De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 8 • 1 augustus 2018

Trump heeft zijn keutel voor wat betreft Europa even ingetrokken. De US$12 miljard, die nodig waren om de sojaboeren te compenseren, was hoogstwaarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Er ontstond op brede schaal onbegrip en afkeuring. Hij zoekt nu naar een uitweg, die hij goed kan verkopen aan zijn achterban. Juncker is in dit gat gesprongen en heeft hem een aantal lege dozen aangeboden ofwel liever gezegd enkele dozen, die al in Trump’s bezit waren. Want Europeanen konden al zoveel sojabonen kopen in Amerika als ze wilden, maar blijkbaar is het eiwitgehalte van bonen uit landen dichter bij de evenaar (Brazilië) hoger. En Europa wil maar al te graag Amerikaans gas hebben maar het is 25% duurder dan het verfoeide gas uit Rusland. Het zit er dik in dat er geen dozen gevuld zullen worden en er is dus nu sprake van een zeer wankele basis. De onderhandelingen moeten tot een snel positief resultaat leiden anders gaat de achterban en natuurlijk ook hun onbetrouwbare leider opnieuw in de aanval. Beleggers zijn dus echt niet van het probleem af, zij het dat er wel uitstel is en er is tijd gekocht om tot een nieuwe en betere afspraak te komen. Dit zal overigens zeer moeilijk blijken want Europa is en voelt zich aan zeer strenge regels (WTO) gebonden. Inmiddels is onder invloed van alle kabaal het wereldwijde transport aan het dalen. Dit is een eerste signaal van een afglijdende wereldeconomie. De resultaten van de bedrijven, die onlangs vrijkwamen zijn over het algemeen nog steeds positief. En men verwacht dat dit zo zal blijven in het vervolg van dit jaar. Ook de cijfers van het economische gebeuren van de grote landen blijven nog steeds positief. Het is dus geen wonder dat de resultaten van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken op dit moment duiden op een positieve markt, zij het dat de korte termijn om een adempauze vraagt teneinde nieuwe krachten te verzamelen. Dit kan gebeuren in een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken of een lichte daling van de indexen, maar lang zal dit niet duren en veel zal het niet om het lijf hebben. Als men de grote markten de revue laat passeren dan valt het op dat MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses in de daggrafieken bijna overal de daling hebben ingezet. Alleen in Duitsland (de zwakste markt van de afgelopen tijd) is de DAX nog niet zover. In Amerika blijft ook de Dow Jones Industrial Index achter maar hij heeft de draai ingezet. Op de week charts is de eensgezindheid nog groter. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is overal stijgende. Op de maandgrafieken zijn het Japan en de S&P500 die roet in het eten gooien. De eerste toont een duidelijke dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en de tweede toont een dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die omhoog draaiend is. Tot slot is het ook nog interessant te vermelden dat in Nederland de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren er allemaal positief uitzien. Wij hebben ook geen aanwijzingen gevonden dat er een grote inzinking op tilt staat. De conclusie is dus duidelijk: de markten staan voor een adempauze waarna een hervatting van de stijging mag worden verwacht.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)


In onze laatste blog hadden wij er op gewezen dat zojuist een expiratiedag was geweest en dat expiratiedagen meestal een verandering van de korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken inluiden. In figuur 1, waarin de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn opgenomen, vindt u de expiratiedagen aangegeven met blauwe paaltjes in het koerspatroon. Als u naar de eerste links in het beeld bij 1 kijkt dan ziet u dat deze expiratie na een dag gevolgd wordt door een duidelijk daling. Hierna volgen er twee, die op een stijging duiden, maar in feite is er sprake van een consolidatiepatroon met duidelijk bodems en pas de tweede zet de echte stijging in. De hierop volgende heeft een korte consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken ten gevolge waarmede een adempauze wordt ingeluid waarna de stijging wordt hervat. Daarna zet de daling in (zie bij 2) en deze zet zich door na een volgende expiratie, die uiteindelijk uitmondt in een stijging. In de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken geldt een vaststaande regel, dat ieder signaal bevestigd moet worden en in dit geval gebruiken wij daarvoor de korte RSI, die op bijzonder nauwkeurige wijze toppen signaleert. Hij deed dat op overtuigende wijze bij 1 en 2 (voor bodems vinden wij hem minder geschikt – wij gebruiken daarvoor de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken). Bij 3 geeft de RSI ook een signaal. Dat was op 20 april van dit jaar, maar toen was de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de weekgrafiek nog duidelijk stijgende, terwijl er bij 1 en 2 sprake was van een draaiende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken omlaag. En nu bij de laatst aangegeven top toont de weekgrafiek ook een duidelijk stijgende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Er is geen sprake van een mogelijke draai omlaag. Het meest voor de hand liggende scenario is daarom dat wij een relatief korte consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken periode ingaan, die zich misschien gaat manifesteren als een korte daling, maar daarna zou de markt de weg omhoog weer innemen. U ziet overigens dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in figuur 1 dalende is. Dat betekent dat de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken nog zeker een tot twee weken gaat aanhouden.

