Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 7 • 29 juni 2020

Het was geen opsteker voor Trump toen bleek dat op één dag het aantal besmettingen met Covid-19 in Amerika gestegen was met 37.000 gevallen. De gouverneur van Texas deelde onmiddellijk mede dat hij een rem ging zetten op het heropenen van zijn land. Anderen volgden hem. De beurzen reageerden overal zeer negatief. In Amsterdam liet de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 11,45 punten liggen en de index kwam daardoor opnieuw onder het MA200 terecht. En dat gebeurde in veel markten. In eerste instantie leek het erop als zou de soep niet zo heet gegeten worden. Vrijdag ging de markt fors omhoog maar later op de dag sloot hij toch weer onder zijn MA200. Dit kon men overal zien, zelfs de S&P500 dook eronder. Alleen de Nikkei bleef standhouden, maar daar heeft men nog niet op de Amerikaanse markt kunnen reageren. Blijkbaar was het signaal dat de Dow Jones Industrial Index vorige week gaf het juiste toen hij als enige onder het MA200 bleef noteren. En in het Witte Huis zit ongetwijfeld iemand op zijn nagels te bijten, want hij ziet de opleving van de economie als de enige mogelijkheid om in november aanstaande te winnen van zijn tegenkandidaat. Ondertussen is wel duidelijk geworden, dat er alles aan gelegen is dat er meer en meer leiders opstaan in Amerika, die stellen dat een te vroege heropening van het land desastreus is. Geen rekening houden met de gezondheid van de kiezer mag nooit en te nimmer een uitgangspunt zijn in de strijd om zijn stem te winnen.

Dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van de effectenmarkten uiteindelijk negatief is, is op zichzelf begrijpbaar en het ligt ook een beetje voor de hand, want zoals we deze in de laatste weken hebben meegemaakt kwam er onvoldoende ruimte vrij in de indicatoren om een zwaar obstakel, dat het MA200 nu eenmaal is, zonder slag of stoot te nemen. De markt blijft dus nog even in een fase van reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De fundamentele factoren, zoals wij die herkennen, zijn inmiddels positiever geworden. In veel landen lijkt de epidemie onder controle. Men ziet de economie zich hervatten en de liquiditeitsstroom (wij hebben er al vaak op gewezen) houdt nog steeds in alle uitbundigheid aan. De rente ligt laag. Corona in de landen waar de overheid onachtzaam is, en de kans op een tweede golf in landen waar de piek al gezien is, zijn de onzekere factoren die roet in het eten kunnen gooien. Intussen zijn het de banken die in de belangstelling van de beleggers zijn gekomen. Zij profiteren van de extra goedkope middelen, die zij ter beschikking hebben gekregen door deze om te zetten in door de overheid gegarandeerde kredieten. Goed risicomanagement, dat hier en daar heel zeker niet op orde is, kan daarbij bijkans buiten schot blijven. Maar niet vergeten mag worden dat de markten in het zwakke seizoen zitten. De Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken is dan ook overal dalende. Deze beweging gaat zeker niet verbeterd worden nu de vakantiemarkten weer open gaan. Juli lijkt daarmede geen mooie maand te worden maar zorgen maken wij ons nog niet. Wij gaan er vanuit dat de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken van dit moment een voorbereiding is op een volgende poging om All Time Highs te breken.

De AEX op dagbasis (fig. 1)

