De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 11 • 3 november 2014

Het was de week van de All-Time-Highs, althans in Amerika. De Russell 2000 was de eerste, die op donderdag het spits afbeet. Op vrijdag volgden de DJIA en de S&P500. In Europa echter laten deze toppen nog (lang) op zich wachten. Alleen Zwitserland kon het geweld een beetje bijbenen. De SMI kwam op 8.837 en deze koers lag slechts 37 punten onder zijn hoogtepunt van 8.874. Duitsland bleef in Europa de zwakke man. Het is de enige beurs, die technisch gezien in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken verkeert. De stijging, die in de afgelopen week aldaar werd gerealiseerd, was mooi maar nog verre van voldoende om het tij te doen keren. Er wordt veel meer van het herstel gevraagd als Europa de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken volledig achter zich wil laten want deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken heeft fors toegeslagen. Veel sterker dan in Amerika. Om opnieuw duidelijk te mogen spreken van een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wordt er veel van het herstel gevraagd. Alvorens een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in te gaan zal de Duitse markt nog 500 punten moeten stijgen wil er een breuk in het negatieve beeld ontstaan. In Nederland heeft de AEX nog 15 punten nodig om in de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te kunnen blijven. Dit zijn forse afstanden, die overbrugd moeten worden want beide markten zijn al weer enigszins overbought. Vooral de Duitse markt loopt nog steeds een groot risico. Maar niets is onmogelijk en zoals het er nu naar uitziet zullen deze hattricks in de komende tijd gerealiseerd worden. Want er is meer goed nieuws. De maand oktober, die door de statistieken als de zwakste maand van het jaar wordt geïdentificeerd ligt achter ons. Het goede seizoen is daarenboven aangebroken. Veel goed nieuws dus wat wij u vandaag kunnen brengen. Wij rekenen er daarom op dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken voldoende was om de hausse, die al enige jaren duurt, zich verder te doen ontplooien. Het herstel is dusdanig sterk dat het er naar uitziet dat ook in Europa nieuwe toppen gezet gaan worden alvorens de makt een rustpauze ingaat. Mooi nieuws dus. Het zullen niet overal All-Time-Highs zijn, want de berekening van de indexen is niet overal hetzelfde, maar nieuwe toppen zijn voor goede resultaten voldoende.

Ons Handelsysteem

TB 20141103 FIG1 AEX
In figuur 1 ziet u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis met daarbij ons handelsysteem. De zwarte pijtjes verwijzen naar signalen, de groene naar de momenten waarop ingestapt werd en de rode waarop uitgestapt werd. Op dit moment zitten wij long (wij gaan er van uit dat wij dit systeem vanaf 1 januari 2015 doorlopend op onze website tonen in de vorm van een dagboek). De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt dicht bij de bovengrens van het Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Dat wil zeggen dat het einde van deze stijging in zicht begint te komen. De CCI indicator en de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken liggen allebei in overbought gebied maar de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis pas halfweg en ligt daarmede nog ver van een top. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis opgebouwd uit een combinatie van prijs en omzet. In dit geval duidt het achterblijven op de koersontwikkeling op een achterblijven van het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Hetzelfde geldt voor de beurzen in Amerika. Maar de combinatie van de koersen en de indicatoren duidt erop dat er nog wel wat ruimte overblijft. Het behalen van de vorige top op 425,74 is dus heel goed mogelijk, zij het dat er een zeer belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt in de vorm van de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van de oude Kopschouder-top rond 415. Teneinde deze conclusie verder te ondersteunen laten wij u hieronder opnieuw de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis zien, maar nu met de CPR en de AD Line.

