De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 6 • 6 juni 2016

Men mag van het gekkenhuis in Amerika zeggen wat men wil, maar alles blijft binnen de patronen zoals de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken die kent. Men juicht “Himmelhoch” en men is “zum Tode betrübt” maar de grote lijn past in het actuele technische patroon. Afgelopen vrijdag maakte daar geen uitzondering op. De markt reageerde heftig op het banencijfer, maar in feite pasten de hevige uitslagen in de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die de markt nodig had en die ook voorzien was. Wereldwijd zag men een overbought markt en de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken werd in de afgelopen week dus overal ingezet. Wij hadden de inzet daarvan liever iets later gezien, maar in principe is er niets tegen te zeggen. Gelukkig mag men aannemen dat het een korter durende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal zijn, die geen diepe bodems zal laten zien, want alles geschiedt in een markt, die in de hogere timeframes positief is. Fundamenteel gezien liggen er een aantal belangrijke struikelblokken op een rustiger niveau dan enige tijd geleden. Griekenland is weer kalm geworden nu de kredietverlening (let op voor een belangrijk gedeelte nodig voor aflossing!!) weer is geschied. China blijft gevaarlijk in Westerse ogen, maar de Chinese beurs ziet het anders want hij is weer fors hersteld. De BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken zal er niet komen zo voorspellen de “bookies”. De olieprijs ligt stevig rond het US$50-niveau en de landen in problemen zoals Brazilië en Venezuela zullen nog lang in problemen blijven, maar zij zijn niet van grote invloed op het wereldgebeuren. Wij zien derhalve met vertrouwen de aan de gang zijnde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich ontwikkelen, maar dat neemt niet weg dat er een groot negatief zwaard boven de markten hangt. En dit zwaard zou kunnen vallen als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken sterker wordt dan voorzien. Want als de ontwikkeling van de hogere timeframes in gevaar komt door tegenvallers op de korte termijn dan staat alles klaar om de markt in grote problemen te doen belanden. En dan spreken wij niet alleen over het zwakke seizoen, dat normaliter voor consoliderende markten zorgt, maar veeleer over een zware correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die de markt met tientallen procenten omlaag kan brengen. Het is dus geen tijd om rustig de ontwikkeling van de beleggingen aan te zien. Men dient zeer voorzichtig te zijn en men dient zodra de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken wijst op het doorbreken van cruciale steun snel met maatregelen te zijn, zoals het verkopen of met hedgen zodat de vermogenspositie beschermd wordt. De komende tijd wordt dus moeilijk, een crisis zit er wel in, maar op dit moment dient hij zich nog niet aan. En het eerstvolgende beslissende moment is nog maar veertien dagen weg. Want zodra de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken is afgewezen of misschien wel eerder als de zekerheid ten aanzien van een afwijzing duidelijker wordt zal de markt omhoogschieten hetgeen het einde van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal zijn en misschien ook wel het einde van het langere termijn gevaar dat boven ons hangt.

De AEX Index op maandbasis (figuur 1)

TB 20160606 FIG1 AEX MAANDWij beginnen deze uitave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken met de maandgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (zie figuur 1) vanaf 2000, toen de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn All-Time High neerzette. De maandgrafiek is bij uitstek geschikt om de grote lijnen te zien waar binnen de markt zich beweegt. U ziet een grote dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. In principe is deze met vier aanrakingspunten af. In 2014 is er een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken gevolgd. Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken kan het begin zijn van een grote langdurende opwaartse beweging. In die gedachte is de terugval van de koersen sinds het voorjaar van 2015 een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken, die zeer vaak voorkomt na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Maar het is nog te vroeg om er zeker van te zijn dat het een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken is. Het kan nog steeds een Bull TrapEen signaal dat suggereert dat de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken hervat is hetgeen later blijkt vals te zijn. Zie ook Sucker’s RallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken zijn, die de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken doet omslaan in een grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en die dan een omvang kan hebben van zeg 70%. Dat is dus een beweging naar de onderkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Een nauwkeurige analyse levert het volgende op: U ziet door het koerspatroon zich twee gemiddeldes slingeren. Daaronder vindt u een MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken en daar weer onder staat een Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. De pijtjes geven voor ieder van deze indicatoren afzonderlijk de signalen aan. Zekerheid in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken krijgt men als signalen elkaar bevestigen (één ei is geen ei). Als men de pijltjes volgt, dan ziet men dat de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken het snelst is.

