De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 10 • 5 oktober 2015

De maand oktober is volgens de statistiek de beste maand om long posities in te nemen. Dat wil zeggen dat er in de maand oktober vaak een dieptepunt verschijnt in de grafieken. De kansen zijn groot, dat dit ook voor het jaar 2015 zal gelden. Wel is het zo dat het dieptepunt niet in oktober maar vlak daarvoor op 29 september gezet werd. Zoals meestal het geval na een sterke daling is de markt echter (nog) zeer gevoelig. Het minste of geringste slechte nieuws heeft een duikeling tot gevolg en zoiets kan gemakkelijk overgaan in meer dan een eenvoudige tijdelijke terugval. Zo onderbraken de bekendmaking van het slechte banenrapport en de tegenvallende fabrieksorders afgelopen week een mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in Amsterdam. Vanuit een top van bijna 429 punten viel de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in enkele seconden terug tot 415. Vreemd natuurlijk want aan een slecht banenrapport hecht men de veronderstelling, dat er een uitstel van de renteverhoging zal volgen (de rente daalde dan ook die dag en dat zou een positieve invloed moeten hebben, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde). Maar dit incident toont aan hoe gevoelig de markt op dit moment is en hoe gemakkelijk er tegenvallers kunnen optreden in een optimistische markt. Het goede nieuws is uiteraard dat men van optimisme spreken mag. Er werd een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet en alleen al het feit dat een derde bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zeldzaam is, maakt ons positief gestemd. Maar er is meer. De korte termijn grafieken ondersteunen allemaal de aanname van een aanstaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Wij zijn dus reeds hier en daar extra long gegaan en wij verwachten, dat wij deze posities uit zullen breiden mocht beursplein 5 maandagochtend met een hogere opening aanvangen. Maar er is wel extra aandacht nodig want niet alles is positief. Vooral de middellange termijn zou voor verrassingen kunnen zorgen. En zoals hierboven gezegd is, de markt is uitermate gevoelig voor slecht nieuws en een ongelukje, zeker in de politiek, zit in een klein hoekje. Voorzichtigheid wordt dus aangeraden.

De AEX Index op dagbasis

TB 20151005 FIG1 AEX
In figuur 1 ziet u de koersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis. Het eerste wat u op moet vallen is de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken waarin de markt zich bevindt. Er is sprake van een Death Cross en sinds dit negatieve patroon zich heeft gemanifesteerd is de MA50 ver van het MA150 komen te liggen. Dit is geen extra negatief gegeven. Eerder is het positief want wat ver van elkaar ligt is gedoemd om dichter bij elkaar te komen. In augustus werd er een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken neergezet, het was een V-bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die van nature sterk is. Velen dachten dat het hiermede gedaan was maar een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken volgde vijf weken later. Deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt iets hoger dan zijn voorganger. Deze figuur wordt afgemaakt als het niveau van 451,41 doorschreden wordt. Zolang deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken er niet is spreken we van een horizontaal kanaal en er is geen enkele theorie die stelt dat de koersen, die binnen een horizontaal kanaal liggen niet aan de onderkant mogen uitbreken. Alles is in dit geval dus mogelijk maar er zijn een paar lichtpunten te herkennen in figuur 1 en dat zijn de beide sentimentindicatoren, die onder de koersgrafiek liggen. In eerste instantie ziet u de Call/Put Ratio, daaronder vindt u de AD-lijn. Beide indicatoren zijn stijgende en zij divergeren positief. Blijkbaar is het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken in Amsterdam van dien aard dat longposities geprefereerd worden. Wij laten u nog een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien in figuur 2, maar alvorens daar aandacht aan te besteden wijzen wij erop dat bij een eventuele uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het horizontale kanaal aan de bovenzijde het koersdoel 497 wordt. Dat is nog niet genoeg om de eerdere top op 510 te breken maar het brengt ons wel een eind op weg.

TB 20151005 FIG2 AEXDe tweede daggrafiek is er een, die wij in ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gebruiken. Zeven handelsdagen geleden kwam de koers onder de onderste Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken-line. Daags daarna gaf de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (zie pijltjes) een stijging te zien.

