De Technische Belegger Jaargang 30 • Nr 4 • 8 april 2024

Heel voorzichtig sluipt er onrust in de markt. Onrust ten aanzien van inflatiecijfers en het beleid van Centrale Banken. De meeste analisten gaan nog altijd uit van rente verlagingen door de FED en de ECB in de loop van dit jaar. Het probleem is echter, dat zij aanvankelijk uitgingen van een eerste stap al snel in 2024, terwijl het er nu meer en meer naar uit begint te zien, dat de eerste stap misschien wel zelfs pas in de loop van het 3de of 4de kwartaal van dit jaar gaat plaatsvinden. Maar met dit uitstel, komt ook de gedachte op, dat uitstel tot afstel zou kunnen leiden. De opwaartse uitbraken van goud en olie in de voorbije weken helpen daarbij niet. In tegendeel, met name de sinds een paar weken weer stijgende olieprijzen voeden de vrees, dat de inflatie weliswaar nog wat verder terug kan zakken, maar dat de doelstellingen van de Centrale Banken in het Westen, een inflatie van rond de 2% op jaarbasis, niet gehaald gaat worden. Bovendien begint de investeringscyclus in het Westen weer aan te trekken en dat voedt dan weer de vrees, dat in de loop van 2025 de inflatie juist kan gaan toenemen.

Het gevolg zou kunnen zijn nog verder uitstel, maar bovenal ook een uiteindelijk maar korte cyclus van renteverlagingen. En daarom loopt de rente op de kapitaalmarkten al enkele; maanden heel langzaam weer wat op. Afgelopen week versnelde deze stijging iets, maar, zoals u verderop in deze editie van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken kunt lezen, het algemene technisch beeld is daarbij niet wezenlijk veranderd. Wij gaan er dan ook vanuit, dat uiteindelijk een ander, meer politiek argument, de overhand zal krijgen. Het Westen moet gaan investeren. Er moet een forse defensie-inspanning geleverd worden om Oekraïne overeind te houden en Rusland af te schrikken en er moet flink gewerkt worden aan de zo gewenste energietransitie. Beide thema’s betekenen een flinke verhoging van de kapitaalinvesteringen in het Westen en dat kan alleen als geld weer goedkoper wordt. Ofwel, uit politiek oogpunt moet de rente omlaag gebracht worden.

Dit schisma begint voorzichtig zijn tol te eisen op aandelenmarkten, in die zin, dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van karakter aan het veranderen is. Al enkele maanden schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken wij te verwachten, dat de aandacht zal gaan verschuiven vanuit de grote tech-aandelen naar kleinere meer klassieke industriële ondernemingen. Die draai is afgelopen maand zichtbaarder geworden. Grote indices zijn moe, toe aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van enkele weken, terwijl het momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken bij de kleinere ondernemingen juist weer is verbeterd.

Daarmee is niet gezegd dat aandelenposities moeten worden afgebouwd. Daar is het nog te vroeg voor, temeer omdat wij nu het dividendseizoen ingaan. Dat kan en moet worden meegenomen alvorens aandelenbelangen wat te gaan verminderen. Sell in May is het adagium wanneer het voorjaar een mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken heeft laten zien. Maar de maand mei is nog niet daar! Overwegingen in de tech-sector kunnen daarentegen wat worden afgebouwd ten faveure van industriële midkappers.

S&P 500 Index op weekbasis (figuur 1)


Figuur 1 S&P500 Index, weekgrafiek

Dat de koerspatronen van grote indices er vermoeider uit zijn gaan zien is goed te zien in figuur 1. Het tempo van de stijging neemt af en dat levert negatieve divergenties op in weekindicatoren. De S&P 500 Index heeft net weer een top gezet. Maar het is zelfs waarschijnlijk, dat deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zijn hoogste punt nog niet heeft gezien. Het tempo van de stijging neemt echter wel af en dat duidt erop, dat hier het grootste deel van de stijging inmiddels achter ons ligt. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van enkele maanden, die uiteindelijk de index terugbrengt tot de steun rond 4.850 (de oude top uit 2022) zou prima in dit beeld passen en zelfs gewoonweg gezond genoemd kunnen worden. Vrijdag is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet, die kan best nog een weekje of twee aanhouden, maar dat levert voor de korte termijn handelaar waarschijnlijk vooral nog een instapmomentje op. Daarna kan opnieuw een hoger punt bereikt worden, maar daarna gaan we de zomermaanden in en is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag richting 4.850 het meest waarschijnlijke scenario.

