De Technische Belegger Jaargang 29 • Nr 6 • 7 juni 2023

Afgaande op de arbeidsmarkt in de VS kan men stellen dat het prima gaat in economische zin. Het aantal banen neemt toe, de lonen nemen toe en dus kan men verwachten dat de consumentenbestedingen ook toenemen. Wie deze maatstaf als basis neemt, zal verwachten, dat de Amerikaanse FED misschien al in juli met een volgende renteverhoging gaat komen en dat er daarna zelfs nog meer in het vat kan zitten. In China en in Europa ziet de arbeidsmarkt er iets minder rooskleurig uit en in Europa daalt de inflatie wel in lijn met de verwachtingen van de ECB, dus hier wordt een voorlopig einde van de cyclus van renteverhogingen waarschijnlijker.

Maar wie naar de orderportefeuilles kijkt van de industrie, of naar de huizen- en onroerend goed markten, of naar de mate van kredietverstrekking in Europa en de VS, die ziet een heel ander beeld. Analisten, die op deze grootheden de nadruk leggen, die zien een recessie in ontwikkeling. Zij gaan er vanuit, dat een recessie in de VS dit najaar en in het kielzog daarvan ook in Europa bijna onafwendbaar is geworden. Zij gaan er ook vanuit, dat de arbeidsmarkt een behoorlijke vertraging kent ten opzichte van de feitelijke ontwikkeling in de economie. Pas als een recessie een feit is, zal de arbeidsmarkt in de problemen komen, zo is hun verwachting.

Het probleem is, dat beide scenario’s nog denkbaar zijn, alhoewel in onze ogen het laatste scenario, dat van een naderende recessie, afgelopen maand waarschijnlijker is geworden.

Een belangrijk signaal, dat de markt hier meer en meer rekening mee houdt, is het feit, dat de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de aandelenmarkten fors is verslechterd afgelopen maand. Vrijwel alle aandelenindices hebben een stijging laten zien in mei. Maar het aantal aandelen, dat verantwoordelijk is voor die koersstijgingen neemt hand over hand af. Ter illustratie, dit jaar is de S&P 500 Index met 11,3% gestegen. De $-koers is tussen 1 januari en 3 juni 2023 precies gelijk gebleven, dus deze stijging geldt ook in €. Maar het leeuwendeel van deze stijging is veroorzaakt door minder dan 10 grote technologie-ondernemingen zoals Apple en Microsoft. Minder dan 10 bedrijven op een totaal van 500 ondernemingen, die in deze index zijn opgenomen! En inmiddels is ook zichtbaar aan het worden, dat deze koersstijgingen in een versnellingsfase terecht zijn gekomen, waarbij geld uit vrijwel elke andere sector binnen de index wordt weggetrokken. De eerste “blow-off”-achtige uitschieters, typische reversal patronen, zijn al gezien. Ondertussen neemt het aantal aandelen waarvan de koersen trendmatig dalen hand over hand toe.

Zij die onze publicatie al langer volgen weten, dat wij heel veel waarde hechten aan de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt. Voor ons is aan aandelenmarkt alleen gezond te noemen als de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt goed is. En dat is momenteel niet het geval. Voeg daaraan toe, dat de maand mei voorbij is en u zult begrijpen, dat wij niet vooraan staan om aandelen te kopen, in tegendeel.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 1)


Figuur 1 S&P 500 Index, weekgrafiek

De S&P 500 index heeft afgelopen maand opnieuw een mooie rustige stijging laten zien. Maar dit alles vindt plaats onder langs een oplopende trendlijn, die begin dit jaar werd gebroken. Bovendien nadert de index nu een belangrijke weerstandszone, die tussen 4.300 en 4.325 ligt. De indicatoren onderin de figuur ogen overbought en divergeren negatief. Het hele beeld riekt naar een zogenoemde pullback tot aan genoemde oplopende trendlijn. Er is daarbij zelfs nog ruimte voor nog enige koersstijging op de korte termijn, waarbij de weerstandszone zelfs kortstondig gebroken zou kunnen worden. Maar om dit beeld positief te kunnen noemen moet de koersstijging een duidelijke versnelling vertonen. En gelet op de zwakke breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de onderliggende markt en het feit, dat de individuele plaatjes van de aandelen, die voor deze koersstijging verantwoordelijk zijn, er niet goed uitzien, moet het ergste gevreesd worden. Figuur 1 geeft aan, dat dit niet het goede moment is om in aandelen te stappen.

