De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 9 • 31 augustus 2015

De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die zich acht dagen geleden inzette, hebben de analisten wel degelijk zien aankomen. Er waren vele indicaties, dat de markten met een toppend proces bezig waren. Maar niemand kende het moment waarop de val zou inzetten. Het probleem Griekenland was in een rustiger vaarwater beland en zodoende werd iedereen in slaap gewiegd. Alles wees erop dat er nog een (misschien wel laatste) rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zou volgen. Maar het mocht niet zo zijn. Het aloude Dow-adagium was een van de indicaties, die er op wezen dat er een scherpe correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de maak was. Op 22 mei zette de DJIA een nieuw All-Time-High neer op 18.351. Maar de Dow Transport bevestigde deze top niet en dat betekende, zoals Dow meer dan honderd  jaar geleden al stelde, dat er een probleem in de maak was. De devaluatie van de Renminbi was de trigger. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalde vanuit zijn vorige hoogste koers van dit jaar met 19,7%. De DAX zette een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken na een daling van 16,9%, de DJIA deed het al rustiger met 15,2%, de S&P500 legde 11,6% toe. De Nikkei beperkte zich tot een bijna normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van 6,6%. Het lijkt er op dat de pijn hiermede geleden is. Maar er valt uit de grafieken niet op te maken hoe voorlopig deze conclusie is. Het is zeker mogelijk dat er een tweede test van de gezette bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken volgt. De Chinese groei is nog steeds indrukwekkend ook al is het geen 10% meer, maar de infrastructuur van de economie, de enorme schuldenlast en het gebrek aan economische vrijheid zijn allemaal fundamentele argumenten, die erop wijzen dat de malaise in de financiële wereld in China niet is afgelopen. Een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die zojuist gezet werd is daarom nog goed mogelijk om niet te zeggen hoogstwaarschijnlijk en tot overmaat van ramp moet men er ook nog wel degelijk rekening mee houden dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van nu, het bij een herttest straks, niet zal houden. De markten mogen dan nu wel op weg gaan naar nieuwe hoogtepunten, maar of die er ook gaan komen is voor ons een heel groot vraagteken. Eerder pleiten wij ervoor om de portefeuilles conservatief te gaan inrichten tijdens de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die op het punt staat uit te breken. Wij zullen hieronder tonen waar de koersen op iets langere termijn gezien, kunnen komen te liggen en wij besteden daarna aandacht aan de korte termijn.

De AEX Index op weekbasis

TB 20150831 FIG1 AEXIn figuur 1 ziet u de weekkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vanaf begin 2009. Vanuit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 195 is er een lijn getrokken die moet worden gezien als de lange termijn trendlijn. Deze lijn werd opnieuw getrokken toen vanuit het tweede aanrakingspunt in 2011 bij een koers van 256 de stijging iets werd versneld. Daarna volgden er nog twee aanrakingspunten met de nu iets sterker stijgende trendlijn op 281 en 366. Wat er de afgelopen twee weken is gebeurd is eenvoudigweg, dat de koersen opnieuw hun trendlijn hebben opgezocht. Dit is een normaal verschijnsel en de moeilijkheden die een overbought markt veroorzaakt zijn daarmede de wereld uit, althans voor het moment. U ziet dat – voordat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken werd ingezet – zich een bobbel in de koersen heeft gevormd. De koersen lagen veel te ver van hun trendlijn af en er is geen ontkomen aan dat dit hersteld wordt. In Amsterdam heeft de koers van afgelopen week inderdaad de trendlijn gehaald. Dit is niet overal het geval maar waar dat niet het geval was ligt de koers gelukkig er zeer dichtbij. Uiteraard zijn er uitzonderingen. In Zuid Afrika bijvoorbeeld zit de markt in een veel diepere put. Als grondstoffenland draagt men daar de volle hitte van de strijd. De indicatoren onder de koersen divergeren niet negatief maar ze zijn nog dalend, met andere woorden zij geven nog niet aan dat de makt gedraaid is. Van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken kan zelfs gezegd worden dat er sprake is van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken.

Om een zeker beeld te krijgen laten wij hieronder eerst de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial index zien.

