Technische belegger Jaargang 27 • Nr 2 • 8 februari 2021

Eerste handelsdag rood, beursjaar dood. Het is een oude wijsheid van Beursplein 5. Wij hebben dit vroeger eens nagerekend over de 35 jaar waarvan wij toen gegevens beschikbaar hadden. Wij kwamen op een percentage waarin deze wijsheid correct was van ruim 75%. Hiermede is het zonder meer de beste statistiek waarvan wij kennis hebben. Dit jaar lag de slotkoers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op de eerste handelsdag boven het slot van de laatste handelsdag van 2020. Hiermede voorspelt deze wijsheid opnieuw het omgekeerde en daarmede mag men rekenen op een goed beursjaar. Hetzelfde doet een tweede statistiek die zegt dat het jaar positief eindigt wanneer op 1 januari de gemiddeldes boven de koers liggen. Dit was op 1 januari 2021 inderdaad het geval. De Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken gaat uit van de eerste 5 beursdagen van het jaar. Als deze positief zijn dan wordt het een goed beursjaar. En inderdaad op 6 januari was de beurs hoger dan op 31 december van het vorige jaar. Hiermede houden de statistieken niet op. De Decenniumjaren is een ander criterium. Een jaartal eindigend op 5 levert zonder twijfel een mooi beursjaar op maar als men het over 1 heeft als laatste cijfer dan is de betreffende statistiek niet erg positief. Volgens de Presidential Election Cycle zou het eerste jaar van een nieuwe president in Amerika ook niet erg positief zijn. Deze nieuwe leider zou te veel zaken weer op orde moeten brengen en hij zou teveel moeten bezuinigen om erg stimulerend te kunnen zijn voor de beurs. De Januari IndicatorStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken stelt dat het jaar gaat zoals de maand januari verloopt. Als deze stelling uitkomt dan staat ons iets moois te wachten. Tot slot noemen wij nog de Kaeppel Indicator. Deze heeft drie ijkpunten. De eerste 5 dagen en de laatste vijf dagen van de maand krijgen ieder een punt als de beurs in die betreffende periode positief is. Dit was dit jaar inderdaad het geval. Er wordt nog een derde punt toegekend als de gehele maand januari een positief resultaat oplevert. Ook dat was dit jaar het geval, zodat volgens Kaeppel de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 31 december 2021 hoger zal noteren dan 624,61. Al met al zien de voorspellingen, uitgaande van enkele bekende statistieken, er dus niet zo slecht uit. Maar de voorzichtige lezer zal natuurlijk hierbij aantekenen dat statistieken geen zekerheid bieden en daar heeft deze lezer uiteraard gelijk in. De kansen echter, dat 2021 een goed beursjaar wordt zijn, gezien het bovenstaande, heel zeker aanwezig. Wij gaan daar vanuit ook al hebben wij nog heel andere beweegredenen. Wij wijzen op het verwachte einde van de Coronapandemie. De economie zal fors opleven, zo wordt verwacht. De injectie door de centrale banken van een overmaat aan liquide middelen lijkt in 2021 doorgezet te worden. De rente blijft daarmede laag en de overvloed aan kapitaal zal zijn weg naar de aandelen vinden. Er moeten natuurlijk geen zwarte zwanen landen, want dan zijn beleggers hoogstwaarschijnlijk nat. Daar kunnen we uiteraard in deze aflevering geen rekening mee houden want ze zijn onbekend en daarom: Vol verwachting klopt ons hart. Eerst zullen we echter nog op een zure appel moeten bijten want weekgrafieken waarop de indicatoren dalend zijn duiden in het beste geval op een aan de hang zijnde of aankomende consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, maar wanneer deze zich voordoet is de beurs zeer kwetsbaar. Een “return to normal” kan dan gemakkelijk omslaan in een heuse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

 

