De Technische Belegger Jaargang 28 • Nr 2 • 31 januari 2022

Het was een turbulent begin van het nieuw jaar, en een begin dat niet veel goeds belooft voor het verdere verloop van de eerste helft van dit jaar. Het goede nieuws was natuurlijk, dat de Omikron-variant van het Covid-virus veel milder uitpakt dan men vooral in Nederland vreesde. De IC-bezetting ligt laag, ondanks toenemende besmettingen, en dus is de noodzaak om met strenge lockdown-maatregelen te komen sterk verminderd. Maar verder was het economische en geopolitieke nieuws afgelopen maand vooral negatief. De Russische dreigementen jegens Oekraïne helpen natuurlijk niet, maar markten lijken niet echt onder de indruk getuige de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken. Veel belangrijker is, dat de almacht van Centrale Banken waar het de inschatting van economische ontwikkelingen weer eens bijzonder beperkt is gebleken. Inflatiecijfers zijn veel hoger dan verwacht en Centrale Bankiers tonen zich vooral verrast door de feiten, feiten die zij in hun modellen wederom niet hebben zien aankomen. Wie denkt dat Centrale Banken weten hoe het allemaal werkt komt voor de zoveelste keer bedrogen uit. De vraag of de inflatie nu van tijdelijke aard is en dus in de loop van 2022 weer gaat dalen is nog steeds niet beantwoord, maar duidelijk is wel dat die “tijdelijke” piek veel hoger uitpakt dan men in Frankfurt en bij de FED had verwacht. Ondertussen zijn er ook steeds meer tekenen van een afzwakkende economische groei als gevolg van allerhande verstoringen in de logistieke aanvoerlijnen. Tekorten in de hoek van de semiconductoren beginnen overal voor problemen te zorgen. Met name de grote autoproducenten gaan door een moeizaam eerste kwartaal. Het gevolg van dit alles is een fase van Stagflatie. Een vertragende economische groei bij een tegelijkertijd oplopende inflatievoet. Dat is een van de slechtst denkbare economische scenario’s. Want het betekent een klimaat waarin centrale banken een verkrappende politiek moeten voeren om de inflatie weer onder controle te krijgen, terwijl de economie zelf juist vraagt om een ruim-geldpolitiek. Kapitaalmarkten waren daar in december al op vooruit gelopen. Toen steeg de lange rente stevig. Maar in de voorbije drie weken is op dit front de rust (tijdelijk) weergekeerd. Maar aandelenmarkten reageren wel vaker vertraagd op dit soort ontwikkelingen en daar was dan ook het thema van de maand het duurder worden van kapitaal, met een stevige afwaardering van vooral; groeiaandelen tot gevolg. Big-tech was even helemaal “out”. Afgelopen vrijdag echter lijkt een kentering te zijn aangekondigd met een aandelenmarkt in de VS die met name in de hoek van de big-tech enkele imposante omkeringen liet zien, ongetwijfeld mede als gevolg van de boven verwachting goede resultaten van Apple. Een adempauze lijkt te zijn aangekondigd.

De AEX Index op dagbasis (figuur 1)


Dit relatief positieve korte termijn scenario is ook zichtbaar in figuur 1. Waar maandag de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een significante stevige doorbraak omlaag liet zien, waarbij een kopschoudertop werd afgesloten, die al sinds september 2021 in ontwikkeling is, bleef de koers vervolgens onder de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken heen en weer fluctueren. Dat is op zichzelf normaal. Dit type doorbraken moet vaak even verwerkt worden en de beweging na deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in figuur 1 moet dan ook vooral als een pullback gezien worden. Maar dat is een pullback die nog wel even aan kan houden. In de figuur hebben wij ook een horizontale blauwe lijn getekend op het niveau van 769. Een kopschouderpatroon leidt soms tot valse uitbraken. Deze lijn, geldt nu als de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken waarboven het patroon als vals bestempeld kan worden. De pullback moet dan ook onder dit niveau plaatsvinden. De indicatoren onder in de figuur stijgen allemaal en liggen nog relatief laag. Dat bevestigt ons idee, dat deze pullback nog niet voorbij is. Komende week, maar misschien wel komende maand, mag enige rust op het aandelenfront verwacht worden, mits uiteraard de situatie aan de Russische grens met Oekraïne niet uit de hand loopt. Het koersdoel dat zich laat berekenen uit de kopschoudertop, is echter wel reden tot zorg. Dat ligt namelijk rond 670! Daarvoor pakken we de weekgrafiek erbij.

