De Technische Belegger • Jaargang 25 • Nr 2 • 4 februari 2019

De lucht klaart wat op. Trump blaast een toontje lager, ook al kan er weer een konijn uit zijn hoed springen als hij binnenkort zijn State of the Union gaat presenteren, want alles wijst erop dat hij de staat van beleg (“National Emergency status”) gaat inroepen, zodat hij het defensiebudget kan gebruiken voor zijn muur. Wat het antwoord van de Democraten hierop zal zijn is niet bekend, maar de strijdbijl gaat weer opgenomen worden, dat schijnt wel zeker. Het BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-verhaal is ook nog niet af. Wij zien als enige oplossing dat Engeland bij Europa blijft en naarmate de tijd voortschrijdt, lijkt deze mogelijkheid meer kansrijk te worden. Maar de (enig overgebleven) andere oplossing van dit probleem betekent ellende (als men onze overheden moet geloven). Langzamerhand is het duidelijker geworden (het zat er altijd al in) dat alleen de “no-deal-exit” en de “remain” boven de markt blijven hangen. Maar de beurzen hebben geprofiteerd van de rust aan het politieke front waarbij vooral het goede nieuws uit het Trump-kamp meetelde. En daarmede doelen wij op de onderhandelingen met China. Er is nog niets getekend en dus is er nog niets bereikt, maar beide partijen uiten zich in positieve berichten. Een en ander ging niet ongemerkt voorbij aan de effectenmarkten. Er heeft zich een mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gepresenteerd en een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die al drie weken geleden werd aangekondigd, heeft nog steeds niet definitief zijn werk gedaan. In Duitsland echter, de slechtste markt in Europa, heeft hij in de afgelopen week wel huisgehouden in zoverre dat de opmars gestaakt werd. En de onderliggende breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt is ook al overal smaller aan het worden. Maar in andere landen, zo ziet het er naar uit, gaat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken voor wat de hoofdindex betreft misschien nog even door. De Dow Jones Industrial Index brak vorige week door zijn MA200. Algemeen wordt in kringen van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken aangenomen, dat het MA200 de grens is tussen BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken en BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken. De DJIA zou dus zijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken verlaten hebben maar zo duidelijk is dat nog niet als men ook andere indicatoren in de analyse betrekt. Op de maandgrafieken van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn de indicatoren aan het stijgen, maar dat is in New York en ook in Tokyo niet het geval. Er is zelfs veel negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te bespeuren in de maandgrafieken. De weekgrafieken laten overal stijgende indicatoren zien en tegelijkertijd positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Op de daggrafieken is het beeld verdeeld. In Duitsland is deze zonder meer negatief en in Amsterdam ziet men stijgende indicatoren en positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. In de andere markten is het opvallend dat de daggrafiek zoveel negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken laat zien. Al met al hebben we het dus over veel verdeeldheid en zoals wij hieronder zullen laten zien is de markt, nu ook in de weekgrafieken, op weg naar een forse overbought situatie. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kan nog best even doorgaan maar lang gaat dit echt niet meer duren. Blijf liever nog even aan de kant en wees het oude spreekwoord indachtig, dat ons vertelde dat één zwaluw nog geen lente betekende.

De AEX Index dagbasis (fig. 1)