Fig. 1. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Het opvallende in figuur 1, waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis is opgenomen, is dat er een nieuwe top gezet werd. De eerdere top op 572,80 werd doorschreden door een nieuwe op 574,19. Ook in Zwitserland, in de SMI Index, werd een hogere top gezet, maar daar bleef het bij. Alle overige markten, ook de S&P500 in Amerika lieten het afweten. Inmiddels is de index in Amsterdam gaan dalen (Zwitserland ook) en daarmede is de gelijkgezindheid terug. Overal ook ligt de koers nu onder het MA200 met uitzondering van de beursindex in Tokyo. In Amsterdam ligt hij nog boven het MA20, maar hierin is Amsterdam ook een Einzelgänger dus hechten wij hier niet aan. Wij zijn er in vorige analyses vanuit gegaan dat er in de koersen een oplopende driehoek was te onderscheiden en zolang de koers boven de bovenste lijn (zie de bruine horizontale lijn) van dit patroon blijft liggen, mogen wij daar ook nog steeds van uitgaan. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zou zich daarom voort kunnen zetten tot aan een koers rondom 533. Hier komt ook het MA50 uit. Een dubbele steun dus. Er was en is echter een alternatief en dat is een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken, die wij in groen hebben getekend. De koers is daaruit omlaag gebroken. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van afgelopen week geldt als een pullback langs de onderkant van die wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Wedges zijn gevaarlijk omdat ze gevolgd kunnen worden door heftige bewegingen in tegenovergestelde richting (in dit geval omlaag). Een koers onder 533 is daarom ook in dit opzicht zeer negatief. Natuurlijk zou het dan nog bij een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag kunnen blijven, maar in ieder geval wordt de situatie dan zeer precair want als het werkelijk om een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken gaat dan ligt de doelkoers bij een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken rondom 400. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, zoals wij die tekenden hierboven gaat gepaard aan een set van indicatoren die negatief zijn. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt en zo is het ook met de CCI. Erger is het dat alle drie negatief divergeren. Dit wijst erop dat we wel degelijk midden in een echte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zitten.

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Benelux Selector                          + 2,5%

De S&P500 Index op dagbasis (fig. 2)

Figuur 2. S&P 500 Index, daggrafiek

In figuur 2 ziet u de daggrafiek van de S&P500 Index. Hij is zeer vergelijkbaar met de hierboven staande grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maar hij is wel wat verder. Hij heeft de bovenlijn van de oplopende driehoek (zie donkergroene lijn) al bereikt. Hij is ook al uit de oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken (in lichtgroen getekend) gevallen. De enige steun die hij nog heeft is het MA50 en daar ligt hij nog slechts 29 punten boven. De indicatoren, die onder de koersgrafiek zijn getekend, zijn dalende en zij divergeren negatief. Een doorbraak van het MA50 zal de koers kunnen brengen naar 2.415. In beide gevallen (AEX en S&P500) is het doel dan behoorlijk laag maar niet zo laag als het dieptepunt van maart van dit jaar. Beide indexen (en als wij er meer opgenomen hadden dan zouden dat er evenveel meer zijn) zijn dus negatief. De korte termijn ziet er dus niet mooi uit. Rekening moet worden gehouden met een verdere daling. In het beste geval kan het een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken zijn.

De Dow Jones Industrials Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3. DJIA Index, weekgrafiek

In figuur 3 is de Dow Jones Industrials Average (DJIA) opgenomen op weekbasis. Hij is door zijn MA40 (MA200 op daggrafiek) gevallen en hij ligt nu nog ongeveer 118 punten boven zijn MA10. Veel ruimte is er dus niet. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken (de middelste indicator) is nog stijgende, maar het zou kunnen zijn dat er een draai in ontwikkeling is. De CCI is duidelijk gaan dalen en ook de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaalt en divergeert zelfs negatief. Het totale beeld ziet er dus niet goed uit. Het minste dat ons wacht is een verder stagnerende markt, die nog lager kan, zeker als de steunlijn op 24.660 gebroken wordt. De mogelijkheid van grote uitslagen blijft aanwezig, mede gezien het feit dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken nog steeds te hoog ligt voor een gezonde markt. Zolang de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken stijgende blijft zien wij geen grote gevaren. Pas als deze gaat dalen, wordt de situatie ernstig. In dat geval moet men er rekening mee houden dat het scenario van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zich gaat realiseren.

De rente (fig. 4)

In figuur 4 is te zien hoe oude verhoudingen weer in herstel zijn. Als aandelenkoersen dalen, daalt ook de rente. Beleggers vluchten dan in zekerheden, en die vinden ze in obligaties. Zowel in de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken (Duitse 10-jaarsobligaties) als in de Amerikaanse 10-jarige TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken (figuur 4) is al maanden een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang, maar wel een in een oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En daarbinnen is de rente wederom aan het zakken, met stijgende obligatiekoersen tot gevolg. Het ziet er zelfs naar uit dat een nieuw dieptepunt voor de 10-jaars rente in de maak is.

