Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 8 • 5 augustus 2019

“Bevredigende “ gesprekken eindigden dus in nieuwe importheffingen. Het is een Trump-logica, die resulteerde in een val op de beurzen in Europa en in Azië, maar niet zo zeer in de Verenigde Staten. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken verloor vrijdag 3,2%. De DAX daalde met 3,1%. De Dow Nikkei leverde 2,2% in en de gecombineerde Sjanghai Index schaarde zich met een verlies van 3,8% onder de belangrijkste dalers. Maar in Amerika daalde de Dow Jones Industrial Index met 2,5% gemeten vanaf het moment dat het nieuws wereldkundig werd en de S&P500 hield het op -/- 2,7%. Paniek alom mag men zeggen, ook al herstelden de beurzen in de VS vrijdagavond enigszins. Algemeen wordt aangenomen dat de Amerikaanse consument uiteindelijk het zwaarst getroffen zal worden. Maar ook in Europa ziet men de bui al hangen. Ruzie tussen China en de Verenigde Staten zal in beide landen resulteren in ernstige verstoringen van de economische gang van zaken maar Europa, met zijn (relatief) grote uitvoer zal hier ook door worden getroffen. Deze nieuwe fase die Trump nu heeft ingezet zal ongetwijfeld een verdere stap in de ontwikkeling van een economische recessie betekenen, zoals die reeds langere tijd voorspeld wordt. Het is nu al zo dat de “manufacturing”-indexen in alle belangrijke landen beneden de 50 noteren, hetgeen een indicatie van terugval is. En op de beurzen is ook een nieuwe fase ingetreden. Want overal behalve opnieuw in Amerika hebben ze de mogelijkheid van slechts een minidip nu achter zich gelaten. De meeste beurzen bevinden zich al in een echte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en er zijn er die deze fase ook al voorbij zijn zodat ze zich in een rasechte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken bevinden. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken noteert sinds afgelopen vrijdag nu 5,5% onder zijn laatste top. De DAX doet het met -/- 6% maar een heel klein beetje slechter, maar de EuroStoxx50 ligt al 10,5% onder zijn vorig hoogtepunt. In Azië zien de cijfers er ook slecht uit. In Japan noteert de Dow Nikkei al 12,8% lager, de Hang Seng IndexEen gemiddelde van de meest verhandelde en grootste aandelen van de beurs in Hong Kong. Copyright Vladeracken uit Hongkong noteert -/- 10,8% en de gecombineerde Sjanghai Index houdt het met -/- 9,2% nog net op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. In Amerika zien we bij de DJIA een verlies van 3,4% en de S&P500 verloor 3,2% ten opzichte van zijn laatste top. Alles tezamen genomen zien de markten er dus niet mooi uit, maar er is één lichtpunt. De daggrafieken tonen een forse oversold situatie. Men mag daarom aannemen dat er op de korte termijn een (klein) herstel zal volgen. De korte termijn zal dus hogere noteringen laten zien, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit het begin van een herstel zal zijn. Zoals de grafieken er op dit moment uitzien zal er hooguit een consoliderende markt volgen. Reeds langere tijd waarschuwen wij voor grote voorzichtigheid. Dit advies blijft dus staan.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

Best presterende product van Vladeracken in 2019:
Vladeracken Prijs<Waarde Methode                + 18,3%

In Technische termen wordt de recente doorbraak van de oude top op 576,9 nu als vals bestempeld. Er mag niet worden verwacht, dat een nieuwe doorbraak op korte termijn toch nog zal volgen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die in figuur 1 te zien is, viel uit zijn stijgend kanaal en afgelopen vrijdag volgde met een forse klap ook de doorbraak van het MA50. De weg naar het MA200 (nu op 537,6) ligt open. Weliswaar vindt u nog een eerder niveau op 544,8 (een vroegere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken) waar enige steun gevonden zou kunnen worden, maar het lijkt ons geen sterke steun. Toch is er enige kans dat hier even rust gehouden gaat worden want de indicatoren liggen erg diep. De CCI Index vooral heeft een laag niveau opgezocht. Dit gaat hersteld worden en hetzelfde geldt voor de Oscillator. Er zal daarom op korte termijn een stijging volgen en dat zou kunnen gebeuren tussen 554,3 (de laatste slotkoers) en het steunniveau op 544,8. Mocht dit niet gebeuren dan lijkt het MA200 op 537,57 het punt waar op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een herstel zou kunnen inzetten. In beide gevallen lijkt het MA50 dan de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te zijn, waar een top gezet zal worden. Een hogere koers houden wij op dit moment niet voor mogelijk. De weekgrafieken laten negatieve indicatoren zien. Overal in de wereld dalen ze en overal divergeren zij negatief. Onder een dergelijke donkere hemel hebben de beurzen geen kans.

