De Technische Belegger Jaargang 30 • Nr 2 • 6 februari 2024

“Blow-off”, “Exhaustion Gap”, “Euphoria”, het zijn de termen, die zich het beste lenen om de beelden te duiden, die wij in de eerste vier weken van dit jaar voorbij hebben zien komen. De koerssprong, afgelopen vrijdag, van Meta Platform is daarbij wellicht het beste voorbeeld waarop al deze termen van toepassing zijn. De zogenoemde “Magnificent 7” zijn nu op één na (Nvidia) allemaal met cijfers gekomen en zoals dat heel normaal is in de staart van een grote bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken-rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in een specifieke hoek hebben zelfs in dit zevental nog maar vier aandelen (Amazon, Meta, Netflix en Nvidia) een verdere koerssprong kunnen maken, die dan bovendien ook nog eens versnellend was ten opzichte van de voorgaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken en met een Gap werd ingeluid. Het is overduidelijk, dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in deze zeven aandelen haar einde nadert. Zoals dat in een fase van een Blow-off gaat, als het einde komt, dan zal het erg hard omlaag gaan (en harder dan omhoog), maar tot die tijd kunnen koersen zomaar nog eens verdubbelen. Dit laatste geloven wij niet meer, want in de indicatoren beginnen zelfs in deze plaatjes negatieve divergenties te ontstaan, maar dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog een week of wat kan doorzetten, dat zullen wij hier niet bestrijden, dat is eenvoudigweg niet te zeggen.

In andere markten is dit beeld niet anders. Een klein aantal aandelen trekt de kar, dat aantal wordt almaar kleiner, maar doordat de koersen in die specifieke aandelen in een versnellingsfase terechtkomen, worden de onderliggende indices ook mee omhoog getrokken. Het lijkt er daarom op, dat de markten nog altijd aan het oplopen zijn. Maar in een veel bredere onderlaag is dat zeker niet het geval. Halen we de koersontwikkeling van de “Magnificent 7” uit de S&P 500 Index, dan bevindt deze index zich nog altijd in een bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken waar bovendien ook nog eens afgelopen maand lagere koersen zijn bereikt. Want de koersen in de rest van de aandelenmarkten zijn helemaal niet gestegen, die zijn zelfs over een breed front gedaald! Waar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in Nederland in de eerste vier weken een koersstijging liet zien van 4,5% daalde in dezelfde periode de AMX MidKap Index zelfs met 4,4%!

Ondertussen vertoont de economie in de VS een veel robuustere basis dan veel analisten hadden gehoopt. En dat betekent vooral een gevaar voor hen die op snelle renteverlagingen in de VS rekenen. Het dilemma is hier, dat de rente momenteel eigenlijk niet omlaag mag omdat de economie sterk genoeg is. Maar als de FED wacht met het verlagen van de rente tot in de komende zomer, dan kan de FED verweten worden dat zij partij kiest in de verkiezingen in de VS. Dat kan een argument worden om toch, tegen beter weten in, de rente al eerder te laten zakken. De obligatiemarkten zijn gaan twijfelen aan deze snellere renteverlaging. Vooral vrijdag jongstleden, toen beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt bekend werden, sprong de lange rente in de VS en in Europa met ruim 15 basispunten omhoog (0,15%). Dat is een grote stap voor de obligatiemarkt en tekent de nervositeit die zich hier afspeelt.

Ondertussen wordt het wel meer en meer zichtbaar, dat de investeringscyclus in het westen weer op gang begint te komen. In het klassieke beeld van een conjuncturele cyclus van ongeveer 4 jaar (de Juglar of Varkenscyclus) is het weer tijd, dat bedrijven hun investeringen in nieuwe capaciteit gaan opvoeren en dat is doorgaans een goed moment om in aandelenmarkten te stappen.