De DAX Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken sprong begin mei nog even omhoog, tot aan de top uit 2021, maar zakte vervolgens toch weer weg om uiteindelijk vrijwel onveranderd te sluiten. Deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, op 16.300 punten, is een sterke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken onder deze grens is niet meer dan normaal te noemen. De indicatoren onder in de figuur divergeren bovendien negatief. Het enige positieve in de figuur is het feit, dat de koers nog niet omlaag door de oplopende trendlijn is gezakt. Maar dat zal wel een kwestie van tijd zijn. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de DAX, die vorig jaar zomer begon, is veel krachtiger geweest dan wij voor mogelijk hielden. Maar de DAX is toe aan een flinke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tot ongeveer 14.710 is het minimum dat als doel voor deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gesteld kan worden. Maar een daling tot onder of zelfs ruim onder 14.000 is in dit beeld passend. We gaan een roerige zomer tegemoet is wat figuur 3 ons vertelt.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2023:
Vladeracken Fund SelectorEen selectie systeem gebaseerd op de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken, dat uit een flink aantal beleggingsfondsen de beste 8 opspoort. Dit systeem schakelt zichzelf uit in periodes waarin de algemene beurstrend negatief is. Het is een MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken 5,0 %

De AEX Index op dagbasis (figuur 3)


Figuur 3 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 3 ziet er op zichzelf prima uit. De lange termijn dalende trendlijn is bereikt en onder die grens vindt nu een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken plaats, die zich bovendien min of meer in zijwaartse richting ontwikkelt. Wel is de oplopende trendlijn, die vanaf de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van december 2022 getrokken kan worden, nu voor de derde keer op rij intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken gebroken. Steeds zakte de koers onder die lijn om vervolgens toch gedurende dezelfde dag weer tot boven die grens te herstellen. De trendlijn wordt dan iets verlegd, maar dat is geen teken van kracht. Het bevestigt de verzwakking, die ook door de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken indicatoren, die wij hanteren, wordt onderstreept. Gelet op de indicatoren eronder moet eigenlijk al op korte termijn een veeg uit de pan verwacht worden. Toegegeven, het beeld is iets vertekend, doordat er in de voorbije maand enorm veel dividend is uitgekeerd op de aandelen waaruit de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is samengesteld. Als dat dividend niet was uitgekeerd, dan zou de index al wel door deze lijn heen gebroken zijn. Maar dat is voor het technische beeld niet relevant, omdat dit fenomeen ook de lange termijn trendlijn hoger had doen liggen, aangezien dit ook in de voorgaande jaren voor deze specifieke index niet gecorrigeerd is. Hoe het ook zij, de kans, dat de index op korte termijn omhoog uitbreekt is veel kleiner, dan de kans dat wij een doorbraak omlaag gaan zien. En dan is het maar de vraag, hoe diep de volgende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken uiteindelijk zal blijken te zijn.

De Nikkei Dow Jones Index op weekbasis (figuur 4)


Figuur 4 Nikkei Dow Jones Index op weekgrafiek

Ronduit prachtig is natuurlijk het beeld in Japan (figuur 4). U ziet een mooie uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken tot boven een oude dubbele top op 30.750. En er is in de grafiek zelf geen enkel teken, dat de kracht al uit de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is. Alleen de indicatoren onderin de figuur liggen hoog en de gemiddeldes liggen inmiddels wat ver onder de grafiek. “Mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken”, een terugkeer naar de gemiddeldes, zou hier heel normaal zijn. Maar van de stijging die nu aan de gang is, moet men niet teveel meer verwachten, het grootste deel van de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is voorbij. En er moet nog een tweede kanttekening geplaatst worden. Sinds eind maart, is de Yen met ongeveer 6,2% gezakt ten opzichte van de €. In dezelfde periode heeft deze index een koersstijging van 18,2% doorgemaakt. Maar in € betekent dit een koersstijging van circa 12%. Dat is nog steeds respectabel, maar ligt veel meer in lijn met wat andere Westerse beurzen in deze fase gedaan hebben. Toch is het beeld veel beter dan dat van bijvoorbeeld figuur 1. Japan verdient zeker de aandacht wanneer men besluit om aandelen te kopen, bijvoorbeeld als zich hier een – inmiddels broodnodige – correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken heeft voorgedaan.

