Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 5 • 5 mei 2020

Alsof de ellende al niet groot genoeg is. Corona eist nog steeds zijn tol en is nog ver van verslagen te zijn, en nu dient een nieuw probleem zich aan. China stelt dat ze de oorzaak van het ontstaan van Covid 19 diepgaand onderzoekt, maar de rest van de wereld is van dit onderzoek uitgesloten. De WHO vraagt openheid en zo doet ook de wereld. Daarnaast wil men betrokken worden bij het onderzoek en dit verzoek wordt door de Chinezen botweg afgewezen. Trump speelt hierbij zijn eigen rol. Hij blijft erbij dat het virus ontstaan (ontwikkeld) is in een laboratorium in Wuhan. Dit type discussies is de wereld niet vreemd en verziekt vooral de verhoudingen. Maar nu zijn de Chinezen zowel als de Amerikanen met handelsmaatregelen gaan dreigen. China dreigt Australië en Amerika dreigt China. Dit probleem dient zich aan op een moment dat vele autoriteiten denken dat de economie zich volgens de bekende V-bodem (Adam bottomEen spitse, V-vormige bodem, die ook wel Spike Bottom wordt genoemd. Het is een bullish patroon. Een onmiddellijk op de bodem volgend candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patroon geeft meestal de bevestiging. Copyright Vladeracken) gaat herstellen. Dit zou op zichzelf prachtig zijn. De beurs is al enkele weken bezig met het ontvouwen van een dergelijk patroon. Een opleven van de handelsoorlog kan dit proces op ruwe wijze onderbreken. De V-bodem, die door de beurs overal in de maak is, staat op het punt een einde te stellen aan de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Overal is het MA50 nu doorschreden en in enkele beurzen is de koers niet ver verwijderd meer van het MA200. De S&P500 is zelfs teruggekomen boven zijn lange termijn trendlijn. En ook Amsterdam ligt daar niet ver meer van verwijderd. Maar heel vaak is een enkele bodem niet genoeg. Een tweede bodem wordt gezet en waar die eindigt is dan een groot vraagteken. Veel beleggers zijn nu voorzichtig om hun kaspositie volledig te besteden aan “uitgelezen koopjes”, juist omdat zij rekening houden met een tweede val. Nu het MA50 is doorschreden worden de kansen op een tweede bodem kleiner, ook al moet het MA200 vallen alvorens men opgelucht adem kan halen. Maar nu er opnieuw een handelsoorlog dreigt, worden de vooruitzichten fundamenteel anders. Deze nieuwe ontwikkeling zal veel beleggers uit de beurs houden. En dan staat de beurs op dit moment toch al voor een zwakke periode want de markt is overbought. Men ziet de indicatoren wijzen op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken maakt de handel nerveus en afwachtend. Een nieuwe handelsoorlog kan dan een desastreuze uitwerking hebben. De vooruitzichten zijn enerzijds dus heel mooi. De beurs is in een snel herstel geraakt, maar de politiek dreigt opnieuw roet in het eten te gooien.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

Fig. 1a. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek
Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Benelux Selector + 0,8%
Fig. 1b. BEL 20 Index, daggrafiek