In figuur 1 ziet u de bij ons gebruikelijke daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De koers vertoont een mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Hij is door het MA50 gebroken en daarna viel de barrière van de bovenzijde (de middellange termijn trendlijn) van het dalende kanaal. Tot slot ging hij ook nog door het niveau van de voorgaande top. Bij de doorbraak door de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken werd even geaarzeld, maar met een week was dat bekeken. Hij is nu op weg naar de voorgaande top die ook de bovenzijde van het dalende kanaal bereikte en mocht dit niveau vallen dan zullen de indicatoren er heel zeker op wijzen dat het met de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken voorlopig gedaan is. 530,03 is dus het niveau dat definitief uitsluitsel moet geven, maar het zal niet gemakkelijk zijn om deze vesting te nemen. De kans, dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zich nog even doorzet is groot, maar u mag zich echt niet meer voorstellen. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die u onder de grafiek ziet ligt al enige tijd hoog. Hij heeft geen ruimte meer over, maar hij kan langere tijd op dit niveau blijven liggen. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaaronder (lees Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) gaat nu voor de derde keer omhoog zonder dat hij onder de nullijn is geweest. Dit komt niet vaak voor. U mag en moet verwachten dat hij dit geen vierde keer gaat doen, want zoiets zou zeer exceptioneel zijn. De meest gerede kans is dus dat de markt nog maximaal 9 punten stijgt en dat daarna de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich inzet. Deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken moet zich manifesteren in een dalende koers (dus geen horizontale beweging) want uiteindelijk zal er een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gevormd moeten worden. En deze zal hoger moeten liggen dan de voorganger. Pas dan wordt de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken echt betrouwbaar. Het feit dat de indicatoren in de weekgrafiek nog steeds stijgende zijn, suggereert dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt zal blijven. Wij hebben onder de koersen een stijgende korte termijn trendlijntje getekend. Het eerste, het dunne lijntje is vanuit een later dieptepunt getekend. Dit lijntje komt nu uit bij 515. Dit lijkt te hoog, maar als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog 9 punten zou stijgen dan komt dit niveau wel zeker in aanmerking als bodemniveau. Daarna volgt de dikkere lijn, die op 510 uitkomt. Het MA50 ligt nu op 503. Als ook dit niveau het niet houdt dan kunt u denken aan de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 493 en tot slot is er ook nog de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 472. Hier mag hij in ieder geval niet doorheen. Als u met een tijdelijk doel in de markt zit, ga er dan uit na de eerste de beste negatieve dag. Als u nog van de laatste 9 punten (maximaal) wilt profiteren dan raden wij dit af, want een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan zich ook eerder inzetten.

De DAX Index op weekbasis (fig. 2)


In tegenstelling tot wat u in figuur 1 zag, ziet u dat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken zijn dalende kanaal nog niet verlaten heeft. Hij is wel door zijn MA10 (op de daggrafiek de MA50) gegaan, maar in vergelijking met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is hij flink achtergebleven. De bovenzijde van het dalende kanaal komt uit op 12.400. Parallel daaraan, maar er onder rond 12.000, ligt het MA40 (MA200 op de daggrafiek). De DAX stijgt dus wel maar hij heeft nog ruim 1.300 punten nodig om uit het kanaal te komen. Maar in de indicatoren vindt u het goede nieuws. Zoals in alle andere markten stijgt de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en hij divergeert ook duidelijk positief. Onderaan in figuur 2 vindt u nog een Oscillator. Hij is onderdeel van lange termijn studies. Het opvallende is dat hij bij de DAX de stijging heeft ingezet. Hij vertelt ons dus eigenlijk dat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken de huid van de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken aan het afschudden is. Alles samenvattend moet men dus stellen dat de DAX zich nog volledig in zijn middellange termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken bevindt, maar dat er tekenen zijn, die op een betere toekomst wijzen.

De DJIA Index op weekbasis (fig. 3)


In figuur 3 laten wij u een vergelijkbaar beeld zien van de Dow Jones Industrial Index, die zoals boven gesteld, zijn MA200 onder zich heeft gelaten. De DJIA heeft de bovenkant van het kanaal al bereikt. Hij is daarvoor eerst door zijn MA10 gegaan en afgelopen week is hij ook zij het nipt boven zijn MA40 gekomen. Dat zou dus het signaal van de Bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken zijn die terug is. Het kanaal is in vergelijking met dat van de DAX veel kleiner en dat is te verklaren omdat de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zich in Amerika veel later inzette dan in Europa. (zie in beide grafieken het moment van de Death Cross). Zoals in alle markten is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgende en hij divergeert niet negatief. Hier hebben wij ook een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator getekend, dat is een indicator waarin de omzet wordt meegewogen. En die ziet er nog niet zo goed uit. Hier zou men van verwachten dat hij boven de dalende lijn gekomen zou zijn maar niets daarvan. Hij is tijdens de laatste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken achter gebleven en dat betekent zonder meer dat de Amerikaanse belegger zich nog erg gedeisd houdt. Hij is blijkbaar voorzichtig en wacht liever betere tijden af. De laatste indicator in figuur 3 is de lange termijn Oscillator. En deze, in tegenstelling tot die van de DAX, stijgt niet maar daalt nog steeds. Met deze twee negatieve indicatoren wordt de conclusie dus dat het zo moge zijn dat de DJIA door zijn MA40 gebroken is, maar dat wil niet zeggen dat hij nu euforie uitstraalt. Integendeel, u moet verwachten dat, als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, komt deze zich sterker zal doen gevoelen dan in de beurzen in Europa.