Russell 2000 Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Vreemd genoeg, en enigszins in tegenspraak op wat wij in onze inleiding hebben geschreven, ontstond er in de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken afgelopen week een zogenoemd “Negative Engulfing PatternEen candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken waarvan het lichaam het voorgaande lichaam omsluit. Copyright Vladeracken” of wel een “Negatief Omarmingspatroon”. Dit is een negatieve candle, mits de opening aanstaande maandag lager is. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van een week eerder werd aan het begin van de week voortgezet, maar gaandeweg sloeg het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken om, om uiteindelijk zelfs te dalen tot onder de openingskoers van een week ervoor. Dit is exemplarisch voor het gevecht tussen bulls en bears waarbij aanvankelijk de bulls de overhand hebben, maar uiteindelijk bij het sluiten van de week de bears er met de buit vandoor gaan. Nogmaals, maandag moet dan wel een lagere opening laten zien. De tegenstelling zit hem in het feit dat dit voor de korte termijn negatieve implicaties heeft voor de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken en dus voor de Midkap aandelen in het algemeen. Maar als dit tot een min of meer zijwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken leidt in de komende maand, dan is er voor het langere termijn beeld weinig aan de hand. Het gehele beeld zou dan zelfs meer in evenwicht komen en daarmee sterker worden. De implicatie is vooral, dat het dividendseizoen dit keer een grotere impact kan gaan hebben met koersen die niet direct het uitgekeerde dividend zullen inlopen. Maar helemaal gerust kan men niet zijn, wanneer men figuur 2 beschouwt.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2023:
Today’s Prijs<Waarde Methodiek…………………………10,2 %
Best presterende model van Today’s in 2023:
Today’s Global ESG Sustainable Equity……………….12,6 %

AMX Midkap Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 AMX Midkap Index, weekgrafiek

Het beeld in Nederland ziet er wat de MidKap-aandelen betreft een stuk positiever uit. Want hier is afgelopen week de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken van een kopschouderpatroon, dat als bodempatroon in een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is ontstaan, die bijna drie jaar geduurd heeft. Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken impliceert een nieuwe mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de AMX Index, met als eerste koersdoel de top uit 2021 rond 1.125. Heel snel zal het aanvankelijk niet kunnen gaan, omdat de dalende trendlijn nog boven de koers ligt (rond 970) en die zal toch ook eerst gebroken moeten worden. Een algehele, min of meer zijwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de aandelenmarkten, past hier prima bij. De vraag doet zich dan voor, welke aandelen uit de MidKap Index de kar zullen gaan trekken. Een aantal aandelen zijn al bezig met stevige rallies (Aalberts, Arcadis, Fugro, Vopak), maar de koersstijgingen van deze aandelen werden deels te niet gedaan door koersdalingen bij andere aandelen zoals Air France KLM, JDE Peet, en enkele meer zijwaartse bewegende aandelen (JustEat Takeaway en Signify bijvoorbeeld). Met name die laatste categorie lijkt zich op te maken om aan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken mee te gaan doen terwijl de zwakkere aandelen op zijn minste toe zijn aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omhoog. Er is dus ruimte genoeg voor een bredere rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in deze index.

De AEX Index op dagbasis (figuur 4)


Figuur 4 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Wij sluiten ons commentaar op de aandelenmarkten zoals gebruikelijk met de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Vrijdag herstelde de koers na een fors lagere opening, maar dat herstel had veel weg van een pullback naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Want de korte termijn stijgende trendlijn, die als eerste steunlijn dient, werd in de opening al gebroken en de koers kon slechts tot aan die lijn herstellen. Daarmee is vrijdag een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aangekondigd, waarbij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kan terugvallen tot aan het MA50, dat nu rond 853 ligt. Niet een forse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, doch vooralsnog slechts een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in een wat rustiger vaarwater zal brengen.

De rente in de VS en in Europa (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

In de inleiding van deze editie schreven wij al, dat de rente op de kapitaalmarkten in de voorbije maand verder is gestegen. Het gaat hierbij dus om de 10-jaars rente, de lange rente. In figuur 5 is dat goed te zien, beide koersgrafieken zijn in maart langzaam verder gedaald. Maar tegelijkertijd biedt de grafiek geen reden tot zorg. Want de koersdalingen van beide grafieken vinden geleidelijk plaats en binnen een al eerder neergezette range. Van een echte dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is helemaal geen sprake, in tegendeel, het patroon oogt veel meer als dat van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken binnen een oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Het duurt allemaal wat lang, dat zeker, maar er is hier geen enkele reden om bezorgd te worden over obligatiebeleggingen. In tegendeel, de grafiek bevestigt de aarzeling die analisten hebben nu de Centrale Banken maar niet doorkomen met de eerste rentedaling. Maar figuur 5 zegt niet, dat analisten (en met hen obligatiebeleggers) de handdoek in de ring gegooid hebben. Het meest waarschijnlijke scenario in dit beeld is een geleidelijk herstel komende maand met daarna een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken richting 141 voor de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken en richting 117 voor de 10-jaars Treasury Index.

