Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 11 • 4 november 2019

De invloed van China was opnieuw belangrijk voor de wereldwijde beurzen. Het bericht dat China geen succesvolle voortgang voor een alom omvattend contract voorzag met de VS zorgde voor een duik. Het bericht dat een nietszeggend contract op korte termijn gesloten zou worden deed de beurzen weer opveren. En dan was er natuurlijk de werkgelegenheid in de V.S.: in eerste instantie dacht men er zeer positief over maar uiteindelijk bleek het allemaal niet zo mooi. Het werkeloosheidcijfer steeg. De vraag is of mooie 3e kwartaal bedrijfsresultaten, een actieve FED en nog steeds mooie consumentenbestedingen, dit negatieve gegeven kunnen doen vergeten. Wij voelen ons neutraal omdat we ons ook realiseren dat productiecijfers niet overhouden. China kwam met betere cijfers over de industrie. Boris kreeg uiteindelijk zijn zin met nieuwe verkiezingen. Een allegaartje van nieuws dus en de beurzen reageerden met fluctuaties. Er waren wel veel nieuwe All-Time Highs. Zelfs in de AMX en ook in de herbeleggingindexDagelijks berekende CBS-index op basis van de slotkoersen van alle beursgenoteerde Nederlandse aandelen met uitzondering van vastgoed aandelen, beleggings- en houdstermaatschappijen. Het uitgekeerde dividend wordt meegenomen door te veronderstellen dat het wordt geherinvesteerd in dezelfde aandelen waarop het eerst ontvangen werd. Copyright Vladeracken van de AEX, maar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zelf slaagde er niet in om zijn weerstandniveau op 586 te breken. En dat is iets waar wij in Nederland toch op zitten te wachten. Zonder deze doorbraak sluipt de onzekerheid in de analyses en blijft het nodig om zeer voorzichtig te zijn. Er zijn echter geen duidelijke signalen in de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken van de beurzen, die wijzen op een lange termijn breuk. Natuurlijk is het waar dat we volgend jaar het nooit beleefde elfde consecutieve bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken jaar ingaan. Het is ook een feit dat men in de langere termijn indicatoren overtrokken posities tegenkomt, het aantal stijgende fondsen wordt minder, de kleinere fondsen blijven achter, althans in Nederland, er wordt overal driftig negatief gedivergeerd, de weekgrafieken laten hier en daar dalende indicatoren zien, maar een duidelijk signaal dat er een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken in aantocht is, is er niet. Alles overziende blijkt het dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de grote achterblijver is. En zoiets geeft de burger moed, het is dus niet uitgesloten dat we vandaag of morgen in Amsterdam nog een doorbraak gaan zien, maar gemakkelijk zal het allemaal niet zijn, zo overtuigend ziet het er nou ook weer niet uit.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

Fig. 1. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Hij slaagde er niet in! Toen op veel beurzen een doorbraak werd gerealiseerd en zelfs hier en daar een nieuw All-Time High werd gezet, bleef de AEX nog steeds onder zijn vorige top op 586,32. En ondanks de mooie resultaten in Duitsland, Frankrijk of Zwitserland, laat de EuroStoxx50 eenzelfde beeld zien als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De enige verklaring die zou kunnen gelden voor het verschil tussen een aantal markten in de wereld en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (met een aantal anderen) is dat de onderliggende kracht van de markt niet voldoende was om een doorbraak over de hele breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken te forceren. En als dat zo is dan zou na enige krachtenverzameling de doorbraak op zeer korte termijn toch nog kunnen volgen. Het probleem is dat de indicatoren in figuur 1 tegen deze uitleg pleiten. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan dalen. Hij divergeert al langere tijd negatief. In de markten waarvan het koersbeeld er beter uitziet, ziet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken er zo mogelijk slechter uit. Er is overal sprake van dalende indicatoren en duidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken heeft zich ingezet bij de topvorming in september en toen de markt opnieuw een doorbraak liet zien heeft hij zich gewoon doorgezet. Dit beeld geeft geen vertrouwen en zodoende zou het best eens kunnen zijn dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de te volgen weg reeds aangeeft in plaats van achter te lopen. In dit verband laten wij hiernavolgend een andere grafiek zien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken waarbij wij ook de AMX Index en de ASCX Index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackenopnemen.

