De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 12 • 7 december 2015

Draghi overspeelde zijn hand toen hij suggereerde dat het maandelijkse stimuleringsbedrag verhoogd zou worden. Toen puntje bij paaltje kwam werd hij teruggefloten door de Noordelijke landen. De markten waren hem niet dankbaar daarvoor, want beleggers moesten op de blaren zitten. Zij zullen Draghi verwijten maken maar zij zijn zelf alle schuld aan hun verliezen. De verwachtingen werden blijkbaar veel te hoog opgeschroefd en toen Draghi daar niet aan voldeed stortten de markten ineen. Onzin natuurlijk, want de boodschap van de ECB hield altijd nog een verhoging in van het QE-programma van 30%, zij het dat dit in de tijd zal plaats vinden. Afgelopen dagen werd weer eens bewezen hoe afhankelijk de financiële markten zijn van sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken en hoe de belegger zichzelf gemakkelijk in de voet schiet door ditzelfde sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken. Toen de markten zo negatief reageerden kon de intelligente belegger natuurlijk onmiddellijk concluderen, dat het hier slechts een kortstondige onderbreking was van de heersende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en hij wist dat herstel snel zou volgen. Amerika reageerde volgens deze gevolgtrekking vrijdag al en kon donderdag volledig uitwissen. Maar Europa had iets meer tijd nodig om zich te realiseren, dat men zich zelf de das aan het omdoen was. Er is alle reden op dit moment om er van uit te gaan dat het gezonde verstand in Europa maandag terug gaat komen. Wij verwachten, dat zich een snel herstel gaat inzetten. Intussen is er kwaad gedaan aan de portefeuilles van de zenuwlijders en daar waar stoploss posities te strak waren afgesteld. De beleggers die verder niet gereageerd hebben op deze faux-pas zullen heel binnenkort weer op hun uitgangspunt van donderdag teruggekeerd zijn. Deze stelling veronderstelt wel, dat New York zich in de komende tijd positief gaat gedragen. Dat is niet zondermeer zeker want de donkere wolken waarover wij al vaker gesproken hebben zijn niet weggedreven. De divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken tussen de DJ Industrials en de DJ Transport bijvoorbeeld is er nog altijd en er is geen kijk op dat dit zich snel zal herstellen. De S&P500 index heeft maar een kleine vijfentwintig punten nodig om een nieuwe top te zetten (wij zien dat gebeuren), maar daarmede wordt de bestaande discrepantie niet opgeheven. Wij zien het Draghi-drama snel in het vergeetboek komen, maar de markten blijven labiel en zij bereiden zich voor op een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

De AEX Index op dagbasis

TB 20151207 FIG1 AEXWij hebben de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis welke wij in figuur 1 tonen, afgelopen maandag ook laten zien in onze wekelijkse blog. Alles wees er toen op dat de barrière van een oplopende driehoek (met de bovenzijde van het horizontale kanaal als bovenkant) en van het MA200 zou worden genomen. Draghi zorgde ervoor, dat zoiets toen niet gebeurde. Inmiddels is de oplopende driehoek veranderd in een horizontaal kanaal. Dit kanaaltje heeft dezelfde implicaties voor de toekomst. Dat wil zeggen, bij een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken (en dat zou dan dus na de vierde poging op een rij zijn) blijft de doelstelling dezelfde (circa 500). De vraag blijft over of er aanleiding is om te verwachten, dat de koers dusdanig zal stijgen dat er notering komt boven 473, want als de barrière van 473 genomen is mag men ervan uitgaan dat geprobeerd gaat worden de 500 te halen. In eerste instantie wijzen wij op het Kop/Schouderpatroon. De NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken hiervan is de onderste groene lijn. De koers is afgelopen vrijdag blijven hangen op deze neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken en daarmede moet men nu spreken van een verlenging van het Pullback patroon. De onderzijde van het horizontale kanaaltje geeft nu steun. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder divergeert niet negatief maar uiteraard is hij dalende. In andere charts ziet men, dat de indicatoren in oversold positie liggen. Daarenboven is de Candle die vrijdag gezet werd een perfecte aanzet voor een Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken. Een hogere koers maandagochtend maakt dit bullish patroon af. En een hogere koers mag verwacht worden gezien het mooie herstel in Amerika na het drama van donderdag. Wij zullen u hieronder dit herstel laten zien aan de hand van de daggrafiek van de S&P500. Men mag echter niet vergeten dat er niets is in figuur 1, dat al een draai heeft ingezet en de draai moet komen alvorens men positieve conclusies mag trekken. Een slotconclusie is ook nodig. Een herstel van de Bullmarkt is niet zeker zolang de bovenzijde van het grote dalende kanaal niet is doorschreden. Deze bovenzijde ligt rond 500 (hij is dalend). Alle duimen blijven dus gekruist tot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een slotnotering boven deze lijn geeft.

