De Technische Belegger Jaargang 29 • Nr 2 • 6 februari 2023

Alle ogen waren gericht op de Centrale Banken van de VS en van Europa afgelopen week. Die hadden al aangekondigd, dat de rente opnieuw omhoog zou gaan en beleggers werden hierin niet teleurgesteld. In de VS ging de korte rente met 0,25% omhoog en in Europa verhoogde de ECB de korte rente met 0,5%, precies zoals zij dat een maand eerder al hadden aangekondigd en zoals analisten vervolgens ook verwachtten. Ook niet verrassend was de mededeling, dat beide centrale banken in maart de rente verder zouden verhogen. Maar, zoals dat wel vaker het geval is bij voormalige politici, die aangesteld worden op inhoudelijk belangrijke posities, niet omdat ze verstand van zaken hebben, maar omdat ze de juiste connecties hebben: mevrouw Lagarde ontkrachtte haar boodschap in de persconferentie, die op de aankondiging van de renteverhoging volgde, haar eigen van de autocue voorgelezen boodschap. “Ja het plan was om de rente in maart te verhogen, maar nee, unanimiteit was er binnen de ECB niet en omstandigheden konden uiteraard weer wijzigen zodat een aanpassing van het beleid in maart toch nog mogelijk zou zijn.” De boodschap die de ECB had willen brengen, namelijk dat de rente voorlopig nog verder verhoogd zal worden en er dus geen reden is voor optimisme bij aandelenbeleggers, ging volledig verloren. Dat dit bij veel partijen in de komende maanden tot enorme schade gaat leiden is verder niet het probleem van mevrouw Lagarde. Zij draagt immers geen enkele verantwoordelijkheid voor haar persoonlijke daden. Als bestuurder en politica geniet zij vrijwel volledige juridische onschendbaarheid. Het blijft vreemd, dat niemand in de politieke wereld van landsbesturen en Europa zich realiseert, dat juist dit totale gebrek aan eigen verantwoordelijkheid het vertrouwen in diezelfde politiek bij de burger de das om doet.

Want dat de ECB met dit soort onverantwoorde uitspraken een probleem creëert is evident. Hoe beter aandelenmarkten in het Westen functioneren, des te hoger pakken cijfers over het consumentenvertrouwen in het Westen uit. Wie meer vermogen bezit voelt zich rijker en besteedt dus ook meer. Dat maakt vervolgens, dat de consument de hand helemaal niet op de knip doet. En dat maakt weer, dat de economie harder blijft groeien en de vraag naar goederen en arbeid toeneemt. Maar aan beide is een gebrek en dus worden prijzen verhoogd en zal de inflatie als gevolg hiervan veel minder dalen dan de ECB en de FED graag zouden zien. Het gevolg daarvan is weer dat beide Centrale Banken de rente nog verder moeten verhogen dan zij aanvankelijk van plan waren. En aangezien beleggers daar niet op gerekend hadden leidt dat weer tot paniekreacties op effectenbeurzen en, veel erger, niet tot een zachte landing maar tot een harde landing, een recessie die veel dieper wordt dan de Centrale Banken graag hadden gezien. De schade, die daaruit voorkomt, is enorm. Dan gaat het om vele, vele miljarden aan verliezen, vele honderdduizenden arbeidsplaatsen, die verloren gaan en dus toenemende werkloosheid, en daarmee samenhangend vele gezinnen die in de financiële problemen raken. Maar dacht u dat mevrouw Lagarde daarvoor verantwoordelijk is? Natuurlijk niet, die geniet straks gewoon van een riant pensioen.

Maar dit schetst ook het dilemma waar wij als beleggers voor staan. Gaan wij uit van een nieuwe bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken in aandelen en obligaties, of is wat wij in januari gezien hebben slechts een sluitstuk van een bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken? Moeten we nu wel of niet langlopende obligaties gaan kopen, ervan uitgaande dat de lange rente inderdaad gaat dalen? Gaan bedrijven weer meer winst maken in 2023?