De 10-jaars rente in € en $ (figuren 5a en 5b)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Index en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

In de maand mei is de rente op de kapitaalmarkten weer iets gestegen, maar binnen het wat langer termijn plaatje heeft deze stijging weinig om het lijf gehad. Als u figuur 5 vergelijkt met de plaatjes die wij in de voorgaande editie van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken hebben gepubliceerd, dan zult u weinig verschil zien. Bij de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken (10-jaars rente in Duitsland, als koersgrafiek in de bovenste helft van de figuur zichtbaar), kan sprake zijn van een bodempatroon in de vorm van een kopschouderbodem, maar zeker is dat allerminst, omdat daarvoor de koers eerst weer opnieuw moet oplopen tot aan de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 141 en dat herstel had eigenlijk al plaatsgevonden moeten hebben om het technische beeld enigszins betrouwbaar te laten zijn. Het alternatieve scenario is dat zich een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan het ontwikkelen is. Dat past ook beter binnen het beeld dat in de onderste helft van de grafiek te zien is, waar u een koersgrafiek ziet van een Amerikaanse obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-index met een looptijd van gemiddeld 10 jaar. Dit proces kan heel lang aanhouden. En hoe geleidelijker de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich ontwikkelt, des te groter de kans wordt, dat uiteindelijk de rente opnieuw flink kan gaan stijgen. Maar in beide scenario’s is het logisch als de rente eerst nog gedurende enkele maanden langzaam maar zeker daalt en de grafieken in figuur 5 dus langzaam maar zeker zullen stijgen. Alleen heel sterk economisch nieuws kan al op korte termijn voor een flinke koersval in figuur 5 zorgen en die kans achten wij verwaarloosbaar. En dus zijn wij begonnen met het aankopen van eerste klas obligaties met een wat langere looptijd (veelal via obligatiefondsen, zie verderop in deze editie).

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, weekgrafiek

Als de rente in de VS meer stijgt dan in Europa, dan wordt de $ aantrekkelijker. En omdat het economische nieuws in de VS in de afgelopen maand naar verhouding sterk was, met een nog steeds sterke arbeidsmarkt en een inflatievoet die zelfs weer wat is gestegen, neemt de vrees in de VS toe, dat de FED toch nog met een of twee renteverhogingen moet komen dit jaar. Dat verhoogt de renteverwachting voor de VS en zorgt dus voor een aantrekkende $. Precies wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld en wat zich in feite al twee maanden in de € / $-verhouding afspeelt. Maar als u naar figuur 6 kijkt, waar u een maandgrafiek ziet die een periode van ruim 50 jaar beslaat, dan ziet u dat dit herstel in feite weinig voorstelt. De $-koers is per saldo een procent of 5 ten opzichte van de € gestegen, maar dat mag in dit plaatje bijna geen naam hebben. In feite is er niets anders dan een tijdelijke adempauze aan de gang, een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken na de enorme piek die de afgelopen maanden is ontstaan. En binnen deze pauze kan een herstel van de $ tot zelfs circa 96,7 plaatsvinden zonder dat dit het algemene beeld verandert. Tussen 0,90 en 0,967 is sprake van een soort niemandsland. De $ kan uiteindelijk naar twee kanten uitbreken, maar de kans is groot, dat dit pas over enkele maanden het geval zal zijn. En tot die tijd is het beste dat van de technische positie van de $ gezegd kan worden, dat die zich in een fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken bevindt ten opzichte van de €.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