De DJIA Index op weekbasis

TB 20150831 FIG2 DJIAFiguur 2 laat deze zien. In de periode vanaf juni 2009 raakte de Dow Jones Industrial Index slechts eenmaal zijn oplopende trendlijn aan. Kort tevoren was de koers uigebroken uit de bovenzijde van het stijgende kanaal en zoals zo vaak was dit een vals signaal. En in 2015 braken de koersen opnieuw uit en opnieuw was het een vals signaal zij het dat het iets langer duurde voordat dit duidelijk werd. Inmiddels is hij afgelopen week zelfs tot onder de onderzijde van het kanaal gezakt. De sluiting van afgelopen week lag echter net onder het kanaal. De laatste candle die de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en de terugkeer gestalte geeft is een HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken. In de literatuur vindt men van de HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken de volgende beschrijving “An important bottoming candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken.” Dit is inderdaad zo maar hij moet bevestigd worden door een hogere opening of een  hoger slot (aan het einde van de komende week dus). In figuur 1, waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is opgenomen, is het lichaam veel groter. Eigenlijk tè groot voor een HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken, maar deze candle is even positief als die welke de DJIA laat zien. Overigens vindt men de HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken overal in Amerika en de candle met het grotere lichaam vindt men overal in Europa. In de indicatoren daaronder vinden wij geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is al aan het stijgen (door velen als een koopsignaal gezien) maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken wacht nog op de bevestiging. Wij hebben in dit beeld geen gemiddeldes opgenomen. De koersen liggen daar ver onder en de gemiddeldes zelf dalen nog en liggen ten opzichte van elkaar in de verkeerde volgorde. Voorzichtige beleggers stappen pas in als ze stijgen en als ze elkaar kruisen. De agressieve belegger noteert de stand van de week en kijkt dan naar de korte termijn om te zien of daar ook signalen van koopbaarheid te vinden zijn.

De AEX Index op dagbasis

TB 20150831 FIG3 AEXIn figuur 3 hebben wij de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen. Deze koersen bevinden zich in een dalend kanaal. Dit is het geval sinds de top op 510,55 werd bereikt in april van dit jaar. Bij de eerste uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenzijde van het kanaal was de grote vraag of deze top zou worden verbeterd, maar alles draaide op een teleurstelling uit totdat er zich een tweede mogelijkheid aandiende, maar ook deze mislukte jammerlijk. Al die tijd bevond de markt zich in een (trendcorrigerende) baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken en dat is sindsdien alleen maar verder gegaan. Nog steeds is deze baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken het patroon, waarin de markt zich bevindt en derhalve moet alles wat men doet met grote voorzichtigheid worden benaderd. Maar er dienen zich ondertussen wel kansen aan. De koersen hebben een V-bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken (ook wel spike-bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken genoemd) neergezet. Dit type bodems is erg positief. Maar voor een definitief oordeel moet er nog wel iets gebeuren. De koers moet terugkeren in het kanaal en de kleine gap zou moeten worden gesloten. Dit eist een koers boven 454. Veel beleggers zullen al blij zijn met een hogere koers maandagochtend want dat wijst ook op een signaal in de weekgrafiek zoals wij hierboven zagen. Onder de koersen staat een DMI studie. Deze vormde een enorme piek toen de V-bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd gevormd. De hoogte van deze piek wijst op een sterke markt. Het is een onvervalst koopsignaal. Het feit dat de lijnen dichtbij elkaar liggen versterkt het beeld. Al met al dus een zeer positief plaatje. Andere indicatoren bevestigen dit. Over de gehele linie vliegen de koopsignalen u en ons om de oren.