De AEX Index op dagbasis

TB 20141103 FIG2 AEX
De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is na zijn uitstapje omlaag teruggekomen in zijn lange termijn oplopende trendkanaal. Hij is nu op weg naar de bovenkant, die ergens uitkomt tussen 430 en 435 (zie figuur 2). Hier ligt ook een oude weerstandlijn. Hij zal niet in eenmaal zonder onderbreking door een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken daar komen, maar de echte vraag is of hij de vorige top op 425,74 zal bereiken en breken zonder eerst een nieuwe top te zetten. Hiervoor verwijzen wij u naar de twee indicatoren onder de koersgrafiek. Het zijn de AD lijn en de CPR. De AD lijn ligt al hoog en is nog stijgende, maar het verloop van deze indicator duidt meestal een koerstop aan door een top niet meer te bevestigen, nadat hij eerst wel bevestigd heeft. Dat wil zeggen dat hij eerst zal gaan dalen en daarna weer zal gaan stijgen, waarbij de top die hij dan zal zetten achterblijft bij de eerste. Als dit scenario zich ditmaal ook zal voordoen dan is er nog enige tijd te gaan en kan de AEX dus wel degelijk de vorige top gaan breken. De CPR (Call/Put Ratio) daaronder is nog helemaal niet zover. Enerzijds bevestigt dit het achterblijven van het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken (beleggers zijn nog niet erg overtuigd, zij kijken het nog even aan) maar anderzijds is de CPR niet gewoon om twee toppen te zetten. De eerste die hij zet is meestal de laatste die gevormd wordt alvorens de daling in te zetten. Op dit moment is hij nog ver van een top en daarmede ondersteunt de CPR dus ook onze conclusie dat er nog voldoende ruimte is voor het koersgebeuren om de top op 425,74 te breken.

De DAX Index op weekbasis

TB 20141103 FIG3 DAX
Een andere indicatie, dat de markten er redelijk sterk bijliggen, is het feit dat overal op alle markten de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses op weekbasis is gaan stijgen. In figuur 3 ziet u de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op weekbasis, de zwakste markt op dit moment. Wij hadden u al laten zien dat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit een negatief Kop/Schouderpatroon was gevallen en dat hij op weg was naar een doel, dat beneden 8.000 lag. Bij dit doel is hij niet gekomen. Er ontbreken ongeveer 500 punten aan de recente daling die gestopt werd op een oude steun rond 8.400. De zorg van vele analisten was dat hij na een voorlopig herstel dit doel nog eens even zou gaan opzoeken en vandaar dat er ook veel terughoudendheid bestaat in de markt. Maar deze mogelijkheid zien wij op dit moment niet meer als realistisch. Daarvoor is het herstel (zeker in Amerika) te goed. En het technische beeld van de DAX lijkt er op dit moment te sterk voor. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in figuur 3 is gaan stijgen en daarenboven divergeert hij positief. Een bovenliggend time frame dat positief is maakt het zeer onwaarschijnlijk dat het lagere niveau (in dit geval de daggrafiek) forse dalingen laat zien. In dit geval ligt het dus niet zo erg voor de hand dat de DAX nog sterk gaat dalen. Maar dat wil zeggen dat het plaatje van de DAX nou niet direct ‘Himmelhoch jauchzend” genoemd mag worden. De koers ligt nog onder de gemiddeldes (in Amsterdam liggen ze er boven) en deze gemiddeldes liggen nog in een verkeerde volgorde ten opzichte van elkaar (in Amsterdam liggen ze goed). En als de DAX daar al doorheen gaat dan is hij nog niet terug in zijn stijgende kanaal (zoals dat we het geval is bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, zie hierboven). Er moet dus nog heel wat water door de Ruhr vloeien voordat wij erg optimistisch kunnen zijn ten aanzien van de beurs in Duitsland ook al wijst veel op een verdere stijging. Maar in aanmerking genomen de positieve elementen in figuur 3 en tegelijkertijd wetende dat Amerika sterk is, gaan wij ervan uit dat de DAX nog verder kan oplopen.

De DJIA Index op maandbasis

TB 20141103 FIG4 DJIA
In figuur 4 ziet u de Dow Jones Industrial Index op maandbasis. De laatste bar in de koersen duidt op de zwaarste correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken sinds 2011, maar het bleef in New York bij een gematigde daling. Deze daling was aangekondigd door negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die 15 maanden duurde. Maar in de slechtste maand van dit jaar, de maand oktober, werd deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken opgeheven en kwam de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op een hoger niveau. De DJIA is afgelopen maand uit het lange termijn kanaal gezakt, maar er vervolgens toch weer in teruggekomen. Dat is mooi, maar geen goed teken. Het is nog altijd mogelijk dat dit de voorbode is van een groot toppatroon dat zich in de komende maanden aldaar kan vormen. Maar er is op de korte termijn geen reden om te
veronderstellen dat de markt snel weer de daling zal vervolgen. De DJIA staat met deze draai niet helemaal alleen want de SMI op maandbasis in Zwitserland is ook gedraaid. Andere markten, waaronder die van Amsterdam hebben de draai ingezet, maar moeten deze alsnog in de maand november voltooien. Alleen de DAX (u had het kunnen verwachten) talmt nog en is daarmede op maandbasis nog negatief.

