De Technische Belegger Jaargang 30 • Nr 1 • 8 januari 2024

Op de eerste plaats wensen wij u graag een heel goed, gelukkig en bovenal gezond 2024 toe vanaf deze plaats in dit, in meerdere opzichten, kroonjaar voor uw redacteur en voor deze nieuwsbrief, die zijn 30ste jaargang ingaat met deze editie.

Daarnaast is het natuurlijk de vraag wat 2024 voor ons in financiële zin in het verschiet heeft. Wij pretenderen niet dat wij een glazen bol hebben, maar drie thema’s zijn al duidelijk zichtbaar voor 2024. Het eerste thema is dat van de recessie. Algemeen is de verwachting dat die eigenlijk al een feit is, in China vrij diep is, in Europa dieper dan in de VS zal uitpakken, maar per saldo toch redelijk mild en dat hij in de VS vooral sluimerend zal zijn. Dat laatste staat in verband met het tweede thema van dit jaar, de presidentsverkiezingen in de VS. Deze laatste zal eerst in het voordeel van de Republikeinen verlopen, omdat die een voorverkiezing binnen de eigen gelederen door moeten maken met voorlopig Trump als ver voorlopende kandidaat. Pas wanneer de feitelijke campagne begint, die moet gaan uitmaken of wij opnieuw een democratische president krijgen of juist een Republikeinse, zal de race vooral in economische zin spannend worden.

En het derde thema voor 2024 zal de vraag zijn of Centrale Banken de korte rente weer zullen gaan verlagen en zo ja vanaf wanneer en met hoeveel? Dit laatste hangt vooral af van de vraag of de inflatie inderdaad structureel laag zal blijven. En het antwoord op die vraag is heel onduidelijk. Als de inflatie laag blijft, dan is het politieke belang om de rente snel en veel te verlagen groot. Want zonder lagere rente kan de energietransitie geen doorgang vinden en zullen veel overheden mogelijk ook nog eens zelf in de problemen komen door een snel toenemende rentelast. En Centrale Banken kunnen aan deze politieke behoefte tegemoet komen zolang de inflatie binnen de perken blijft, dus ergens tussen 0% en 3% blijft hangen.

Voor obligatiebeleggingen betekent dit naar verwachting een goed eerste half jaar, maar daarna zouden de gevolgen van een recessie zichtbaar moeten worden in faillissementen, doordat in de loop van 2024 steeds meer bedrijven zich moeten gaan herfinancieren. Als dan bovendien de inflatie weer oploopt zal het op het obligatiefront snel gedaan zijn met de rust.

Op het terrein van aandelen is er nog een extra ontwikkeling van belang. De eerste tekenen zijn zichtbaar, dat de investeringscyclus weer naar boven begint te wijzen. Het lijkt er op, dat op dit terrein het dieptepunt van de huidige conjunctuurfase achter ons ligt. En dat zou betekenen, dat basisindustrieën als staal en chemie en in hun kielzog zware machine-industrie weer aan de weg omhoog kunnen beginnen. In december 2023 zijn hier de eerste gevolgen al van te zien geweest. De winnaars van vorig jaar lijken erg duur te zijn geworden en hier ogen de technische plaatjes juist “overbought”. Misschien is dat er ook wel de reden van, dat de eerste week van het nieuwe jaar teleurstellend is verlopen met (nu nog beperkte) koersdalingen over een brede linie.

En dan is het natuurlijk ook nog eens zo, dat er elk jaar wel weer iets gebeurt, waar niemand rekening mee gehouden had, dat per saldo wel degelijk soms zelfs grote invloed op de beursontwikkelingen wereldwijd had. En waarom zou 2024 hierop een uitzondering zijn? Omdat het een schrikkeljaar is?

Voor ons was 2023 een lastig aandelenjaar. Wie de AI-rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken miste heeft weinig lol gehad aan aandelenbeleggingen. Zo zakte de AMX MidKap Index in 2023 per saldo zelfs met -/- 0,38%! Maar die fase is voorbij en 2024 belooft een meer klassiek jaar te worden. Een jaar van Presidentsverkiezingen in de VS is statistisch gezien een goed jaar voor aandelen, waarbij men 26 maanden voorafgaand aan de verkiezingen zou moeten beginnen met kopen. Dat laatste punt ligt al ver achter ons, maar het verkiezingsjaar zelf is zojuist pas begonnen. Dus laten we daar vooral vanuit gaan.