Best presterende model van Vladeracken in 2022:
Vladeracken Benelux Selector -/- 0,29 %

De AEX Index op weekbasis (figuur 2)


In figuur 2 is de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken getekend. Bij belangrijke doorbraken omlaag tekenen wij graag een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement patroon in de grafiek om een inschatting te kunnen maken van het risico dat de markt loopt. Het koersdoel van de kopschoudertop is zoals gezegd 670. De eerste, belangrijke FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steun ligt op 38,1% van de gehele aan de top voorafgegane rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, onder die top. Dat is 660. En daar ligt ook een zone van steun en weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken uit het verleden. Maar een iets milder scenario bestaat ook, dat ligt op de retracementlijn die op 23,6% getekend kan worden. Dit niveau valt samen met een sterke steunzone tussen 718 en 722. Wij gaan er vanuit, dat de huidige daling, met horten en stoten, uiteindelijk op dit niveau zal terugvallen, tenzij de rente opnieuw gaat stijgen. In dat geval is 650 – 670 geen vreemd doel. Ten slotte wijzen wij u nog op de indicatoren in de grafiek. Die liggen weliswaar laag, maar op de weekgrafiek is nog nergens een koopsignaal te zien. Een herstel in de komende dagen is daarom vooral een mogelijkheid om aandelen te verkopen! Voor het kopen van aandelen biedt deze grafiek nog geen aanleiding, zolang de AEX niet boven de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gestegen is.

De Nasdaq 100 Index, dagbasis (figuur 3)


De grote klappen zijn gevallen in de hoek van de big-tech. En de index bij uitstek die door dit type aandelen wordt beheerst is de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken in de VS. U ziet een daggrafiek van die index in figuur 3. Deze index heeft een belangrijke steun bereikt op 13.950. Daar vindt nu het gevecht tussen de Bulls en de Bears plaats, een gevecht dat in de afgelopen dagen enigszins in evenwicht is gebleven. Een herstel lijkt hier aanstaande. Als dat herstel doorzet, dan kan de index terug naar ongeveer 15.600, een stijging van ca 8%. Daarna kan de index opnieuw omlaag en verwachten wij dat de index dan de steun van 13.600 zal breken. Een herstel, dat langzamer verloopt dan de voorgaande daling is de beste aanwijzing, dat dit scenario zich zal ontwikkelen. Een volgende verkoopgolf heeft de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van maart 2021 (12.300) als doel.

De Nikkei Dow jones 225 Index op weekbasis (figuur 4)


Het lange termijn beeld is niet overal erg negatief. In figuur 4 ziet u de weekgrafiek van de Japanse Dow Jones Nikkei 225 index. In 2020 vond hier een belangrijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog plaats, gevolgd door een dubbele top in 2021. De index is afgelopen maand tot onder de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gevallen die deze dubbele top markeert. Dat is op zichzelf een zeer negatief teken. Maar de beweging omlaag, in lange termijn perspectief, is in feite weinig anders dan een terugtrekkende beweging richting het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit 2020, een pullback. Er worden daarmee krachten verzameld voor een grotere, opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die dan uiteindelijk tot ver boven de laatste twee toppen kan voeren.
Daarmee ondersteunt dit beeld het korte termijn zwakkere beeld elders in de wereld, maar biedt dit beeld ook hoop op een veel betere tweede helft van 2022.