De gemiddeldes en het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken zijn vrijwel overeenstemmend met dien verstande dat het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken er als de sterkste uitkomt. (Let op: het aantal waarnemingen is veel te klein om algemeen geldende wetten hiervan af te kunnen leiden).

Het uitermate vervelende, negatieve feit dat men kan zien is, dat het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken de maand mei afsloot met een doorbraak van het 0-niveau (de rode lijn valt door de zwarte) Dit is een verkoopsignaal. Gelukkig ontbreekt de bevestiging nog want de snelle Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken lijn (de blauwe) brak door de langzame (de zwarte) en het MA10 (de zwarte lijn) zette een stijging in, in plaats van door de rode te breken. De gemiddeldes zijn dus nog steeds positief. En tot slot zou het zo kunnen zijn dat het koerspatroon na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken laat zien. Dat is een positief patroon. Drie goede berichten tegen een slechte. Het had heel wat minder kunnen zijn, maar wat hieruit blijkt is dat de markt voor een afgrond staat. Er is weinig nodig (de korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken valt groter uit dan voorzien) of het gehele beeld komt in de problemen en als dat zo gaat zijn dan moet men rekening houden met een zware correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De lange termijn vormt dus een gevaarlijk zwaard, dat inderdaad in de komende weken zou kunnen vallen.

De AEX Index op korte termijn (figuur 2)

TB 20160606 FIG2 AEX DAGDe eerste vraag is daarom hoe dat de korte termijn eruit ziet. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft zijn voorgaande top op 458 niet doorschreden. Dat is altijd een veeg teken, Nu is er sprake van een lagere top, een hogere top en weer een lagere top en dat is een Kop/Schouderpatroon. Dit patroon is nog niet af. De rechterschouder werd weliswaar ingezet maar zijn ontwikkeling staat nog pas aan het begin. En om voltooid te worden moet hij wel beneden de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 425 sluiten. Als hij daar wil komen moet hij eerst het MA50 en daarna het MA200 doorbreken. Dat zijn twee forse obstakels. Wij nemen aan dat het MA50 wel zal vallen, maar of het MA200 op 437 genomen gaat worden is een grote vraag. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is dalende en hij deed dat al gedurende de gehele voorgaande week. Hij is daarmede al een heel eind op weg. Vervelend is het wel dat hij (volgens Bartjens; dus heel precies berekend) negatief divergeert. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken daaronder is al sinds februari dalende. Maar dat is positief, want tijdens een consoliderende markt is een dalend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken een teken van opbouw dus van kracht. Een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken wijst op afbraak (almaar toenemende verkoopdruk) en dus zonder meer op een doorbraak naar beneden en daar is dus in dit geval geen sprake van. Hiermede lijkt de veronderstelling dat het MA200 een goede steun zal blijken, een redelijke aanname. De les voor de komende tijd is dus om het niveau van 437 in de gaten te houden en als dat niveau niet mocht houden is er het niveau van de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 425. Een doorbraak hiervan zet de beurs op weg naar 392 en als dat gebeurt moeten we ernstig rekening met een negatief patroon in figuur 1.

De S&P500 Index op middellange termijn (figuur 3)

TB 20160606 FIG3 S&P WEEKIn figuur 3 is de S&P500 Index opgenomen op weekbasis. Met een hoogste koers in de afgelopen weken van 2.111 bleef de S&P500 onder de voorgaande top op 2.116 en daarmede is de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken waarin de markt zich bevindt nog volledig in takt. Op zichzelf is dit een negatief gegeven want rallies blijven daarmede per definitie beperkt. Het is ook negatief dat er al twee vergeefse pogingen geweest zijn om te proberen de voorgaande top te doorbreken. Voor het overige vinden wij slechts positieve aanwijzingen in figuur 3. De beide gemiddeldes liggen in de juiste verhouding tot elkaar en ze zijn beide stijgende. Zij vormen op 2.071 en 2.013 steunniveaus. Daartussenin ligt nog een ander zeer oud steunniveau. De dalende kracht moet sterk zijn om door dit bastion heen te breken. Voor een doorbraak is er ook nog geen aanleiding want de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende en hij divergeert positief (de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken doet het kalmpjes aan). Er is dus veel voor te zeggen dat de kracht die van het weekpatroon uitgaat voldoende is om de korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in toom te houden. Daar komt bij dat ook de maandgrafiek positief is. Al met al dus voldoende argumenten, maar geen zekerheden, om te veronderstellen dat zal blijken dat de zorgen uitgesproken bij figuur 1 ongegrond gaan blijken.

