De Technische Belegger Jaargang 28 • Nr 4 • 3 april 2022

Nu de oorlog in Oekraïne minder voorspoedig loopt dan de Russen hadden gehoopt is het tijd geworden voor financiële markten om naar de iets langere termijn te gaan kijken. En die iets langere termijn wordt niet bepaald door piekende gas- en olieprijzen, of tekorten in logistieke ketens, maar door verwachtingen over wat er daarna staat te gebeuren. Want piekende grondstofprijzen zijn er te over, maar overal vertonen die pieken tekenen van blow-off patronen (zie ons commentaar over de olieprijzen). Ondertussen staan kranten ook vol van de acties die Centrale Banken naar verwachting gaan ondernemen om de hoge inflatie te lijf te gaan. Maar de vraag, die daarbij enigszins ondergesneeuwd raakt, is hoe het ook alweer stond met de inflatieverwachtingen van Centrale Bankiers op de wat langere termijn (zeg een maand of zes en verder). Want vergeten lijkt de opmerking van mevrouw Lagarde begin dit jaar, die ervan uitging, dat de inflatie dit voorjaar weliswaar hoog zou zijn, maar dat die inflatie daarna weer zou terugvallen tot rond de doelstelling van de ECB, ca 2%. En de kans daarop is afgelopen weken wel degelijk groter geworden. Want overal neemt het vertrouwen van consumenten en producenten momenteel af. In de Verenigde Staten is bovendien de 5-jaars rente inmiddels hoger dan zowel de 10-jaars rente als de 30-jaars rente. Voor de in dit opzicht belangrijkere 2-jaars rente geldt dit nog niet, maar die stijgt nu rap en nadert ook die situatie. Dit is belangrijk omdat dit een negatieve yieldcurve betekent (lange rente lager dan de korte rente) en een negatieve yieldcurve kondigt statistisch gezien doorgaans een recessie aan met een vertraging van ongeveer zes maanden. Het betekent, dat de economie wereldwijd aan een fase van afkoeling lijkt te zijn begonnen. Consumenten, mede gedreven door hoge energieprijzen, houden de hand op de knip en bedrijven voelen dat in hun omzet. Zij zetten dan investeringsplannen even in de ijskast en zo wordt dit een “self fulfilling profecy”. De economie vertraagt en raakt op sommige plekken zelfs in een recessie. De tekorten die ontstaan door logistieke problemen versterken dit effect (denk bijvoorbeeld aan de kabelbomen voor vrachtwagens, die in Oekraïne worden gemaakt voor sommige Europese vrachtwagenproducenten en die nu niet geleverd kunnen worden. Het duurt even voor de productie elders op gang gebracht is en daarmee moeten producenten tijdelijk de productie van vrachtwagens inperken). Maar een recessie heeft ook als positieve effect, dat de rente weer kan gaan dalen.

De 10-jaars rente in de VS op maand- en weekbasis (figuren 1a en 1b)


Figuur 1a

En daarom beginnen wij deze editie van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken met het beeld van de rente. In figuur 1a ziet u de ontwikkeling van de koers van een index van 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties op maandbasis vanaf begin deze eeuw. Als de index stijgt, dan daalt de rente, en als de index daalt, dan stijgt de rente. De meest recente beweging was een scherpe daling en dat valt samen met de behoorlijk stevige rentestijging die wij in de afgelopen maanden hebben gezien. Opvallend zijn twee dingen. In de maand maart is deze index opnieuw stevig gezakt (de laatste candle is die van 1 april). De rente is dus in de VS fors verder gestegen. En dat is op zijn zachtst gezegd vreemd als men bedenkt dat aandelenkoersen in diezelfde maand juist zijn opgelopen! En het tweede dat in deze figuur moet opvallen, is dat de index is gedaald tot precies bij de oplopende trendlijn. Dat betekent, dat de grafiek eigenlijk vrij optimistisch is omdat zij ten minste een tijdelijk einde aan de rentestijging aankondigt. Immers, deze trendlijn dient als steunlijn en men moet ten minste een adempauze in de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken verwachten. De lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van rentedalingen (in dit beeld koersstijgingen) is dus geraakt, maar niet gebroken. En als zich inderdaad een recessie gaat voordoen, dan is de kans groot, dat de rente in de komende weken tot maanden geleidelijk weer gaat dalen, althans de lange rente. Want ondertussen is het best mogelijk dat Centrale Banken de korte rente nog verhogen, die reageren immers over het algemeen vrij laat op ontwikkelingen.