De S&P500 zette een nieuw All-Time High. In België verscheen er een mooie top in de grafiek. Voor het overige zag men op de meeste beurzen een beperkte stijging, die de eerdere daling op een duidelijk steunpunt tot staan bracht. De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die wij in figuur 1 tonen, is daarvan een helder voorbeeld. De daling stopte een week geleden op het eerste steunpunt dat de koers tegenkwam en dat was op 633. Een herstel volgde in de afgelopen week, maar de muziek lijkt al weer op weg naar de uitgang te zijn. Parallel aan de steunlijn op 633 kan er rond 667 een bovenzijde getekend worden van een mogelijk kanaal. Hiermede is dan een mogelijk consolidatiegebied afgetekend en als dat verder wordt ingevuld krijgt de beurs de tijd beschikbaar om een aantal zaken in orde te brengen zoals bijvoorbeeld de grote afstand tussen de koers en het MA200. De indicatoren onderaan in de figuur wijzen niet op een aanstaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken en dergelijke positieve aanwijzingen vindt men ook niet in de weekgrafiek. De tijd om een aantal zaken recht te zetten is dus gekomen en het ideale beeld is dan natuurlijk een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken zoals wij deze hier schetsen. Maar er wordt geen zekerheid afgegeven, dat het herstel tot normale omstandigheden zich enkel en alleen zal beperken tot een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Echte uitschieters naar beneden zijn nooit uit te sluiten zeker nu de beurs een kwetsbare periode van min of meer stilstand ingaat.

Best presterende model van Vladeracken in 2021:
Vladeracken Benelux Selector                          6,0%

 

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 2)

In figuur 2 ziet u de S&P500 Index op weekbasis. Er zijn twee dingen mis in deze grafiek. Ten eerste moet u zich realiseren dat de afstand koers (3.886) en het MA40 (3.402, 40 weken = 200 dagen) ongeveer 11% bedraagt. Er zijn in het verleden andere momenten geweest, dat deze afstand groter was, maar de huidige is ook TE groot. Er zijn slechts twee manieren waarop dit minder wordt. De koers zou met een forse klap in kunnen zakken of, en dat is waar het op dit moment naar uitziet, de koers zou zich zijdelings kunnen bewegen zodat het MA200 de tijd krijgt om dichterbij te komen. Dit laatste lijkt het meest voor de hand liggende scenario te zijn op dit moment. Uiteraard zal de tijd het moeten leren, maar er zijn wel argumenten te noemen waarvan de maandgrafiek de belangrijkste is, die erop wijzen dat er geen grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in het vat zit. Zoals boven gesteld laten de maandgrafieken overal stijgende indicatoren zien en zolang de maand als een beschermende paraplu boven de week hangt zullen correcties weinig kans maken. Wij hebben in het onderste gedeelte niet de gebruikelijke indicatoren opgenomen, maar een samenspel van de %K en de %D, twee elementen die samen de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenvormen. De blauwe lijn is de meest belangrijke. Als hij daalt dan is de markt niet in de beste stemming. De rode beweegt daar omheen. Dit span vormt een uitstekende volger voor kortere termijn aan- en verkopen mits de gebruiker voldoende ervaren is om van dit samenspel te profiteren. De blauwe lijn daalt op dit moment en dat betekent, dat de markt in mineur is. Bovenaan in het koerspatroon hebben wij een horizontale lijn getekend (zie ook hierboven bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken) die aanrakingspunten heeft met verschillende steunpunten uit het verleden en daarboven staat de parallel lijn ingetekend. Er ontstaat hiermede een horizontaal kanaal tussen 3.588 en 3.886. Wij gaan er vanuit dat de S&P500 index tussen deze twee grenzen gaat fluctueren. Dit zal het voor het MA200 mogelijk maken om de gap met het koersniveau te dichten. Zolang de koers binnen dit kanaal blijft zien wij de komende koersuitslagen met verrouwen tegemoet.