Drie Nederlandse indexen (fig. 2)

Figuur 2. 3 daggrafieken

In figuur 3 ziet u drie indexen bij elkaar gebracht. Bovenaan vindt u de ASCX, daarna de AEX en tot slot de AMX. Om te beginnen bij de laatste. Vanuit zijn top in 2018, is hij in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken geraakt, waaraan hij zich in maart van dit jaar ontworstelde toen hij een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken (zie bij pijltje) neerzette. Afgelopen week sloot hij boven de lijn die hem verbindt met de eerdere top. Het gehele beeld ziet er positief uit. De gemiddeldes zijn stijgende, ze liggen in de goede verhouding tot elkaar. Misschien is er teveel ruimte tussen hen beide. En dat duidt op een komende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken (Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken). Voor de goede leesbaarheid hebben wij niet alles op kunnen nemen in deze grafiek, maar het zij gezegd dat dit laatste ondersteund wordt door de indicatoren op de daggrafiek, die dalend zijn en negatief divergeren. De grafiek van de AMX Index ziet er daarmede precies hetzelfde uit als de grafieken van de representatieve indexen van vele landen. De weekgrafiek van de AMX Index ziet er zeer gezond uit met stijgende indicatoren en geen spoor van divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken.

De grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (de middelste in figuur 2) zette na een korte inzinking (zie vierkant) in het eerste kwartaal 2018 nog een nieuwe top in juli van dat jaar, Daarna zakte de koers weg om uiteindelijk tegelijkertijd met de AMX Index een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken te vormen in maart 2019. Op 28 juli brak hij de top van 27 juli 2017 (beter dan de AMX Index), maar afgelopen week zette hij geen nieuwe top. Hij lag wel tegen de oplopende trendlijn aan, maar de gehele vorige week, uitgezonderd vrijdag, was hij dalende en de doorbraak liet op zich wachten. Op de daggrafiek is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dalende en er is sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Op de weekgrafiek daalt de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en divergeert negatief. Met dit laatste staat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken overigens tamelijk alleen. In het eerste deel van zijn koersgrafiek tot aan het Death Cross, deed de ASCX Index het beter dan de andere twee. Hij miste de inzinking van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (bij het vierkant) en hij bleef positief toen de AMX Index al in mineur zat. Dit beeld is normaal voor een stijgende markt die op zijn einde loopt. Sinds hij een Death Cross vormde heeft hij zich niet meer hersteld, dit in tegenstelling tot de andere twee. Hij heeft het nog geprobeerd met een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken, maar de koers kwam niet boven de dalende trendlijn. En sinds half september is het weer volledig mis met hem. Een technische beleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken wordt niet vrolijk van dit beeld. Want het is wel bekend dat de Small caps vooruitlopen op de Large caps. Maar het verwonderlijke is dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de dag grafiek er veel beter uitziet dan die van de andere twee indexen. En als een van de weinigen divergeert hij niet negatief. Op de weekgrafiek ziet alles er goed uit. De conclusie van dit alles is in zoverre duidelijk dat er gewacht moet worden op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de ASCX uit zijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Daarnaast is er uiteraard een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken nodig van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Zeker is het dat ze alle twee moeten uitbreken alvorens de voorzichtigheid omgezet kan worden in actieve beleggingsstappen.