Wij denken van niet. En de reden is een in de media en door Centrale Banken tot op heden weinig belicht probleem, dat zich inmiddels overal in Europa en ook in de VS manifesteert. En dat is het inzakken van de huizenmarkten in het Westen. Het aantal vergunningaanvragen voor de bouw van nieuwe huizen daalt inmiddels significant, het aantal transacties in de huizenmarkt daalt flink, het aantal huizen dat te koop staat loopt nu snel op. De stijgende rente heeft huizen voor veel mensen onbetaalbaar gemaakt. Wie een jaar geleden een hypotheek van € 1 miljoen opnam, betaalde daar toen (10 jaar vast) ongeveer 2,4% rente voor (€ 2.000 rente per maand). Degene die zich dat toen kon veroorloven, heeft zijn of haar salaris wel wat zien stijgen, maar niet veel meer dan 5%. Dat betekent, dat dezelfde persoon nu nog maar een hypotheek van € 525.000 kan betalen aangezien de rente vrijwel verdubbeld is voor 10 jaar vast. Om die persoon nu nog tot de aankoop van een woning te verleiden, moet of het huis halveren in waarde of moet dezelfde persoon ineens ergens € 525.000 eigen geld inbrengen. Wie kan dat anno 2023 eigenlijk? En dit vanwege het rekengemak gekozen voorbeeld kan voor alle woningen in elke prijsklasse worden opgezet en levert steeds dezelfde conclusie op. Huizen zijn in een jaar tijd volledig onbetaalbaar geworden. Maar als er geen nieuwe huizen worden gekocht en / of gebouwd, betekent dat ook aanzienlijk minder verbouwingen, minder nieuwe keukens, minder nieuwe vloeren, en ga zomaar verder. Het heeft repercussies op een groot deel van de Westerse economieën, alleen duurt het even

voor dit zichtbaar wordt. Gaan we daarmee een recessie in dit jaar? Waarschijnlijk wel. Wat zou nog een recessie kunnen voorkomen? Het is mogelijk, dat in andere delen van de economie de vraag naar producten en werk zo sterk toeneemt, dat dit een inzakkende bouwmarkt opvangt. Zo zouden infrastructurele, door de overheid betaalde projecten het gat voor grote aannemers kunnen opvullen. De energietransitie zou dit gat kunnen opvullen en ook flinke investeringen in defensie zouden het inzakken van de bouwmarkt kunnen opvangen. De overheid vangt dan door het opvoeren van haar eigen investeringen de terugvallende consumptieve bestedingen op. Het probleem is echter, dat er weliswaar veel budget is aangekondigd, maar dat de meeste overheden nog heel wat tijd nodig hebben alvorens deze budgetten tot daadwerkelijke investeringen leiden, als overheden zelf al de capaciteit hebben om überhaupt tot het uitwerken en behandelen van investeringsvoorstellen te komen. En in de VS dreigt dan ook nog eens de overheid op slot te gaan in de komende maand als de Republikeinen en Democraten de onderlinge gevechten niet tot een goed einde kunnen brengen. Kortom, wat ons betreft liggen er nogal wat macro-economische beren op de weg om nu al met veel vertrouwen weer voluit in aandelen en lange obligaties belegd te willen zijn. Wij zijn liever nog even voorzichtig. Gelukkig zijn ook de grafieken nog niet overtuigend genoeg om nu al weer breed in deze markt te stappen.

De AEX Index op dagbasis (figuur 1)

Figuur 1 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Figuur 1 geeft op het eerste gezicht geen enkele aanleiding tot pessimisme. Natuurlijk, er liggen een hele reeks weerstanden boven de huidige koers, simpelweg omdat de top uit 2021 nog altijd boven de huidige koers van de index ligt. In reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de rentebesluiten volgde de doorbraak omhoog door de volgende weerstandslijn (742) en ligt de eerstvolgende nu op 770. Ondertussen is er al een mooie oplopende trendlijn te tekenen die voor de nodige bescherming aan de onderkant zorgt. De zwakte zit dan ook niet in de koersgrafiek maar in de indicatoren onderin de figuur. Want daar begint zich de nodige negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken af te tekenen. Let wel, die is nog niet definitief en kan dus nog ongedaan gemaakt worden, maar de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is al even bezig en het begint dus tijd te worden voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die minstens de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaat breken (en die mogelijk maandag is begonnen). En een tweede, niet onbelangrijk punt is dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van afgelopen najaar niet noemenswaardig getest is. Dit laatste pleit ervoor dat wij hier te maken hebben met een eerste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in een correctiepatroon, dat per saldo zomaar nog enkele maanden kan duren alvorens de markt draait en een nieuw, lager dieptepunt gaat opzoeken. In deze gedachte zijn we bijna klaar met de eerste beweging omhoog en gaan we, zodra de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gebroken is op zoek naar de start van een tweede rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar in dit scenario zal in de komende maanden de top uit 2021 onbereikbaar blijven.