Deze elkaar ogenschijnlijk tegensprekende verwachtingen kunnen gerijmd worden met elkaar als men voor de komende maanden uitgaat van een einde aan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van de “Magnificent 7”, waarin dan een heftige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaat plaatsvinden, maar waarbij beleggers hun aandacht snel daarna verleggen naar meer klassieke inmiddels sterk achtergebleven andere aandelen zoals Small- en MidKap-ondernemingen. De timing van dit soort omslagen is uiterst lastig, maar het loont wel degelijk de moeite om daar nu, in deze euforische fase, op vooruit te gaan lopen. U zult in eerste instantie achterblijven bij enkele gemiddeldes zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de S&P 500 Index, maar uw jaar zal aanzienlijk rustiger verlopen en met per saldo naar onze inschatting een beter rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken.

De S&P 500 Index op weekbasis (figuur 1)


Figuur 1 S&P 500 Index, weekgrafiek

Wij beginnen onze analyse daarom ditmaal met de weekgrafiek van de S&P 500 Index, maar dan in twee versies. In figuur 1 ziet u twee weekgrafieken, de bovenste is die van de S&P 500 Equal Weight Index en de onderste die van de alom gehanteerde S&P 500 Index. De koersen van de “Magnificent 7” zijn in beide indices vertegenwoordigd, maar in de bovenste voor hetzelfde gewicht als alle andere 493 aandelen, terwijl in de onderste grafiek er geen correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken plaatsvindt voor de enorme marktwaarde van deze 7. In deze index vertegenwoordigden zij samen 28% van de S&P 500 Index tegen dus 1,4% in de bovenste index. Beide indices hebben eind 2023 een mooie flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken laten zien. Maar de bovenste is niet eens in de buurt van de top uit 2021 gekomen terwijl de onderste daar duidelijk wel boven is gekomen in de voorbije weken. Nog sterker, de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van januari is volledig voorbij gegaan aan de bovenste index. Daarmee kan dus gesteld worden dat zo ongeveer alleen nog de vier genoemde aandelen zijn gestegen en de rest juist een koersdaling heeft ondergaan.

En dat is overal terug te zien. Vrijwel geen enkele portefeuille heeft in januari een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken laten zien, want ook de rente is nog eens gestegen en dus hebben alleen beleggers geprofiteerd die bovenmatig zwaar in dit type aandeel zijn belegd.

Wij voegen hier nog een andere, meer technische conclusie aan toe. De bovenste index vertoont alle tekenen van een top, terwijl de onderste index dat nog niet laat zien, maar daar divergeren indicatoren (hier niet getoond) inmiddels wel negatief. Het minste dat u dus mag verwachten is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de S&P 500 Index, die enkele weken lang min of meer stabiel boven de top uit 2021 blijft hangen. Maar als de individuele plaatjes inderdaad in een blow-off-patroon terechtkomen, dan is een veel zwaardere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heel wel denkbaar, want de bovenste index kan zomaar de helft van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van eind 2023 inleveren zonder dat het totale beeld daarbij wezenlijk verslechtert!
Wat beide grafieken ook laten zien, is dat in breder gedragen tijden beide indices weinig van elkaar afwijken. Dan stijgen over een breed front aandelenkoersen en spreekt men dus van een gezonde markt. En dat is recent dus duidelijk niet het geval!

Meta Platform op dagbasis (figuur 2)