De Russell 2000 Index op weekbasis (figuur 1)


Figuur 1 Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Als onze verwachting voor het komende jaar uitkomt, dan zou het beste rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken niet in de grote “Magnificent 7” behaald moeten kunnen worden maar juist in de aandelen van middelgrote ondernemingen, de Mid Kaps. En dan is het niet meer dan logisch dat wij eerst naar de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken in de VS kijken. Wij lieten in de vorige editie van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken deze index ook al de revue passeren, juist omdat zich toen een significante uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog aandiende uit een groot horizontaal correctiepatroon. Dit patroon lag en ligt op een cruciaal langjarig niveau en een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog zou, zo schreven wij toen, een nieuwe opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken inluiden. Die doorbraak (door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 2.020) kwam er in december inderdaad, maar afgelopen week viel de index weer met een flinke tik terug in het kanaal. Dat is een uitermate zwak signaal, omdat hiermee sprake kan zijn van een “false moveKoersen breken door een trendlijn, maar komen snel daarna toch weer terug in hun oude positie. Zie ook Throwover. Copyright Vladeracken”, die ook professionele beleggers op het verkeerde been zet en dan vaak tot een scherpe tegenovergestelde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken leidt. Het probleem is echter dat de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken niet erg duur is bezien vanuit fundamenteel oogpunt. Historisch gezien zijn midkap aandelen op westerse beurzen zelfs bijzonder goedkoop ten opzichte van de grotere beursgenoteerde ondernemingen. Dus of deze tik omlaag kondigt een zwaardere recessie aan in de VS dan beleggers eerder hadden voorzien, of dit is slechts onderdeel van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die dan plaats gaat vinden rond de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 2.020 punten. En dat laatste is bij dit type grote correctiepatronen eerder regel dan uitzondering. Wij gaan ons pas zorgen maken als deze index onder 1.830 zakt. Alles daarboven zien wij als een niet meer dan normale correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die tussen oktober en december 2023 in figuur 1 heeft plaatsgevonden.

AMX Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 AMX MidKap Index, weekgrafiek

Figuur 2 ondersteunt deze conclusie. Hier ziet u de weekgrafiek van de Nederlandse tegenhanger van de Amerikaanse Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken (RUT), de Amsterdam Midkap Index (AMX). Deze index bestaat uit veel minder aandelen dan de RUT. Maar het gaat hier ook om de middengroep, nu in Amsterdam. Ook hier heeft in het najaar een flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken plaatsgevonden en ook hier was afgelopen week een behoorlijk zwakke. Het grote correctiepatroon is hier niet een horizontaal kanaal maar een dalend kanaal en er heeft uit dit kanaal nog geen uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog plaatsgevonden. Wel is rechts in de figuur een bodempatroon te zien, een zogenoemde kopschouderbodem. In dit patroon is nu de rechter schouder in de maak, dus er kunnen nog geen conclusies getrokken worden. Maar als deze index komende maand wat heen en weer blijf gaan, met een nog iets lager dieptepunt en als de index daarna tot boven 934 uitstijgt, dan ondersteunt deze hele beweging ons voorzichtig optimisme voor aandelenbeleggingen voor 2024. En daarmee hebben wij twee doelen neergelegd, een stoploss op 1.830 voor de Russell 2000 en een doorbaak omhoog voor de AMX Index op 934. Tussen die twee grenzen kunnen beleggers beter nog even aan de zijlijn blijven.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2023:
Today’s Prijs<Waarde Methodiek…………………………14,9 %
Best presterende model van Today’s in 2023:
Today’s Global ESG Sustainable Equity……………….28,4 %