Weer twee dagen later volgde de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken met een koopsignaal en nog een dag later volgde ook de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenmet een doorbraak. De divergenties zijn positief. Voor de korte termijn is de markt daarmede in een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gekomen en wij gaan er van uit dat een en ander er sterk genoeg uitziet (mede in aanmerking genomen wat wij hierboven schreven en nog hieronder gaan schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken), dat de bovenkant van het Keltner kanaal bereikt zal worden. Deze bovenkant valt samen met de bovenkant van het hierboven genoemde horizontale kanaal op 451. Er ligt dus tenminste een koersstijging voor ons van 29 punten en dat is te mooi om er geen gebruik van te maken. Wij zitten dus hier en daar reeds long en wij zullen deze posities zeker, als Beursplein 5 maandagochtend positief opent, verder uitbreiden.

De AEX Index op weekbasis

TB 20151005 FIG3 AEXDe andere markten zien er op dagbasis gelijkwaardig uit. Dit is ook het geval met de weekgrafieken maar deze bergen iets vervelends in zich en derhalve laten wij er hiervan enkele meer zien. In eerste instantie ziet u de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 3.
Wij laten ze allemaal zien vanaf het jaar 2009, toen de huidige hausse zich inzette. Wij zien voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een prachtig oplopend kanaal dat begint met een koers van 211 en dat zich via de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 256 in 2011 voortzette. In 2011 echter trad er een versnelling op en er vormde zich toen een nieuw kanaal dat wij rood hebben getekend. Vijf weken geleden kwam de koers weer terecht op de onderzijde van dit kanaal en na een mislukte poging om hiervan los te komen is het nu hoogstwaarschijnlijk zover dat de richting omhoog zal worden ingeslagen. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken tot aan de onderzijde van het oplopende kanaal liet al lang op zich wachten en in wezen is zoiets heel normaal en ook noodzakelijk. De markt beweegt zich voort in golven en ditmaal zat men al lange tijd te wachten op een correctiegolf. De zorg van de analyticus was echter of de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken mogelijkerwijze de onderzijde van het langzamer oplopende kanaal (het zwarte kanaal in figuur 3) zou opzoeken. In dit geval zou een veel zwaardere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken tot aan een koers van 350 mogelijk worden. Dit scenario lijkt, gegeven wat de dagcharts laten zien, op dit moment dus minder waarschijnlijk maar het was de reden, dat wij vijf weken geleden, toen de markt nog daalde, een voorzichtig vraagteken zetten bij de eerste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Maar de daling heeft de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken wel erg diep gebracht en als men naar de eerdere bodems kijkt dan is er sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Alleen ten opzichte van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in 2011 (256) is dat niet het geval. Dit gegeven is dus in dit stadium niet mooi. Voorlopig hangt er een zwaard boven de markt. Een krachtige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kan deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te niet doen, maar op dit moment moet u wel degelijk rekening houden met grote tegenvallers.

De DJIA Index op weekbasis

TB 20151005 FIG4 DJIAIn figuur 4 vindt u de Dow Jones Industrial Index. Het is precies hetzelfde beeld als wat u in figuur 3 aantreft. Er heeft zich alleen geen versnelling voorgedaan. Dit was overigens wel het geval bij de S&P500. De onderkant van het stijgende kanaal is bereikt en daarop is de koers teruggeveerd. De weg omhoog werd ingezet. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder geeft een koopsignaal en zo doet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze laatste laat dezelfde negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zien, als die welke u hierboven zag bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Dit maakt het beeld er niet mooier op, zij het dat ook de DJIA op dit moment de weg omhoog is ingeslagen.