De DAX Index op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2.                          DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Aan de oppervlakkige lezer biedt de grafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op weekbasis zoals deze is opgenomen in figuur 2, op het eerste gezicht misschien nog wel een positief beeld, maar daar is wel iets van te zeggen. De koers is door zijn MA10 gevallen (vergelijkbaar met de MA50 van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis, zoals hierboven besproken). Het MA10 heeft de daling ingezet. Daaronder vindt u een lange Oscillator. Hij heeft de daling ook ingezet, ook al is dat nog moeilijk te zien. De lange Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken biedt geen beter beeld, hij daalt. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daar weer onder heeft de daling al enige tijd geleden ingezet. Daarenboven divergeert hij sterk negatief. Het is dus een zeer negatief beeld dat de DAX-grafiek voor de middellange termijn, ons toont. Dat betekent dat alle positieve signalen in de daggrafiek van zeer beperkte waarde zijn. U moet er van uitgaan dat de beurzen, althans in Europa, voorlopig negatief zullen blijven of hooguit zullen consolideren. Voor de beurzen in Azië geldt hetzelfde. En als men zich zou willen baseren op de betere resultaten in Amerika, dan is het goed zich daarbij te realiseren dat het weekplaatje voor hen geen echt betere grafieken laat zien. Kortom voor de middellange termijn moet men er van uitgaan dat beleggen voor even geen winstmachine gaat zijn. Zelfs als men short zou willen gaan zal dat op dit moment een groot risico opleveren, gezien het feit dat de daggrafieken laten zien dat de markt nu fors oversold is.

De S&P 500 en de Average True Range (fig. 3)

Figuur 3.                       S&P 500 Index en de ATR

Wij laten u voor een derde keer op een rij de ontwikkeling van de Average True Range AvTrR. Het voortschrijdend gemiddelde van de High van de dag onder studie of de Close van de voorgaande dag welke de hoogste is, minus de Low van de dag van studie of de Close van de voorgaande dag welke de laagste is. Zie ook Normalized Average True Range. De Average True Range wordt geprefereerd boven de Average Range wanneer er sprake is van veel prijsgaps. Copyright Vladerackenzien en de S&P500 Index. Let op dat dit op dagbasis is. Als u naar figuur 3 kijkt dan ziet u pijltjes. Zij geven de signalen van de Average True Range AvTrR. Het voortschrijdend gemiddelde van de High van de dag onder studie of de Close van de voorgaande dag welke de hoogste is, minus de Low van de dag van studie of de Close van de voorgaande dag welke de laagste is. Zie ook Normalized Average True Range. De Average True Range wordt geprefereerd boven de Average Range wanneer er sprake is van veel prijsgaps. Copyright Vladerackenaan en bij de koersen geven zij het moment aan waarop deze reageren. Het zijn, zoals u kunt zien, mooie signalen die uitermate goed op tijd zijn. Het is niet bruikbaar als handelssysteem want er zijn fluctuaties die geen betekenis hebben, maar het is wel een goed informatiesysteem en daarom prima bruikbaar om te begrijpen in welke fase de markt zich bevindt. Op dit moment is dat duidelijk, zij het dat het nog een beetje vroeg is om heel zeker te zijn. Als de onderste rode lijn stijgt dan is de markt dalende en omgekeerd. Op dit moment stijgt deze rode lijn maar hij is nog niet door zijn gemiddelde gebroken, maar een doorbraak tot boven 25 lijkt een kwestie van een of twee dagen. Hij wijst dus op een dalende beurs. Het is interessant om in het koersniveau van de S&P500 te zien dat hij nog niet door zijn MA50 is gebroken zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken wel deed. Even ging hij er doorheen maar zijn lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaf voldoende steun. Dit zal dus maar voor even zijn, want de AvTR geeft aan dat hij in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zit.

