De Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 4 • 1 april 2019

Het lijkt nog steeds rustig op het front van de internationale politiek. Vanuit de onderhandelingen VS-China komen gunstige berichten. Het is allemaal nog niet zover maar er lijken doorbraken aan te komen. En de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken soap lijkt (opnieuw) een beslissende week in te gaan. Een nieuw referendum wint aan kansen, maar zekerheid is er in het verdeelde Groot Brittannië natuurlijk niet te verkrijgen.

En het zat er dik in dat er een tegenwicht zou komen op de vele artikelen en commentaren, die onomwonden stelden, dat de wereldeconomie op een recessie afstevent nu de inverse yieldcurveEen omgekeerde Yieldcurve. De lange termijn rente ligt dan lager dan de korte termijn rente. Historisch gezien dreigt in dat geval een recessie. De meest gevaarlijke vorm van de inverse Yieldcurve is wanneer de 3-maands rente uitstijgt boven de 10-jaarsrente. Copyright Vladeracken in Amerika een feit was geworden. Want er zijn nu bollebozen die dit verhaal naar het rijk van de fabelen verwijzen. Zij zijn iets verder terug in de tijd gaan zoeken en komen tot de conclusie dat de jaren vanaf 1969, waarop men zich baseert, niet voldoende zijn om correcte conclusies te trekken. Sterker nog zij vinden over een langere periode genomen een gelijk aantal gevallen waarin afwijkingen van deze regel voorkomen (omkering van de yieldcurve zonder recessie of recessie zonder omkering). En zij zijn daarenboven nog tot een andere zeer opmerkelijke conclusie gekomen. Deze zegt dat het vaak voor komt dat tussen de eerste constatering van de omkering en de daadwerkelijke recessie (als deze volgt) er nog een nieuw All-Time High gezet wordt. Als men gelooft in de recessietheorie (per slot van rekening zou de wereldeconomie best al een top neergezet kunnen hebben) en men gaat er ook vanuit dat een ander gezegde correct is en wel dat de aandelenbeurzen vooruitlopen op een recessie, dan zou men mogen concluderen dat dit All-Time High niet ver meer weg ligt. Maar verre van alle studies en commentaren die, los van een eventueel All-Time High, in dit geval vooral wijzen op de langere termijn, moet men erkennen dat de markten in de eerste drie maanden van het jaar 2019 bijzonder sterk waren. Voor de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en voor de S&P500 Index geldt dat de markt nog 3,8% resp. 3,7% moeten stijgen en het All-Time High is een feit. Voor Amsterdam maar ook voor Duitsland en Japan (om welke reden dan ook) is het All-Time High niet in zicht. Dit is echter niet van belang want de omkering geldt voor de Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken en (nog) niet voor alle Europese rentecurven.

Wij baseren ons in onze analyses op de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken en dit is geen voorspeller. Het stelt alleen maar vast waar de markt is. En op dit moment ziet alles er positief uit. Men zou dus kunnen concluderen dat een nieuw All-Time High wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.


De AEX Index op dagbasis (fig. 1)