De S&P500 Index op dagbasis

TB 20151207 FIG2 S&P500 DAGIn figuur 2 vindt u dus de daggrafiek van de S&P500. Het eerste dat opvalt, is dat de zwarte candle van donderdag meer dan goed werd gemaakt op vrijdag. Amsterdam zal van dit herstel profijt trekken. De beurs sloot met een koers van 2.091. Dit is nog 25 punten onder zijn vorige top op 2.116. Ongetwijfeld zal deze top in de komende tijd doorschreden worden. Hiervoor wijzen wij u op de indicatoren. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nog niet aan het stijgen. Het wachten is op een draai in de Oscillator. Deze loopt meestal iets achter. Er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken ook niet in de andere indicatoren. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder is stijgende. Deze komt uit een positie onder de horizontale lijn. En hoewel hij wel fluctueert (zie de ZigZag) is het zelden dat hij werkelijk omkeert voordat hij de bovenste lijn heeft doorschreden (bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackennu onder de onderste lijn). De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken heeft de stijging al weer ingezet. Figuur 2 is voor ons de aanleiding om te concluderen dat de S&P500 nog steeds een mooie toekomst voor zich heeft.

De S&P 500 Index op weekbasis

TB 20151207 FIG3 S&P500 WEEKIn figuur 3 laten wij de S&P500 Index op weekbasis zien. Net als in vrijwel alle andere grafieken, die men bekijkt, werd in september/oktober een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken gezet. Na de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken stegen de koersen en werd de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken. Er volgde een Pullback terug tot aan de NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Het MA50 staat op het punt het MA200 te doorschrijden. Het gevolg is een bullish patroon, dat velen zal doen concluderen dat de markt in een duidelijk stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is geraakt. De twee candles zijn DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken’s. Men zou daar met een beetje fantasie een Hanging ManKubitsuri. Een witte of zwarte candlestick in een uptrend met aan de onderzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken in kunnen zien of in de laatste misschien wel de aanzet tot een Evening StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang wit lichaam heeft. De tweede opent duidelijk hoger dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent lager dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote witte) kandelaar. Het is een bearish omkeer patroon. Copyright Vladeracken. Wij betwijfelen dit, want deze patronen zijn pas echt waardevol als ze in een toppatroon voorkomen en dat is op dit moment zeker niet het geval. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is aan het draaien. Dat wil zeggen dat de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken reeds stijgende is. Het wachten is op de Oscillator. Wij houden het er eerder op dat een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken zal verschijnen in de twee gemiddeldes en dat de voorgaande top op 2.116 gebroken zal worden. Of er ook een nieuw All-Time-High zal verschijnen is nog onzeker. Een koers op een hoger niveau dan 2.134 ligt wat ons betreft nog niet voor de hand. Daarvoor gaan wij nog even naar de grafiek van de S&P500 Index op maandbasis.

