De Technische Belegger Jaargang 28 • Nr 6 • 6 juni 2022

In onze vorige editie uitten wij de verwachting, dat de maand mei in het teken zou staan van een wereldwijde kentering (op de financiële markten). En het doet ons een groot genoegen om de editie van vandaag van onze Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken te mogen openen met de bevestiging dat de kentering een feit is. Overal staan kranten vol van berichten over de enorme inflatie, die zich momenteel voordoet, mede als gevolg van de logistieke problemen door de Covid-lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Maar de feiten worden momenteel door de financiële markten anders geïnterpreteerd. Meer en meer wordt duidelijk, dat de wereld zich in een recessie bevindt. Natuurlijk, een recessie wordt pas erkend wanneer zich twee kwartalen van krimp hebben voorgedaan. Een beetje als het dempen van de put als het kalf verdronken is, iets waar veel beleidsmakers en politici uitermate kundig zijn, met name wanneer zij zich erop voor laten staan dat zij als leiders van een land geen visie nodig hebben (onze eigen premier is hier bijzonder goed in, in het niet hebben van visie). Maar allerlei statistische data wijzen erop, dat begin juli, die recessie daadwerkelijk geconstateerd kan gaan worden voor onder meer de VS. Een recessie betekent minder vraag naar goederen en dus dalende prijzen. Dat leidt er vervolgens toe, dat centrale banken (en dan niet in de laatste plaats die van de VS, de FED), het rentebeleid willen versoepelen. Maar markten gaan nog uit van een flinke verkrapping dit jaar. Op de obligatiemarkten is de lange rente vooruitgelopen op deze verkrapping. Duitsland betaalt inmiddels 1% rente op 10-jarige staatsleningen waar dat een klein jaar geleden minus 0,6% was, een kentering van meer dan 1,5%! In de VS wordt uitgegaan van een serie renteverhogingen, die dit jaar nog de korte rente tot 3% zal doen oplopen (nu 0,5%). En de koersdalingen in met name de groei-gerelateerde “big-tech”-aandelen zijn hiervan het rechtstreekse gevolg. Afgelopen week kwam daar nog meer slecht nieuws overheen toen duidelijk werd, dat ook het advertentievolume in de VS terugloopt, de levensader van veel van deze grote technologieondernemingen. Maar ondertussen vertonen de koerspatronen van juist deze big-tech aandelen meer en meer bodemachtige kenmerken. De koersen dalen niet wezenlijk meer ondanks al dit slechte nieuws. En stel nu eens, dat de rente in de VS en in Europa minder sterk verhoogd wordt dit jaar dan iedereen op dit moment bevroedt? Dan is een opluchtingsrally in de aandelenmarkten in het Westen een hele logische volgende stap. En dat is dus ook precies waar wij nu vanuit gaan. De maand juni is goed begonnen en zou wel eens de beste van 2022 tot nog toe kunnen worden.

De Nasdaq 100 Index (figuur 1)


Afgelopen maand veerden de Amerikaanse beurzen op, onder aanvoering van de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, de grote technologie-index in de VS. Deze index beweegt harder op en neer (grotere volatility) dan de Dow Jones Industrials en de S&P 500 Index, maar hij is minstens zo belangrijk, omdat hierin alle grote technologie ondernemingen zijn opgenomen met een notering in de VS. En als deze sector niet meedoet, kunnen ook de grotere indices in de VS in de huidige fase niet oplopen. Maar er is goed nieuws in figuur 1, met een “Bullish Engulfing PatternEen witte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken waarvan het lichaam het voorgaande lichaam omsluit dat wil zeggen dat de opening lager ligt dan de voorgaande slotkoers en waarvan het slot hoger ligt dan de voorgaande opening. De High is bovendien hoger dan de voorgaande High. Copyright Vladeracken” werd de weg omhoog in de tweede helft van de maand mei ingezet. Er hebben zich nu twee dalingsgolven voorgedaan, die gezamenlijk voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van ongeveer 50% hebben gezorgd van de vorige opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die in maart 2020 begon. Daarmee is de huidige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in principe klaar. Van een nieuwe oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kan pas gesproken worden, als de dalende trendlijn rechtsboven in de figuur wordt gebroken. Dat betekent een herstel tot boven 14.450 punten. En daartoe moet ook nog eerst de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 13.000 gebroken worden. Maar naar onze inschatting gaat dit al komende week gebeuren en zal dan de aanval op de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 14.450 worden ingezet. Er is in de VS een herstelrally, noem het een opluchtingsrally, begonnen en de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken doet hier graag aan mee.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2022:
Vladeracken Europa Selector + 6,90 %

De Nikkei Dow Jones Index op weekbasis (figuur 2)