De DJIA Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3. DJIA Index op weekbasis

In figuur 3 laten wij u het slechtste beeld zien van de Amerikaanse markten. Het is de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index. Dit is de index zonder de grote tech-bedrijven (m.u.v. Apple en Microsoft). Het koersbeeld is zonder meer positief. De gemiddeldes zijn stijgende en liggen in de goede volgorde en er zijn drie stijgende bodems achterelkaar te zien. Een nieuwe top werd echter niet gezet. Mocht dit alsnog gebeuren dan ligt er een doel in het verschiet van een kleine drieduizend punten hoger, dus boven 30.000. Op de daggrafiek is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgende en men kan (nog?) niet spreken van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, maar in figuur 3 kunt u zien dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken er niet zo vrolijk uitziet. Hij aarzelt sterk en het wachten is hier dan ook op een doorbraak. De algemene conclusie, die wij trekken uit de verschillende grafieken, die wij u hier boven lieten zien, is dat de markt in een grote aarzeling zit. Er zijn ongetwijfeld mogelijkheden dat hij hier uit komt, doch wij zien eerder dat er zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzet. Maar deze kan van korte duur zijn, ook al is ook dat onzeker. De aarzeling betekent dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken best eens gelijk zou kunnen krijgen door eerst nog meer kracht te op te bouwen alvorens de sprong voorwaarts te wagen. En dat zou betekenen dat een eindejaar rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken er nog wel degelijk in kan zitten.

De MSCI Wereld Index op weekbasis en de Vladeracken Index (fig. 4.)

Figuur 4. MSCI Wereld Index op weekbasis

Om de sombere bespiegelingen in het hier voorgaande enigszins op te fleuren hebben wij in figuur 4 de MSCI Wereld Index (in US$!) uitgezet met daaronder de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken. Deze twee onderstrepen onze verwachting dat de eindejaarsrally een grote kans heeft om dit jaar te verschijnen. In het bovenste deel ziet u hoe de MSCI Wereld Index in feite al twee jaar lang in een consoliderend patroon, een kopschouder patroon bezig is geweest. Afgelopen week heeft een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken plaatsgevonden, niet met veel omzet, maar dat hoeft bij dit soort patronen ook niet. Eronder ziet u de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken en die heeft de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken bevestigd. De blauwe lijn is een gemiddelde van de rode en beiden hebben een nieuw hoger punt bereikt en bevestigen daarmee de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. Onderin, bij de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, is geen sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken geweest. Dat heeft te maken met de vorm van de rechter schouder. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die daar heeft plaatsgevonden, en waarvan wij meenden dat een flinke tik omlaag tot de mogelijkheden behoorde, heeft uiteindelijk de vorm aangenomen van een “running correction”. Dat zijn moeilijk leesbare correctiepatronen in de zin dat het vrijwel onmogelijk is om in de bodems van dit soort patronen aankoopmomenten te ontwaren. Maar ze zijn wel sterk. Want het patroon zegt in feite dat de corrigerende markt weliswaar steeds weer omlaag duikt, maar dat het aanbod dan ook steeds sneller wordt opgevangen. Bodems komen dan dicht bij elkaar, maar wel voortdurend hoger te liggen. Als dan uiteindelijk aan het einde een versnelling optreedt, dan is dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken waarop alsnog kan worden aangekocht, een constatering die wij dus ook al afgelopen week voor onze klanten zijn gaan toepassen.

De rente in $-gebied (fig 5.)