De S&P 500 Index op maandbasis

TB 20151207 FIG4 S&P500 MAANDIn figuur 4 ziet u de ontwikkeling van de S&P500 vanaf juli 2008. In november van datzelfde jaar werd het QE programma ingezet. In totaal waren er drie QE programma’s en alle drie werden gevolgd door een stijgende beurs. In oktober 2014 werd het derde programma stopgezet. Daarna ging de stijging nog wel even door maar dat was dan toch op een veel lager pitje. Uiteindelijk werd in mei van dit jaar een top bereikt op 2.134. Een daling volgde met een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in september en daarna was er een herstel. Er was toen ook een horizontaal kanaaltje te onderscheiden. Wil er een nieuw All-Time-High verschijnen dan moet dit kanaaltje aan de bovenzijde verlaten worden. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is stijgende maar hij divergeert duidelijk negatief. Nu wordt verwacht dat de FED op 16 december (dat is dus al volgende week) met een renteverhoging zal komen. Wat wij zien in de grafiek maakt ons niet erg zeker van wat er dan komen gaat. In aanmerking genomen dat het Amerikaanse QE progamma is afgelopen (wel worden afgeloste obligaties vervangen, zoals dat overigens ook door de ECB gebeurt) maar voor een doorbraak van het hoger gelegen obstakel zijn onze verwachtingen nog niet hooggespannen, als men de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in aanmerking neemt. Dit brengt ons tot de conclusie dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in de komende dagen wel degelijk omhoog zal gaan. Een doorbraak van het 474-niveau is daarbij mogelijk maar of wij het 500-niveau gaan zien, is nog een open vraag.

De Rente

TB 20151207 FIG5 RENTEDe teleurstelling, die Draghi de markt bezorgde, zorgde direct voor een negatieve reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de obligatiemarkt. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10 jarige Nederlandse Staatsleningen steeg flink. Het dalende kanaaltje, zoals in figuur 5 te zien is werd verlaten. De opmars werd vooralsnog gestuit door het MA30. Als deze horde genomen is (en de indicatoren wijzen daarop) ligt al snel de lange termijn trendlijn in de weg. Pas wanneer deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gebroken is kan men positiever worden over de ontwikkeling van de rente, maar zeker zijn van een stijgende rente kan men pas als de vorige top is doorbroken en daarvoor moet het renteniveau op 1,17% komen. Wie van deze stijgende rente profiteren zijn in eerste aanleg de algemene banken. Want de korte rente daalt nog steeds en nu de lange rente weer is gaan stijgen, neemt dus ook de marge toe die algemene banken op hun uitzettingen verdienen. Voorlopig wijzen de technische indicatoren erop dat de stijging zich zal doorzetten, maar de doorbraak door 1,17% blijft uiteraard een vraagteken, zeker gezien het QE programma van de ECB en het feit dat Draghi nog altijd met een uitbreiding van dit programma kan komen. Word 1,17% toch gebroken, dan is het volgende doel 1,48%!