De rente in $ en € op weekbasis (figuur 5)


De paniek in de aandelenmarkten is in hoofdzaak terug te voeren op de gestegen rente op de kapitaalmarkten. Maar in figuur 5 is te zien, dat die stijging in feite wel meevalt. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken blijft zelfs gewoon gevangen zitten in een grote brede trading range, die als sinds 2019 in wording is. Alleen de Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties (TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken) hebben het zwaar te verduren gehad. Maar in beide gevallen is de stijging van de rente al enkele weken geleden gestopt. En dat is ook niet geheel onlogisch, want de algehele malaise op de aandelenmarkten leidt tot een vlucht in obligaties. Waar Centrale Banken een stap terug willen zetten wordt momenteel het gat gevuld door beleggers, die uit de aandelen vluchten. Dat is maar een korte termijn effect, maar als vervolgens de inflatieverwachting in de markt ook gaat afnemen, dan zou dit zomaar het begin van een top in de rente kunnen zijn. Voorlopig is een fase van een licht dalende rente het meest waarschijnlijke scenario.

De US$ en de € (figuur 6)


Geopolitieke onrust is altijd positief voor de $. Maar een rentepeil dat in de VS meer stijgt dan in Europa maakt op de korte termijn de $ ook aantrekkelijker. En dus steeg de $ opnieuw. Maar de hele beweging vindt nog steeds plaats tussen twee naar elkaar toe bewegende langere termijn trendlijnen. En de lange termijn van valuta wordt niet bepaald door geopolitiek onzekerheden, maar door structurele inflatieverschillen. Het gat tussen de Amerikaanse en de Europese inflatie is momenteel bijna 4%. Als dat zo blijft, dan zal op termijn de $ een vergelijkbare daling moeten doormaken omdat anders de VS zichzelf veel te snel uit de markt prijst. Wat dat betreft zijn de economieën in de $- en de €-sfeer in feite gewoon communicerende vaten. Prijsverschillen worden opgeheven door contraire valutabewegingen. Dit bevestigt onze lange termijn verwachting voor de $. Die is en blijft negatief zolang de $ niet boven 0,925 stijgt.

De prijs van een vat Brent-olie (figuur 7)


De olieprijzen laten een conflicterend beeld zien. In figuur 7 is boven in de OPEC-olie Index getekend. Die is afgelopen maand omhoog uitgebroken en heeft daarmee een meerjarige dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken afgesloten. In dit plaatje is sprake van een koopsignaal. Maar de grafiek onder in figuur 7, de Brent-olie Index, is nog niet zover. Hier is de index nu onder bij de dalende trendlijn aangekomen. Van een doorbraak is hier geen sprake. Toch lijkt dat een kwestie van tijd, en dan bevestigen beide grafieken elkaar. De stijging is wat vreemd, als men naar de wereldwijde
economische situatie kijkt, maar de geopolitieke spanningen met Rusland zijn wel een verklaring. Hoe het ook zij, de olieprijzen stijgen en van topvorming is hier (nog) geen sprake.

Het Goud (figuur 8)


Men zou toch verwachten, dat de Russische dreiging en de toegenomen inflatie de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken zou opdrijven, maar hij wil maar niet omhoog uitbreken. En afgelopen week werd opnieuw de oplopende trendlijn geraakt. Daarmee kan een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog uiteindelijk nog steeds plaatsvinden, maar sterker is het beeld er niet op geworden. De eerste, te nemen grens is US$1.850 per troy ounce met vlak daarboven nog US$1.920 per troy ounce. Onze conclusie van een maand geleden blijft daarmee staan: “Ook hier geldt, eerst zien, dan geloven, want voor hetzelfde geld valt de inflatieverwachting uiteindelijk wereldwijd terug in de komende weken en komt er een oplossing voor de discussie met President Putin, en dan is de steun op US$1.740 waarschijnlijk niet eens veilig.”

Beleggen bij Vladeracken

In 2022 zijn wij in feite veel te vroeg uit de Big-tech aandelen gestapt. Dat heeft ertoe geleid, dat wij in dat jaar een achterstand opliepen ten opzichte van tech- en groei-georiënteerde indices zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Maar in die fase zijn wij ook overgestapt op banken, verzekeraars en energie. En dat heeft zich in januari uitbetaald. Vroeg in de maand verkochten wij al onze aandelen Novo-Nordisk (binnen de Prijs

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4,5 % -/-2,2% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/-1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 11,5 % -/-3,7% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,3 % -/-1,4% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 35,4 % -/-4,0% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,2 % -/-0,3% 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 5,9 % -/-1,5% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 27,8 % -/-6,7%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 21,0 % -/-3,8%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 28 februari 2022.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.