In figuur 1 vindt u de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Er heeft zich in de afgelopen week een opmerkelijk feit voorgedaan. Het MA50 is gekruist met het MA200. Dit wordt een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken genoemd. Voor veel analisten is dat het ultieme signaal, dat de markt de weg naar omhoog gevonden heeft. Amsterdam is niet de eerste markt die dit fenomeen laat zien. De Amerikaanse markten gingen voor, maar in Europa is bijvoorbeeld Duitsland nog ver van deze Cross verwijderd. In onze blog van vorige week gingen wij de verschillende mogelijkheden na, die zich konden voordoen toen de weerstand van de vorige top op 555,55 te sterk was gebleken om in één ruk genomen te worden. De eerste mogelijkheid was dat het om een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken zou gaan die de markt zou terugbrengen tot aan het licht dalende trendlijntje (zie dunne zwarte lijntje) dat over het consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken patroontje gelegd kon worden. De terugkeer vanaf de bovenzijde van het stijgende trendkanaal naar de onderzijde daarvan, voltrok zich op bijna horizontale wijze en dat op zich zelf was een duidelijk teken van een sterke markt. Het feit dat de markt kon volstaan met een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken, alvorens de aanval opnieuw in te zetten, paste daarin. Maar daarmede is nog niets essentieels gebeurd. Eerst moet de top op 555,55 gebroken worden alvorens beleggers joechei mogen roepen. Een tweede belangrijke conclusie is dat de onderzijde van het stijgende kanaal gebroken werd. De koers is nu onder langs de onderzijde van het kanaal omhoog aan het lopen. Dat is een negatief teken, want dat maakt de stijging niets anders dan een pullback onder langs het kanaal na een doorbraak omlaag. De indicatoren daaronder (de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en de Oscillator-lees Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) zijn stijgende en gedragen zich neutraal. Of dus nu een aanval op de vorige top is ingezet is nog altijd onduidelijk. Feit is dat breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken indicatoren (hier niet getoond) en omzetcijfers ook manen tot voorzichtigheid.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 2)

 

 

 

In figuur 2 vindt u de weekgrafiek van de S&P500 Index. Het Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken werd al in de week van 22 maart gezet. Het beeld ziet er mooi uit. Er zit echter een dreiging in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram stijgt nog niet. Daarmede is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog dalende. Gezien de positieve daggrafiek nemen wij aan dat deze dreiging in de komende week zal worden opgeheven. Maar daarmede is de conclusie, die wij in onze blog stelden niet van de baan. De ligging van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is hoog. Dit zou nog enige tijd aan kunnen houden, maar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ligt ook hoog. En dat houdt zonder meer in dat het een kwestie van een of van slechts enkele weken is alvorens deze gaat dalen. Bovendien loopt ook hier de koers onder langs een oplopende trendlijn omhoog. Het meest waarschijnlijke scenario is daarom dat er nog net een nieuwe top gezet gaat worden in de komende periode (per slot van rekening is 3,7% niet veel), waarna er uiteindelijk toch een echte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat optreden, die langere tijd gaat aanhouden. Daarmede hoeft de middellange termijn niet negatief te worden. Iedere hausse wordt en dient te onderbroken te worden door reacties. Er is ook geen enkele reden te veronderstellen dat het beeld dat in figuur 2 te zien is door een komende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verstoord gaat worden. Maar het tempo is wel uit de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken en de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken moet nog wel even gebroken worden alvorens het beeld weer wat sterker kan worden.

De AEX Index op weekbasis (fig. 3)

Het dubbele karakter van figuur 2 maakt dat wij u nog een ander lange termijn beeld te laten zien. Wij doen dat aan de hand van een weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en u vindt deze in figuur 3, waarin alleen de slotkoersen zijn opgenomen. Wij doen dit laatste om het beeld overzichtelijk te houden. De grafiek begint medio 2015. Reeds eerder hebben wij u aan de hand van een andere grafiek laten zien dat de markt tijdens de recente correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken niet in een lange termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken was gekomen. Hier ziet u dit feit opnieuw. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bevindt zich in een lange termijn stijgend kanaal en heeft onlangs de onderkant van dit kanaal opgezocht. Toen deze onderzijde bereikt was, is de Index weer gaan stijgen en nu is hij dus op weg naar boven. Zojuist werd het MA200 doorschreden en het MA50 ligt nu ook boven het MA200. Dit is de juiste ligging ten opzicht van elkaar en iedere analist zal u bevestigen, dat men in deze figuur de ontwikkeling van een index ziet afgebeeld, die zich in een hausse bevindt. De kansen dat de eerdere top op 575 gebroken gaat worden zijn groot. Er zijn nog 27 punten ofwel een kleine 5% te gaan. Of de markt daar gaat komen is een open vraag, want net als bij de S&P500 Index hierboven, is de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken, Analyse nog niet stijgende. Wel is het zo dat er op zeer krachtige wijze positief wordt gedivergeerd en dat geeft ons het vertrouwen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op afzienbare tijd boven 575 zal noteren.