De S&P 500 en de AEX Index op maandbasis (fig. 4)

Figuur 4.  De S&P 500 en de AEX op maandbasis

Teneinde de bovenstaande negatieve analyse te kunnen plaatsen in een groter geheel, in de langere termijn dus, nemen wij nog een gecombineerde grafiek op van de S&P500 en de AEX op maandbasis. Het eerste wat opvalt, is dat de beurzen ook al zijn ze geografisch ver van elkaar verwijderd, elkaar niet veel toegeven. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken laat wat grotere fluctuaties zien maar voor de rest is het beeld hetzelfde. Beide indexen liggen boven hun MA10 (let op het betreft hier maanden). Beide MA10’s zijn stijgende en beide liggen ook op de juiste plaats ten opzichte van hun MA40. De MA’s liggen ook boven hun lange termijn trendlijn. De conclusie is duidelijk: beide indexen zitten in een lange termijn bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken. Voorlopig gaan wij ervan uit dat komende periode hier geen verandering in zal brengen.

1987 revisited? (fig. 5)

Figuur 5.                                      1987 revisited?

In figuur 5 hebben wij een vergelijking gemaakt voor de S&P 500 Index met de situatie van 1987. In 1987 vond een van de grootste naoorlogse crashbewegingen plaats met een daling op ‘zwarte maandag’ (19 oktober 1987) van meer dan 20% in één dag in de VS. Voor velen is dat misschien niets meer dan een gerucht, maar zij die op dat moment in de financiële markten actief waren zullen zich de paniek van die dag nog goed kunnen herinneren (uw auteur zat zelf op dat moment in Boston bij Fidelity, een fondshuis, dat toen voor meer dan 1% van de dagelijkse omzet op de beurs van New York verantwoordelijk was!).

Laten we voorop stellen, dat dit soort vergelijkingen gevaarlijk zijn omdat er ook fases zijn aan te wijzen waarin het patroon zich vergelijkbaar ontwikkelde en er geen crash ontstond. Maar het gaat ons dan ook meer om een stukje scenarioanalyse, een voorbeeld om u te waarschuwen hoe snel een situatie zich kan verslechteren. Links in figuur 5 ziet u de S&P 500 Index op dagbasis in de periode najaar 2018 tot en met heden en rechts ziet u dezelfde index, maar nu in de periode najaar 1986 tot en met eind november 1987. Met rode blokken hebben wij drie fases gemarkeerd (A, B en C). Fase A is in 2018 veel negatiever geweest dan dezelfde fase A in 1986. Maar hij kwam in beide gevallen wel ongeveer in dezelfde fase van een bullmarkt. In beide periodes volgde daarna een mooie stabiele rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Rond april / mei van 2019 en 1987 ontstond een nieuwe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken met verhoudingsgewijs stevige schommelingen, maar zonder dat per saldo veel schade werd aangericht (B). Opnieuw werd de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken hervat met nieuwe toppen in de zomer van beide jaren als resultaat (C). Daar houdt de vergelijking op omdat 2019 nog niet in oktober / november is aanbeland. Maar de eerste schermutselingen van wat misschien een zeer zware reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken als vervolg kan hebben, zijn afgelopen week zichtbaar geworden. Ergens zal, zoals wij hierboven al hebben aangegeven, nu een korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ontstaan, bedoeld om de korte termijn oversold situatie op te heffen. Koersen zouden daarbij zomaar tot aan de onderkant van het kleine toppatroontje in blok C op kunnen lopen. Maar dat is dan wel zand in de ogen van veel beleggers, tenminste als het scenario van 1987 opgeld doet.

Het beeld dat in 1987 daarna volgde, met zwarte maandag als ultieme paniekfase moet een waarschuwing zijn. Liquiditeiten zijn wat ons betreft een heel goed alternatief in deze fase van de markt.

De rente in US$-gebied (fig 6.)

Figuur 6.                     De rente, recessie of niet?

Over de renteontwikkeling valt weinig te zeggen, want die is nu juist volgend geworden op de aandelenontwikkelingen. Beleggers verkopen aandelen en vluchten in staatsobligaties. Dat de rente daarbij negatief wordt is niet van belang, het gaat om de veilige haven. In de VS is die rente nog niet negatief, maar ook daar wordt het dieptepunt van enkele jaren geleden nu snel opgezocht. En ondertussen wordt de yieldcurve aan de lange kant weer steiler, dus de kans op een recessie neemt weer af zou men kunnen zeggen. Waarschijnlijk is die al aan de gang en richt de 30-jaars rente zich langzaam maar zeker weer op de periode daarna, die van een zich weer herstellende economie en dus ook van een weer stijgende rente!

