De Technische Belegger Jaargang 28 • Nr 12 • 5 december 2022

Het einde van 2022 nadert en er begint zich een consensus te vormen in analistenland over de verwachtingen voor 2023. De makkelijkste veronderstelling is dat de inflatie in de eerste maanden van 2023 zal gaan dalen. Daar hoeft u geen helderziende voor te zijn, dat is een rekenkundig gegeven. Van maand op maand zijn veel prijzen voor grondstoffen en energie al enkele maanden aan het dalen. En dat zorgt ervoor, dat wanneer men steeds één jaar terug kijkt, de inflatie nu nog hoog is, maar over enkele maanden zal gaan dalen. Waar minder consensus over bestaat is de vraag tot hoever die inflatie zal zakken en wat er in de 2de helft van 2023 gaat gebeuren? Want inmiddels sijpelen veel eerder gestegen grondstoffen- en energieprijzen door in een breder deel van de economie. Denkt u echt dat Heineken haar bierprijzen weer zal gaan verlagen als de inflatie weer negatief wordt? Maar Heineken heeft al wel prijsverhogingen aangekondigd van in totaal meer dan 15% dit jaar voor haar producten! Analisten gaan er daarom vanuit, dat in feite alleen een echte recessie nog kan zorgen voor een herstel van prijzen naar een meer schappelijk niveau.

En dus verschuift de focus van analisten geleidelijk van inflatieverwachtingen naar recessieverwachtingen. Maar daar tekent zich wel een duidelijk verschil af tussen Amerikaanse en Europese analisten. In de VS wordt meer en meer uitgegaan van een recessie die dan in de tweede helft van 2023 goed zou moeten gaan losbarsten. Er zijn al analisten die zelfs verwachten dat een harde landing in de VS niet meer te vermijden is. Dat het zolang nog moet duren zit vooral in het feit, dat de arbeidsmarkt in de VS nu nog redelijk op orde is, terwijl ook de huizenmarkt nog niet flink is ingezakt. Maar dat beiden in gevaar zijn is al wel duidelijk. In Europa daarentegen gaan analisten ervan uit, dat een milde recessie juist momenteel aan de gang is, maar dat in de loop van 2023 de Europese economie gaat profiteren van de enorme overheidsprogramma’s die overal worden uitgerold evenals van het weer in meer normale banen komen van de Europese energiemarkt. Hier wordt daarmee uitgegaan van een economie die in de loop van 2023 weer gaat aantrekken.

Europese aandelen zijn gemiddeld gesproken duidelijk goedkoper dan Amerikaanse aandelen, dus je zou dan kunnen verwonderstellen dat beleggingen geconcentreerd moeten worden in Europa. Maar hier zit nog een addertje onder het gras. Want met name veel grotere Amerikaanse tech-ondernemingen gelden als groeiaandelen. Die worden qua waardering geholpen als de rente daalt. En als de VS een recessie induikt, helemaal als die recessie diep is, dan zal de Amerikaanse rente gaan dalen, hetgeen juist deze ondernemingen goedkoper maakt. Waarde-aandelen daarentegen hebben last van recessies omdat zij veel gevoeliger zijn voor dalende resultaten in recessies.

De vraag die zich daarmee voordoet en die wij in het hiernavolgende zullen proberen te beantwoorden is of de huidige fase van dalende rente en stijgende aandelenkoersen het begin is van een nieuwe bullmarkt of slechts een adempauze in een lange termijn bearmarkt?

De Nasdaq 100 Index op weekbasis (figuur 1)

Figuur 1 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

We beginnen daarbij op nieuw, zoals vorige maand, met de meest rentegevoelige grote index in de VS, de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken (weekgrafiek). De index heeft begin oktober een belangrijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bereikt op het 61,8%-FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken retracement level. Daarna is de index met horten en stoten opgeveerd, maar wij naderen nu de dalende trendlijn (de oranjerode dalende lijn rechts langs de koersen in de figuur). Er ligt hier bovendien veel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken in de vorm van de volatiele fase die in april / mei 2022 uitmonde in een eerste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken dit jaar. En alsof dat niet genoeg is, de laatste top in deze beweging ligt nog ver boven de huidige koers. E moet hier nog heel veel gebeuren voordat er van een nieuwe bullmarkt gesproken kan worden. En de indicatoren ogen al vermoeid, terwijl de oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenzelfs al dalend is. Het hele beeld heeft veel meer weg van de volgende bearmarkt rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken dan van een herstel waaruit een nieuwe opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kan groeien.