Ons optimisme wordt gestaafd door de ontwikkelingen in andere belangrijke aandelenmarkten. En de beste, dat wil zeggen de markt met het beste technische beeld, is de Japanse. In figuur 2 ziet u de weekgrafiek getekend van de Nikkei Dow Jones Index. De koers van deze index brak afgelopen week door de bovenste dalende trendlijn omhoog. Noch is daarmee de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet een feit, daarvoor moet de bovenste horizontale lijn in de grafiek gebroken worden. Maar als dat gebeurt, en daar ziet het wel naar uit, dan betekent dat ook direct een nieuwe top in een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die al in de jaren ‘90 van de vorige eeuw is begonnen. Het betekent dat na al die jaren de Japanse aandelenbeurzen eindelijk weer eens het voortouw kunnen nemen. De indicatoren in de grafiek ondersteunen dit optimistische beeld ten volle, ook al lijkt de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onder in de figuur wat overbought. Maar dat betekent hooguit, dat de doorbraak omhoog door de bovenste weerstandslijn niet direct zal volgen op het moment dat die lijn bereikt wordt. Een adempauze onder of rond dat niveau zou alleen maar gezond zijn.

De DAX Index op weekbasis (figuur 3)


In Europa is het beeld in feite sterker dan in de VS omdat hier geen diepere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is bereikt in mei. Maar dat betekent ook, dat het gevaar op termijn groter kan zijn. Want die tweede diepere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zou zomaar nog kunnen volgen. Voorlopig echter achten wij dit gevaar minimaal. De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken vertoont een beeld dat in heel Europa te zien is. In maart werd een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet, in mei werd die bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken getest met een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en nu zijn wij onderweg naar de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van het toppatroon uit 2021. Voor de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken ligt die neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 15.000 punten. De indicatoren onder in de figuur laten genoeg ruimte over voor een beweging die niet alleen naar die lijn toegaat, maar er op korte termijn ook doorheen breekt. Daarna is een pullback nodig, om de kracht van de 15.000-punten lijn te testen, maar er is op dit moment geen reden om te twijfelen aan dit per saldo optimistische scenario.

De AEX Index op dagbasis (figuur 4)


Het beeld in figuur 4, waar u een daggrafiek ziet van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, komt overeen met dat van figuur 3. Ook hier een daling in maart, een herstel gevolgd door een tweede daling die als test geldt van de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en die per saldo boven die bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is gekeerd. De AEX is nu onderweg naar de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 743 punten (de blauwe horizontale lijn midden door de koersgrafiek), maar wij achten de kans groot, dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de groene lijnen op 762 en mogelijk zelfs op 782 gaat testen. Het is tijd voor een “campingrally”. Steun is er rond 700, en daarna nog eens op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 653. Maar wij gaan er niet vanuit dat deze twee grenzen op korte termijn zelfs maar getest gaan worden. Alle indicatoren, zowel op de daggrafieken als op de weekgrafieken ondersteunen het scenario dat de markten begonnen zijn aan een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die ons nog wel even in opwaartse zin zal bezighouden. Het is tijd om aan de koopkant te gaan staan.

De 10-jaars rente op weekbasis (figuur 5)


Dat de $-koers in de voorbije weken weer verzwakte is geheel in lijn met figuur 5. Waar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken (onderin figuur 5) al eerder in mei een top zette een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de figuur, hier is sprake van (een obligatiekoersindex, niet het feitelijke rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken), daalde de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken afgelopen weke verder in koers. Maar beiden liggen nu vlak boven een zeer belangrijke oude steunlijn. De kans dat wij beide indices zonder noemenswaardige herstelrally door deze steun heen zien zakken is erg klein. Veel logischer zou zijn, dat de huidige beweeglijkheid van beide indices uitmondt in een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die voor de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken uiteindelijk helemaal terug tot ongeveer 165 – 168 kan gaan en voor de Treasury-index tot ongeveer 128.

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6

Uiteindelijk bereikte de $-koers precies het hoogtepunt dat in de periode 2015 – 2016 ook al eens als keerpunt diende op 0,967. Vervolgens zette de $ ten opzichte van de € de weg omlaag weer in. Daarmee is het nog altijd niet duidelijk of de $ nu werkelijk richting pari zal oplopen of niet en daarmee wel of niet een lange termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ingegaan zal zijn. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken na het bereiken van deze top kan voorlopig nog als een pullback gezien worden, terug naar de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Maar de maandcandle van juni is vooralsnog (hij is pas 5 dagen oud) zeer negatief. Wij kunnen daarom over de $ op dit moment niets anders zeggen dan dat de $ fundamenteel gesproken veel te duur is ten opzichte van de €, maar dat technisch gezien er geen helder beeld is over de richting die de $ in de komende maand zal inslaan. Feit is, dat de Hamburger Index een $-koers van 1,30 ten opzichte van de € voorstaat (nu 1,07) en dat het verschil tussen de Amerikaanse en de Europese begrotingsdiscipline in fundamentele zin een structureel zwakkere $ voorstaat ten opzichte van de €.