De Nasdaq 100 Index op dagbasis (figuur 2)


Figuur 2 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Veel minder rooskleurig, maar op de iets langere termijn misschien wel positiever is het beeld in figuur 2. De Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken brak ook omhoog uit een correctiepatroon na de bekendmaking van de renteverlaging door de FED. Maar in de VS ging het vrijdagavond helemaal mis. De “Gap”, die op donderdagochtend in de daggrafiek is ontstaan, werd direct de dag erna al gedeeltelijk ongedaan gemaakt. En dat gebeurde ook nog eens nadat zich al enkele weken een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken had ontwikkeld. De ontstane “Gap” heeft daarmee veel weg van een “Exhaustion Gap”, een soort laatste uitputtende stuiptrekking van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Die komen meestal pas voor aan het einde van stevige lange termijn rallies, dus de kans is groter dat hier sprake is van een “Breakaway GapEngelse term voor een plaats in de bar chart waar niet gehandeld is. Een gap is een koerspatroon waarbij een sprong gemaakt wordt ten opzichte van de koers van de voorgaande dag. Een breakaway gap ontstaat als een aandeel uit een koerspatroon breekt en is meestal de voorloper van een belangrijke koersbeweging. Normaal gesproken komt een breakaway gap tot stand onder een hoog volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Meestal wordt een breakaway gap niet meer opgevuld. Het is de Gap met de beste Risk-Reward Ratio. Copyright Vladeracken”, een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog uit een in de figuur zichtbare “dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken”. Het probleem is alleen, dat daar een langzamer maar wel oplopend vervolg bij hoort. Natuurlijk is het mogelijk, dat de “Gap” eerst gesloten wordt in wat dan ook wel een “pulll back” heet, terug naar het punt van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Maar dit zijn wel de kwetsbaarste momenten, omdat een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken dan op de loer ligt en pas geconstateerd kan worden als de index weer terug onder de uitbraakgrens van 12.000 punten is gezakt. Voeg dat bij de relatief hoge ligging van de indicatoren en u zult onze scepsis begrijpen. Dit beeld zegt ons dat het verstandig is om nog even geduld te hebben en de markt zelf te laten bepalen wat het type is van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, die wij vorige week gezien hebben.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2023:
Vladeracken Prijs<Waarde Methode 8,2 %

De S&P 500 Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 S&P 500 Index, weekgrafiek

Want wat als de nadere uitleg van beide Westerse Centrale Banken, na afloop van de renteverlagingen van afgelopen week door zowel de FED als de ECB herhaald, als zou de rente voorlopig niet alleen nog verder worden verhoogd, maar ook dit jaar in elk geval niet meer verlaagd gaat worden, de markt in de VS wakker heeft geschud vrijdagavond? Figuur 3, waarin de S&P 500 index is weergegeven op weekbasis, laat van deze schrikreactie vrijdagavond niet veel zien. De weekcandle is wit (positief), is boven het midden van de gehele range gesloten en markeert ook nog de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt nog wat hoger (op 4.300 à 4.325) dus er is ook nog ruimte voor een volgende positieve week. Deze weekgrafiek ontkracht in feite het negatieve scenario, dat wij in de vorige paragraaf schetsten en brengt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van vrijdag terug tot een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken na een krachtige uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Alleen zal die reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet voorbij zijn en kan hij nog wat verder terug alvorens de positieve draad weer kan worden opgepakt. Dat mag dan niet al te lang duren, want ook hier ligt negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken op de loer. Als het herstel eind komende week niet hervat wordt, dan kunnen indicatoren in deze grafiek wel eens gaan dalen en dan gaat alsnog het negatieve scenario opgeld doen. Ook hier is dus het devies: wees niet te snel met instappen!

De DAX Index op weekbasis (figuur 4)


Figuur 4 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Het mooiste plaatje is ongetwijfeld dat van figuur 4. Hier is een mooi krachtig vervolg te zien van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken,die al enkele maanden onderweg is. Maar hier is de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken al een feit. Deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is vrijwel voorbij stellen de indicatoren. En de volgende beweging zal er een zijn, die de oplopende korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaat breken. Pas dan gaan we te zien krijgen of de markt bezig is met een tussentijdse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van enkele maanden op een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken of dat er een test plaatsvindt van de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die dan de recente rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken als de eerste van een mooie nieuwe lange termijn bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken markeert, waarin de DAX uiteindelijk tot ruim boven de top van 2021 gebracht zal worden. Maar zover is het nog niet, eerst zal een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zichtbaar moeten worden met voor de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken als doel de laatste korte termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken rond 14.000.