Vladeracken Index (fig. 4)

Een index, die wij al jaren lang zelf samenstellen, is de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken. In figuur 4 ziet u deze afgebeeld onder een grafiek van de MSCI Wereld Index. Het is een weekgrafiek, want de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken wordt wekelijks bijgewerkt. Deze index stellen wij samen als het totaal van het aantal aandelen uit ons universum (ruim 1.000 verspreid over alle grote beurzen in de wereld), dat stijgt of daalt volgens een samenstel van indicatoren. Wij berekenen deze index al meer dan 20 jaar elke week opnieuw. De index is een zeer goede indicator van grotere beursomslagen en dan met name op bodempunten. Hij heeft namelijk de neiging om positief te divergeren op bodems en dan vlak daarna snel tot een overbought positie op te lopen. De overbought betekent niet dat de markt dan weer gaat dalen, maar dat de markt daarna in een stabielere, maar minder breed gedragen stijging terecht komt. En precies dit is in december en januari gebeurd. Volgens deze index moet de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van begin januari 2019 gezien worden als een belangrijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en als men dan het kanaaltje ziet dat wij getekend hebben in de grafiek van de MSCI Wereld Index, dan trekken wij daaruit de conclusie dat het kanaaltje gezien moet worden als een correctiekanaal waarbinnen nu de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet is. Het vervolg laat zich raden, dat zou een opgang moeten betekenen, die voor de MSCI Wereld Index een nieuwe top gaat opleveren, boven de top van het kanaaltje dat in januari 2018 werd bereikt. Dit zegt overigens niets over individuele beurzen, maar betekent wel dat het algemene beeld voor aandelenbeleggingen er weer wat zonniger uit ziet.

De yieldcurve in €-gebied (fig. 5)


Met het dalen van aandelenkoersen daalde ook de rente wereldwijd. Daar is op zichzelf niets mis mee. Maar toen aandelenkoersen vervolgens weer opveerden is de rente, met name de lange rente, blijven dalen. Dat heeft te maken met berichten van zowel de ECB als van de FED, die beiden hinten op een ruimer monetair beleid als de economieën van Europa en de VS verder zouden verzwakken, een tendens die al enige tijd aan de gang is. Overal is het ondernemerssentiment aan het verslechteren en neemt de economische groei in het kielzog daarvan af. Zowel Draghi als Powell hebben daarop aangegeven, dat zij wellicht pas later dan verwacht met verdere renteverhogingen zouden komen (of zelfs helemaal niet meer in deze cyclus). Het gevolg was een wereldwijde rentedaling aan de lange kant, zoals te zien in figuur 5. De 10-jaars rente in Europa zakte onder de belangrijke steun van 0,4% en is nu onderweg naar het oude dieptepunt van 0,05%. Wat dit voor aandelenmarkten gaat betekenen is nog onduidelijk. Enerzijds betekent de dalende rente dat aandelen goedkoper lijken, met name daar waar dividenden hoog zijn. Vastgoed-aandelen horen nu tot de grotere stijgers. Anderzijds kan een afzwakkende economische groei leiden tot dalende bedrijfswinsten. Gelukkig ontwikkelt de arbeidsmarkt zich in het Westen nog goed, zodat de consumentenbestedingen nog altijd oplopen. Maar dit zijn tekenen van een late fase in de economische cyclus. Alleen als de bedrijfsinvesteringen weer gaan aantrekken is een recessie te voorkomen en dat betekent dat een handelsoorlog met China moet worden voorkomen. Het lijkt er op dat President Trump dat wel door heeft, het gevaar is echter, dat hij zijn pijlen dan op Europa en dan met name de Europese autoindustrie (Duitsland) richt. Kortom, de volatliteit in markten zal nog wel even aanhouden.