De S&P500 Index op dagbasis (fig. 2)

In figuur 2 nemen wij een vergelijkbare daggrafiek van de S&P500 op. Als wij zeggen vergelijkbaar, dan duidt dit op de tijdspanne. Hij is in het koerspatroon duidelijk afwijkend, met dien verstande dat de expiratiedatum ook bij de S&P500 zijn specifieke impact heeft. Er is echter geen twijfel aan dat de korte RSI ook de toppen van de S&P500 bevestigt. De daling van de RSI is al ingezet. In technische termen betekent dit, dat de bevestiging van de top een feit is. En bovenin ziet u een bearish candle (negatieve omarming) die vrijdag gezet werd. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is niet alleen dalende maar hij divergeert ook negatief. Het beeld van de S&P500 is daarmede duidelijk slechter dan dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Beiden wijzen op een adempauze/daling.

De AEX Index op weekbasis (fig. 3)


In figuur 3 hebben wij de weekkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen maar nu, om het beeld niet teveel te vertroebelen met alleen de slotkoersen. De grafiek bestrijkt drie jaar (vanaf april 2015). U ziet een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Dit is een veel voorkomend patroon en in wezen is het bearish want in principe wordt een dergelijke wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken aan de onderkant verlaten. Met dien verstande echter dat de koers nu bijna 200 punten boven het begin ligt. Normaliter zijn er vier raakpunten aan de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken voordat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgt. Op dit moment zult u er drie tellen maar de vierde is al dichtbij. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende en de RSI wijst erop dat een top in de maak is. Afgezien dus van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is het beeld hetzelfde als hierboven getoond. De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken wijst erop, dat de stijging nog niet afgelopen is en dat klopt in zoverre dat de bovenste zijde van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken nog niet geraakt is. Dat zou moeten gebeuren alvorens een daling inzet. Het meest logische scenario wat wij hier op dit moment uit kunnen opmaken is dat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog zal doorstijgen, maar de dagkoersen zijn toe (wij hebben dat hierboven gezien) aan een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken/daling. Gedurende de periode van daling zal het week-koersbeeld stagneren maar de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zal blijven stijgen. Om dat mogelijk te maken kunnen de dagkoersen natuurlijk geen grote daling laten zien en hiermede zijn wij aangekomen aan de conclusie van hierboven dat de markten nu voor een pauze staan waarna de stijging weer hervat zal worden. Maar daarna krijgt u dan hoogstwaarschijnlijk andere koek te eten. Als de bovenkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken geraakt wordt zijn de kansen groot dat de weg naar omlaag wordt ingeslagen en dat zal dan zeker geen consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken inhouden. De markt zal dan een echte daling ingaan. De conclusie is dus dat er een grote kans is dat de markten over niet al te lange tijd in een daling terecht zullen komen.

