De Technische Belegger Jaargang 28 • Nr 5 • 1 mei 2022

Belangrijke financiële keerpunten staan nooit op zichzelf. Als een aandelenmarkt een belangrijke top zet, valt dat vrijwel altijd samen met minstens zo belangrijke keerpunten in andere financiële markten. En dat geldt evenzeer voor bodems. Doorbraken door lange termijn trendlijnen vallen ook binnen dit kader. En daar hebben we er afgelopen maand enkele van gezien. De lange termijn rente in Europa en de VS steeg fors en brak daarbij niet alleen verschillende weerstandniveaus, maar beëindigde ook de zeer lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die feitelijk al aan de gang is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. De $-koers brak ook door een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ten opzichte van de Euro. Grondstoffen laten zogenoemde “blow-off” patronen zien, die duiden op een naderend keerpunt, een fase dus waarin de prijzen van grondstoffen weer zullen dalen. En de steun onder de koersen van veel big-tech aandelen werd afgelopen maand voor veel met name Amerikaanse grote jongens in neerwaartse richting gebroken. De maand mei belooft daarom minstens spectaculair te worden, maar in een voor beleggers waarschijnlijk lang niet altijd positieve zin. Het is voor velen wellicht vreemd om te moeten constateren, dat de oorlog in Oekraïne hier niet meer de hoofdrol speelt. Maar beleggers moeten zich realiseren, dat zowel de Russische economie als die van Oekraïne zelf in feite voor de wereldeconomie van ondergeschikt belang zijn, omdat ze vrij klein zijn. Natuurlijk, gas en graan komen in belangrijke mate uit die hoek, maar er is genoeg gas in de wereld, dus het gasprobleem is vooral een logistiek en dus een korte termijn probleem, terwijl er meer dan genoeg graan in de wereld in voorraad is om een mindere oogst dit jaar op te kunnen vangen. Veel belangrijker is het feit dat de angst voor inflatie en daarmee stijgende rentes inmiddels een “self-fulfilling profecy” is geworden, die nu ook leidt tot een stagnerende economische ontwikkeling, om te beginnen in de VS. Daar is het eerste kwartaal van 2022 uitgemond in een krimp van de economie. Het gevolg is echter, zeker als grondstofprijzen over een breed front gaan pieken, dat de noodzaak om de rente te verhogen vooral in de VS wegvalt. Het zou dus zomaar kunnen zijn, dat de maand mei er een wordt van draaiingen, om te beginnen in de obligatiemarkt, waar de lange rente een top gaat zetten. Hoedt u dus voor paniek, het regent nu, maar het zal niet eeuwig blijven regenen en de zon zal zich daarna ongetwijfeld weer laten zien.

De Nasdaq 100 Index (figuur 1)


Afgelopen vrijdagavond zakte de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken door het ijs. In figuur 1 is te zien, hoe de index dit voorjaar een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken vond bij de steun welke gevormd wordt door de 38,2% FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement-lijn. Dit patroon hebben wij getekend vanaf de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit maart 2020. Een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van een sterke bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken-trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van 38,2% van de voorafgaande stijging. Maar 50% komt even vaak voor en zelfs 61,8% is denkbaar. Aandelenbeleggers, die naar langjarige trends kijken, schrikken pas als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verder wegzakt dan deze 61,8%. In maart begon de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken 100 weer te klimmen, keurig vanaf het eerste steunniveau van 38,2%. Maar afgelopen vrijdag is de index door deze steunlijn gezakt. Het volgende doel wordt daarmee het 50,0% FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement level, en die ligt op 11.800 punten. Daar vlak boven ligt een belangrijke steun op 12.190, een niveau dat in 2020 en 2021 meermaals als weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en steun gediend heeft. Dit is dan ook het volgende doel, waarmee wij rekening houden in de huidige fase van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, een daling van nog eens 5% tot 8% vanaf het slot van afgelopen vrijdag. Dit beeld wordt ondersteund door de meeste grote tech-aandelen in de VS. Alphabet, Amazon, Apple, allemaal zijn zij afgelopen week door belangrijke steunlijnen omlaag gezakt en over de hele linie kunnen de koersen van deze aandelen nog een flink eind verder omlaag zakken, de sterke prestatie van Meta (Facebook) van afgelopen week ten spijt. De verklaring moge u duidelijk zijn: de sterk gestegen rente.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2022:
Vladeracken Europa Selector + 4,22 %

De 10-jaars rente op weekbasis (figuur 2)