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is erin geslaagd zijn weerstand op 506 te breken en onmiddellijk daarna werd ook het MA50 doorbroken. Overal ziet men een gelijkwaardige ontwikkeling. Zelfs de Bel20 (figuur 1b) heeft zich aangesloten bij de winnaars, zij het dat het hier op het nippertje is. In figuur 1a staat de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Het eerste wat opvalt, is het samenvallen van een aantal lijnen. De weerstand op 506 is steun geworden. Het MA50 biedt op 503 ook steun en het MA20 staat op het punt te kruisen met het MA50. In enkele markten is de kruising zelfs al een feit. Deze kruising vormt ook een evident steunniveau. De indicatoren daaronder zijn (nog?) niet allemaal negatief, maar er is wel sprake van negatieve divergenties en de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaalt al. De andere twee, die wij opgenomen, hebben zien er nog positief uit, maar liggen hoog. En de dagcandle is een negatieve, een Bearish EngulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken met slechte implicaties als de beurs maandag lager opent en sluit. Dit beeld zou de analist leiden naar de conclusie, dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken onderweg is die de markt uit zijn overbelaste positie gaat halen. Wel is het zo dat het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram nog steeds stijgt en dat wijst op een minidip en niet meer dan dat. Maar in het koerspatroon hebben wij nog een andere mogelijkheid getekend en dat is de kans dat zich een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken aan het ontwikkelen is (gemarkeerd door de beide oplopende blauwe lijnen aan weerszijde van de oplopende koersen). En zoiets is niet alleen te zien in de AEX grafiek, maar het is in alle grafieken van de representatieve indexen te zien. Deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is niet af, de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken ontbreekt nog, maar een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken wordt normaliter aan de onderkant verlaten en soms zelfs met flink geweld. Een slotkoers onder de onderste lijn bevestigt de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Men kan dan een doel berekenen vanuit deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Op dit moment kan men hooguit het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken schatten, maar als wij dat nu doen dan zou het doel precies op het dieptepunt van maart uitkomen op 384. Deze grote beweging, zo toont het verleden, wacht op een trigger alvorens hij ingezet wordt. De handelsoorlog die nu dreigt zou best eens kunnen fungeren als die trigger, die de markt opnieuw op de weg naar de bodem van maart zet.

En terugkomend op de BEL 20 Index, ook hier is de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te zien, ook hier is eind vorige week een Bearish Engulfing opgetreden maar hier is op de laatste dag van afgelopen week de index zelfs weer onder het MA50 gesloten. Geen geruststellend beeld!

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2. S&P 500 Index, weekgrafiek

In figuur 2 vindt u de weekgrafiek van de S&P500. Er lijkt niets aan de hand. Het ziet er gewoonweg uit als een positief beeld dat zich ontrolt aan het zoekende oog. De rode en de blauwe slingerende lijnen zijn achtereenvolgens het MA10 en het MA40. De koers ligt boven de rode lijn en onder de blauwe. Dat wil zeggen dat we nog steeds te maken hebben met een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken RallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar de koers ligt ook boven de oplopende groene trendlijn, die getekend is vanaf 2009. (het dieptepunt na de recessie). Het feit dat de S&P500 teruggekeerd is tot boven deze trendlijn betekent dat hij terug is in de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die door de BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken beheerst werd. Twee gegevens zijn dus eigenlijk in strijd met elkaar en alleen de tijd kan hieraan een einde stellen. Wel blijft het voor de analist gelden dat hij niet mag zeggen dat de BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken in takt is omdat het MA50 (200-daagse MA) niet is gekruist. Anderzijds kan hij niet stellen dat de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken nog heerst omdat de jarenlange trendlijn opnieuw weer steun is geworden. De tijd moet deze beide tegenstrijdige feiten eensluidend maken, maar voorlopig zit de markt toch in een precaire situatie. Er zijn overigens maar 300 punten omhoog nodig om aan dit dilemma een einde te stellen, maar het kan ook zo zijn dat de S&P500 100 punten inlevert en dan ligt hij weer onder het MA50. De drie indicatoren, die onderaan in figuur 2 te vinden zijn, laten geen problemen zien. Zij wijzen er alle drie op dat de S&P500 stijgt, maar daarbij wel al hoog ligt. De voorzichtige belegger zal zich er daarom rekenschap van geven dat het negatieve bericht over de eventuele handelsoorlog misschien nog niet of onvoldoende verwerkt is. Hij zal graag de eventuele uitslag van het bestaande dilemma afwachten en dat lijkt de verstandige weg voor het moment. Overigens is de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken die in de daggrafiek te zien is vrijdag neerwaarts verlaten. Ook dat is een reden om zeer voorzichtig te zijn.