De Rente (in €, figuur 4)

TB 20160606 FIG4 RENTE WEEKDe Draghi-wals heeft afgelopen week sterk huisgehouden. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Eurostaatsleningen is gedaald tot 0,165%. Het dieptepunt lag op 0,155%. En het einde van de daling lijkt nog niet in zicht. Figuur 4 waarin wij de weekkoersen van dit effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken hebben opgenomen wijst op een verdere daling, maar ook de maatregelen en uitspraken van Draghi (als dit
niet helpt dat gaan wij nog verder) vormen geen steun voor een stijging. In de komende periode gaat de ECB ook bedrijfsleningen opkopen en dat betekent dat de rente voor bedrijfsleningen, die weliswaar laag ligt maar nog niet op het niveau van de Staatsleningen, verder zal dalen. Mooi voor de bedrijven. Ongetwijfeld zullen er nog vele leningen aangekondigd worden. De pensioenen zullen betalen.

De US$ versus € (figuur 5)

Het zal altijd wel een strijdpunt blijven. Wie was de oorzaak? De dalende dollar of de stijgende grondstoffenprijzen. Feit is dat toen de slechte cijfers over de capaciteit van de Amerikaanse economie om nieuwe banen te creëren bekend werden, daalde de dollar. Maar volgens de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken was de dollar gewoon toe aan een daling. Niks stijgende grondstoffenprijzen dus. De werkgelegenheidcijfers waren de trigger. De dollar lag tegen een forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die geboden werd door de dalende trendlijn tezamen met het MA40 (weekgrafiek, zie figuur 5). Niets bijzonders dus. De daling was door de analisten al lang voorzien. De dalende trendlijn bleek dus te sterk, maar hij zit ook in een horizontaal kanaal en hij was duidelijk niet in staat om de bovenkant van dit kanaal te bereiken. Nu is hij op weg naar de onderkant en wij zien het gebeuren dat hij daar verder naar toe gaat. In de daggrafiek (hier niet getoond) is sprake van dalende indicatoren. Daar zal eerst een einde aan moeten komen voordat hij een nieuwe poging tot uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven kan gaan wagen. De vraag blijft open of hij daar voorlopig toe in staat zal zijn. Wij denken van niet.
TB 20160606 FIG5 DOLLAR WEEK
Overigens is de drijvende kracht achter de richting van de $-€-verhouding altijd het renteverschil tussen beide valutamarkten. Hoe hoger de Amerikaanse rente ten opzichte van de Europese, des te aantrekkelijker is de $. De invloed van grondstofprijzen en werkgelegenheidscijfers op de $-koers loopt dan ook via de verwachting van de markt ten aanzien van de renteontwikkeling in de VS. Hoe beter de economische cijfers en hoe hoger de grondstofprijzen des te groter de kans dat de FED de rente in de VS laat stijgen en dus ook des te aantrekkelijker de $ volgens de markt zal worden. Op dit moment moeten daarom alle Amerikaanse economische cijfers dan ook vooral beoordeeld worden vanuit de vraag, welke invloed heeft dit op het rentebeleid van de FED?

De prijs van een vat Brentolie (figuur 6)