En daarom gaan we eerst even naar de ontwikkeling van de lange rente. In figuur 2 ziet u een voor de meeste lezers al bekende grafiek, die van de 10-jaars Duitse obligaties vertegenwoordigd door de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken (Duitse 10-jaars obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken-index) en de Amerikaanse 10-jaars Treasury index daaronder. Even leek het erop, dat er een einde zou komen aan de rentestijging, maar nog dezelfde week steeg de rente opnieuw. Per saldo kwam de rente afgelopen week niet van zijn plaats, maar gedurende de maand april als geheel is de rente wel degelijk flink verder gestegen. En de grafiek onderin figuur 2 laat zien dat er nog ruimte is voor een, zij het beperkte, verdere stijging van de rente (en daarmee daling van de obligatiekoersindex die hier getekend is). Het steunpunt uit 2018 nadert nu wel en wij gaan ervanuit, dat dit steunpunt niet op korte termijn gebroken gaat worden. Veel waarschijnlijker is het, dat de rentemarkt op dit punt een draai gaat maken waarna een periode van enkele maanden volgt waarin de rente geleidelijk aan, dus in een minder groot tempo dan de rentestijging, die we nu gezien hebben, gaat dalen (en de grafieken in figuur 2 dus gaan stijgen). Het fundamentele argument hiervoor hebben wij in de inleiding al gegeven. Er lijkt zich een piek in de inflatieontwikkeling aan te dienen, grondstofprijzen vertonen duidelijke toppen en de Westerse economieën zijn stoom aan het afblazen en dreigen zelfs in een recessie over te gaan (dat geldt met name voor de VS).
Dat de renteontwikkeling op de kapitaalmarkten zo belangrijk is voor aandelen en dan met name voor aandelen in de hoek van de technologie (big-tech) ligt, zo hebben wij al in januari in de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken uitvoerig uiteengezet, aan de waarderingsmodellen die worden gehanteerd. Bij deze grote bedrijven wordt gekeken naar de toekomstige kasstroom, die dan met de huidige rentevoet naar vandaag wordt teruggerekend. Hoe lager die huidige rente, des te groter de toekomstige waarde. Stijgt die rente, dan daalt die toekomstige waarde. En die hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken is groter, naarmate een onderneming op dit moment minder winst maakt en beleggers dus meer rekenen op een sterke stijging van de winst in de toekomst.

Platformbedrijven en semiconductoren

Twee andere hoeken van de aandelenmarkten waar vorig jaar veel geld werd verdiend, zijn de aandelen die actief zijn in de platformeconomie en in de semiconductor-industrie. Ook die hebben het momenteel moeilijk, maar dat ligt slechts ten dele aan de rentestijging. Hier speelt ook nog mee, dat Covid in het Westen voorbij is en consumenten dus weer meer uit eten en uit winkelen gaan en de groei van het online bestellen en het laten thuisbezorgen van die bestellingen afvlakt of zelfs wegvalt, terwijl de semiconductor-industrie notoir last heeft van varkenscyclus-achtige ontwikkelingen. Vorige jaar zijn daar grote voorraden opgebouwd, terwijl de economie dit jaar in een recessie dreigt te vervallen. De logistieke problemen in de containervaart doen daar de rest.

De DAX Index op weekbasis (figuur 3)


Dat er meer koersdalingen in de aandelenmarkten verwacht kunnen worden, is ook in Europa te zien. In figuur 3 ziet u de ontwikkeling op weekbasis van de Duitse DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken. In 2020 is er een top ontstaan, waar de index begin dit jaar uit brak, in neerwaartse richting. Er is vervolgens een herstel ontstaan, dat helemaal terugvoerde tot aan het punt van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, maar daarna, in de maand april, zakte de koers geleidelijk aan weer weg. Het is niet zeker, dat ook deze index tot onder het dieptepunt van maart zal zakken. De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken is minder rentegevoelig dan de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Maar het kan wel. Want hier speelt natuurlijk meer dan in de VS het probleem van de oorlog in Oekraïne. In de VS is deze oorlog vooral een investeringsimpuls. Gas en olie zijn er in overvloed daar. En ook qua voeding is de VS redelijk zelfvoorzienend. Maar in Duitsland is de afhankelijkheid van Russisch gas groot. Afschakelen kan zomaar tot het stilvallen van de productie bij een flink aantal grote ondernemingen leiden en dan zullen aandelenkoersen ongetwijfeld daar last van krijgen. Hoe het ook zij, de Duitse DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken is nog niet zover als de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, maar de richting is dezelfde: omlaag.