De Dow Jones Industrials Average op maandbasis (fig. 3)

In figuur 3 vindt u de maandgrafiek van de Dow Jones Industrial Index. Hij is ook boven zijn lange termijn trendlijn gekomen (zie laatste groene candle) Maar er hoeft niet veel te gebeuren of hij ligt er weer onder zoals uit de eerste candle van mei naar voren komt. Deze eerste dag van de nieuwe maand (mei) is hem niet goed bevallen. Maar vast staat dat de maand april hem weer terugbracht in het Bullish gebied. Hoogstwaarschijnlijk wordt er een rol gespeeld door de enorme toevloed aan liquide middelen. De Centrale Banken hebben overal de sluizen wagenwijd opengezet. Dit feit ligt ongetwijfeld aan de basis van de lange tijd dat de markt eerder in bullish sferen verbleef en nu zal het ook zijn positieve invloed doen gelden. Maar het zal geen reacties tegen kunnen houden. Wel kan deze toevloed er voor zorgen dat reacties beperkt in omvang blijven, waardoor ze de markt niet wezenlijk verstoren. De indicatoren daaronder zijn verdeeld. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram (de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenlaat eenzelfde beeld zien) is nog dalende. Maar de snelle CCI heeft de stijging al ingezet. Dit plaatje steunt de veronderstelling dat de markt zijn opmars voortzet. Maar de conclusie die in de vorige paragraaf bij de S&P500 getrokken werd houdt ook hier voor de voorzichtige belegger zijn volledige waarde. Wees voorzichtig en wacht af totdat het duidelijk is dat het haring of kuit probleem zich opgelost heeft.

De rente in €-gebied (fig. 4)

Gaat de rente opnieuw dalen of juist stijgen? Als men een nieuwe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de aandelenmarkten verwacht, dan zou men ook een rentedaling moeten verwachten. En als men de maatregelen van centrale banken beziet, die uitgebreid met geld aan het strooien zijn, dan zou je ook een verdere rentedaling moeten verwachten. Dat de ECB afgelopen week niets deed (de markt reageerde daarop teleurgesteld) heeft weinig anders om het lijf dan een bevestiging van de mening van de ECB over de politiek. Nu al meer maatregelen zou het kleinzielige gesoebat van de Europese politici alleen maar helpen. Zij zijn aan zet, niet de ECB, maar dat is kennelijk in de politiek niet voldoende doorgedrongen. En dus heeft Lagarde groot gelijk als zij voorlopig even aan de zijlijn blijft staan. Maar dat neemt niet weg, dat er ondertussen al een enorm obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-inkoopprogramma loopt, dat voor een flinke druk op de kapitaalmarktrente zorgt. Het beleid van de ECB is al erg verruimend. En dit beeld wordt ondersteund door de grafieken. Want in figuur 4 is te zien hoe de dubbele top in de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken van de afgelopen anderhalf jaar, meer en meer begint te lijken op een zijwaartse beweging boven de (blauwe) trendlijn, die over de top van 2016 loopt. En dat is een continuatiepatroon, niet een toppatroon. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken (onder in de figuur die van 10 jaar). Dat leek even een “blow-off”-achtige top te worden, maar nu ontwikkelt zich een vlaggetje aan de stok en ook dat is een continuatiepatroon en wijst dus op een verder dalende rente in de VS. Het economische doemscenario, dat van een depressie á la jaren 30 van de vorige eeuw, wordt meer en meer realiteit, met name in de VS. Het aantal werklozen is daar nu al groter dan toen, en of de economie met het gekluns van President Trump en een sterk verdeeld congres / senaat snel uit de problemen zal raken is maar zeer de vraag. Maar de grafieken geven nog geen definitief uitsluitsel, want de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is nog geen feit. Hij is echter wel nabij, dus wij verwachten dat de kaarten snel op tafel zullen liggen. En wij neigen naar het scenario van de verder dalende rente!