De S&P 500 Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 S&P 500 Index, weekgrafiek

Deze index heeft het afgelopen maand in zoverre beter gedaan, dat de koers helemaal terug is bij de dalende trendlijn. Daar ligt momenteel ook nog het MA50 en indicatoren ogen allemaal erg overbought, net als bij de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Trendlijnen zijn er om gebroken te worden, dus de koers zou er best nog doorheen kunnen, maar daar weer boven, op 4.253, ligt de voorgaande top. En dat schetst meteen hetzelfde probleem als wat in figuur 1 te zien was, het plaatje is behoorlijk ovebought, waardoor een nieuwe, lagere top dreigt te ontstaan. Bovendien is de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die in oktober werd geplaatst op geen enkele manier nog getest, dus ook dit plaatje zegt eigenlijk, dat de kans het grootste is, dat zich hier opnieuw een zeer gevaarlijke “bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken market rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken” aftekent, die bovendien op het punt staat om te worden afgebroken.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2022:
Vladeracken Europa Selector -/- 1,5 %

De DAX Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Een veel beter beeld is in feite in figuur 3 te vinden. De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken heeft wel bijna de top uit juli bereikt en indicatoren divergeren niet negatief. Dat pleit ervoor dat de uiteindelijke top van deze beweging nog niet is gezet. In de figuur hebben wij een horizontale trendlijn getekend (op 14.735) en een dikkere, oranjerode licht dalende trendlijn. De laatste is langs de toppen van maart en juli van dit jaar getekend en is daarmee niet erg belangrijk omdat er tussen deze toppen geen belangrijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken heeft gelegen. Maar als men deze trendlijn aanhoudt, dan kan zelfs van een doorbraak gesproken worden. Maar in beide gevallen geldt, dat er op dit punt een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken lijkt te zijn begonnen. En dat is, na de indrukwekkende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van de afgelopen maand niet anders dan logisch. Maar tegelijkertijd roept dit beeld ook de zorg op, dat een terugval tot zelfs de steun op 12.435 helemaal niet vreemd gevonden moet worden. Hoe het ook zij, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is ingezet, indicatoren draaien al en een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit oktober heeft nog niet plaatsgevonden, dat is dus ook waar wij naar op zoek gaan.

De AEX Index op dagbasis (figuur 4)


Figuur 4 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Misschien nog wel sterker, maar tegelijkertijd gevaarlijker, is het beeld in figuur 4. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft wel de top van juli van dit jaar bereikt. En hier is de index ook nog eens omhoog door een licht dalende trendlijn gebroken, die langs de toppen van maart en juli getekend is. Maar dit is een daggrafiek en hier is duidelijk sprake van negatieve divergenties in de indicatoren. Op de korte termijn loopt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op haar laatste benen. Ook hier is de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken sterk geweest, maar is er hoegenaamd geen sprake geweest van enige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van betekenis. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober is in feite niet getest. Het minste dat verwacht kan worden is een terugkeer naar de dalende trendlijn, die bovendien nu bij de zone tussen 663 en 687 is aangekomen. Figuur 4 zegt eigenlijk dat de kerstrally voorbij is, terwijl de maand december nog maar net is begonnen. Het einde van het jaar zal naar onze inschatting als een nachtkaars uitgaan. En het is nu nog te vroeg om aan te geven of het daarbij gaat blijven, want ook hier kan in de komende maanden zomaar een hernieuwde daling tot ca 631 ontstaan als test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober 2022!