De Russell 2000 Index op weekbasis (figuur 4)


De brede, Amerikaanse Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken bleef vrijdag wel boven het dieptepunt van maart. Maar ook hier is het beeld ronduit zwak. Het lijkt een kwestie van dagen voordat de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken hier met een doorbraak omlaag wordt hervat. Het koersdoel voor deze index kan dan ook niet anders dan op ten minste 1.700 punten gesteld worden, een koersdaling van ruim 10% gemeten vanaf het slot van vrijdag. Dat punt valt samen met de top uit 2019. En die top is een sterke steun, dus een adempauze op dit niveau is het minste waarop gerekend moet worden, tenzij de markt in een algehele paniekfase belandt. Dat kan wel, maar dan zal instappen slechts goedkoper kunnen, want dan zal de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van dit moment snel voorbij zijn. Logischer is een fase waarin deze index rond of net boven 1.700 een proces van bodemvorming gaat doorlopen. De indicator onder in de figuur bevestigt namelijk niet de zwakte van de koersgrafiek zelf. De indicator daalt weliswaar, maar hij ligt nog duidelijk hoger dan het punt waar de index zelf in maart een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken neergezet heeft. Er is hier dus sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken, waarmee een einde aan de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, nadat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 1.700 is bereikt, waarschijnlijker is geworden.

De AEX Index op dagbasis (figuur 5)


De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ziet er verhoudingsgewijs positief uit. Er is immers een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken te zien geweest, die al drie dagen geduurd heeft. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken vond bovendien plaats nadat opnieuw de dalende trendlijn, die in de figuur is getekend vanaf de top van december 2021, van bovenaf was geraakt. Figuur 5 is dan ook de strohalm waaraan beleggers zich nog mogen vastklampen. Een koers boven 735 zal het korte termijn scenario voor de aandelenmarkten gunstiger maken. Maar afgezien van enkele indicatoren in deze zelfde daggrafiek is er weinig, dat er op wijst dat wij maandag een positieve beursdag gaan beleven. En als de koers juist onder ca 705 zakt, dan wordt ook hier de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken hervat en is een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit maart op 653 erg waarschijnlijk. Dit is geen moment om in de markt te stappen, of het moet zo zijn, dat u bij wijze van bescherming een tijdelijke short-positie inneemt. Maandag is dan wellicht de laatste mogelijkheid om dat met een relatief beperkt risico nog te doen.

De US$ en de € (figuren 6a en 6b)


Figuur 6a

De meest significante beweging vond afgelopen maand op de valutamarkten plaats. Daar is de zeer lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de $ tegenover de € in gevaar gekomen. De $-koers steeg in april tegenover vrijwel alle andere valutaeenheden in de wereld. De opmerkingen van FED-voorzitter Powell, die aangaf de rente sneller en meer te zullen gaan verhogen dan aanvankelijk werd voorzien en de toenemende geopolitieke spanningen, die gevoed worden door de almaar scherper wordende retoriek van de Amerikanen jegens Rusland, zijn hier waarschijnlijk debet aan. Want financiële markten zijn kennelijk gemakshalve even vergeten, dat Biden zonder problemen vele tientallen miljarden extra vraagt en krijgt voor de steun aan Oekraïne.
Dat geld kan misschien op Rusland verhaald worden, maar voorlopig moet de VS dat eerst zelf voorschieten. Ondertussen krimpt de economie van de VS. Dat hoeft niet lang aan te houden, er is pas sprake van een recessie als een economie twee kwartalen achtereen gekrompen is (een beetje als mosterd na de maaltijd, constateren dat er een recessie is als het paard al verdronken is). Maar feit is, dat de $-koers ondertussen in april flink is gestegen. Het belang van die koersstijging volgt uit figuur 6a, waarin u een maandgrafiek ziet van de $-koers sinds 1970. Van een lange termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kan echter nog niet gesproken worden. Want de figuur laat weliswaar zien, dat de getekende dalende lijn is gebroken, maar de toppen, die in de periode 2015 – 2016 werden bereikt, met koersen rond 0,967, liggen nog boven de huidige koers. Er is dus nog geen sprake van een proces van hogere toppen en hogere bodems, een proces dat een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken definieert. Daarom hebben we opnieuw, net als vorige maand, een tweede grafiek van de $-koers opgenomen nu in figuur 6b. Hier gaat het om een weekgrafiek.

Figuur 6b

In eerste instantie toont die een hele mooie krachtige uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door een dalende trendlijn. Maar als u naar de indicatoren kijkt, dan is te zien, dat die allemaal overbought zijn. De koersstijging is te snel gegaan, zonder noemenswaardige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Bovendien is er sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken tussen de indicatoren enerzijds en de koersontwikkeling anderzijds. En als u dan ook nog beseft, dat de daggrafiek inmiddels verkoopsignalen heeft gegeven, dan lijkt de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van afgelopen week ineens een stuk minder zeker. Valse uitbraken komen geregeld voor, en het loont daarom vaak de moeite om met het trekken van definitieve conclusies nog even te wachten. Fundamenteel gezien is er alles voor te zeggen, dat de $ structureel een zwakkere munt is dan de €. Maar op de korte termijn kan de werkelijkheid zich geregeld van dit fundamenteel principe afkeren. Het maakt de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken hoe dan ook verdacht en wachten op een doorbraak van de top op 0,967 is dan ook het meest verstandige.