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, maandgrafiek

In de manier waarop de financiële gevolgen van de Corona-crisis worden aangepakt is een groot verschil te ontwaren tussen de VS en Europa. In de VS wordt, zoals altijd, het is daar een Pavlov-reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op dit soort problemen, het ene na het andere subsidieprogramma opgezet waarbij geld in feite geen rol speelt. De geldkraan van de overheid gaat volledig open en dat wordt zonder morren ondersteund door de centrale bank aldaar. Er wordt ongebreideld geld bij gedrukt. Maar in Europa is men veel voorzichtiger. Hier wordt veel meer gediscussieerd over de vraag in hoeverre men in de toekomst tot een prudenter begrotingsbeleid kan komen, in alle landen in Europa. De druk die er vanuit Nederland en de andere Noord Europese landen wordt gezet tegen het zomaar algemeen inzetten van Eurobonds, leidt ertoe, dat nadrukkelijk de vraag aan de orde blijft hoe na de crisis de tekorten weer onder controle zullen worden gebracht. Dat zal per saldo niet helemaal lukken en wij gaan uiteindelijk wel degelijk meebetalen aan de schulden van onze Zuidelijke mede-Europeanen (en dat is maar goed ook), maar dat blijft gepaard gaan met een verhoudingsgewijs veel restrictiever begrotingsbeleid. Per saldo betekent dit, dat de € een veel sterkere munt is dan de $. En de lange termijn maandgrafiek in figuur 5 ondersteunt dat. Als sinds de crisis van 2008 / 2009 stijgt de $ ten opzichte van de €. Maar die stijging is correctief van aard. Het gaat om een adempauze in een per saldo lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En wij zitten in die trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken inmiddels aan de bovenkant tegen de dalende trendlijn aan. Alle maandgrafieken wijzen op topvorming. De kans dat de $ in de komende maanden de oplopende trendlijn rechtsonder in de figuur gaat breken (hij ligt nu op 0,85) wordt nu snel groter. Vakantievieren in de VS gaat veel goedkoper worden in de toekomst.

De prijs van een vat OPEC-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

Je zou het een onderdeel van het “nieuwe normaal” kunnen noemen. Olieprijzen die voorlopig heen en weer zullen fluctueren tussen ca US$ 16,80 en US$ 33 per vat (OPEC-equivalent). De koersen zitten daar nog onder, dus eerst moet een bodem gezet worden waarbij de koers daarna terugveert tot boven US$16,8 per vat, en daar kan nog wel enige tijd overheen gaan. Maar de klap die deze markt heeft gehad is zo groot, dat de gevolgen zich nog jaren zullen doen gevoelen. Niet voor niets schrapte de directie van Shell 2/3de deel van het dividend. Ook daar gaat men er niet vanuit, dat de olieprijzen snel weer boven US$ 53 zullen stijgen, een nog maar enkele weken geleden zeer belangrijk steunniveau. De maandgrafiek in figuur 6 is er duidelijk over. Het proces van bodemvorming is misschien wel begonnen, maar het verkeert in een heel pril stadium. Uitwassen als de negatieve prijzen in de VS, draconische aanpassingen in de voorwaarden van het grootste oliebeleggingsfonds van de VS, allemaal zijn het voorbeelden van problemen die ertoe gaan leiden dat heel veel beleggers voor een hele lange tijd zich uit de oliemarkten zullen terugtrekken. De schade is zo groot, dat er een nieuwe generatie voor nodig is om hier weer overheen te komen. En daarom schatten wij in, dat de komende maand(en) nog in het teken zal/zullen staan van bodemvorming, maar datmaar dat daarna het nieuwe normaal een bandbreedte van US$16,80 aan de onderkant en US$33 aan de bovenkant zal zijn, precies zoals aan het begin van deze eeuw het geval was. De oliemarkt wordt een handelsmarkt, niet een markt voor lange termijn beleggers.