De Rente in € en $ (fig. 4)


De rentestijging in de VS is, althans aan de lange kant, tot stilstand gekomen, zij het dat de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog niet gebroken is. Maar er is in die trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wel een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaande, die gemakkelijk kan omslaan in een hernieuwde daling met een trendbreuk tot gevolg. Hier is het vooral afwachten geblazen, economisch bezien is een verdere rentestijging te rechtvaardigen, zeker als het groeitempo van het BBP in de VS ook dit kwartaal rond 4% kan blijven en de olieprijzen blijven oplopen. Maar zowel de 10-jaars rente als d e 30-jaars rente hebben belangrijke weerstanden bereikt (3% respectievelijk 3,25%) en de correcties die daar nu onder plaatsvinden zijn nog niet voorbij. Wel kan gesteld worden dat met name de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de 30-jaars rente meer en meer op een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begint te lijken en dat zou dus een verdere rentestijging inhouden die dan in de loop van het einde van het 3de of in het 4de kwartaal van start kan gaan. TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken zijn dus voorlopig nog uit den boze.
In Europa daarentegen is het omgekeerde aan de gang. Hier is de lange rente in het eerste half jaar juist gedaald, maar afgelopen maand is hieraan een einde gekomen. Sinds enkele weken stijgt de 10-jaars rente in de Eurozone weer. Veel heeft het allemaal nog niet om het lijf, want al deze bewegingen (in de €-rente) vinden nog altijd plaats binnen een correctiekanaal dat zich al sinds eind 2016 ontwikkelt. In figuur 4 ziet u rechts dit kanaal getekend. Bovenin ziet u de ontwikkeling van de Duitse BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken, de index van 10-jarige Duitse staatsleningen, en onderin ziet u de Nederlandse 10-jaars rente. De kanalen spreken elkaar in zoverre tegen dat het kanaaltje in de onderste grafiek iets oploopt en daarmee een continuatiepatroon zou kunnen zijn (en dan is het vervolg een weer sneller stijgende rente) terwijl het kanaaltje in het bovenste deel van de figuur juist een dalend kanaaltje is met als (statistische bezien) meest waarschijnlijke scenario een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog en dus een dalende rente. De plaatjes spreken elkaar daarmee tegen. Toch lijkt het vanuit een fundamenteel perspectief niet logisch dat van een hernieuwde rentedaling moet worden uitgegaan. Daarvoor gaat het in de wereld in economische zin te goed en kan het einde van het QE-programma in Europa eigenlijk alleen maar tot rentestijgingen leiden. Dit scenario is dan ook het scenario waar wij vanuit gaan en dus blijven wij ver van langlopende obligaties vandaan.
Maar in het midden van figuur 4 hebben wij ditmaal ook de koersontwikkeling getekend van een van de twee achtergestelde leningen van ING waarvan de coupon variabel is en afhankelijk is van de 10-jaars rente. Vanaf medio 2016 tot eind 2017 is de koers van deze lening opgelopen, waar de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken juist in koers daalde. Dit betekent dat beleggers uit veilig staatspapier stapten in die periode en juist in meer risicovol achtergesteld bankkapitaal stapten. Maar in 2018 is de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken juist omgekeerd geweest. Dit komt neer op een vlucht naar veiligheid. Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op achtergesteld bankvermogen is in 2018 gestegen en dat duidt er op dat beleggers vertrouwen in de financiële markten af zagen nemen: de angstbarometer liep op. Maar in de figuur is ook te zien dat hieraan in juli een einde is gekomen. De koers van de ING-lening in figuur 4 is zelfs weer wat opgelopen. Kennelijk is er iets meer vertrouwen in de markten ontstaan en neemt het risico dus weer af.

De US$ en de € (fig. 5)


De positie van de $ is momenteel erg lastig. Als het aan President Trump ligt, dan daalt de $ ten opzichte van zoveel mogelijk grote valuta-eenheden en dus ook ten opzichte van de €. Dat zal het concurrentievoordeel van de Amerikaanse producenten helpen en de noodzaak om een heftige tariefoorlog uit te vechten verminderen. De oplopende inflatie in de VS helpt daarin zeker, die zal de waarde van de munt sneller uithollen. Maar de sterke economische groei is juist positief voor de $. Een patstelling zo lijkt het. En dat is precies wat de grafieken ons ook vertellen, er is een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken aan de gang, waarbij het nog niet duidelijk is of de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uiteindelijk omhoog of omlaag verwacht mag worden. Feit is wel dat de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, onderin de figuur, hoog ligt en toe is aan een daling terug naar de onderkant. Wij gaan er daarom vanuit dat de huidige fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken tussen circa 84 en 86voorlopig nog niet voorbij is. In het beeld past zelfs een daling terug naar de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 2017 op ongeveer 82,7.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 6)