De Brentolie Index op weekbasis (figuur 7)


De prijs van een vat Brentolie is onderweg naar de top van US$116 per vat die eerder dit jaar al een keer gezien werd. Het is goed mogelijk, dat die top geraakt wordt of zelfs iets overschreden wordt. Maar er is een veel forsere stijging nodig om te voorkomen, dat de indicatoren in de weekgrafiek negatief gaan divergeren. En daarmee concluderen wij dat de huidige koersstijging slechts een stuiptrekking is in een fase van topvorming die al enkele maanden aan de gang is. Het beeld in figuur 7 ondersteunt onze verwachting dat het met de inflatie in de wereld gaat meevallen. Ook het technische beeld bij de prijsontwikkeling voor “natural gas” (aardgas) ondersteunt het beeld dat wij al langer schetsen, namelijk dat van topvorming in de markt voor fossiele brandstoffen.

Het Goud (figuur 8)


Het gevaarlijkste beeld van dit moment hebben wij voor het laatst bewaard. En dat is het beeld in figuur 8. De koers van een troy ounce goud is door de rode lange termijn oplopende trendlijn in de figuur gezakt en lijkt zich afgelopen weken weliswaar te hebben hersteld, maar dan vooral van onderaf tot aan die lijn hetgeen betekent dat hier waarschijnlijk sprake is van een pullback naar die trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. In jargon heet dat “kissing the trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken goodby”. Ons optimisme van begin dit jaar, toen wij sprake van een koersdoel van ca US$2.900, heeft plaatsgemaakt voor de zorg, dat goud in de komende maanden geen goede belegging zal zijn. Er is nog hoop, dat het recente herstel kan leiden tot een hervatting van de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, maar dan moet de koers van goud wel snel boven US$1.875 per troy ounce uitstijgen. Want anders krijgt het scenario een heel ander koersdoel namelijk de steun onder in de figuur die op US$1.320 per ounce ligt. Als lange termijn belegging vinden wij goud bijna een “must” in elke portefeuille, maar op korte termijn kan dit wel eens voor (tijdelijke) problemen gaan zorgen. Voorlopig houden wij US$1.800 als “stoploss” aan.

Beleggen bij Vladeracken

In lijn met de analyses van vorige maand, zoals die ook nu in deze editie van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zijn verwoord, hebben wij over een breed front enkele posities ingenomen in de hoek van de technologie. In de Wereld Selector kochten wij aandelen in het Franse SoiTec (semiconductoren), in de Fund Selector kochten wij een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken (iShares) op de Euro Stoxx 600 Technology index en in enkele grote portefeuilles kochten wij aandelen Apple. In veel portefeuilles, die van meer modellen gebruik maken, is het aandelenbelang daardoor in een klap een flink stuk groter geworden. Bovendien zijn alle derivaten en complexe beleggingen, die profiteren van koersdalingen en rentestijgingen verkocht. En ten slotte hebben wij een eerste stap gezet in de herbelegging van liquiditeiten in de obligatiemarkten waarbij wij gekozen hebben voor een verlenging van de durationLooptijdmaatstaf voor obligaties/effecten waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. Het getal wordt vooral berekend om daarmede een modified duration van een obligatie te kunnen bepalen. Copyright Vladeracken (de gemiddelde looptijd) van de obligatieportefeuilles van onze klanten. Het betekent dat het risico in de portefeuilles toeneemt, maar ook dat meer geprofiteerd wordt van de verwachte rentedaling en opleving in de aandelenmarkten. Ondertussen zijn de resultaten in mei per saldo nog niet bepaald goed te noemen, maar daarbij is opnieuw sprake geweest van een outperformance over een breed front ten opzichte van zowel grotere aandelenindices als ook de obligatiemarkt in het geheel. Gemiddeld gesproken zijn aandelenkoersen in de wereld met 12% of meer gedaald terwijl obligatiekoersen ook over een breed front met meer dan 11% gezakt zijn. Dat zijn percentages die in de Vladeracken-portefeuilles niet voorkomen.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tm 3/6
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4,5 % -/-5,1% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/-1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 11,5 % -/-6,0% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,3 % -/-6,6% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 35,4 % -/-9,9% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,2 % -/-3,3% 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 5,9 % + 6,9% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 27,8 % -/-12,2%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 21,0 % -/-12,1%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 juli 2022.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.