Figuur 1b

In figuur 1b wordt dit beeld bevestigd. Daar hebben wij een weekgrafiek opgenomen, die wij wel vaker laten zien met daarin boven elkaar de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken (Duitse 10-jaars obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-index), de koers van een lening van de Nederlandse staat die tot 15 januari 2037 loopt (nog bijna 15 jaar) en de in figuur 1a al getoonde 10-jaars Treasury index uit de VS. En alle drie deze koerspatronen tonen een sterk oversold positie, waarbij in alle drie de gevallen een belangrijk steunniveau is bereikt. Wij achten de kans dat de lange rente op korte termijn snel verder gaat stijgen om deze reden erg klein. Alleen in de grafiek in het onderste deel van figuur 1b zou een verdere koersdaling passen. Daar lijkt de getekende horizontale steunlijn gebroken te zijn en kan de koers nog verder zakken. Waar de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit 2018 al bereikt heeft, is dat in de VS nog niet gebeurd. Dat hoeft niet persé, maar de grafiek geeft hier nog geen uitsluitsel. Per saldo gaan wij ervan uit, dat de rente op de kapitaalmarkten voorlopig het ergste achter de rug heeft.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2022:
Vladeracken Europa Selector + 6,46 %

De prijs van een vat Brent-olie (figuur 2)


Een andere belangrijke aanwijzing, die onze verwachting dat de rente in de komende maanden weer wat gaat zakken staaft, is de ontwikkeling op de markt voor grondstoffen. Wij nemen in figuur 2 de Brentolie Index (US$ per vat) op weekbasis als voorbeeld, maar dit beeld is in de koersgrafieken van veel meer grondstoffen zichtbaar. Er is een scherpe piek bereikt, gevolgd door een minstens zo scherpe koersdaling en een herstel, dat echter niet meer tot de voorgaande piek reikt, waarna opnieuw een daling is ingezet. Men noemt dit proces een blow-off top. De laatste vier candles in de figuur laten precies de hier beschreven beweging zien. Het echte verkoopsignaal komt als de prijs van een vat Brent Olie daalt tot onder US$ 85,5. Maar afgelopen week is de koers daar akelig dichtbij gekomen. De inflatiecijfers van dit moment zijn extreem hoog. Maar die zijn gebaseerd op de piek in de energieprijzen, die u hier in de grafiek ziet. Het feit dat de VS zowel de levering van LNG aan Europa flink willen uitbreiden en ook nog eens hun strategische oliereserves willen aanspreken en de naderende zomer, maken, dat de energieprijzen weliswaar volatiel zijn, maar ook alle tekenen van een blow-off vertonen. Olieprijzen en daarmee veel andere grondstofprijzen staan aan de vooravond van een stevige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag.

De S&P 500 Index op weekbasis (figuur 3)


In al dit rentegeweld is de Amerikaanse beurs, net als veel andere Westerse beurzen afgelopen maand flink hersteld. De S&P 500 Index herstelde tot precies de top uit de zomer van 2021 op 4.545 punten. Heel even brak de index zelfs erbovenuit, maar vrijdag sloot de index precies op dit niveau. Onder in de figuur hebben wij een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator opgenomen. En die indicator baart ons veel zorgen. Want hij divergeert sterk negatief met de ontwikkeling van de index zelf. Het betekent, dat het herstel dat we gezien hebben niet is gedragen door kopers, maar door de afwezigheid van verkopers. Het is een technisch herstel geweest na een veel te scherpe koersdaling, die volgde op de inval van de Russen in Oekraïne. Maar als de kopers niet terugkeren, dan is er geen basis voor verdere koersstijgingen. Wij verwachten daarom, dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van begin maart minstens nog een keer getest gaat worden.

De Russell 2000 Index op weekbasis (figuur 4)


Dat wij het herstel van de afgelopen maand vooral zien als een pullback naar het punt van de eerdere uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag is goed te zien in figuur 4. U ziet daar de weekgrafiek van de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken, een veel bredere index in de VS. Hier zitten de 2000 kleinste aandelen in van de 3000 grootste beursgenoteerde ondernemingen in de VS. Om die reden wordt dit ook wel de Amerikaanse Small Cap Index genoemd, maar hier zitten ook veel Amerikaanse Mid Kap aandelen in. Alleen bedrijven als Apple, Alphabet etc. zult u niet in deze index aantreffen. 2000 mid- en smallcap aandelen. De koers van deze index is ook opgeveerd, maar hij is daarbij niet verder gekomen dan de lijn die wij in de figuur als “NeklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken” hebben gemarkeerd. En die lijn was voorheen bijna anderhalf jaar lang een steunlijn voor de index maar geldt nu als een sterke weerstandslijn. Als dit soort steunlijnen gebroken wordt, dan is het niet abnormaal, dat de lijn eerst opnieuw wordt opgezocht alvorens de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te hervatten. Zolang deze lijn niet naar boven toe doorbroken wordt, is de weg van de minste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken omlaag! De indicator eronder, ook een VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken-indicator, kondigde eerder keurig de doorbraak omlaag aan, maar hapert nu en wijst ook niet op erg veel kopers in de markt.