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, daggrafiek

En weer is er een maand voorbij waarin de $ hom noch kuit gaf. Het trendkanaal dat u getekend ziet in figuur 5 is een kanaal dat wij al heel lang in de gaten houden. Het is een oplopend kanaal, maar wel oplopend binnen een veel grotere, langere termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Binnen dit kanaal is nu de onderkant bereikt maar lijkt wederom een draai omhoog in de maak. Toch verwachten wij dat uiteindelijk het kanaal aan de onderzijde verlaten gaat worden. En dat betekent een (veel) zwakkere dollar ten opzichte van de €. Maar dat gaat nog even duren, want de test van de onderkant van dit kanaal afgelopen maand is succesvol doorstaan, 0,893 lijkt eerst nog een keer te gaan sneuvelen met een $-koers, die terug naar het midden van het kanaal kan. Voor de korte termijn betekent dat even een sterkere dollar.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

De olieprijzen zijn in een fase van bodemvorming terechtgekomen en die kan nog wel eens een flink aantal maanden gaan voortduren. Voor Brent olie is de range nu US28 – US$ 40 per vat en daarbinnen zal naar onze inschatting de koers nog wel enige tijd heen en weer blijven fluctueren. En wij gaan er vanuit dat in die fase een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van US$ 28 per vat ook nog gaat plaatsvinden, dus dit is voorlopig niet de hoek om te zijn als u naar beleggingsideeën op zoekt bent.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

Er is niet veel meer nodig om de “All-time High” te bereiken van net iets meer dan US$1.900 per troy ounce. En afgelopen week lijkt een begin gemaakt te zijn met de rit daarheen. De onzekerheid in de wereld neemt nog steeds toe, de verkiezingen in de VS naderen, Covid-19 is niet onder de knie, een vaccin laat nog steeds op zich wachten en de sociale onrust in de wereld neemt weer toe. Genoeg voedsel voor doemdenkers en dus ook voor een verdere vlucht in goud.

Beleggen bij Vladeracken

Opnieuw een maand van herstel voor onze cliënten, maar nu ook een maand waarin wij geleidelijk aan voor meer liquiditeiten gezorgd hebben. Het is niet zo dat wij uitgaan van beurzen die zullen dalen tot nog veel lagere niveau’s, dan die wij in maart gezien hebben, maar dit is een markt van emotie, waarin de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken nog altijd hoog is en uitslagen dus groot kunnen zijn. Waar wij in maart voorzichtig posities hebben ingenomen en al weer voor een deel na enkele weken met winst verkochten, hebben wij nu winst genomen op posities in een aantal van de grote tech-fondsen in portefeuille (Adyen en Amazon). Wij waren te vroeg, dat moet gezegd worden, maar als de markt inderdaad omlaag duikt, dan is daardoor wel voldoende ruimte ontstaan om nieuwe posities in te nemen, ook in de aandelen die al begin dit jaar fors inleverden en vervolgens maar beperkt zijn opgelopen qua koers. En dat is wat wij in de komende weken verwachten te kunnen doen, bestaande posities uitbreiden tegen lagere koersen.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 26/6
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-5,0 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-10,3 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-9,5 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-16,3 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 2,5 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-10,4 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 24,8 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-7,4 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-14,4 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Methode De Ost

Afgelopen maand is er weinig veranderd binnen dit model. Er zijn voor enkele cliënten posities bijgekocht voor zover zij nog niet volledig belegd waren binnen deze methodiek. De meeste aandelen hebben een pas op de plaat gemaakt maar de aandelen Amazon, Paylocity en vooral ook The Trade Desk zorgde ervoor dat ook juni met een prachtig resultaat zal kunnen worden afgesloten. De combinatie van fundamentele waarde en nieuwe economie bewijst hier weer zijn gelijk in de huidige fase van de markt.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 3 augustus 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram

Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en voor 2019?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.