De US$ en de € (figuur 6)


Figuur 6 US$ versus €, maandgrafiek

Stilte voor de storm is misschien wel de beste omschrijving van het beeld in figuur 6. Al enkele weken vindt er een moeizaam herstel plaats van de $ ten opzichte van de €, waarbij een oplopende steunlijn wordt gevolgd. Maar met de omslag op de aandelenmarkten afgelopen vrijdag zakte de $-koers weer flink omlaag waarmee de oplopende steunlijn steeds meer in gevaar komt. Het uitblijven van rentedalingen aan de kant van de FED is hier ongetwijfeld debet aan, de kracht van de koersrally van goud kan hier ook geholpen hebben. Want die rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken wordt deels geweten aan een flink opgevoerd aankoopbeleid door de Chinese Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken, ten koste van haar $-reserves. Hoe het ook zij, de echte steun ligt nog altijd tussen 0,89 en 0,91. Negatief moet men dus pas worden voor de $ als die grens breekt.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

De grootste verrassing afgelopen week was misschien wel de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog van de OPEC Olie Index (de onderste grafiek in figuur 7). Deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is nog niet bevestigd door de Brent Olie Index, maar dat lijkt een kwestie van tijd te zijn. In beide grafieken is een dalende trendlijn getekend boven langs de koersen. Die markeert in beide gevallen een groot correctiepatroon. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog impliceert de start van een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die de olieprijzen kan terugbrengen tot in de buurt van de toppen van een jaar geleden, rond US$ 100 voor een vat Brentolie. Ongetwijfeld is niet de onrust in het Midden Oosten de reden, maar de aantrekkende conjunctuurcyclus in het Westen. De aanvallen van Oekraïne op Russische raffinaderijen helpen daarbij, maar die kunnen niet in hun eentje dit soort koersbewegingen veroorzaken. Vervelend is dit wel voor de inflatieverwachtingen in de markt. Want die zullen moeten worden bijgesteld en wel naar boven. Het zal de renteverlagingen door Centrale Banken niet dichterbij brengen!

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Het eerste lange termijn koersdoel voor de prijs van een troy ounce goud is US$2.475. Maar de kans is groot dat het daar niet bij gaat blijven. Wij hebben in figuur 8 ditmaal alleen een koersgrafiek van goud in $’s opgenomen, maar wel een maandgrafiek, die bijna 20 jaar koersbeweging laat zien. De sprong omhoog in maart is in de eerste week van april vervolgd en maakt de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken tot een gezonde lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Natuurlijk gaan er correcties komen, een terugval tot aan het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken rond US$2.075 zou zomaar kunnen, maar niets wijst erop, dat een dergelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken al komende weken voor de deur staat. Voor ons is goud inmiddels in vrijwel elk model een vaste waarde en dat zal nog wel even zo blijven.

Beleggen en de Vladeracken Methodiek

Heel voorzichtig beginnen onze modellen weer te draaien zoals dat hoort. Het ESG Model en de Prijs<Waarde Methodiek kunnen zich inmiddels meten met de koersbeweging dit jaar van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, de andere modellen zijn nog niet zover, maar beginnen wel te draaien. Zelfs onze meer defensieve portefeuilles hebben een mooie inhaalslag gemaakt. Een gemiddelde indexportefeuille, die voor 50% uit aandelen bestaat en voor 50% uit obligaties heeft dit jaar in € een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken behaald van 4,5%. Onze neutrale portefeuilles staan, inclusief de kosten van beheer, op 3,8% gemiddeld. Daarmee zijn wij er nog niet, maar wij hebben er alle vertrouwen in, dat deze verhouding in de loop van de komende maanden verder zal verbeteren. Want wij hebben in de voorbije maand flinke stappen gezet om de overmaat aan liquiditeiten terug te brengen. Zo zijn langlopende obligaties aangekocht (4% Nederland per 15 januari 2023), is (waar dat nog niet het geval was) goud aangekocht en is een begin gemaakt met de verkoop van relatief zwakke aandelen ten faveure van sterkere kandidaten, die passen in onze visie, dat de conjunctuurcyclus zich begint te herstellen. Zo is binnen de Prijs<Waarde Methodiek het aandeel Prosegur verkocht (wij hebben de aandelen aangemeld op een bod dat de grootaandeelhouder had uitgebracht). In de “impact”-portefeuilles en in de stamrechtportefeuilles zijn aandelen Prysmian aangekocht en is de positie in Umicore flink uitgebreid en in de Benelux Selector is het aandeel IMCD toegevoegd. Per saldo is de achterstand op de MSCI Wereld Index en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zeker nog niet weggewerkt, maar daar wordt nu wel hard aan gewerkt.

Tabel 1 Resultaten Today’s-modellen (Vladeracken) *

Risico profiel Methode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 t/m 5/4 Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 6,4% 3,8% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 5,1% 2,3% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 7,6% 3,7% 5 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 14,9% 10,2% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% 1,1% 2,6% 8 %
Europa Selector 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% -/-8,7% -/-15,4% 8 %
Today’s ESG Sustainable Equities -/-2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/-19,7% 28,3% 12,6% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 14,2% 11,9%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 19,2% 10,9%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken staat gepland voor maandag 6 mei 2024.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, Azimut, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO.

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken.

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland.

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund.

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde.

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Praktiker en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s.

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS.

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF.

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, Corporate Governance en Ethiek, SFDR, UN Sustainability Goals en ESG

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.