Nasdaq 100 Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Een tweede verwachting die wij in de inleiding uitspraken is een afzwakking van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in de grote Amerikaanse aandelen, de “Magnificent 7”. Dat zou zichtbaar moeten worden in de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken en in de S&P 500 Index. En dus tonen wij u in figuur 3 de weekgrafiek van de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken (met de kanttekening dat de grafiek van de S&P 500 Index er vrijwel identiek uitziet). De koers heeft in december een punt bereikt net boven de top van 2021. Maar direct daarna zakte de index weer stevig terug. Dit is goed terug te zien in de plaatjes van de “Magnificent 7”. Die hebben allemaal een stapje terug gezet. Met name Apple heeft een veer gelaten. Figuur 3 geeft nog geen aanleiding om echt nerveus te worden. Deze index zou zomaar terug kunnen vallen tot ongeveer 15.300 (nog zo’n 7% lager!), zonder dat het echt negatief wordt. Maar dat zich een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde heeft aangediend, dat lijkt wel zeker, nu de indicatoren onderin de figuur allemaal negatief divergeren. Als het aan dit beeld ligt, dan wordt januari geen mooie maand.

De AEX Index op dagbasis (figuur 4)


Figuur 4 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Dat er een korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is ingezet moge blijken uit figuur 4. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is in twee weken tijd ruim 20 punten gezakt. Dat is een redelijk gemiddelde daling van ca 3%, die vrijwel overal te zien is geweest. Maar de indicatoren onderin de figuur laten nog geen positieve divergenties zien. Vrijdag was een mooie omkeer dag, maar dan moet maandag de beurs wel hoger openen en sluiten. En dan nog moet men ervan uitgaan, dat deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog enige tijd te gaan heeft. Ernstig van aard is de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken niet, hij volgt op een logisch punt namelijk onder dezelfde top die ook al in juli 2023 te zien geweest is. Maar dit beeld ondersteunt wel het beeld op de weekgrafieken, namelijk dat beurzen een periode van onzekerheid zijn ingegaan met een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van wat grotere orde dan wij al weer even gezien hebben.

De rente in de VS en in Europa (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

De rede, dat er overal op de aandelenmarkten gas teruggenomen wordt is te vinden in figuur 5. De obligatiemarkten hebben afgelopen week een pas op de plaats gemaakt. Zowel in de €-zone als in het $-gebied is de tien-jaars rente gaan stijgen. Wij hebben al vaker op deze plek geschreven dat de obligatiemarkt zich gedraagt als een olietanker. Hoe significanter een ommekeer, des te langduriger is het top- of bodemproces dat daaraan voorafgaat. Als beleggers een structureel dalende lange rente willen zien, dan zal het proces van topvorming enige tijd in beslag moeten nemen en is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in beide grafieken in figuur 5, waarbij beide koersindices weer een duidelijke stap terug zetten, heel normaal en heel gezond. De aanleiding werd gevonden in tegenvallende inflatiecijfers in de VS. Maar die verklaren niet de heftigheid van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De heftigheid zit hem waarschijnlijk in het feit dat de obligatiemarkten weer wat “overbought” geraakt waren. De recente daling van de lange rente en dus stijging van obligatiekoersen heeft gewoon tijd nodig om te worden verwerkt. Het probleem in figuur 5 is wel, dat in beide gevallend de index niet eens in de buurt van de laatste top is gekomen en dus ook niet er overheen. En dat is een zwak teken. Laten we beleidsmakers helpen hopen, dat de economie in de VS niet te robuust is met als gevolg daarvan een snel weer oplopend inflatietempo, want dan zijn de rapen gaar!

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, weekgrafiek

De $ heeft het een paar weken lang moeilijk gehad en tikte daarbij eind 2023 opnieuw de dalende (groene) trendlijn aan midden in de grafiek. Dit is een enorm oude en daarmee zeer belangrijke steunlijn die al verschillende keren voor een ommekeer heeft gezorgd. Hij valt samen met een steunzone tussen 0,89 en 0,91 (of zo u wil circa 1,10 in de omgekeerde verhouding). Opnieuw kan de $ weer wat omhoog ten opzichte van de €, maar al met al is het grotere plaatje wel duidelijk verzwakkend voor de $. Het grote probleem in de VS is het enorme begrotingstekort van de Amerikaanse overheid. Dat kan eenvoudig worden weggewerkt als de overheid de belastingvoet voor de rijke bovenlaag enigszins opschroeft. Maar daar ziet het nog niet naar uit en met een structureel tekort van meer dan 6% (ruim tweemaal het toegestane tekort in Europa) kan dan de $ alleen maar verder verzwakken. Gemeten naar koopkracht zou al een koers van circa 0,7 à 0,8 (of 1,20 à 1,30 in de omgekeerde verhouding) normaal zijn en als dat bereikt wordt, ligt in technische zin een veel verdere verzwakking in het verschiet. De uitslag van de Amerikaanse verkiezingen dit jaar zou hierin wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