Figuur 2 Meta Platform, daggrafiek

In figuur 2 hebben wij de koersgrafiek op dagbasis opgenomen van de sterperformer onder de grote Tech-bedrijven van de afgelopen maanden, Meta Platform. U ziet een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die begonnen is in november 2022 en die afgelopen vrijdag na zeer meevallende cijfers culmineerde in een sprong van ca 20%, bovenop de toch al flink opgelopen koers. Een dergelijke sprong nà een flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is bijna altijd een Exhaustion Gap, een sprong waarin de bulls definitief worden uitgeput. Of dat in dit geval weer zo is, zal de toekomst uitwijzen, dat kan pas gezegd worden als de koers weer is gezakt en de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is gebroken. Feit is dat maandag een zogenoemde “Inside Day” volgde, een dag van “ademhalen”. Dit type koerssprong ontstaat vaak nà een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken doordat alle beleggers die nog aan de zijlijn stonden, wachtend op een instapmoment, uiteindelijk de handdoek in de ring gooien en alsnog instappen, precies op het verkeerde, namelijk hoogste punt. De enorme omzetsprong rechtsonder in de grafiek ondersteunt dit. Dat hier ook sprake lijkt van een “Blow-off”, volgt uit de forse versnelling aan het einde van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. En nogmaals, dit is pas een einde van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken als de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken omlaag wordt gebroken, hetgeen betekent dat het gat boven US$400 eerst gedicht moet worden en de koers snel daarna nog eens onder die steun moet zakken. Pas dan kan men hier gevoeglijk short in gaan. En moet u dan nu winstnemen? In een blow-off-patroon kan de koers zomaar nog eens verdubbelen voordat de zaak in elkaar stort. Wij denken van niet vanwege de Gap die hier is ontstaan, maar het is te vroeg om deze conclusie al hard te maken.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2023:
Today’s Prijs<Waarde Methodiek…………………………0,2 %
Best presterende model van Today’s in 2023:
Today’s Global ESG Sustainable Equity……………….4,7 %

De Russell 2000 Index op dagbasis (figuur 3)


Figuur 3 Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken, daggrafiek

Dat de meeste aandelen al enige tijd met een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag bezig zijn is goed te zien in figuur 3, waar u de daggrafiek van de Russell 2000 indexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken ziet, zeg maar de Amerikaanse MidKap Index. Hier is het jaar 2024 slecht begonnen. Deze index beweegt al twee jaar lang tussen 1.640 en 2.020 heen en weer. Even, eind 2023, leek het erop, dat hier een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog plaatsgevonden had, die een brede nieuwe bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken voor aandelen in de VS aankondigde. Maar toen de economische cijfers erop wezen, dat de Amerikaanse
economie te sterk was om een snelle renteverlaging te rechtvaardigen, zakte de index weer terug onder de bovenste rode lijn op 2.020. Daarmee kan het zijn, dat zich een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken heeft voorgedaan. Maar de weg omlaag zette ook niet door. Het meest logische en waarschijnlijke scenario is hier, dat de eind vorig jaar ingezette correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag nog niet ten einde is. Indicatoren in de grafiek laten op geen enkele wijze enige positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zien. Wij gaan er daarom vanuit, dat deze index kan wegzakken tot ongeveer de helft van de range tussen 1.640 en 2.020 punten, voordat zich weer een volgende opleving gaat voordoen. Dat zou dan het positieve scenario zijn, omdat dat voldoende aanloop oplevert voor een definitieve doorbraak van de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 2.020 punten. Dit scenario past bovendien het beste in het hierboven geschetste beeld van een koersrally van de “Magnificent 7”, die op haar laatste benen lijkt te lopen. Dit type scherpe omkeerpatronen mondt doorgaans ook uit in de overdracht van de fakkel. En de MidKap-aandelen zijn ontegenzeggelijk kandidaat om deze fakkel van de “Magnificent 7” over te gaan nemen.

De AEX Index op dagbasis (figuur 4)


