuur 2 De Dow Jones Industrials

De Rente

De rente op Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken met een gemiddelde looptijd van 10 jaar heeft op een haar na weer het niveau van 3% aangestipt, maar het ziet er niet naar uit dat dit niveau nu definitief gebroken gaat worden. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is in het kielzog van deze oprisping in Amerika naar 0,54% gestegen, maar hier zal ook wel even de klad in komen. Toch zou op een iets langere termijn het niveau van 0,55% wel gebroken kunnen worden, want de weekgrafiek is duidelijk positief. In ieder geval is er even tijd nodig voordat er doorgezet kan worden. Interessant zal zijn hoe deze rente zich ontwikkelt nu de ECB haar inkoopprogramma gehalveerd heeft.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Wij kunnen geen goed nieuws brengen voor de dollar. Hij is dalende en er is sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de daggrafiek zowel als in de weekgrafiek. Steun ligt er op 86, maar zoals het er nu naar uitziet zal dit niveau het niet houden.

De prijs van een vat Brentolie

Afgelopen week op woensdag werd de cruciale grens van US$80 per vat even overschreden, maar dat niveau was toch niet te handhaven. Nu is de prijs van een vat Brentolie duidelijk in een dalende korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gekomen. De steun ligt op $75 en $71. Voor even is dus de druk van de ketel.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud is bezig met een korte termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te zetten. En dat gebeurt op een logische plek waar veel steun uit het verleden te vinden is. Een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken terug naar de weerstanden uit 2017 (US$1.370) is vanuit dit huidige niveau heel goed denkbaar. Maar het koopsignaal is nog niet gegeven.

Strategie

Wij blijven aan de kant staan en maken mogelijk van de opleving gebruik om nog meer posities te verkopen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

17 september 2018 11.00 – 15.00 Lezingen van drie leden van het bestuur van de ECB
18 september 2018 9.15 Lezing vban ECB-president Draghi
19 september 2018 4.00 Rentebesluit Japanse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken (BOJ)
21 september 2018 10.00 Europese producentenverwachtingen (PMI)
21 september 2018 15.45 Amerikaanse producentenverwachitingen (PMI)

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 17 september 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.