TB 20160606 FIG6 OLIE DAGDe olieprijzen trokken zich niets aan van de OPEC vergadering afgelopen week. Op zichzelf is dit natuurlijk een belangrijk feit. Het lijkt niet meer zo van zelfsprekend, dat enkele eerbiedwaardige in het wit geklede heren kunnen bepalen wat wij kwijt zijn aan de pomp. Maar op dit moment moet men zich wel afvagen of het niveau van US$50 voor de Brentolie het zal houden. Op de langere termijn is hier geen vraag over, maar op de kortere termijn lijkt er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in het olievat te zitten. Figuur 6 geeft een duidelijk antwoord. Het MA10 ligt op de US$49-steun. Deze steun lijkt het echter niet te gaan houden. Meer kansen geven wij aan het MA40 op US$47. Mocht dit niet sterk genoeg blijken dan is er een oude steun op US$43. Dat er zich een daling in gaat zetten lijkt duidelijk. Al enige tijd is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan het pieteren. Dat is geen goed gegeven. Daarenboven daalt hij nu en divergeert hij negatief. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is dus in de maak. In de weekgrafiek is ook een daling in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken te zien, maar daar wordt er niet negatief gedivergeerd. De maand ziet er voor wat de Brentolie betreft zonder meer zeer positief uit.

De prijs van een “ounce” goud (figuur 7)

TB 20160606 FIG7 GOUD DAGDe grondstoffenprijzen stegen sterk aan het einde van de week. De prijzen van koper, ijzer, uranium, zilver en goud vlogen de pan uit. Was het de dalende dollar? Velen zullen het beweren, maar de markten waren al toe aan een stijging. In figuur 6 staan de dagprijzen van een troy ounce goud. Men ziet dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al gedurende vier dagen wees op een stijging. De Lineaire RegressieHet berekenen van trendlijnen met behulp van de methode van de kleinste kwadraten. Copyright Vladeracken deed dit ook. Het is waar, niets wijst op een excessieve stijging zoals afgelopen vrijdag gebeurde maar een stijging zat er in en moest volgen. Het MA50 vormt nu de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, maar gegeven het feit dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog flink wat ruimte heeft zal dit niveau wel sneuvelen. Een volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt op US$1.270 en het is goed mogelijk dat de strijd hier zal worden uitgevochten. Voorlopig zien wij dit als een eindpunt want de weekgrafiek moet stijgend worden en dat is hij nog niet.
Overigens zijn wij afgelopen vrijdag wat dieper ingegaan op de technische positie van edelmetalen in het algemeen en Goud Palladium, Platina en Zilver meer in het bijzonder. Wij verwijzen u hiervoor naar onze website.

Beleggen bij Vladeracken

De maand juni heeft onze klanten vast een gevoel gegeven. Alle aandelenportefeuilles hebben een mooie inhaalslag gemaakt. Waar de meeste beurzen vrijwel onveranderd de maand zijn doorgekomen werd in onze aandelenportefeuilles over een breed front een stuk van de achterstand op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken weggewerkt. Maar de gifbeker in onze obligatieportefeuilles, drie Duitse MKB-leningen, is kennelijk nog altijd niet leeg. Ging in januari de koers van de obligaties van German Pellets onderuit en volgde een maand later de koers van Rickmers, ditmaal was het de beurt aan KTG Agrar.

German Pellets

De laatste ontwikkelingen zijn hier dat wij de obligaties hebben aangemeld voor een vergadering begin juli 2016 waarin een vertegenwoordiger zal worden gekozen. Wij hebben hierover contact gezocht met het Duitse SdK, een belangenvereniging zoals wij hier in Nederland de VEB kennen. Het is de bedoeling dat deze vereniging de belangen gaat behartigen van de obligatiehouders. De rechtbank in Duitsland heeft de curator de opdracht gegeven om begin oktober 2016 met een voorstel richting de obligatiehouders en andere crediteuren te komen en daarover een stemming te houden. In dat proces moeten obligatiehouders zich organiseren om tegenwicht te kunnen bieden tegen de betrokken banken en andere crediteuren.

Rickmers

Het eveneens Duitse Rickmers heeft in mei de resultaten over het eerste kwartaal gepubliceerd. Die waren minder mooi dan een jaar geleden, maar operationeel wordt er nog altijd, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, winst gemaakt. Het bedrijf kondigde tevens een overname aan van een concurrent op het gebied van scheepvaart dienstverlening alsmede het plan om een fusie met een ander scheepvaartbedrijf aan te gaan. De status van deze laatste actie is ons nog niet geheel duidelijk, noch de betekenis ervan voor de balanspositie van Rickmers. Het bedrijf heeft wel aangegeven druk doende te zin met de herfinanciering van de balans om aan de door haar banken gestelde voorwaarden te kunnen blijven voldoen. Zo moet de gemiddelde looptijd van de financieringen op haar eigen vloot verlengd worden. Een eerste stap is al gezet met de verlenging van een lening van ruim € 512 miljoen op een zestal schepen tot voorbij 2021. Op 11 juni moet op deze lening de volgende coupon uitgekeerd worden en wij gaan er vanuit dat dit voor de onderneming geen problemen zal opleveren.