Figuur 4 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is 2024 buitengewoon voortvarend van start gegaan. De koers heeft net niet de “All-time high” bereikt, die op 829,35 ligt, maar dat kan nog steeds binnenkort gebeuren. Ook in deze index hebben een aantal met name technische grootmachten de kar getrokken, ook in de voorbije weken. ASMI, ASML, BE Semiconductor en Relx (het oude ReedElsevier) zijn flink opgelopen in januari en de rest heeft hoegenaamd niet tegengewerkt. Maar ook hier is hetzelfde overtrokken beeld te zien in een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken waarin een steeds kleiner aantal aandelen verantwoordelijk is voor elke volgende sprong. De Amsterdam Midkap Index, wij schreven het al in de inleiding, is in januari zelfs met 4,4% gedaald! Hier is helemaal geen sprake geweest van de kracht, die de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft laten zien. De sprong die de index op de eerste handelsdag van 2024 liet zien is overigens geen “Exhaustion Gap”, dit heet een “Breakaway GapEngelse term voor een plaats in de bar chart waar niet gehandeld is. Een gap is een koerspatroon waarbij een sprong gemaakt wordt ten opzichte van de koers van de voorgaande dag. Een breakaway gap ontstaat als een aandeel uit een koerspatroon breekt en is meestal de voorloper van een belangrijke koersbeweging. Normaal gesproken komt een breakaway gap tot stand onder een hoog volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Meestal wordt een breakaway gap niet meer opgevuld. Het is de Gap met de beste Risk-Reward Ratio. Copyright Vladeracken”, die volgt op een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken waaruit een krachtige uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgt. Maar het is niet ongebruikelijk dat dit type spronggaten in een volgende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gedicht wordt en het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken is duidelijk zoek in de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Figuur 4 schreeuwt als het ware om een pauze, die dan de koers tot ongeveer 798 mag terugbrengen zonder dat de algemene opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in gevaar is. Opnieuw dus een waarschuwing, spring niet te snel achterop deze trein!

De rente in de VS en in Europa (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

Dat het merendeel van de aandelenkoersen zakt mag niemand bevreemden, want de rente op de obligatiemarkten stijgt al enkele weken. In figuur 5 ziet u, dat die stijging (een koersdaling in de figuur omdat u daar de koersgrafieken ziet van 10-jarige obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-
indexen en die bewegen tegengesteld aan de rente) vrij ordelijk verloopt. Vooralsnog heeft de koersdaling het karakter van een gewone normale correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Dat is ook waar wij van uitgaan, omdat het in feite betekent, dat de markt in een afwachtende positie is gaan zitten. En dat heeft alles te maken met de vraag wanneer de Amerikaanse FED met een eerste renteverlaging gaat komen. De FED zit in een spagaat (zie het commentaar in de inleiding van deze editie) en met name de arbeidsmarktgegevens in de VS en de nog altijd hoge consumptiedrift van de Amerikaanse consument maken, dat deze afwachtende houding nog wel even kan aanhouden. Als de rente stijgt, dan worden aandelen al duurder zonder koersstijging, en dus dalen aandelenkoersen normaal gesproken als de rente stijgt. De obligatiemarkten gaan ons dus voorlopig niet helpen als het gaat om koerswinsten in de aandelenmarkt. En dat ondersteunt onze conclusie, dat de aandelenmarkten in feite al enige tijd geleidelijk aan terugzakken, ook al is dat in sommige toonaangevende indices niet terug te zien.

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, maandgrafiek

En met het feit dat de obligatiemarkten in een fase van relatieve rust zijn beland, is ook de koers van de $ aan het stabiliseren. De koers is wat opgelopen in januari, en dat is ook niet zo vreemd omdat de rentedaling in de VS almaar vooruitgeschoven lijkt te worden, maar veel mag het allemaal niet om het lijf hebben. Al enkele maanden blijft de koers fluctueren boven de steunzone tussen 0,89 en 0,91 (of zo u wil circa 1,10 in de omgekeerde verhouding). Aan de bovenkant ligt de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op ongeveer 0,967. Binnen die zone hoeft men het $-risico niet af te dekken, maar is het evenmin interessant om $-risico’s aan te gaan. Het grote probleem in de VS blijft het enorme begrotingstekort van de Amerikaanse overheid. Zolang dat niet wordt aangepakt (en waarom zouden ze aan de overkant van de oceaan?) kan de $ uiteindelijk alleen maar verder verzwakken. Gemeten naar koopkracht zou al een koers van circa 0,7 à 0,8 (of 1,20 à 1,30 in de omgekeerde verhouding) normaal zijn en als dat bereikt wordt, ligt in technische zin een veel verdere verzwakking in het verschiet. De uitslag van de Amerikaanse verkiezingen dit jaar zou hierin wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