De Nikkei op weekbasis

TB 20151005 FIG5 NIKKEIIn figuur 5 ziet u de Japanse INKDOW Index op weekbasis. Gedurende de eerste 4 jaar van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in Europa en in Amerika gebeurde er op de Japanse beurs niets van enige betekenis. De Nikkei bleef zich in een smal horizontaal kanaal bewegen. In het laatste kwartaal van 2012 brak hij daaruit en sindsdien werd er een mooi oplopend kanaal gevormd waarbinnen de Nikkei Dow Jones Index nu evenals da andere beurzen de onderkant heeft opgezocht. Het is opvallend dat de gemiddeldes niet zover van elkaar liggen als in de andere weekgrafieken, maar ook hier is er sprake van een Death Cross. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken blijft iets achter bij de westerse beurzen maar hij is aan het draaien. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende maar ook hier divergeert hij sterk negatief. In alle markten is er dus sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de weekgrafieken en dit feit (wij herhalen het nog maar eens) is vol dreiging en het is zaak om hier in de komende tijd op te letten. Zoals gezegd kan een sterke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken opheffen, maar als dat niet gebeurt dan moet men toch slechte tijden verwachten in de komende middellange termijn periode.

De Rente

TB 20151005 FIG6 RENTEIn figuur 6 hebben wij de daggrafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse staatsleningen opgenomen. Het bericht van afgelopen vrijdag dat de aandelenmarkten plotseling fors deed dalen had uiteindelijk tot gevolg dat ook dit effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken stevig daalde. Maar deze daling was al enkele dagen eerder ingezet (blijkbaar voelde de obligatiemarkt het aan). Het beeld is nu negatief geworden en dat geldt ook voor de weekgrafiek. Ook hier is alles negatief. De rente bevindt zich daar in een dalend kanaal waarvan de onderzijde op dit moment uitkomt op 0,65%. Maar zoals gezegd is dit kanaal dalende. De mooie stijging uit april van dit jaar wordt daarmede voor een groot gedeelte tenietgedaan. Probleem is echter dat dit soort dalende kanaaltjes doorgaans aan de bovenkant worden uitgebroken. En daarmee blijft de obligatiemarkt gevaarlijk.

De US$ versus de €

TB 20151005 FIG7 USDOp het dollarfront heerste zoals u in figuur 7 kunt zien, waarin de weekkoersen zijn opgenomen, kalmte en rust. Er was sprake van een lichte daling. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt voorzichtig, maar op de daggrafiek is hij aan het dalen. Wij zien geen doorbraken in de komende periode, hooguit een lichte stijging. De positieve divergenties in de weekgrafiek duiden echter wel op een uiteindelijke doorbraak omhoog uit het dalende kanaal, maar men moet daar wel op wachten vooraleer men posities inneemt.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20151005 FIG8 GOUDWaarom het goud nu moet gaan stijgen terwijl de aandelenmarkten koopsignalen geven lijkt meer op het zevende wereldwonder dan op de algemeen geldende wetten van de financiële markten. Maar hoe het ook zij, in figuur 8, waarin de dagkoersen zijn opgenomen, springt de positieve reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van afgelopen vrijdag eruit. Op US$1.150 ligt de bovengrens van de gelijkbenige driehoek, die getekend kan worden in de dagkoersen, maar het bereiken daarvan is nog geen reden om bullish te worden. Een prijs van US$1.180 is het minste dat u moet eisen alvorens er aan te gaan denken een positie in te nemen.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20151005 FIG9 OLIEOok van het oliefront is weinig te melden anders dan dat Rusland zijn productie verhoogde. Men heeft aldaar blijkbaar behoefte aan geld. De conclusie is dat niemand bereid is om in te krimpen, maar dat er wel een aantal producenten aan het uitbreiden zijn. Dit voorspelt natuurlijk niet veel goeds en voorlopig ligt de prijs dus erg laag. Maar de grafieken (zowel de dag- als de weekgrafieken) duiden juist op een stijging (zie figuur 9). Daar zou dus, vanuit fundamenteel oogpunt, weinig van terecht moeten komen. Maar een stijging naar de laatste top rond US68,2 is heel goed mogelijk.