De 10-jaars rente in € en $ (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Index en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

De kernvraag, die momenteel boven de financiële markten hangt is de vraag of de rente op de kapitaalmarkten over haar hoogtepunt heen is of niet? En figuur 5 is daar in feite heel duidelijk over, het antwoord is nee. Op zijn best kan er in de obligatiemarkten van een begin van een bodemproces gesproken worden. Natuurlijk, obligatiekoersen veren momenteel op. Dat is ook logisch, want met name in West Europa en de VS is de inflatie voorlopig over haar hoogtepunt heen, energieprijzen dalen, de US$ zakt ten opzichte van de meeste andere valuta, allemaal ontwikkelingen, die een daling van de lange rente in de hand werken. En FED-voorzitter Powell gooide afgelopen week ook nog olie op dit vuurtje door te stellen, dat de huidige ontwikkelingen een minder grote rentesprong rechtvaardigt dan aanvankelijk werd gedacht. U leest het goed, hij zei niet dat de korte rente gaat dalen, nee, dat er nog minstens een of twee rentestijgingen gaan volgen alleen dat dit keer de verhoging niet 0,75% zal bedragen maar slechts 0,5%! Maar in de figuur is te zien dat beide koersgrafieken (in beide gevallen gaat het om een index van 10-jarige obligaties, bovenin die in €, onderin die in $’s) zelfs nog niet eens de dalende trendlijn hebben bereikt noch de langjarige weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken uit 2018 (US$) en 2015 (€), in de figuur gemarkeerd met een vette horizontale lijn boven de meest recente koers. Er is nog helemaal geen sprake van een proces van bodemvorming, hooguit zien wij nu de eerste scherpe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die daarna nog minstens moet worden getest. Bovendien moet er heel wat meer gebeuren alvorens de voorgaande top wordt doorschreden (die in beide gevallen afgelopen zomer werd geplaatst), ook een voorwaarde om van een nieuwe bullmarkt in obligaties te mogen spreken. En ten slotte, de obligatiemarkt is net een mammoettanker. Echte trendveranderingen hebben heel veel tijd nodig. De top die in feite werd gezet en die hier in de figuur goed zichtbaar is, volgde op een periode van meerdere decennia van structurele rentedalingen. Deze top heeft drie jaar nodig gehad om te worden gevormd (2019 – 2021). Het beste dat u uit dit beeld mag verwachten is een tijdelijke opleving in meerdere fases die een stuk van de nu achter ons liggende rentestijgingen ongedaan gaat maken en die daarbij uiteindelijk zelfs de dalende trendlijn rechts in de grafie zal breken. Maar het is goed mogelijk dat heel 2023 in het teken van deze beweging zal staan.
Dit past bovendien ook in de verwachting van veel analisten, dat de inflatie weliswaar een stapje terug gaat zetten in de periode tot ergens het begin van de zomer van 2023, maar dat de inflatie daarna weer wat zal toenemen ren dan op een structureel hoger niveau zal komen te liggen dan de 2% die algemeen door Centrale Banken wordt aangehouden als wenselijk. En daar hoort ook een structureel hoger rentepeil aan de lange kant van het spectrum bij.
Natuurlijk, op korte termijn is er nog wel wat ruimte voor een verder daling van de obligatierente, maar figuur 5 nodigt niet uit tot een agressief aankoopbeleid in obligaties.

De US$ en de € (figuren 6)


Figuur 6 US$ versus €, weekgrafiek

Nu het einde van de cyclus van rentestijgingen in de VS lijkt te naderen en de rentecyclus in Europa in stijgende zin ook op gang is gekomen sijpelt de kracht uit de $. En dat gaat nog veel meer zwakte opleveren, als de VS inderdaad in de tweede helft van 2023 naar een harde landing gaat. Maar zover is het nog niet, er is een flinke koersval te zien geweest, maar die heeft nu een adempauze nodig en de oplopende kortere termijn trendlijn rechts in de figuur ligt op een ideaal punt (0,95) om er een dergelijke adempauze te beginnen. Want boven dit punt is de lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet in gevaar. Het volgende, nog belangrijkere steunpunt ligt op 0,92, waar een dalende trendlijn nu ligt. Als dat punt bereikt wordt, dan is de $ met een pullback bezig na het moment van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door deze laatste lijn eerder dit jaar. Onder 0,92 is het hek van de dam. En wij gaan ervan uit, dat in 2023 0,92 niet alleen bereikt gaat worden, maar dat de $-koers daar vervolgens ook doorheen gaat zakken.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