Figuur 5. Rente in $-sfeer, weekgrafiek

Het rentebeeld in de VS lijkt een heel ander verhaal te vertellen dan wat economen momenteel voorspellen. De 10-jaarsrente (boven in figuur 5) in de VS heeft voor de derde keer de belangrijke steun op 1,41% geraakt en is die nu aan het testen. De rente veerde nadien flink op en heeft bovendien net niet het vorige dieptepunt geraakt. De 30-jarige rente daarentegen, (in het midden van de figuur) heeft wel een nieuw, lager punt bereikt, maar ook die veert nu weer op en ook hier kan een, zij het dalende, steunlijn getekend worden die geraakt is. En de derde grafiek, die het verschil tussen beiden aangeeft, is de belangrijkste, want die geeft aan of er mogelijk een recessie aan zit te komen in de VS. En het antwoord is vooralsnog nee! Want nadat de rode 0-lijn bijna geraakt werd, is deze lijn nu weer gestaag aan het stijgen. Natuurlijk, een dag zon maakt nog geen zomer, uiteindelijk moeten de groene horizontale lijnen naar boven toe gebroken worden vooraleer er gesproken kan worden van een definitief einde aan het lage-rente-syndroom van de markten, maar de gebeurtenissen zijn wat dat betreft wel hoopvol. Enkele maanden geleden lazen wij een analyse van een Amerikaanse technische analist, die stelde dat de markt nog niet zijn uiteindelijk top behaald had omdat er nog geen sprake was van een over-optimistische fase in de aandelenmarkten. Misschien breekt die momenteel wel aan. Hoe het ook zij, de rente in de VS ondersteunt onze gedachte, dat de aandelenmarkten een volgende positieve fase in lijken te zijn gegaan.

De US$ en de € (fig. 6)

Figuur 6. US$ versus €, weekgrafiek

Waarom, dat kunnen wij u nog niet zeggen, maar het lijkt er op dat de quasi stabiele stijging van de US$ ten opzichte van de € zijn einde nadert. Al sinds medio 2018 is een soort langzaam oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken in de maak. Het is een fase waarin de $ langzaam maar zeker sterker is geworden ten opzichte van de €. Maar de $ is op dit moment op de weg omlaag en een doorbraak van de steun op 0,89 lijkt nog slechts een kwestie van tijd. En dan zou het wel eens hard kunnen gaan. De volgende steun ligt rond 0,82, 7 cent lager. Zou President Trump dan toch zijn gedroomde kerstcadeautje gaan krijgen?

De prijs van een vat Brentolie (fig 7.)

Figuur 7. Olie in $, weekgrafiek

De olieprijzen ondersteunen ons optimisme niet. Want die hebben afgelopen week wederom de weg omlaag ingeslagen. Men zou kunnen verwachten, dat als de recessie uiteindelijk niet doorzet, de olieprijzen dan toch weer zouden moeten gaan oplopen. Maar daar is nog geen zicht op, in tegendeel, de kans is groot dat de recente bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op US$ 59,5 per vat Brentolie niet alleen getest gaat worden maar mogelijk zelfs eerst even doorschreden gaat worden. Dat kan een test zijn om beleggers op het verkeerde been te zetten, maar het kan ook zijn dat markten weliswaar denken dat de recessie vrijwel voorbij is, maar dat zij zich daarin ernstig vergissen. Dit is dus een beeld om in de gaten te houden!

Goud (fig. 8)

Figuur 8. Goud in €, weekgrafiek

De prijs van een troy ounce goud is aan het corrigeren. Dat is al enkel;e weken zo. Maar de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken verloopt rustig en ordelijk. Dat maakt het patroon niet alleen betrouwbaarder, het verhoogt de kans dat er uiteindelijk een doorbraak omhoog gaat plaatsvinden. Maar deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kan heel goed nog enkele maanden aanhouden. En u moet daarbij ook niet vreemd opkijken als daarbij eerst nog de steunlijn op US$ 1.387 wordt opgezocht. In het huidige tempo kan het zelfs nog zes maanden of meer duren voordat die steun bereikt wordt. Het biedt niet alleen de gelegenheid om goedkoper in te stappen, maar het zou prima passen in een aandelenmarkt die in de komende maanden nog een flinke beweging omhoog gaat maken, een najaarsrally “avant la lettre”.