De DAX Index op maandbasis (fig. 3)

In figuur 3 vindt u de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken met zijn maandkoersen Uitgaande van de gedachte, zoals wij die hierboven beschreven, mag u niet verwachten dat de koers van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken in de komende (zeg) twee maanden wezenlijk boven 14.114 uit zal komen. In de figuur is te zien dat de indicatoren allemaal stijgende zijn. Dit zal, als wij correct zijn ook zo blijven gedurende de komende periode, en dat houdt wel in dat er geen grote dalingen zullen optreden in het koersniveau. Of andersom gezegd: er gaan geen grote dalingen optreden en daarom zullen de indicatoren stijgende blijven. Zolang wij geen redenen hebben om aan de tweede uitleg te twijfelen houden wij het daarop. Maar er zijn ook fundamentele redenen waarom dat zo zou zijn. Hierboven hebben wij deze al genoemd. Het zijn de enorme hoeveelheid aan liquide middelen, die de markt overstroomt met de daarbij behorende lage rentestand. Maar er is ook het mogelijke idee dat men Corona onder de knie krijgt en dat zou, op termijn, een fors herstel van de economie ten gevolge hebben. In deze gedachte zou het een zwarte zwaan zijn als de vaccinatieprogramma’s in de wereld er niet in zouden slagen om de nieuwere varianten van het virus te bedwingen. Wij zijn dus niet negatief maar de kortere termijn zal ons weinig profijt opleveren. Grote verliezen worden door ons echter niet voorzien.

De Rente (fig. 4)

In het rentebeeld is, ten opzichte van een maand geleden, weinig veranderd. De rente op de kapitaalmarkten stijgt heel langzaam. En dat is ook logisch. Want in het Westen mag de economie dan nog in de tang van allerhande lokale lockdowns zitten, in China trekt de economie al weer aan. En ook hier hebben de lockdowns minder en minder effect op sectoren als machinebouw, semiconductors, scheepvaart etc. Het lijkt er daarmee op, dat zich een cyclisch herstel aan het ontwikkelen is. Eerst de basisindustrieën, dan kapitaalgoederen, dan duurzame consumptiegoederen en zo verder. Detailhandel, horeca en reizen zullen dit keer ongetwijfeld achteraan lopen, maar het betekent dat de cyclus van dalende kapitaalmarktrentes voorlopig weer even voorbij is, goedkoop geld van Centrale Banken ten spijt.

De US$ en de € (fig. 5)

Onze visie over de US$ is al jaren lang dezelfde: ten opzichte van de € is de $ een zwakke munt. Natuurlijk, in tijden van (geo)politieke onzekerheid vluchten beleggers naar de $. Maar het nieuwe ondersteuningspakket van President Biden bevestigt het Amerikaanse principe, dat je de interne economie telkens weer kunt stimuleren door $’s erbij te drukken. Dit proces is een lange termijn sluimerend proces, dat de intrinsieke waarde van de $ structureel ondermijnt. En de nieuwe president is in deze traditie geen uitzondering. Onder president Trump zakte de $ vorig jaar al door een belangrijke lange termijn steun, de onderste blauwe oplopende lijn rechts in de figuur, waarna de daaronder liggende voorgaande bodem geraakt werd, die op 82,5 ligt. Die bodem is nu een steun gebleken waarna de koers opveerde tot aan de oplopende trendlijn, die eerder was gebroken. Een klassieke pullback. Het is slechts een logische adempauze vooraleer de daling weer wordt hervat. En dat die trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken hervat gaat worden bleek afgelopen vrijdag, toen de koers met een bearish engulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken candle de weg omlaag weer insloeg. 82,5 moet nog steeds worden gebroken, maar wij gaan er vanuit, dat dit slechts een kwestie van tijd is. Ons volgende doel ligt op 62,4, de bodem die in 2008 werd bereikt. Vakantie vieren in de VS wordt weer spotgoedkoop, maar exporteren naar de VS gaat veel duurder worden.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

We naderen de bovenkant van de tradingrange van US$ 33 en US$ 52,5 voor Brentolie. Deze bandbreedte houden wij al enige tijd vast en voorlopig zien wij geen aanleiding om hier van af te wijken. De vraag naar olie moet eerst drastisch aantrekken en / of de $ moet flink verder dalen voordat deze range in onze verwachting zal worden verlaten (aan de bovenzijde dan wel). En tot die tijd zijn de grote olie-majors vooral interessant als dividendbetalers. Deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken lijkt in elk geval toe aan een volgende adempauze.