Het opvallendste, dat in figuur 7 te zien is, is de negatieve reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die de olieprijzen afgelopen week lieten zien op de beter dan verwachte arbeidsmarktgegevens in de VS. Goede economische cijfers wijzen op een sterke economie en dus zou men oplopende olieprijzen hebben mogen verwachten. Maar de markt dacht hier anders over. Een verklaring kan liggen in de volgende redenering:
“Als de economische cijfers in de VS meevallen, dan wordt de kans op een renteverlaging in de VS kleiner en groeit juist de kans dat de VS alsnog een recessie ingeduwd worden. Op termijn is dat dan weer negatief voor de vraag naar olie. Zou echter de rente wel al snel omlaag gaan, dan kan de economie daardoor gestimuleerd worden en zal de vraag naar olie kunnen toenemen.”
Gelukkig hoeft de technische analist zich over deze discussie minder druk te maken, althans waar het de olieprijzen betreft. Die bevinden zich binnen een neerwaarts correctiekanaal. Zolang ze daarbinnen blijven bewegen is de kans het grootste dat de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken doorzet en dat is dan dus omlaag. De grenzen zijn in de grafiek aangegeven, onder US$90 is het kanaal in takt en blijft het doel US$63 voor een vat Brentolie.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken onder de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$2.075 per troy ounce duurt voort. Hij vindt ordelijk plaats en kijkt men naar de onderste grafiek, dan is zelfs sprake van een uiterst positief correctiepatroon, een oplopende driehoek. In € gemeten staat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog feitelijk voor de deur, in $’s gemeten is het beeld iets zwakker, maar niet veel. Per saldo verwachten wij in 2024 dat de bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken-markt in goud wordt hervat en de grens van US$2.075 definitief genomen gaat worden.

Beleggen en de Vladeracken Methodiek

Langzaam maar zeker worden weer meer posities ingenomen in onze aandelenmodellen, althans de modellen waar de relatieve kaspositie in 2023 vrij groot is gebleven. Er is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang, maar wij gaan wel uit van een positief vervolg, alleen dan in een andere hoek dan die van de grote tech-aandelen.

Binnen de aandelen-selectoren zijn posities ingenomen in Bekaert (eind december, Benelux Selector) en Prysmian (Europa Selector). Beide zijn producenten van kabels en dan vooral ook van grote elektriciteitskabels. Daarnaast is binnen de Fund Selector een positie in een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de MSCI Australia Index ingenomen. Het zijn allemaal beleggingen, die voorsorteren op de wederopleving van de investeringscyclus in de wereld. Gelet op onze positieve grondvisie voor 2024 ten aanzien van aandelen, zullen wij in de loop van de komende weken verder gaan met het innemen van posities in alle modellen om het saldo liquiditeiten geleidelijk aan terug te brengen. Mooi zijn daarmee de resultaten in de eerste paar weken van het nieuwe jaar niet geweest, maar dat gaat nog wel veranderen is onze verwachting.

Tabel 1 Resultaten Today’s-modellen (Vladeracken) *

Risico profiel Methode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 t/m 2/2 Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 6,4% 0,1% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 5,1% -/-1,6% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 7,6% -/-1,8% 5 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 14,9% 0,2% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 1,1% -/-0,4% 8 %
Europa Selector 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% -/-8,7% -/-6,0% 8 %
Today’s ESG Sustainable Equities -/-2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/-19,7% 28,3% 4,7% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 14,2% 4,7%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 19,2% 2,9%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 11 maart 2024.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, Azimut, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.