De Brentolie Index op weekbasis (figuur 7)


De beweeglijkheid van de olieprijzen is altijd al hoog geweest, maar in de voorbije twee maanden spant hij wel de kroon. In die periode is de koers van een vat Brentolie al verschillende keren heen en weer gependeld tussen US$ 86 en US$ 116. De marge is sindsdien wel afgenomen en er tekent zich dan ook een patroon af, dat als een soort evenwijdig vlaggetje kan worden gezien. Aan het einde van een bullmarkt kunnen dit soort patronen een top inluiden, gedurende een bullmarkt zijn het vaak continuatiepatronen. Welke van de twee wordt dus pas duidelijk als de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een feit is. En om het nog eens verder te compliceren, als de koers eenmaal dicht bij de punt van het vlagpatroon is beland, dan is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken meestal van generlei betekenis omdat het vlaggetje in dat geval niets anders is dan het begin van een veel groter patroon van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Het is dus veel te vroeg om nu al te roepen, dat de top is gezet. Maar het gehele beeld heeft wel alle schijn van een toppatroon, met name door de enorme volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken die er te zien is geweest.
Beweeglijkheid zonder een feitelijke richting betekent meestal dat er een enorm gevecht plaats vindt tussen kopers en verkopers. Wie dat wint wordt vaak pas laat duidelijk. En wie zich in dit strijdgewoel waagt moet rekening houden met het feit dat het in dit geval om een zeer professionele markt gaat. Wat ons betreft is het meest waarschijnlijke scenario een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag, met een koersdaling tot ca US$75 per vat als vervolg. Dat zou een duidelijke aanwijzing zijn voor de gedachte, dat de inflatie over zijn hoogtepunt heen is. Maar hier is “eerst zien, dan geloven” het beste advies dat wij kunnen geven.

Het Goud (figuur 8)


Voor beleggers, die vanuit de € redeneren, is april een prima maand gebleken wanneer zij in goud belegd waren. Maar in figuur 8 is te zien dat april vooral in het teken heeft gestaan van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de vorm van een vaantje omlaag. De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is, in $’s gemeten, geleidelijk gezakt. Erg negatief is het patroon niet omdat het zich afspeelt onder de voorgaande top en boven de oplopende lange termijn trendlijn. Daarmee is hier vooralsnog sprake van een ordentelijk verlopende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op een logische plek. De grenzen, die hier in de gaten gehouden moeten worden, zijn in de grafiek weergegeven, US$2.075 aan de bovenkant en US$1.850 aan de onderkant. Tot die tijd is het vooral afwachten geblazen.

Beleggen bij Vladeracken

Immuun voor de koersdalingen op de aandelen- en obligatiemarkten zijn wij niet, maar over een breed front is te zien dat de portefeuilles van onze cliënten zich keurig gedragen. Koersverliezen zijn beduidend minder dan mag worden verwacht als men een gemiddelde indexportefeuille zou hebben gehad. Met name de rentestijging speelt daarbij parten in de portefeuilles, die doorgaans defensiever zijn ingericht, omdat obligaties, die normaal gesproken een buffer moeten vormen tegen koersdalingen op aandelenmarkten, nu ook over een breed front koersdalingen laten zien. Een gemiddelde eurobond obligatieportefeuille is in de eerste vier maanden van dit jaar met bijna 10% in waarde gedaald, ondanks doorlopend binnenkomende rente-inkomsten. Onze defensieve portefeuilles zijn echter veel minder in waarde gedaald en dat inclusief de beheerinkomsten, die al voor een periode van zes maanden in de resultaten verwerkt zijn.

Het toont aan, dat actief vermogensbeheer wel degelijk zijn toegevoegde waarde kan hebben, ondanks steeds maar weer terugkerende opmerkingen hierover van de kant van toezichthouders en andere leken op dit gebied. Het grote voordeel van dit beleid, is dat het uitgangspunt, zodra de zon weer op de beurs gaat schijnen, uitstekend is. Immers, wij hebben meer dan genoeg liquiditeiten aan de zijlijn staan die gebruikt kunnen worden om nieuwe posities in te nemen, zodra markten een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bereikt hebben. En het is nog vroeg in het jaar, dus de kans, dat wij die bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken al voor de zomer gaan zien en dus een prima tweede half jaar gaan meemaken, is groot.

En daarmee kijken wij vol vertrouwen en met optimisme naar voren, 2022 zou per saldo best wel eens een heel mooi jaar voor onze klanten en dus voor onszelf kunnen gaan worden.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tm 30/4
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4,5 % -/-4,4% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/-1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 11,5 % -/-3,2% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,3 % -/-6,2% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 35,4 % -/-11,7% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,2 % -/-1,0% 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 5,9 % + 4,2% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 27,8 % -/-10,9%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 21,0 % -/-11,5%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 juni 2022.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.