Dat gezegd hebbende is 4 keer € 0,16 dividend per aandeel op een koers van € 15,50 nog steeds 4%, een alleszins aantrekkelijk dividendrendement voor Shell.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

Per saldo heeft een belegging in goud precies dat gedaan wat ervan verwacht werd, het steeg in tijden van onzekerheid. Maar ook hier lijkt een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aanstaande, niets overigens om van te schrikken. De beweeglijkheid van de koers van het goud is toegenomen, in lijn met de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken in heel veel andere markten. Ook dat zou wel eens onderdeel van het nieuwe normaal kunnen worden. Grotere uitslagen. Daarmee verandert de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet, die is voor goud opwaarts gericht. Maar men zal meer zitvlees moeten hebben om er van te kunnen profiteren. US$ 1.350 per ounce is nog steeds de belangrijkste steun, maar op US$ 1.450 ligt er ook een en die zou zomaar al sterk genoeg kunnen zijn. Wie geen positie heeft wacht op dat niveau, wie al goud in de portefeuille heeft (zoals heel veel klanten bij Vladeracken), blijft lekker zitten.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 1/5
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-8,5 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-14,6 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-13,0 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-21,4 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 0,8 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-22,2 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 3,3 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-15,2 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-21,8 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Methode De Ost

In sterk contrast met de algemene berichtgeving kwamen de bedrijven uit de De Ost-portefeuille bijna zonder uitzondering met goed nieuws: Paycom’s Q1 resultaten waren voortreffelijk, Games Workshop opent wereldwijd haar winkels weer en bevestigt de hoge verwachtingen met solide jaarresultaten, Stitch Fix kondigde aan dat ze weinig terugval in vraag van haar klanten ervaart, Bioventix groeide weer 20% in de laatste jaarhelft, Amazon werft record-aantallen personeelsleden aan en ga zo maar door. En dan hebben we ook nog in de voorbije maand aandelen kunnen bijkopen tegen wel erg lage prijzen. We zetten onze aankopen gestaag verder, aangezien de meeste bedrijven nog altijd niet duur zijn.

Beleggen bij Vladeracken

Was de maand maart dramatisch, april liet gelukkig een herstel zien over een breed front, waarbij de portefeuilles van onze cliënten over een breed front zelfs een beter herstel lieten zien dan dat van gerenommeerde indices als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken. De verliezen zijn nog niet geheel weggewerkt (althans met uitzondering van de Amsterdam Selector en de Methode de Ost die beiden voor 2020 alweer in positief territorium verkeren) maar zij zijn wel flink kleiner geworden. De enige echte tegenvaller zit in de Prijs<Waarde Methode. Daar is het herstel nog maar mondjesmaat geweest. En daarom hebben wij hier een begin gemaakt met de herziening van de gehele portefeuille. Bedrijven uit de oudere, meer klassieke economie worden verkocht en ruimte wordt gemaakt voor goedkope maar meer moderne ondernemingen. Zo is Nokian Tyres (een bandenfabrikant), direct na de ontvangst van het dividend verkocht en zullen wij in de volgende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op zoek gaan naar bedrijven die meer in de hoogwaardige technologische hoek zitten. Wel hebben wij op buitengewoon lage koersniveau’s aandelen ING bijgekocht. Want in onze ogen is dat een van de weinige banken, die verhoudingsgewijs ver is in de automatisering van het bedrijf en daarmee als geen ander goed is gepositioneerd om van het nieuwe normaal te kunnen profiteren. De onzekere factor in dit bedrijf is de balans en de vraag hoe groot in de huidige recessie de kredietverliezen zullen worden. Maar de buffers zijn in orde en aan de technologische kant groeit het bedrijf gewoon door. Al met al hebben wij er alle vertrouwen in, dat 2020 per saldo nog steeds een goed jaar kan worden voor onze cliënten.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 1 juni 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.  
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.