De olieprijzen zijn afgelopen maand iets gedaald. Maar de daling is vooralsnog niets anders dan een voorzetting van een fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken die al medio dit jaar is ingezet. Het geheel ziet er buitengewoon ordelijk uit. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onderin de weekgrafiek in figuur 6 is inmiddels voldoende gedaald en lijkt weer omhoog te draaien. Beleggers moeten dan ook uitgaan van een aanstaande voortzetting van de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die al eind 2015 is ingezet. Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken en roepen het al langer. Het volgende doel voor de prijs van een vat Brentolie ligt tussen US$90 en US$95 voor een vat Brentolie.

Goud (fig. 7)


Het geduld van beleggers in goud en goudmijnbouwaandelen wordt danig op de proef gesteld. In figuur 7 ziet u bovenin de koersontwikkeling van een troy ounce goud, gemeten in € en onderin de ontwikkeling van het Black rock World Gold Mining Fund eveneens in €. De rode lijn A is in beide gevallen naar beneden toe doorbroken en de dalende zwarte lijn B is weliswaar geraakt maar heeft zijn werk als weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken met kracht gedaan. De doorbraak omlaag (A) is bovendien na de test van lijn B geschied en dat is een zeer slecht teken. Wij zijn, vanuit fundamenteel oogpunt, voorstander van een structurele positie in goud en /of goudmijnbouwaandelen. Maar voorlopig heeft ons dat niets anders dan verlies gebracht. Bijkopen doen wij in elk geval voorlopig niet, er is in dit beeld geen enkele aanleiding om posities uit te breiden.

Beleggen bij Vladeracken

De maand juli bracht een licht herstel in de resultaten van onze portefeuilles. Maar met uitzondering van de Benelux Selector heeft geen van de systemen die wij hanteren dit jaar een resultaat dat ruim boven de nullijn ligt. In de meeste gevallen zijn wij er slechts in geslaagd om de kosten van het vermogensbeheer goed te maken. Maar dat is ook niet vreemd. In een consoliderende markt, waar bovendien de kar vooral door de grote Amerikaanse Tech-fondsen, de FANGSFinland, Engeland, Nederland, Duitsland, Slovenië. Deze groep onderscheidde zich omdat zij voorstander waren van een herstructurering van de Griekse schulden waaraan ook banken en andere financiële instituten moesten bijdragen. Copyright Vladeracken getrokken wordt, zijn methodieken als MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken en Waarde weinig succesvol. De kunst in dit soort omstandigheden is om zo weinig mogelijk risico te lopen. En dat betekent veel liquiditeiten en weinig transacties. Het geduld van beleggers wordt op de proef gesteld, daarvan zijn wij ons ter degen bewust, maar niets doen is in deze fase van de markt veruit het beste.

In de obligatieportefeuilles hebben wij wel een stapje gezet. Wij kochten daar voor onze cliënten begin juli aandelen in het beleggingsfonds van First Trust met de naam Factor FX. Voor uitgebreide informatie over dit fonds verwijzen wij u naar een artikel op onze website. Wij volstaan hier met de opmerking dat het hier om een beleggingsfonds gaat van een groot Amerikaans beleggingshuis (First Trust is een grote concurrent van huizen als Fidelity en Robeco), dat belegt volgens een strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken waarbij getracht wordt om met een zo laag mogelijk risico gebruik te maken van het renteverschil tussen verschillende valuta-eenheden, de zogenoemde Carry TradeMen verkoopt een bepaalde valuta met lage rentetarieven en men investeert de opbrengst in valuta met duidelijk hogere rentetarieven. Een risico ontstaat uit de verhouding tussen de valuta. Copyright Vladeracken. Het doel is een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 5% netto per jaar waarbij het renterisico volledig wordt afgedekt. Dit fonds zou dus ongevoelig moeten zijn voor een eventuele rentestijging.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/- 1,6 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % 0,2 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/- 1,7 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-4,5 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 23,7 % 14,2 % 8 %
Europa Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/- 1,4 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % 5,5 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % 0,6 %

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 3 september 2018.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Range Accrual Notes van de EIB en RBS
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership

Den Haag, 1 augustus 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.