KTG Agrar

Dit bedrijf is al maanden met een mediaoffensief bezig waarin het steevast laat weten dat haar resultaten uitstekend en groeiende zijn. Maar op 24 mei werd het jaarverslag gepubliceerd en bij die gelegenheid maakte het bedrijf melding van problemen in Roemenië als gevolg van extreme droogte. Het is nog onduidelijk wat het belang hiervan voor de cijfers van 2016 voor KTG Agrar is. Hier staat de aflossing van onze lening in 2017 op de rol en de onderneming heeft aangekondigd begonnen te zijn met het benaderen van institutionele partijen voor de herfinanciering van deze lening. Aanstaande maandag wordt de volgende coupon uitgekeerd en wij verwachten hier geen problemen.

Naschrift KTG Agrar

Op maandagochtend heeft KTG Agrar SE aangekondigd, dat de betaling van de coupon wordt uitgesteld. Als reden wordt opgegeven, dat het bedrijf een dochteronderneming verkocht heeft die niet tot de kernactiviteiten behoort en waarvan de opbrengst bedoeld was om de couponbetaling te voldoen. De notariële akte zou al gepasseerd zijn, maar door nog door het bedrijf niet nader gespecificeerde omstandigheden is de feitelijke betaling van de transactie nog niet ontvangen. Het bedrijf geeft aan dat zij de betaling binnen 14 dagen alsnog verwacht te kunnen uitvoeren. In hetzelfde persbericht herhaalt de onderneming een eerdere mededeling dat het met enkele institutionele partijen in onderhandeling is over de herfinanciering van de 2017-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken, dezelfde lening die wij voor onze cliënten in portefeuille hebben. De koers is daarop opnieuw fors onderuit gegaan. Als de onderneming gelijk heeft in haar uitlatingen, dan zal dit een tijdelijke dip blijken, maar formeel is het niet betalen van een coupon wel een “default”-actie.

Overige transacties

In de aandelenportefeuilles hebben wij verder weinig gewijzigd. Alleen in de Wereld Selector is een positie in aandelen Genmab verkocht, de koers van dit aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld en het koerspatroon begint meer en meer weg te krijgen van een “blow-off”, de gevaarlijkste eindfase van lange termijn koersrallies, die gekenmerkt worden door een steeds sneller wordende koersstijging, maar die altijd worden afgesloten met een zo mogelijk nog snellere en forsere koersdaling. Winst nemen is dan noodzakelijke een veiligheidsklep in het beleggingsbeleid.
Per saldo verwachten wij dat het resultaat op de obligatieportefeuilles van onze klanten in de loop van dit jaar weer significant zal verbeteren, terwijl de opmars van de aandelenportefeuilles, hoewel er nog wel wat in te lopen is, gestaag zal voortgaan. Maar voorlopig hebben wij de feiten tegen ons, want de marktwaarde van alle drie de leningen staat fors onder druk en op de AEX (die dit jaar duidelijk beter presteert dan vrijwel elke andere aandelenindex in de wereld) is nog een duidelijke achterstand goed te maken.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 juli 2016.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 t/m 03-06 Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 9,4 % 4 %
Defensief Obligatieportefeuille 7,9 % 3,2 % 0,8 % 3,7 % -/- 16,8 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 5,6 % 6 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % -/- 2,9 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % -/- 6,7 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % -/- 9,0 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % -/- 7,9 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % -/- 0,8 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % -/- 8,3 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Achtergestelde obligaties: Tier 1, 2 of 3?, Coco’s
Hoe spreken de statistieken voor 2014, 2015 en voor 2016? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013) en rentevisie (2013, 2015)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf en JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Hoogdividend aandelen: Corio, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2014) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, TKH Group, Vallourec, Volkswagen

Inflatieklinkers en de HICP Inflatie Index

MKB Obligaties van Enterprise Holding, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding

Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note en de Russische Roebel Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
TA indicatoren zoals de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Trackers op obligaties zoals Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Den Haag, 6 juni 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.