Beleggen bij Vladeracken

Het is altijd vervelend als een jaar goed van start gaat, er in ruim drie maanden flink wat verdiend wordt en het jaar vervolgens ruim 6 maanden nodig heeft om een groot deel van die winst weer in te leveren, alleen maar omdat elke sterke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nodig heeft alvorens de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken weer te kunnen hervatten. Vladeracken is een lange termijn belegger. Ons beleid bestaat vooral uit lange termijn handel. Onze visie was begin dit jaar dat de economische groei in Europa zou leiden tot hogere aandelenkoersen. Aan die groei is geen einde gekomen, in tegendeel, waar de exportcijfers onder druk komen doordat het in het Verre Oosten en in Zuid Amerika minder goed gaat is de consumptieve groei en de groei van de dienstensector juist aan het toenemen. En dat betekent een voortgaande groei van de winst van Europese bedrijven, zij het, dat die groei zich in minder cyclische ondernemingen zal gaan manifesteren dan begin dit jaar een feit was. Wij hebben dan ook de mix van onze portefeuilles aangepast en alle semiconductor bedrijven al begin dit jaar verkocht en andere, meer defensief ingestelde bedrijven daarvoor teruggekocht. Maar in een door sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken gedreven dalende markt zakken ook de koersen van aandelen van defensievere ondernemingen.
En daarmee leveren wij toch een deel van ons rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in. In feite, zo kan men stellen, zijn wij te vroeg teruggekeerd naar de aandelenmarkten. Maar ondertussen lopen wij met onze aandelenportefeuilles al wel 6% tot 13% voor op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index, terwijl het jaar nog niet voorbij is en de veelal meest lucratieve maanden nog moeten komen. Wij houden dan ook goede moed en gaan nog steeds uit van een mooi resultaat dit jaar.

Ondertussen blijft het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in de obligatieportefeuilles keurig op peil omdat de renteopbrengst daar gewoon binnen blijft stromen en de koersen van obligaties wel iets onder druk zijn gekomen, maar niet zoveel als de aandelenkoersen.

Volkswagen

Het drama rond Volkswagen, of zo u wilt dieselgateHet schandaal waarbij autoproducenten middels ingebouwde software de emissiewaarden van dieselmotoren valselijk omlaag gebracht hebben. Volkswagen was de eerste producent die hiermee in een kwaad daglicht kwam te staan in 2015. Copyright Vladeracken, heeft ons alleen geraakt voor zover het de gehele beurs raakte. Onze cliënten hebben geen aandelen van Duitse autobouwers, alleen in de Wereld Selector worden aandelen Peugeot in portefeuille gehouden. En ja, die zijn ook onderuit gegaan, maar niet alleen veel minder dan het aandeel Volkswagen, maar zij herstelden afgelopen dagen ook weer als eerste. Maar van Volkswagen worden ook obligaties verhandeld. Tot vlak voor het uitbreken van dieselgateHet schandaal waarbij autoproducenten middels ingebouwde software de emissiewaarden van dieselmotoren valselijk omlaag gebracht hebben. Volkswagen was de eerste producent die hiermee in een kwaad daglicht kwam te staan in 2015. Copyright Vladeracken betaalde Volkswagen voor een 5-jarige obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken 0,35% per jaar. Voor eeuwigdurende achtergestelde obligaties betaalde Volkswagen slechts 3,4% per jaar. Inmiddels is dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken opgelopen tot 5,5%. Of daarmee de koersdaling van deze obligaties voorbij is, dat is nog niet zeker. Maar na de eerste paniek stegen de koersen van alle Volkswagen-obligaties afgelopen week om vrijdag opnieuw onderuit te gaan. Maar met 5,5% zijn wij heel tevreden en wij hebben daarom de stap gezet om obligaties van Volkswagen in al onze obligatieportefeuilles op te nemen. Voor een uitgebreide toelichting op deze beslissing verwijzen wij u naar ons artikel hierover dat afgelopen woensdag op onze website is gepubliceerd.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/m 30 sept.
Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 0,1 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,2 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 6,5 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % – 5,3 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 6,9 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 13,1 % 8 %
Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 7,1 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % – 0,8 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 21,0 % — 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % – 1,5 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 2 november 2015.

Den Haag, 5 oktober 2015
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
 Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014 en voor 2015? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals  Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunities
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank  en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec,

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers

 

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.