De US$ en de € (fig. 6)


De verzwakkende economische groei en de verruimende woorden van de FED verzwakken ondertussen de positie van de US$. Het gaat allemaal langzaam, alsof er sprake is van een draaiende mammoettanker, maar in figuur 6 is te zien dat de koers van de $ t.o.v. de € geleidelijk aan wegzakt. En dat is een logisch gevolg van de dalende Amerikaanse rente. De weg is omlaag gericht en een test van de onderkant van het lange termijn kanaal, nu op 82, lijkt nog maar een kwestie van tijd.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 7)


En een zwakkere $, gepaard met een volkomen stilgevallen productie in Venezuela, is weer positief voor de olieprijzen. En getuige grafiek 7 (op de omhoog uit te breken uit een kleine kopschouderbodem. Als de koers de barrière van US$ 63,4 kan slechten (Brentolie), dan is de weg volgende pagina) staan die op het punt om juist omhoog naar de lange termijn dalende lijn die nu op US$98 ligt weer helemaal open. Positief nieuws voor Shell!

Goud (fig. 8)


Over het goud zijn wij al langere tijd goed te spreken en met de gebeurtenissen van de afgelopen weken worden wij alleen maar optimistischer voor goud en zilver. De koers is nu hard op weg naar de bovenkant van het lange termijn bodempatroon dat al sinds medio 2013 in de maak is. Natuurlijk, de grens van US$1.260 per troy ounce is nog niet bereikt en een doorbraak daardoorheen is ook nog geen feit, maar het beeld begint er steeds beter uit te zien. En als de barrière van US$1.360 doorbroken wordt, dan kan als eerste doel voor de prijs van een troy ounce goud US$1.600 worden aangehouden, een niveau dat samenvalt met de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit 2012. Feit is in elk geval dat berichten over centrale banken die hun $’s inwisselen voor goud sterker en sterker worden.

Vertrek Mariët Withoos

Konden wij u vorige maand het heugelijke nieuws van een nieuwe medewerker melden, dit keer moeten wij u melden dat wij helaas afscheid hebben genomen van Mariët Withoos. Mariët heeft ruim 7 jaar als steun en toeverlaat voor Vladeracken gewerkt en is daarmee met vrijwel alle cliënten van Vladeracken bekend geraakt. Maar de wereld waarin een vermogensbeheerder actief is, is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De werkzaamheden binnen een vermogensbeheerder hebben, onder druk van almaar toenemende wet- en regelgeving een steeds meer juridisch karakter gekregen. Dat stelt andere eisen aan het personeel, zowel in de dagelijkse routine als ook in de inhoudelijkheid van het werk. Daar bovenop komt het feit dat de digitalisering van de wereld ook nog eens het dagelijkse kantoorwerk sterk heeft verminderd. Dit heeft er vorig jaar al toe geleid dat Mariët minder uren voor Vladeracken actief werd en is nu de reden om de arbeidsrelatie met haar in goed onderling overleg te beëindigen. Wij wensen Mariët vanaf deze plaats veel succes toe in haar verdere carrière en danken haar voor het vele en goede werk dat zij door de jaren heen voor Vladeracken en haar cliënten heeft verricht.

Beleggen bij Vladeracken

Zoals dat wel vaker gebeurt in sterk volatiele beurzen worden negatieve periodes net zo makkelijk afgewisseld met positieve periodes. En de maand januari was zo’n positieve maand waarin beurzen een groot deel van het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken van december weer ongedaan hebben gemaakt. Over een breed front is een flink stuk van het verlies van eind vorig jaar in de portefeuilles van onze klanten weer goed gemaakt. Per saldo leidt dat vooral tot lagere kosten voor klanten omdat de peildatum van de vermogensbeheerfee zo ongeveer samenviel met het dieptepunt van de aandelenmarkten. Of we daarmee uit de tunnel zijn gekomen, daar is het nog iets te vroeg voor, maar wij hebben daar wel goede hoop op. Alles wijst er op dat 2018 zich kenmerkte door één grote fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, begonnen met een top in januari van dat jaar en geëindigd met een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in december die vervolgens in de eerste week nog een paar keer getest is, maar die daarna met veel kracht werd verlaten. En zoals u in deze uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken heeft kunnen lezen verwachten wij dat een nieuwe top, tot boven het niveau van januari 2018, duidelijk tot de mogelijkheden behoort.
De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 maart 2019.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 2,4 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 4,7 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 4,9 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 7,7 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 23,7 % 0,6 % 3,0 % 8 %
Europa Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 6,5 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/- 10,4 % 7,3 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/- 14,3 % 4,3 %

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Range Accrual Notes van de EIB en RBS
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership

Den Haag, 4 februari 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.