De 10-jaars rente in € en $ (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Index en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

Buitengewoon vreemd, althans wanneer men afgaat op de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de aandelenmarkten, was de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de obligatiemarkten. Waar beleggers in de aandelenmarkten kennelijk al even rekenen op een naderend einde aan de cyclus van renteverhogingen van Centrale Banken, denken obligatiebeleggers er anders over. Daar steeg de rente zelfs iets afgelopen weken. En dat is raar, want wie verwacht, dat de rente gaat dalen koopt obligaties. Dan zouden prijzen omhoog moeten gaan en zou dus figuur 5 twee stijgende koersindices moeten laten zien. Natuurlijk, de koers van met name de onderste index, de 10-jaars Treasury Index uit de VS, zit in een klein korte termijn stijgend kanaaltje. Maar de laatste twee weken lieten beide zwakke candles zien, die duiden op een naderend
einde aan deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. En het beeld in Europa (de bovenste grafiek waarin u de koersontwikkeling van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken ziet), is al helemaal niet vertrouwenwekkend. Hier is sprake van opeenvolgende lagere bodems en lagere toppen en dat definieert juist een negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De obligatiemarkt lijkt zich juist neer te willen leggen bij de uitspraken van de FED en de ECB. Alles wijst er op, dat de rente op de kapitaalmarkten aan de vooravond staat van een volgende stijging. Die hoeft niet erg groot te zijn, maar dat trekt wel een forse wissel op de aandelenmarkten, omdat het een van de belangrijkste argumenten voor de recente koersstijgingen op de aandelenmarkten onderuit trekt.

Conclusie

Een maand geleden schreven wij op deze plaats al dat het gevaarlijk is om tegen de Centrale Banken in te gaan. En die maken zich momenteel zorgen om het optimisme op de aandelenmarkten. Er dreigt een paradoxale situatie te ontstaan. Hoe meer aandelenkoersen stijgen, des te groter wordt de druk op de Centrale Banken om de rente meer te verhogen dan zij aanvankelijk van plan waren. Beide hebben aangegeven, dat zij tekenen van een recessie willen zien alvorens het einde van de huidige cyclus van stijgende rentes in te luiden. De communicatie van mevrouw Lagarde mag dan niet bepaald handig zijn, ook de ECB is voorlopig niet van zins om aan renteverlagingen te denken. Dat aandelenkoersen dan toch oplopen is vanuit technisch perspectief alleen te verklaren als hier sprake is van een bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, een tijdelijke opleving in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die de eerste fase corrigeert. Alles wijst er op, dat deze eerste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ten einde loopt. Maar verkoopsignalen zijn er nog niet, dus wees voorzichtig. Uit de markt stappen is nog niet direct nodig, ook al kan dat al in de komende dagen alsnog moeten.

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, weekgrafiek

Een aanwijzing dat markten op het punt staan om een draai te maken is wellicht te vinden in de grafiek in figuur 6. De $ heeft in een ongekend tempo de gehele rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ten opzichte van de € uit 2022 ongedaan gemaakt. Maar nu is het tijd voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, een adempauze zo u wil. Rond 0,91 / 0,92 ligt de middellange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, waar de $ in 2022 uit omhoog brak. Wij gaan er niet vanuit, dat deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken het uiteindelijk als steun gaat houden, maar indicatoren zijn oversold en divergeren positief, dus het is zeer waarschijnlijk dat we eerst een opleving gaan zien en de steun waar de $ nu is aangekomen biedt daartoe een prima uitgangspunt. Pas als deze adempauze voorbij is kan iets zinnigs worden gezegd over de volgende fase, maar beleggers moeten er rekening mee houden dat we nog maar het begin van een trendmatige verzwakking van de $ ten opzichte van de € hebben gezien afgelopen twee maanden. Mocht de $ toch verder verzwakken, de volgende steun ligt op 0,87.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

In reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de renteverhogingen en de bijbehorende commentaren van beide Centrale Banken daalden de olieprijzen. Dat is niet onlogisch, beide willen een recessie zien en dat is slecht voor de vraag naar olie. Dat China weer open gaat heeft de olieprijzen enigszins overeind gehouden in de afgelopen weken, maar als West Europa en de VS naar een economische vertraging of een recessie worden geleid, dan zal dat ook China in de problemen kunnen brengen en dus de vraag naar olie weer temperen. De grafiek van OPEC Olie ziet er zwakker uit dan die van Brent Olie en ook dat is niet vreemd want Brent wordt vooral door Europa gebruikt en de OPEC Olie is een bredere index waarin ook Russische olie en Venezolaanse olie worden meegerekend. Deze is daarmee gevoeliger voor de economische ontwikkelingen in de wereld. Hoe het ook zij, beide gaan een volgende dalingsfase in. Onze visie blijft dan ook een koersdoel van US$61 per vat Brentolie ergens in 2023.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Nog een markt waarin afgelopen week een draai plaatsvond is de markt voor goud. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van afgelopen week komt, in technische zin, aan de vroege kant. Maar zolang de oplopende trendlijn in de onderste grafiek (goud in €) overeind blijft, is er niet zoveel aan de hand. Een maand geleden schreven wij al dat de weg omhoog niet in een rechte lijn zal verlopen, maar de heftigheid van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken vorige week en het punt waar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich inzette bieden wel enige reden tot zorg. Want veel ruimte is er niet aan de onderkant, althans in de €-grafiek. Een iets oplopende $-koers kan daarin helpen, dat zal de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van goud in $’s enigszins mitigeren in €.

De Statistieken

Januari is weer voorbij en er zijn een aantal statistieken of beurswijsheden, die dan kunnen worden nagelopen ten aanzien van de verwachtingen voor het komende jaar. Voor een uitgebreide behandeling van deze statistieken verwijzen wij naar meerdere uitgebreide artikelen hierover op onze website. Wij volstaan hier met de verwachtingen, die deze beurswijsheden uiten op basis van de ontwikkelingen van de eerste maand van dit jaar:
– Eerste handelsdag rood, beursjaar dood: dit gaat voor 2023 niet op;
Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken: de eerste vijf handelsdagen van 2023 waren positief, dat is goed voor 2023;
– Kaeppel Indicator: 2 van 3 punten in Amsterdam, 3 voor de VS, dat is goed voor 2023;
Januari IndicatorStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken (Zo januari gaat, gaat het jaar), ook dit is goed voor 2023;
Decennium jarenEen selectiemethode waarbij uitgegaan wordt van het laatste cijfer van een jaartal. Hierbij zijn de jaartallen eindigend op een 5 het meest interessant, gevolgd door de jaartallen eindigend op een 8. De jaartallen eindigend op een 0 zijn duidelijk het minst interessant gevolgd door de jaartallen eindigend op een 7. Het was Edgar Lawrence Smith die in 1939 als eerste wees op deze cyclus. Copyright Vladeracken: het 3de jaar is gemiddeld gematigd positief.
Deze indicatoren wijzen per saldo op een mooi jaar, maar zij zeggen niets over de weg die daartoe moet worden afgelegd. Het kan dus lonen om te wachten met instappen tot zich een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken voordoet van een wat grotere omvang alvorens in te stappen.

Beleggen bij Vladeracken

Wij hebben afgelopen maand weinig transacties gedaan. Er zijn aandelen EasyJet aangekocht in de Europa Selector, maar verder hebben wij afgewacht. Dat vertaalde zich in een weliswaar positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de gehele linie, maar een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken enigszins achterbleef. Met name daar waar portefeuilles een “buy and hold”-politiek volgen is het herstel goed geweest, maar in de twee meest risicovolle modellen die wij hanteren, de Benelux Selector en de Wereld Selector was het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken slechts beperkt. En dat komt overeen met de grote kasposities die in die modellen momenteel worden gehanteerd. Het weerspiegelt over een brede linie onze scepsis tegen de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die zich in januari heeft afgetekend. Wij blijven liever nog even voorzichtig. Dat neemt overigens niet weg, dat alle portefeuilles van onze klanten afgelopen maand een keurig herstel hebben laten zien van veelal 4% tot 7% netto.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 tm 3/2
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles -/-10,7% 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 3,8% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 1,1% 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 7,5% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-3,4 % 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 5,9% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 0,2% 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 8,2% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 0,1% 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 2,6% 8 %
Europa Selector 4,2% 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% 3,5% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,4% 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 10,9%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 0,7% 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 12,2%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 maart 2023.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.