Als de investeringscyclus weer aantrekt, dan moet verwacht worden, dat ook de olieprijzen weer gaan oplopen. Misschien dat dit de reden is, dat de olieprijzen in de voorbije weken een kleine bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lijken te hebben gezet. Maar figuur 7 laat per saldo geen vrolijk beeld zien voor de Arabieren. Want voorlopig is de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken slechts van korte termijn aard en vindt hij plaats binnen een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. In technische zin is een pas op de plaats komende maand de meest logische verwachting, komt ons scenario voor 2024 uit, dan zullen olieprijzen in de loop van 2024 toch weer een flinke stap omhoog kunnen gaan zetten. US$ 75 per vat Brent is nog steeds de steun, breekt die, dan is US$63 het volgende doel.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Voor de vierde keer binnen vier jaar is de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$ 2.075 onoverkomelijk gebleken. Maar nadat de laatste keer het goud gedurende één dag toch even door deze grens brak en er vervolgens direct weer onder zakte is er geen scherpe daling gevolgd. In tegendeel, de koers kroop toch weer terug naar deze grens. Nog is het gevaar niet geweken, want de indicatoren divergeren negatief. Maar er is voldoende ruimte voor opnieuw een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, waarbij de prijs van een troy ounce goud dan wel boven US$1.920 moet blijven. Per saldo verwachten wij in 2024 dat de bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken-markt in goud wordt hervat en de grens van US$2.075 definitief genomen gaat worden.

Beleggen en de Vladeracken Methodiek

Uiteindelijk is het jaar voor de meeste beleggers toch nog een mooi jaar geworden. Alleen onze beide aandelen selectoren hebben dit jaar hun doelstellingen niet gehaald. En dat is volledig te danken aan het missen van de AI-rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die vooral in Amerikaanse aandelen plaatsvond die niet in het universum van deze methodieken zitten. Maar eerlijk is eerlijk, wij hadden wel moeten profiteren van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de semiconductors en ook dat is niet gelukt in 2023. Beleggen in dure aandelen op het moment dat een economie in een conjuncturele neergang wegzakt, is gevaarlijk en heeft ons duidelijk te voorzichtig gehouden. Absolute uitblinker was onze Global ESG-portefeuille. Die was dan ook goed vertegenwoordigd in de hoek van de AI èn in de hoek van de Europese semiconductoren. Het is ook de meest volatiele methodiek, die wij hanteren gelet op de flinke min die het model in 2022 behaalde. Een goede, sterke tweede was de Prijs

Maar ook onze obligatieportefeuilles hebben een goed jaar achter de rug. Daardoor konden ook de meer defensieve portefeuilles flink profiteren en werden hier de doelstellingen eveneens ruimschoots verslagen. Daarmee is 2023 voorbij en begint de lat voor ons voor 2024 weer opnieuw op 0% met een doel variërend van 4% tot 8% afhankelijk van het risico dat wordt gelopen en moeten er in de aandelen selectoren nog enkele achterstanden uit 2023 worden weggewerkt. Wij gaan daar weer met goede moed en nieuwe energie voor u aan werken.

Tabel 1 Resultaten Today’s-modellen (Vladeracken) *

Risico profiel Methode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles -/-10,7% 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 6,4% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 1,1% 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 5,1% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-3,4 % 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 7,6% 5 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 0,2% 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 14,9% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 0,1% 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 1,1% 8 %
Europa Selector 4,2% 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% -/-8,7% 8 %
Today’s ESG Sustainable Equities -/-2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/-19,7% 28,3% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,4% 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 14,2%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 0,7% 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 19,2%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 5 februari 2024.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, Azimut, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.