De rente in €-gebied (fig. 4)

In de media werd afgelopen maand uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat de yieldcurve in de VS negatief zou zijn geworden. En een negatieve yieldcurve kondigt een recessie aan die over ruim 400 dagen (Financiëel Dagblad) zou aanvangen. Probleem één is, dat een recessie pas geconstateerd wordt wanneer een negatieve groei van 2 kwartalen achter elkaar geconstateerd wordt. De recessie is dan al meestal voorbij. Dus deze constatering is in zichzelf onjuist, de recessie wordt over ruim een jaar geconstateerd en zal dan dus al een half jaar aan de gang blijken te zijn geweest. Maar het tweede probleem is het feit dat de yieldcurve nog lang niet invers is in de VS. De 30-jaars rente ligt nog keurig hoger dan de 10-jaars rente en is zelfs in de afgelopen maand in verhouding minder gedaald. Aan de lange kant is de yieldcurve dus juist steiler geworden en niet vlakker. Feit is natuurlijk dat de kapitaalmarktrente in de meeste Westerse economieën is gedaald en in het €-gebied zelfs flink. In figuur 4 ziet u bovenin de 10-jaars rente in Europa, midden in de 10-jaars rente in de VS en onderin het rente-écart tussen deze twee tarieven. In Europa is de 10-jaars rente terug bij het dieptepunt uit 2016. De Euribor-tarieven daarentegen (kortere interbancaire looptijden) zijn helemaal niet gedaald en dus wordt aan de korte kant de yieldcurve in Europa inderdaad vlakker, maar negatief is hij hier zeker niet. Allemaal dus wat voorbarig zou je zeggen. Technisch gezien vormt het dieptepunt in 2016 een sterke steun en is de kans groot dat hier slechts sprake is van een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken. En ook de Amerikaanse 10-jaars rente nadert een belangrijk steunpunt (2,35%). Het zou ons daarmee niet verbazen als de rente in het tweede kwartaal van 2019 juist weer gaat stijgen. Want de ECB en de FED zijn weliswaar weer wat rentevriendelijker, ruimer geworden, maar actie zal pas worden ondernomen als een recessie daadwerkelijk zichtbaar gaat worden en beiden hebben al aangekondigd dat die beslissing pas na de zomer gaat vallen. En dus ligt er alle ruimte qua tijd voor een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en het wegnemen van de technisch oversold-positie waarin de rente zich nu verbindt. Wij verwachten dus juist geen vuurwerk komende maand op het vlak van de rente.

De US$ en de € (fig. 5)

De koers van de $ is ten opzichte van de € afgelopen maand opnieuw iets gestegen. Maar van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is geen sprake. De langzame beweging omhoog die al maanden aan de gang is, onder langs een sterke weerstandslijn (zie rechts in figuur 5) heeft geen enkele technische betekenis anders dan dat er een consolidatiefase aan de gang is waar de $ naar beide kanten toe kan uitbreken. Alleen is wel zo dat de indicator onder in de figuur, een Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, afgelopen week omhoog brak door een dalend trendlijntje. En dat zou er op kunnen wijzen dat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog aanstaande is. Maar gezien het feit dat het rente-écart in figuur 4 afgelopen maand hoegenaamd niet is veranderd, verwachten wij dat deze indicatoruitbraak alleen maar betekent dat de relatieve rust tussen beide munteenheden langer gaat duren. Uw vakantie in de VS zal deze zomer in elk geval niet snel goedkoper worden, zo ziet het er naar uit.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 6)