De Rente

TB 20141103 FIG5 RENTE
Het einde van het QE-programma van de FED werd lange tijd aangezien als de trigger, die de rente zou doen stijgen. Maar nu dit programma afgelopen is, kan men niet meer stellen dat dit uitgangspunt nog opgeld doet. Weliswaar is de rente in Amerika iets opgelopen maar dit heeft meer weg van een kortstondige rimpeling in een rustige eb. In Nederland is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen in de afgelopen week opnieuw op een lagere slotkoers gekomen. In figuur 5 ziet u dat er sterk positief gedivergeerd wordt, maar of dit op korte termijn zal resulteren in een hoger renteniveau wagen wij te betwijfelen. De overname door andere landen van het QE-programma moet als eerste oorzaak gezien worden en het is nu wel duidelijk geworden dat centrale banken rustig door zullen gaan met pompen. De liquide middelen zullen dus naar de effectenbeurzen blijven vloeien in de komende periode en het bedrijfsleven zal gebruik kunnen blijven maken van lage kosten voor leningen, maar of zij op deze mogelijkheid in zullen gaan is een andere vraag. Voor ons is het echter belangrijk te weten dat er een onderstroom werkzaam is die het beleggen in de komende tijd tot een groot maar wel risicovol succes kan maken.

Conclusie

Al met al hebben wij u een markt geschetst die de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die hoogstnoodzakelijk was, goed heeft doorstaan en welke op dit moment tracht om de draad in de hausse, die al sinds het begin van de crisis aan de gang is, weer op te pakken. De constante toevoeging van liquide middelen aan de markten vanuit Amerika en nu ook Japan is ongetwijfeld de onderliggende oorzaak van deze langdurige hausse. In de VS beginnen zich overigens de eerste tekenen van economische oververhitting voor te doen. Afgelopen weekeinde nog trok het bedrijfsleven aan de bel met de opmerking dat er een groot tekort dreigt aan gekwalificeerd technisch personeel. Loonstijgingen in die hoek zijn inmiddels weer aan de orde van de dag. Daarentegen loopt het vertrouwen in Europa (en met name in Duitsland) maand op maand averij op en dalen nu ook de detailhandelsverkopen. Het alsmaar uitblijven van structurele hervormingen in Frankrijk begint ook een probleem voor de rest van Europa te worden. En ondertussen daalt de winstgevendheid van het bedrijfsleven alom. Aandelenkoersen stijgen momenteel vooral omdat het dividendrendementHet dividend dat uitgekeerd word, wordt gedeeld door de prijs van het betreffende aandeel. Door de jaren heen is het Dividend Yield een belangrijke indicator geweest in het voorspellen van dalende markten. Een lage Dividend Yield duidt op hoge aandelenprijzen. De markt heeft geen andere mogelijkheid meer, zo wordt aangenomen, dan te dalen. In het algemeen wordt het niveau van 2,8 aangemerkt als het keerpunt. Een niveau van 7 wordt gezien als een welhaast zekere indicatie dat de markt gaat stijgen. De Dividend Yield kan worden berekend voor alle gemiddelden van aandelenkoersen. Anthony Spare en Nancy Tengler gebruikten deze indicator als selectiemiddel. Zij vergeleken daartoe de Dividend Yield van het aandeel met de Dividend Yield van de markt als geheel. Hoge waarden vergeleken met de gemiddelde waarde identificeerden zij als koopsignalen en omgekeerd lage waarden als verkoopsignalen. Copyright Vladeracken hoog is in verhouding tot de rente. De slechte resultaten van cyclische aandelen op de beurs onderstrepen dit, die keren vrijwel geen dividend uit. Maar als de winstgevendheid daalt komt op termijn ook het dividend in gevaar.