Goud (fig. 7)

Goud, in $’s gemeten, is al enkele maanden aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken bezig en die correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is nog niet voorbij. Er tekent zich een keurig vlagpatroon omlaag af, en dat is een zogenoemd “continuatiepatroon”. Wij gaan er vanuit, dat de bodem van dit correctiepatroon nog niet bereikt is. Een daling tot tussen US$ 1.620 en US$ 1.553 is goed denkbaar en niets om van te schrikken. Want de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is stijgende en daar doet dit patroontje niets aan af, integendeel, het zorgt voor de broodnodige rust in het patroon, het stoot kopers af, het zorgt ervoor dat veel speculanten de handdoek in de ring gooien en het creëert daarmee ruimte voor de volgende sprong omhoog.

Methode De Ost

Wanneer een aantal activa zoals BitcoinBTC. Een vorm van elektronisch geld. Tegelijkertijd is het de naam van de open source software die is geformuleerd om elektronisch geld te gebruiken. Bitcoins worden opgeslagen op de computer. De Bitcoin is gebaseerd op het werk van Wei Dai en geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto. Copyright Vladeracken en Tesla stijgen met +100% binnen slechts één maand, dan moet dat te denken geven. Het voorspelt alleszins weinig goeds. Wij blijven in de verkoopmodus, zowat al onze bedrijven zijn te duur gewaardeerd. In de volgende maanden verwachten we de (Corona-gerelateerde) jaarresultaten van onze bedrijven. Onze kasreserves zijn gegroeid en staan klaar.

Game Workshop kwam ondertussen al met sterke halfjaarresultaten: +25% en meer over de hele linie.

 

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016

2017

2018 2019

2020

2021

Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 0,6 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 0,6 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 3,3 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 4,4 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 6,0 % 8 %
  Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 4,0 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **     15,4 % 6,9 % 27,4 % 74,2 % 10,9 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 4,6 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 2,9 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is een standaard portefeuille, die vanaf april 2016 geleidelijk is opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Beleggen bij Vladeracken

2021 is voortvarend van start gegaan. Alle modellen hebben in de eerste maand van dit jaar een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken laten zien (tot en met afgelopen vrijdag). Goed nieuws daarbij is, dat, net als in november, opnieuw de meer waarde georiënteerde aandelen het goed gedaan hebben. Het past in het algemene beeld, dat de overwaardering van veel technologie-gedreven ondernemingen op zulke absurd hoge niveau’s terechtgekomen is, dat grotere marktspelers begonnen zijn aan zogenoemde sectorale draaiingen. Dat is een beweging die wij al vorig jaar in veel portefeuilles hebben ingezet, waarbij wij ontegenzeggelijk te vroeg waren, maar waardoor de risico’s in de portefeuilles van onze klanten aanzienlijk lager liggen dan bij veel grotere indices. Bij wijze van voorbeeld, wie vorig jaar niet in de grootste 10 ondernemingen van de S&P 500 Index had gezeten had per saldo een verlies geleden van ruim 10%. De winst, die in de VS in de aandelenmarkten werd gerealiseerd (en die geflatteerd is omdat de $-koers afgelopen jaar flink is gedaald), is volledig aan aandelen zoals Tesla, Alphabet (Google), Apple e.d. te danken, allemaal ondernemingen die naar elke maatstaf veel te duur zijn geworden. Toch blijven wij voorzichtig. 2021 belooft een rumoerig jaar te worden waarin het waarschijnlijk zal lonen om niet te snel achter de meute aan te lopen en zo nu en dan even wat winst veilig te stellen, waarmee wij dan ook afgelopen weken op kleine schaal zijn begonnen.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt (waarschijnlijk) op maandag 9 maart 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl, www.vladeracken.be & www.todaysgroup.nl.

 

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram

Op de website wwww.vladeracken.nl kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodem waarvan de tweede bodem lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodem. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de Nasdaq gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.