De US$ versus de €

TB 20151207 FIG6 US$In figuur 6 hebben wij de weekkoersen opgenomen van de US dollar. Ook hier hadden de Draghi-mededelingen een nefast effect op de koers. De dollar was mooi op weg naar zijn doel op 98 maar donderdag moest hij terug in zijn hok (het horizontale kanaal). Als het aan de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken ligt zal hij verder dalen, maar dat klinkt niet erg logisch in de oren. De daling afgelopen week had een typisch Europese oorzaak. Maar als binnenkort de rente in Amerika verhoogd wordt, dan kan er een geldstroom op gang komen naar Amerika toe. Misschien zal deze in het begin nog geen grote vormen aannemen, maar men moet ervan uitgaan dat de FED met kleine stappen maar met een grote regelmaat volgende verhogingen zal aankondigen. Europa daarentegen blijft in zijn QE programma zitten, nu in elk geval tot maart 2017, met mogelijk nog meerdere stimuleringsmaatregelen. Het gevolg is dat de rente in de VS stijgt waar hij in Europa daalt. Deze toenemende spagaat is gunstig voor de $, tenzij markten al op deze spagaat vooruitgelopen zijn. De heftige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van de $ / €-koers afgelopen donderdag wijst daar wel op.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20151207 FIG7 GOUDDe lachende derden waren de goudbezitters, want de koers van de World Gold Index vloog plotseling omhoog naar een slot van US$1.086. Dit is toch even 40 punten hoger dan het dieptepunt van afgelopen donderdag. U ziet in figuur 7, waarin de dagchart is opgenomen, dat er positief wordt gedivergeerd en dat alles stijgende is. Maar vergeet niet één zwaluw maakt nog geen lente. Wat in deze grafiek nog ontbreekt, is een flink bodempatroon, dat de aanwijzing zou moeten zijn voor een echte langere termijn trendomslag. Wij blijven aan de kant staan totdat ook op middellange termijn de chart positief is.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20151207 FIG8 OLIEMisschien wel onder invloed van de stijgende dollar brak de prijs van een vat Brentolie zijn positieve positie op de dagchart af en ging opnieuw naar beneden. Op de weekchart werd de daling gewoon doorgezet (zie figuur 8). De OPEC vergadering heeft geen bijdrage geleverd in de afgelopen dagen want de overschrijding van het productieplafond werd gewoon gefiatteerd. Veel mag men dus niet verwachten van de olieprijs anders dan dat hij verder zal dalen. Nog vreemder is echter dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in figuur 8 is gaan stijgen. Er is ook sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Het lijkt erop als zouden de sjeiks een wonder mogen verwachten. Wij blijven pessimistisch.

Beleggen bij Vladeracken

Een andere aanwijzing, dat afgelopen week niet het begin van een trendomslag omlaag was, maar de tweede poot omlaag in een reactiepatroon binnen een langere termijn opgaande beweging, wordt gevormd door de ontwikkeling van onze aandelenportefeuilles. Alleen ons indexgerelateerde model, de Fund Selector, daalde qua rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in het kielzog van de algemene markten mee. De andere aandelenmodellen, waar de nadruk veel meer ligt op individuele ondernemingen, onttrokken zich over de hele linie aan de malaise. Daar werd in november zelfs veelal een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken behaald. Vooral onze Wereld Selector, die lange tijd het tempo van de Amsterdam Selector niet heeft kunnen bijbenen, maakte een mooie extra sprong (van 7%).
De rentestijging echter liet wel zijn sporen na. Al langere tijd is de rente op bedrijfsobligaties aan het stijgen. De risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken, die op kwalitatief mindere bedrijfsobligaties wordt betaald ten opzichte van triple A-obligaties loopt op. Waar de rente op staatsobligaties in Europa nog daalde in de voorbije maanden, gebeurde dat niet in de bedrijfsobligatiemarkt en daarin zijn wij juist oververtegenwoordigd. Gelukkig zorgt de hoge rentevergoeding in de portefeuilles, dat er per saldo nog altijd een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken uit rolt, maar hier was november een “pas-op-de-plaats”-maand.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/m 5 dec.
Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 8,3 % 8,2 % -/- 1,6 % 7,8 % 4,0 % 0,4 % 3,0 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 9,8 % 10,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % 0,8 % 4,5 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 17,8 % 13,3 % -/- 7,4 % 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 12,5 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector 34,3 % 13,1 % -/- 12,7 % -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,3 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 44,8 % 14,2 % -/- 38,5 % 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 19,7 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 14,3 % 16,8 % -/- 15,9 % 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 25,1 % 8 %
Wereld Selector 6,0 % 14,0 % -/- 10,5 % 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 26,6 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 36,4 % 5,7 % -/- 11,9 % 9,8 % 17,2 % 5,6 % 5,3 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 21,0 % — 5,4 % -/- 17,1 % 13,8 % 17,9 % 1,2 % 5,9 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 januari 2016.

Den Haag, 7 december 2015
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014 en voor 2015? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van German Pellets, KTG Agrar, Praktiker en Rickmers

 

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.