Aanstaande maandag gaat dan eindelijk de boycot in van Russische olie opgelegd door Europa. Het prijsplafond van US$60, waar zoveel over te doen was, is vooral van belang voor olie die uit Rusland via Europese havens naar landen buiten Europa wordt verscheept. Al eerder hebben wij geschreven, dat deze boycot voor de oliemarkt in de wereld niet zoveel betekent. Want deze boycot leidt er vooral toe dat de logistieke stromen worden omgelegd. Olie uit Rusland gaat niet meer naar Europa, maar tegen lagere prijzen vervolgens wel naar China en Afrika. Die nemen dan minder olie af uit het Midden-Oosten. De olie die daar dan overblijft, kan vervolgens weer aan Europa verkocht worden waarmee het kringetje rond is. Deze boycot is lang van tevoren aangekondigd en dat heeft de meeste marktpartijen de kans gegeven, om hierop in te spelen. Wij verwachten dan ook weinig vuurwerk komende week als de boycot feitelijk ingaat. In de kern is het probleem dan ook anders. De echte vraag is of er teveel of te weinig olie in de wereld is. En als men naar de onderste grafiek in figuur 7 kijkt, waarin de OPEC Index te zien is, dan kan men slechts concluderen dat er momenteel meer aanbod dan vraag is. OPEC-olie daalt al enkele maanden qua koers en ook het beeld bovenin de figuur (Brent-olie) ziet eruit alsof de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken onder de olieprijs elk moment kan breken. En als de verwachtingen van analisten ten aanzien van een aanstaande wereldwijde recessie bewaarheid worden, dan kan men hier slechts één conclusie trekken: de oliemajors zijn niet de bedrijven waar u het moet zoeken komend jaar.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

In figuur 8 hebben wij ditmaal twee grafieken door elkaar neergezet. Het gaat in allebei de gevallen om een grafiek van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken, maar in zwart (met de koersen op de as links) in US$ per troy ounce en in rood en groen in €. Hier hebben wij gekozen voor een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken, genoteerd in Amsterdam, die belegt in fysiek goud, die wij ook veel gebruiken wanneer wij voor klanten goud in de portefeuille willen aanhouden. In $’s was er afgelopen maand een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog te zien, maar in € is in feite al maanden lang een dalend kanaal te zien. Het €-plaatje is dat van een lange termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (gemarkeerd aan de bovenkant door een dalende groene trendlijn), waar nog altijd geen einde aan is gekomen. Het $-plaatje laat een iets positiever beeld zien, maar wanneer men naar beide beelden tegelijk kijkt, dan is er in feite niets aan de hand. Er is sprake van een lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken waarbinnen nu al bijna een jaar lang een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken plaatsvindt. Wat ons betreft is goud een belangrijk onderdeel van elke portefeuille en geeft figuur eerder aanleiding tot bijkopen dan iets anders.

Beleggen bij Vladeracken

Het herstel op de aandelenmarkten en de obligatiemarkten is gelukkig niet aan onze klanten voorbij gegaan. Maar echt geprofiteerd hebben wij alleen in de Europa Selector en in de Prijs in de komende weken. En ten slotte willen wij nog iets zeggen over de obligatiebeleggingen bij onze klanten. Een brede obligatietracker als het iShares Aggregate European Bond fund heeft dit jaar tot en met 2 december een netto verlies laten zien van 13,75%. Het resultaat van onze obligatieportefeuilles ligt dit jaar op gemiddeld een verlies van 9,57%. Hier is sprake van een mooie outperformance, die is veroorzaakt door enkele obligatiefondsen die het dit jaar verhoudingsgewijs prima hebben gedaan. Wij wijzen op het Carmignac Global Bond Fund, het FT Factor FX Fund, het Mint Tower Arbitrage Fund en het Petercam Sustainable Emerging Market Bond Fund. Deze fondsen hebben allemaal dit jaar verlies geleden, maar slechts zeer beperkt. Zij trekken daarmee het resultaat van onze obligatieportefeuilles overeind waarin wij ook twee achtergestelde eeuwigdurende obligaties hebben zitten die wel een flinke veeg uit de pan hebben gekregen (Rabo Ledencertificaten en Volkswagen Finance). En die twee hebben nu weer koersen waarbij een coupon rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 5,5% tot 6,5% wordt gerealiseerd, wat ons betreft prima rendementen naar de toekomst toe.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tm 2/12
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4,5 % -/-7,1% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/-1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 11,5 % -/-9,4% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,3 % -/-9,2% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 35,4 % -/-11,3% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,2 % -/-7,3% 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 5,9 % -/-1,5% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 27,8 % -/-8,4%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 21,0 % -/-7,5%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 9 januari 2023.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.