De S&P500 Index op dagbasis

TB 20150831 FIG4 S&P500Figuur 4 laat de S&P500 zien met zijn dagkoersen. Hier is ook duidelijk sprake van een V-bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Er is geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en deze is stijgende. Daaronder staan de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Beide zijn stijgende en komen vanonder de onderste horizontale lijn. Dit laatste is belangrijk. U ziet bij A een verticale lijn. Hij staat bij de top van de koersen en ook bij de top van de Zone Oscillator. Vanuit deze beide toppen gingen de koersen daarna omlaag. Ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zette op dat moment een top neer. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder volgde iets later. Bij B vindt u een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de koers en een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Ook de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken doet mee met een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Dit lijkt een ijzersterk koopsignaal en dat is het ook.
In het in de figuur getekende vierkant zette de ZoneOscillator ook een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken neer op de juiste plaats. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken lag echter nog te hoog en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken duidde op een horizontale markt. Velen stonden op dat moment, toen de koers ging stijgen, op het verkeerde been. Er was sprake van een vals signaal dat herkenbaar was door het gebrek aan bevestiging. De weigering van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken om duidelijk kleur te bekennen was natuurlijk niet altijd voldoende om de andere signalen te negeren. Maar eensluidendheid is nu eenmaal altijd sterker en die eensluidendheid is er nu onmiskenbaar.

Conclusie

Op de langere termijn gezien hebben de koersen overal de onderkant van hun stijgende kanaal opgezocht / doorbroken. Tegelijkertijd werd de overboughtsituatie opgeheven en werd een V-bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet. Het slot laat een positieve candle zien die een omkeer aankondigt. Op de korte termijn zijn de indicatoren het met elkaar eens dat er een opleving van de markt in de maak is. Technisch gezien staat er niets in de weg om een forse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in te gaan. Maar gezien de fundamentele argumenten en in aanmerking genomen dat de markt in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zit, dient iedere weg omhoog nauwkeurig gevolgd te worden en moet er onverbiddelijk geluisterd worden naar obstakels die de indicatoren laten zien. De markt is pas in orde als de hausse weer intact is. Zolang dat niet het geval is hebben we het over een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in een bearmarkt.

De Rente

Afgelopen vrijdag hebben wij het laatste deel gepubliceerd van een reeks artikelen waarin wij ons de vraag gesteld hebben: wat te doen in een omgeving waarin de (lange) rente trendmatig stijgt? In Europa is de 10-jaars rente dit voorjaar flink opgelopen. Daarna heeft zich een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken voorgedaan. Maar aan deze adempauze lijkt afgelopen week een einde te zijn gemaakt. Waar beurzen in paniek raakten en men dus zou moeten verwachten dat beleggers naar kwalitatief hoogwaardige obligaties zouden zijn gevlucht met een dalende lange rente tot gevolg is de rente juist flink gestegen.
TB 20150831 FIG5 RENTEIn figuur 5 hebben wij onderin de ontwikkeling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsobligaties opgenomen en bovenin (in blauw) de koersontwikkeling van de 4% Nederland obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken die in 2037 moet worden afgelost. In april van dit jaar sprong de rente fors omhoog met een stevige koersdaling voor genoemde obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken tot gevolg. Maar sinds juni is de rente geleidelijk weer wat gezakt. En Het lijkt er daarbij op dat beleggers in obligaties enigszins in slaap gesust zijn. De afgelopen week zijn ze dan abrupt wakker geschud want de oplopende trendlijn in de obligatiekoers en de dalende trendlijn in de rentegrafiek zijn beiden gebroken. De rentestijging is weer hervat en een aanval op de laatste top op 1,17% lijkt begonnen te zijn. Het is geen tijd om in obligaties te stappen. De herbelegging van vrijgekomen middelen wordt door ons nog even uitgesteld.