In figuur 7 ziet u bovenin de figuur de koersontwikkeling van een vat Brentolie in $’s. Dat is een beeld, dat u al enkele maanden van ons te zien krijgt. De koers beweegt zich binnen steeds nauwer naar elkaar toe lopende grenzen omlaag. Het is een klassiek patroon, een wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken genaamd. Maar wedges verliezen hun geldigheid, wanneer de koers dicht bij de punt van de figuur komt vooraleer een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken plaatsvindt. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is een kwestie van tijd, want de lijnen kruisen elkaar op enig moment. Dat is een wiskundige zekerheid. Maar als de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken voorbij circa 60% van de lengte van de figuur (in tijd gemeten) plaatsvindt, dan is de kans groot, dat het patroon onderdeel is van een veel grotere andere fase. In dit geval zou dat betekenen, dat de fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, die al sinds begin 2022 aan de gang is, nog veel langer gaat duren. Dat zou passen in een economische fase waarin de recessiedreiging afgewisseld wordt door kortstondige oplevingen. In dit scenario kunnen olieprijzen in de komende maand(en) verder omlaag om in de loop van het najaar weliswaar naar boven toe uit te breken, maar daarbij niet een nieuwe opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in te gaan, maar eerder in een nieuwe trading range te geraken. Het nieuws, dat Saoedi Arabië eenzijdig een productiebeperking heeft aangekondigd, waarbij de olieprijzen per saldo nauwelijks gereageerd hebben, past hier prima in. Het is een teken, dat de productiebeperking van één maand door de markt als veel te weinig wordt gezien.

Wij blijven daarom vasthouden aan onze verwachting, dat Brentolie eerst nog US$62 per vat zal aantikken, voordat zich weer een nieuwe opgaande beweging kan aandienen.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Goud heeft het momenteel moeilijk, maar dan vooral wanneer men verwacht dat prijzen voor edelmetalen zoals goud alleen maar en constant zullen stijgen. Gemeten in $’s is zelfs een korte termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gebroken. Maar het beeld in € (onderste helft van figuur 8) is zelfs als bullish aan te merken. Hier is een vlag-patroon in de maak, met de horizontale zijde aan de onderkant. Dit type patroon komt vaak voor als consolidatiepatroon in stijgende trends. Het geldt dan ook als een continuatiepatroon, met een relatief hoge kans dat de koers uiteindelijk naar boven toe uitbreekt. Het feit dat de koers van een troy ounce goud in $’s gemeten precies bij de oplopende korte termijn trendlijn weer opveerde is daarin bemoedigend. Wat ons betreft is het volgende koopsignaal in de lange termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor goud in de maak.

Beleggen en de Vladeracken Methodiek

Afgelopen maand zijn wij voorzichtig begonnen met het aankopen van obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-posities. Wij richten ons daarbij op de uitbreiding van bestaande posities in Rabo Ledencertificaten en op de aankoop van het Pimco Global Bond Fund. Dit fonds is een beleggingsfonds, dat in eerste klas obligaties belegt met een relatief lange gemiddelde looptijd (durationLooptijdmaatstaf voor obligaties/effecten waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. Het getal wordt vooral berekend om daarmede een modified duration van een obligatie te kunnen bepalen. Copyright Vladeracken). Het kredietrisico in deze portefeuille is minimaal, het renterisico daarentegen is groot. De basisvaluta is de €. Wij gebruiken dit fonds met name om in te spelen op een rente daling op de kapitaalmarkten, zoals wij die verwachten.

De aandelenportefeuilles stijgen wel iets mee met de algemene markt, maar duidelijk minder dan wat u bijvoorbeeld ziet bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index. Dat komt doordat wij relatief veel liquiditeiten aanhouden (en dus duidelijk onderwogen zijn in aandelen) en bovendien ook nog eens verhoudingsgewijs weinig
technologie-aandelen in de portefeuilles hebben. Dat is een bewuste keuze, die goed binnen onze visie past, maar wel een die ons momenteel parten speelt. Dat de keuze helpt in neergangen is al helder, elke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken levert direct een veel kleinere daling op dan de genoemde beursindices laten zien.

Ondertussen zitten wij niet stil, afgelopen week is een rapport gepubliceerd op onze websites over het Italiaanse Azimut, een al enkele jaren vaste waarde in onze Prijs<Waarde-portefeuille.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 tm 2/6
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles -/-10,7% 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 1,0% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 1,1% 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 5,0% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-3,4 % 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 2,8% 5 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 0,2% 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 4,5% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 0,1% 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 2,0% 8 %
Europa Selector 4,2% 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% -/-4,6% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,4% 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 11,0%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 0,7% 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 14,0%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 3 juli 2023.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, Azimut, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.