Opvallend is ondertussen dat de olieprijzen gewoon doorstijgen, zelfs ondanks een sterker geworden $. “Hoe zo recessie?” zou men dan kunnen denken. De vraag naar ruwe olie stijgt kennelijk gewoon door en de productie van ruwe olie neemt weliswaar toe, maar kennelijk niet voldoende om de stijging van de olieprijzen tegen te houden. Op korte termijn lijkt de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onder in de figuur te duiden op een overbought-situatie, maar dat is niet zo, want deze indicator heeft de neiging het midden snel over te steken en dan lang aan de uiterste kant (in dit geval de bovenkant) te blijven hangen.
Maar zelfs een dalingterug naar US$63,50 per vat is in dit beeld niets anders dan een fase van krachtenverzameling waarna de koers van Brentolie gewoon weer verder omhoog kan. Ons koersdoel voor deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken blijft in elk geval US$77 per vat.

Goud (fig. 7)

Een maand geleden schreven wij: “De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is uiteindelijk net niet tot aan de in de figuur getekende weerstandslijn opgelopen (die nu rond US$1.360 per troy ounce ligt).” Sindsdien is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken fase begonnen, die er vooralsnog vrij mild uitziet. En die kan nog wel even aanhouden. Maar als u in het onderste deel van de grafiek kijkt, waar wij de prijs van goud in de € hebben weergegeven, dan ziet u dat de koers keurig boven de dalende trendlijn blijft hangen. Er is hier sprake van een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in een per saldo stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, een gelegenheid om bij te kopen!

Beleggen bij Vladeracken

 

Na het vuurwerk van de eerste twee maanden is maart erg rustig gebleken. Alle resultaten zijn verder verbeterd, maar het tempo is beduidend minder. Wij gaan er vanuit, dat na dit uitstekende eerste kwartaal van 2019 er nu weer een periode van rust gaat ontstaan. Het dividendseizoen gaat van start, daarna volgt de zomer, het is statistisch gezien niet meer dan normaal dat aandelenkoersen een adempauze inlassen. Veel politiek geëngageerde economen roepen om het hardst, dat een recessie zal uitblijven, maar voorlopig is daar nog geen signaal van te zien. Ondertussen wordt er bij de ECB aan paniekvoetbal gedaan, men is vergeten om de teugels aan te trekken toen het goed ging en nu er stoom afgeblazen wordt en de economische groei in Europa stagneert, heeft men in feite het kruit al verschoten en zal dus tot nog onorthodoxere maatregelen besloten moeten worden om de economie weer te stimuleren. Ondertussen is de rente nog weer lager geworden, renderen onze pensioenpotjes nog minder en blijft de burger dus met de schade zitten: oplopende belastingen en dalende inkomsten. Beurzen zijn over het algemeen veel harder en directer in hun oordeel, aandelenkoersen zullen pas weer verder kunnen stijgen als de
winstgevendheid van het bedrijfsleven weer verder kan aantrekken. En daar is op termijn toch echt een groeiende economie voor nodig. Ondertussen hebben wij al de eerste stappen gezet in anticipatie op een adempauze door de meest risicovolle beleggingen in de portefeuille te verkopen. Zo werd in de Fund Selector afgelopen week het EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken, dubbel leverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken fonds verkocht. Daar zat een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken van 2 in, mooi als alles oploopt, maar gevaarlijk als koersen dalen. Per saldo zult u met tevredenheid het aanstaande kwartaalrapport kunnen lezen.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 mei 2019.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2013 2014 2015 2016

2017

 

2018 2019 t/m 31/3 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 6,0 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 8,3 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 9,1 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 10,8 % -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 17,9 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 9,4 % 8 %
Europa Selector 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 12,8 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model ** 17,2 % 7,6 % 36,0 % 10 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 12,5 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 11,7 %

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 28,2%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen en publiceert met ingang van deze editie de resultaten in bovenstaande tabel, doch nog als een zeer risicovolle methode. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, Alex & IEX

Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, en zakelijk Facebook-account en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website van Alex Beleggen (alleen leesbaar voor klanten van Alex) en op IEX.nl.

 

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Range Accrual Notes van de EIB en RBS
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s, Fundselector, TCO Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen

Wet- en regelgeving

Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership

Den Haag, 1 april 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.