De Nikkei Dow Jones 225 Index op weekbasis (figuur 5)


Het langere termijn beeld van de Nikkei Dow Jones Index ziet er relatief veel beter uit dan dat van de Amerikaanse indices. Maar ook hier is sprake van een groot correctiekanaal, waarbinnen de index gemakkelijk nog een keer omlaag kan gaan. Langs de toppen uit de periode 2017 – 2019 hebben wij een rode lijn getekend die heel licht daalt. Dit is de belangrijkste steunlijn voor deze index. Begin maart is de index hier dichtbij gekomen, maar hij heeft de lijn niet geraakt. Dat hoeft ook niet, maar het maakt de kans, dat er nog een volgende daling komt om deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te testen wel groot. Ook de indicatoren onder in de figuur ondersteunen onze gedachte, dat het nog niet klaar is met de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die u getekend ziet. Pas als het dalende kanaal in opwaartse richting gebroken wordt mag men optimistischer gaan worden voor aandelen in het algemeen en voor de Japanse beurs in het bijzonder.

De AEX Index op dagbasis (figuur 6)


En dan resteert voor wat onze analyse van de aandelenmarkten betreft nog de korte termijn. Daarvoor hebben wij in figuur 6 de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opgenomen (volgende pagina). Ook hier is te zien dat de kracht uit het herstel is weggevloeid. Het is best mogelijk, dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken uiteindelijk zelfs nog tot 755 herstelt, de onderste groene oplopende lijn in de figuur. Zelfs een herstel tot aan de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken, die nu rond 775 ligt, is nog steeds denkbaar en beïnvloedt het negatieve beeld niet. Want voorlopig geldt de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken slechts als een pullback naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, precies zoals wij al beschreven bij de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken. De CCI, onder in de figuur, is de indicator, die het snelste reageert op bewegingen van de onderliggende index (in dit geval de AEX) en die ligt in overbought gebied. De korte groene lijn van deze indicator divergeert al negatief. Het meest waarschijnlijke scenario voor de korte termijn is daarom, dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken komende week een poging gaat wagen om de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van begin maart te testen. Of die bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken daarbij doorbroken gaat worden valt nog niet te zeggen, maar in de huidige lege markt (nogmaals, wij vermoeden dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van maart een herstel rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is geweest die is ontstaan door een gebrek aan verkopers, niet door het massaal toestromen van kopers) kan het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken snel omslaan. Het is dus nog steeds zaak om voorzichtig te blijven, waarbij beleggers met name rentegevoelige aandelen moeten blijven mijden.

De US$ en de € (figuren 7a en 7b)


Figuur 7a

De $ is op een cruciaal punt aangekomen. In figuur 7a, waar u de maandgrafiek van de $-koers sinds 1970 aantreft (voor de € omgerekend vanuit de ƒ). Er loopt een zeer lange termijn trendlijn, die de structureel dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de $ markeert, langs de in de figuur getekende toppen waar de $ nu is aangekomen. Nog steeds geldt de huidige beweging als een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken richting deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, maar de kernvraag die zich nu voordoet is of deze lange termijn verhouding t.o.v. de €gebroken gaat worden of niet.

Figuur 7b

In figuur 7b hebben wij dit beeld uitvergroot in een weekgrafiek. De $-koers beweegt zich nu tussen twee hele nauwe marges, 0,922 aan de bovenkant (waar de lange termijn trendlijn ligt, die nu als weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken geldt) en een korte termijn oplopende trendlijn die rond 0,905 ligt. Daaronder ligt nog een steun op 0,875 en dan weer daaronder de belangrijkere steunlijn die op 0,831 ligt. Alle weekindicatoren wijzen op een aanstaande koersval tot onder 0,905. Daarmee zou de oplopende korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gebroken worden en wordt het scenario dat de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer wordt vervolgd het meest waarschijnlijke. Maar de rapen zijn gaar als het omgekeerde gebeurt. Vanuit fundamenteel perspectief is een hervatting van de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken de meest logische stap. De inflatie ligt in de $-sfeer structureel hoger dan in de €-sfeer. De nominale rente ligt om die reden in de VS hoger dan in Europa. Maar het is er ook de reden van, dat structureel bezien de $ de zwakste is van de twee. Maar ondertussen is de $ ook nog altijd de vluchthaven van de wereld. In tijden van geopolitieke spanningen betekent dit, dat beleggers massaal in de $ vluchten, zoals afgelopen maanden ook het geval is geweest getuige de grafieken. En de vraag is dan steeds weer: welke van deze twee krachten wint het op de lange duur. En dat is tot op heden steeds de eerste geweest! Wij opteren dus voor een doorbraak omlaag.