De US$ versus de €

TB 20141103 FIG6 DOLLAR
De dollar heeft afgelopen week een nieuwe top gezet. Hij brak tegelijkertijd door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 78,91. Hij deed dit ondanks een Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die aan het dalen was. Toch noopt dit laatste tot voorzichtigheid, want zoals men in figuur 6 kan zien is de afstand tussen de twee gemiddeldes groot aan het worden. Dit kan niet door blijven gaan. Bovendien nadert de $ de lange termijn dalende weerstandlijn die de oude dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken markeert. En daarmede komen er twee mogelijkheden open. De dollar kan gaan dalen of het grotere gemiddelde (MA50) kan sterk gaan stijgen. Wij nemen aan dat het eerste zal gebeuren. Dit neemt niet weg, dat er niets mis is met de dollar. Deze zit in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en daar zal hij voorlopig in blijven.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20141103 FIG7 GOUD
Sinds 2010 kwam het niet meer voor dat de World Gold Index zo laag stond. Even zag het ernaar uit dat we een stijging konden verwachten maar zoals u in figuur 7 kunt zien werd aan deze gedachte een snel einde gesteld. Er wordt aangenomen dat er een duidelijke (omgekeerde) relatie is tussen de prijs van het goud en de stand van de DJIA. Toen deze laatste het te kwaad kreeg veerde de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken op, maar sinds vorige week, toen de DJIA een nieuwe top zette, riposteerde het goud met een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. En omdat het goede seizoen voor de DJIA is aangebroken is het slechte seizoen dus voor het goud begonnen. De grafiek in figuur 7 beweert eigenlijk hetzelfde. Er zullen natuurlijk wel enige oplevingen volgen, maar als belegging moet van het goud voorlopig niet veel verwacht worden.

De prijs van een vat Brentolie

Het was 5 weken geleden dat de prijs van een vat Brentolie uit zijn twee jarige horizontale kanaal viel. En drie weken geleden brak hij ook nog eens door de steun van de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit het voorjaar van 2013 op US$88,5. Deze val was een gevolg van de verstoring tussen vraag en aanbod. Enerzijds viel er veel vraag weg vanwege de moeilijke economische omstandigheden maar anderzijds ontstond er een duidelijke uitbreiding van het aanbod. Iraq, Libië en vooral de Verenigde Staten zorgden hiervoor. Tegelijkertijd werd het belang van de OPEC in de wereldwijde olieproductie verkleind, ook al probeerden zij hun marktaandeel te behouden. De oliemarkt zal niet meer hetzelfde zijn na deze crisis. Amerika gaat een belangrijker rol spelen en langzamerhand groeit ook het belang van de alternatieven. TB 20141103 FIG8 OLIE
In figuur 8 waarin de weekgrafiek van de olieprijs is opgenomen kan men zien dat de markt bezig is met een herstel. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt weer en hij divergeert duidelijk positief ten opzichte van het dieptepunt uit 2013. Maar voor grote uitschieters in de prijs naar boven zien wij op redelijke termijn geen plaats meer. Het zal de producenten moeite genoeg kosten om de prijs op een redelijk niveau te handhaven.

Beleggen bij Vladeracken

Waar wij al bijna een jaar lang op vooruitgelopen waren is eindelijk gebeurd, aandelenmarkten maakten een stevige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken door. En inderdaad, halverwege de maand waren all achterstanden op de grote aandelenindices in de portefeuilles van onze cliënten ingelopen. Maar vervolgens draaide de markt in een ongekend tempo weer naar boven toe, menig belegger vertwijfeld achterlatend wat nu te doen. Uit bovenstaande analyses zou men kunnen afleiden dat wij nu alsnog hals over kop in de aandelenmarkten zullen stappen. Maar niets is minder waar. De markten zijn weliswaar opgeveerd, maar overal zijn in sneltrein vaart belangrijke weerstanden opgezocht maar nog niet gebroken. En het herstel is met dalende omzetten gepaard gegaan. Bovendien vindt het herstel slechts plaats in dat deel van de aandelenmarkten, waar stevige dividenden betaald worden. Het meer cyclische deel van de aandelenmarkten, dat het vooral van economisch herstel moet hebben, doet nog helemaal niet mee met de herstelrally. En dat maakt ons uiterst wantrouwig en voorzichtig. Natuurlijk zijn wij – zoals altijd overigens – op zoek naar goede koopkandidaten, maar wij zullen ons niet door de heftige volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken in de markt laten verleiden tot het doen van overhaaste stappen.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 t/m 31 okt. Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrecht
portefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

0,5 %

4,0 %

Defensief

ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken
portefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

3,0 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen
/ obligaties

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

-/- 3,1 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

4,2 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

-/- 20,6 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam
Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

-/- 3,8 %

8,0 %

Wereld
Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

-/- 4,0 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

2,4 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

0,1 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, en/of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.vermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 1 december 2014.

Den Haag, 3 november 2014
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Praktiker, en Rickmers
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.