De US$ versus de €

TB 20150831 FIG6 USDDe dollar heeft een paar mooie dagen gekend, maar daarmede is de markt niet veranderd. In figuur 6 ziet u de weekkoersen van de dollar en het valt onmiddellijk op dat er positief gedivergeerd wordt. Hij ligt nog steeds in een dalend kanaal waarvan de onderkant even geraakt werd. Als de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken draait (een draai van het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken histogram alleen is niet voldoende), dan zal hij de bovenkant van het kanaal opzoeken. Al enige tijd houdt de markt er rekening mee dat in de VS de korte rente gaat stijgen. Omdat in Europa het QE-programma nog tenminste tot ver in 2016 zal doorlopen betekent dit, dat de markt uitgaat van een oplopend verschil tussen de rente in de VS en die in Europa. Dat is, in fundamentele zin, positief voor de $. Analisten zijn daarom overwegend positief voor de $ ten opzichte van de €. Maar op dit moment zien wij geen (technische) argumenten om te stellen dat hij door de bovenkant van het zijwaartse kanaal heen zal breken, of het moet de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zijn.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20150831 FIG7 GOUDHet zag er even naar uit dat de prijs van het goud dan toch eindelijk uit zijn lethargie was gekomen, maar de stijging was van korte duur want al snel raakte de dagchart oversold. Wij laten u in figuur 7 de weekkoersen zien en daarin valt te lezen dat het goud in een positieve modus is gekomen, maar belangrijke weerstandniveaus zijn niet genomen. Wij hebben steeds gesteld dat US$1.200 ($1.237 om precies te zijn) als grens minstens doorbroken zou moeten zijn alvorens men mag instappen. Maar onmiddellijk daarna doemen er nog meer weerstanden op, zodat instappen gemakkelijk te vroeg kan zijn. In ieder geval dient gewacht te worden op een duidelijk rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die iets meer biedt dan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die zojuist werd afgesloten. Er is overigens niets mis met de gegevens van figuur 7. De markt is omhoog gericht en van divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is geen sprake. Maar het ontbreekt nog aan kracht.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20150831 FIG8 OLIEAl twee weken op een rij schiet de prijs van een vat Bentolie omhoog. Maar het ziet er in figuur 8, waarin de dagkoersen staan, niet naar uit dat de markt naar echt nieuwe hoogten op weg is, Het MA30 ligt in de weg, daarna volgt een oude weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$52,6 en het wachten is dan ook nog op een kruising van de twee gemiddeldes. Inmiddels ligt het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken al hoog. Er wordt wel positief gedivergeerd en dat wijst op een markt die sterker is dan het ernaar uitziet. Ook de weekchart is positief, maar of men veel vertrouwen kan hebben, daar is het nog te vroeg voor. Dit herstel moet verder doorzetten alvorens men optimistischer mag worden.

Beleggen bij Vladeracken

Het was even heel erg schrikken afgelopen maand. Na een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van bijna drie maanden waren wij juist eind juni en begin juli begonnen met het weer opschonen van onze aandelenposities (wij verkochten aandelen Aegon, Altice, ASML, BE Semiconductor, Ordina, SBM Offshore etc.) en het opbouwen van nieuwe aandelenposities (wij kochten Tomtom, Unibail en trackers op de EurosStoxx 50 Index om vervolgens in de afgelopen twee weken toch wel enigszins verrast te worden door de heftigheid van deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Zoals men dat vaker ziet, het venijn zat hem ditmaal duidelijk in de staart. En of het al voorbij is? Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is de markt flink oversold en moet een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken verwacht worden die ons makkelijk tot rond 475 moet kunnen terugbrengen. Maar mogelijk is dat wel een moment om dan posties af te bouwen. Niet voor de lange termijn (want onderliggend gaat het in de Westerse economieën helemaal niet zo slecht), maar wel omdat het traditioneel zwakke seizoen (de maanden september en oktober) nog voor de deur staat en een tweede veeg uit de pan van de Bears niet ondenkbeeldig is. Per saldo hebben wij overal een stuk van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van begin dit jaar ingeleverd, maar alleen de Fund Selector is daarbij in negatief vaarwater terechtgekomen. Alle andere modellen hebben nog altijd een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken staan en staan daarbij ook nog duidelijk voor op de vergelijkbare benchmarks en doelstellingen. En daarmee blijven wij bij onze stelling, al eerder dit jaar diverse malen geuit: 2015 wordt naar onze inschatting per saldo een prima jaar met mooie positieve rendementen.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/m 31 aug Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 1,4 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,5 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 8,7 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -3,8 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 13,0 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 21,1 % 8 %
Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 10,4 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 5,1 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 21,0 % — 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 4,5 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 5 oktober 2015.

Den Haag, 31 augustus 2015
Vladeracken Vermogensbeheer
G.K. van Dommelen

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec,

Hybride en variabele renteobligaties van Linde

Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.