Het Goud (figuur 8)


En zo komen wij bij de laatste grafiek, de weekgrafiek van het goud. Die ziet u in figuur 8 op de volgende pagina. Ook hier is sprake van topvorming, gevaarlijke topvorming wel te verstaan. Want nadat in februari de top uit 2021 werd bereikt, dook de koers direct daarna omlaag. Het is nog onduidelijk wat hier de betekenis van is. Maar het slechte scenario is dat van een dubbele top. Dat zou betekenen, dat de koers van een troy ounce goud in de komende maanden een flinke koersval gaat doormaken, waarbij ook de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gebroken gaat worden. In dit scenario kan beter afscheid genomen worden van alle goud beleggingen, omdat het dan
weer lang kan gaan duren voordat zich weer een goede lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaat aandienen. Het alternatieve scenario, dat nog altijd onze voorkeur ge niet, is dat de koers bezig is met een adempauze om krachten op te doen om uiteindelijk toch door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken heen te breken, die nu door de beide toppen rond US$ 2.075 per troy ounce ligt. Al langer gaan wij uit van een goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken die uiteindelijk richting US$2.900 per troy ounce oploopt. Maar om dit scenario bewaarheid te zien worden moet de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken mild blijven en moet de koers wel per saldo tot boven US$ 2.075 breken. Het goede nieuws is dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken inderdaad vooralsnog mild is gebleven, zeker als men bedenkt, dat de $ ondertussen ook is opgelopen. In € gemeten is de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken al wel boven de top uit 2021 gebroken. Maar dit soort bewegingen moeten elkaar bevestigen en liefst binnen niet al te lange tijd, dus het is nog even afwachten geblazen. Hoe het ook zij, onder US$1.840 wordt het “alle hens aan dek”.

Beleggen bij Vladeracken

Afgelopen maand is een natuurlijk voor iedereen een bijzondere geweest. Het gebeurt niet elke dag, dat er een oorlog binnen Europa uitbreekt en al helemaal niet een zodanig gevaarlijke dat hij in potentie ook Nederland kan raken (in fysieke zin). In de modellen die wij hanteren heeft dat wel tot niet alledaagse uitslagen geleid. Om te beginnen zijn de grootste verliezen geleden binnen de Prijs

Daarnaast hebben portefeuilles met relatief grote obligatieposities het ook lastig gehad. Gemiddeld gesproken zijn onze obligatieportefeuilles met ca 4,1% verlies laten zien sinds 1 januari. Dit heeft alles te maken met de fors gestegen rente. Alleen dienen obligaties juist als risicobescherming tegen periodes waarin aandelenkoersen flink dalen. Neutrale portefeuilles, waar de aandelenposities qua totale waarde daalden met 3% tot 7% kregen dit keer geen compensatie uit de obligatiehoek. In tegendeel, ook hier werd een verlies geleden. Het gevolg was, dat Neutrale portefeuilles in het voorbije kwartaal toch nog verliezen lieten zien oplopend tot in een enkel geval 6%, terwijl de Selector Portefeuilles, die in dit soort correctiefases vaak flinke liquiditeit opbouwen, nauwelijks geleden hebben onder het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken of zelfs, zoals in het geval van de Europa Selector, een positief resultaat lieten zien.

Al met al zijn wij niet onrustig over de resultaten, want het jaar is nog lang en de uitgangspositie in de meeste portefeuilles is prima doordat overal nog veel liquiditeiten ter belegging voor handen zijn.
Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tm 31/3
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4,5 % -/-3,2% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/-1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 11,5 % -/-0,9% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,3 % -/-5,1% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 35,4 % -/-10,4% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,2 % -/-0,8% 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 5,9 % + 6,5% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 27,8 % -/-9,2%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 21,0 % -/-9,2%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 2 mei 2022.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.