Beleggen bij Vladeracken

Correctiefases zijn gevaarlijk. Markten kunnen in zo’n fase snel in paniek raken en dalingen kunnen dan scherp zijn. Wij hebben maanden geleden al geroepen dat zo’n correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken fase zich weer eens aangediend had en hebben toen de aandelenbelangen in de portefeuilles van onze klanten flink teruggebracht. Nu moeten we de aandelenportefeuilles weer opbouwen en dat is soms zelfs op hogere niveau’s dan waar wij zijn uitgestapt. Maar risicomanagement in actief beheerde portefeuilles vragen precies om dit soort stappen. Afgelopen week hebben wij een eerste stap gezet in de wederopbouw van de aandelenbelangen in de portefeuilles van onze klanten door een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken aan te kopen, nota bene een die een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken in zich draagt van 2. Ook hebben wij in obligatieportefeuilles een fonds aangekocht dat belegt in Amerikaanse High Yield-obligaties. Die vertegenwoordigen een hoger risico, maar zijn juist in een markt waar aandelenkoersen stijgen en rentes eveneens oplopen een beter alternatief dan eerste klas staatsobligaties. En komende dagen verwachten wij dat wij op dit spoor verder zullen gaan met de aankoop van meer, individuele aandelen. Ondertussen hebben de aandelenportefeuilles helemaal niet geleden onder dit voorzichtige beleid, alleen de voorsprong op veel indexen is ingeleverd. En als dat de prijs is voor voorzichtigheid, “so be it”.

De Methode De Ost

In een zin samengevat, hanteert Vladeracken’s “Jan De Ost Model” George F. Baker’s dictaat: “To make money in stocks you need the vision to see them, the courage to buy them and the patience to hold them”. In dit model trachten we uitstekende bedrijven te vinden (vision) en investeren hier enkel in wanneer de prijs aanvaardbaar is, liefst uiteraard wanneer ze goedkoop zijn. De beste bedrijven zijn echter zelden écht goedkoop. Dus wachten we geduldig tot de beurzen (of bedrijven specifiek) dalen in prijs (courage).

In de maand oktober kochten we The Trade Desk en Stitch Fix bij. Beide namen erg veel gas terug in beurswaarde de laatste maanden. Deze bedrijven zijn actief in andere sectoren, maar delen wel dezelfde kenmerken: sterk groeiende omzet, winsten en cash flows, een hoog rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op het geïnvesteerde kapitaal, management (stichters), dat veel aandelen bezit en geen enkele schuld op de balans. Deze kenmerken zijn voorname criteria in het model en gelden ook voor de andere namen in de portefeuille, zoals Amazon, Arista Networks, Cargurus, Games Workshop, Nemetschek enz. Ook hier staan we klaar om bij te kopen, zowel van deze als andere bedrijven. Specifiek CarGurus en Arista Networks komen rond eind oktober met kwartaalresultaten. Het is vaak opportuun deze af te wachten alvorens bij te kopen (de cijfers van Arista vielen de markt afgelopen vrijdag zelfs flink tegen). Wat Stitch Fix betreft, kwam er deze maand verrassend nieuws: na de bekendmaking van hun jaarresultaten, had niemand minder dan Bill Gurley voor 3 miljoen $ aandelen bijgekocht. Gurley leidt Benchmark Capital en geldt als een van de meest vooraanstaande kapitaalverschaffers en analisten in Silicon Valley. Hij had SFIX mee naar de beurs geholpen en is lid van haar raad van bestuur. Wij zien deze bijkoop als erg positief.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2013 2014 2015 2016 2017

2018 2019 t/m 1/11 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 4,0 % 0,4 % 2,9 %  -/- 10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 8,5 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 11,6 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 13,0 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 10,8 % -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 18,0 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 19,0 % 8 %
  Europa Selector 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 16,0 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **         17,2 % 7,6 % 15,8 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 19,0 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 20,8 %  

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen en publiceert met ingang van deze editie de resultaten in bovenstaande tabel, doch nog als een zeer risicovolle methode. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 9 december 2019.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, Alex & IEX Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, en zakelijk Facebook-account en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website van Alex Beleggen (alleen leesbaar voor klanten van Alex) en op IEX.nl.  

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en voor 2019?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.