De US$ en de € (fig. 7)

Figuur 7.                     US$ versus €, weekgrafiek

Met al het geklungel in de VS is de US$ in de afgelopen weken toch weer iets sterker geworden ten opzichte van de €. Maar wij denken dat de stijging van de $ slechts meer van hetzelfde betekent, een korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ten opzichte van de € in een per saldo veel langere termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die juist de € sterker dan de $ maakt. In figuur 7 ziet u een grafiek die wij op gezette tijden weer van stal halen. Het is een maandgrafiek van de $ ten opzichte van de €, getekend sinds 1975 (met de DM en de Gulden als voorloper van de €). In het bovenste deel ziet u de waarde van 1 $ uitgedrukt in € en in het onderste deel de waarde van 1 € uitgedrukt in $-centen. In beide grafieken hebben wij een kanaal getekend, dat is in het bovenste deel dalend (zwakkere $) en in het onderste deel stijgend (sterkere €). Rechts is vervolgens te zien hoe de $ al sinds circa 2008 zich in een stijgend kanaal bevindt. Maar dit kanaal is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. In beide gevallen is de grens van het lange termijn kanaal vrijwel bereikt, maar er is nog wat ruimte. Voor de komende weken / paar maanden hoeft er dus niet veel te gebeuren, maar daarna is een belangrijke ommekeer heel goed denkbaar. De $ blijft wat ons betreft daarmee een gevaarlijke munt om in te beleggen, wij geloven veel meer in de kracht van de €.

De prijs van een vat Brentolie

Wij tonen u hier geen grafiek van de olieprijzen, ten eerste omdat er weinig aan onze analyse van een maand geleden is toe te voegen. Onze conclusie toen en nu is: De dalende trendlijn, die nu rond US$ 69 ligt, moet nog wel even gebroken worden voor u echt positief mag worden. Dat onze koersenleverancier, VWD, ons ernstig teleurgesteld heeft bij de overgang naar nieuwe software en een nieuwe database met nogal wat problemen bij de aanlevering van koersen van commodities en valuta, waaronder de olieprijzen tot gevolg doet hier niets aan af.

Goud (fig. 8)

Figuur 8.                     Goud in $, weekgrafiek

Waar kan dan nog wel geld verdiend worden? In het goud! De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog uit het grote lange termijn bodempatroon dat u boven in figuur 8 getekend ziet, is een feit. De onrust op de aandelenmarkten wereldwijd helpt ongetwijfeld, maar het feit dat centrale banken dit jaar weer netto kopers zijn geworden zal ook niet onbelangrijk zijn. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken heeft plaatsgevonden zowel in $’s als in € (onderste helft van figuur 8, hier is sprake van een lange termijn oplopende driehoek) en wij berekenen dan ook een koersdoel van US$ 1.700 per troy ounce, te bereiken in de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog weer aan kracht begint te winnen.

Beleggen bij Vladeracken

De verkoop van zwakkere broeders is afgelopen maand doorgegaan bij Vladeracken, maar wij hebben ons afgelopen maand ook toch nog laten verleiden tot het doen van enkele kleinere aankopen. Dat is niet persé negatief geweest, daar werd winst op behaald en dat maakt dat het resultaat in de afgelopen maand duidelijk beter was dan dat van grotere aandelenindices zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Toen de markten vervolgens begonnen weg te glijden bleek hoe goed de grote kaspositie bij onze klanten werkt in een neergaande markt. Juli is voor de meeste cliënten van Vladeracken een vlakke maand geworden, waar de beurzen per saldo de maand in het rood afsloten. Wij zullen in elk geval nog niet te snel weer instappen, de kans dat wij toch weer aandelen verkopen, waaronder de recent aangekochte posities, is veel groter. Het helpt daarbij ook, dat er vrijwel overal posities in Goud en Zilver in portefeuilles zijn opgenomen en dat veel portefeuilles met een defensief tot neutraal profiel ook enkele goede obligatiefondsen in portefeuille houden. Kasgeld, edelmetalen en eerste klas obligaties zijn een goede hedge tegen de koersdalingen die vorige week zijn ingezet.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2013 2014 2015 2016 2017

2018 2019 t/m 2/8 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 4,0 % 0,4 % 2,9 %  -/- 10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 7,4 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 10,6 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 10,4 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 10,8 % -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 18,3 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 18,1 % 8 %
  Europa Selector 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 17,9 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **         17,2 % 7,6 % 26,7 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 13,6 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 12,5 %  

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen en publiceert met ingang van deze editie de resultaten in bovenstaande tabel, doch nog als een zeer risicovolle methode. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 2 september 2019.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, Alex & IEX

Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, en zakelijk Facebook-account en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website van Alex Beleggen (alleen leesbaar voor klanten van Alex) en op IEX.nl.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, Imtech, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, en ProShares Ultra Short Treasury

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgevingPrivacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.