De Technische Belegger Jaargang 29 • Nr 10 • 9 oktober 2023

Enkele weken geleden spraken wij een analist van het Amerikaanse First Trust. Die had het over een “sluipende recessie” in de Westerse wereld. In de industrie was een recessie al een feit, maar andere sectoren waren nog niet in een recessie terechtgekomen. De analist gaf aan, dat het erop leek alsof sectoren elkaar aan het opvolgen waren in de race omlaag. Het gevolg zou zijn, dat een recessie zich weliswaar in deelsectoren voordeed, maar niet in de economie als geheel. Dat zou in elk geval de sterke arbeidsmarkten in Europa en de VS verklaren. Het is alsof bedrijven in de ene sector mensen ontslaan, doordat zij zelf in een recessie terechtgekomen, maar dat die mensen in een andere sector nog gemakkelijk emplooi vinden, waardoor de werkeloosheid in zijn algemeen niet toeneemt.

Macro-economische cijfers lijken inderdaad deze richting op te wijzen, maar dat laat onverlet, dat de yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken nog altijd niet normaal is geworden. De lange rente is nog steeds lager dan de korte rente in het Westen. En dat betekent vooral, dat banken niet gemakkelijk bereid zullen zijn om investeringen te financieren. Immers, zij lenen kort geld van spaarders in en gebruiken dat om langlopende leningen te verstrekken. Maar als zij daarvoor minder krijgen dan het korte geld kost, dan maken zij verlies en zullen zij geen geld uitlenen. Huizenmarkten (hypotheken), onroerend goed markten, overnames, kapitaalintensieve investeringen, allemaal zullen ze stil komen te vallen en dat is precies wat een recessie creëert. Een stijgende kostprijs van geld zorgt ervoor dat het minder aantrekkelijk wordt om te investeren en men beter het geld kan oppotten.

Maar afgelopen maand is de yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken wel vlakker geworden. En dat komt omdat de lange rente al enkele maanden geleidelijk verder oploopt, zowel in de VS als in Europa. Ondertussen zijn aandelen in de brede zin pas in de afgelopen maand gaan dalen, maar veel minder dan op grond van de rentestijging aan de lange kant verwacht had mogen worden. Aandelen hebben in feite nauwelijks geleden onder de fors gestegen rente.

Financiële grootheden reageren zelden precies gelijk op onderliggende ontwikkelingen. Er zit meestal een vertraging in de reacties die ertoe leiden dat ontwikkelingen onlogisch lijken. Maar uiteindelijk worden dit soort anomalieën wel degelijk weggewerkt. In dit geval kan het verschil worden opgelost door hetzij een weer dalende lange rente hetzij een forse koersdaling van aandelen. En gelet op het zwakke seizoen waarin wij verkeren, Black Monday is nog 10 dagen van ons verwijderd, is het risico op dat laatste momenteel enorm groot.

Het goede nieuws echter is dat aan de investeringskant de eerste voorzichtige tekenen zichtbaar zijn dat de investeringscyclus haar dieptepunt heeft bereikt en de weg omhoog begint in te slaan. In die hoek zijn aandelen bovendien al behoorlijk in koers gedaald. Van echte bodemvorming is daar nog geen sprake en echte paniek in de brede markt, een verschijnsel dat zich vaak voordoet aan het einde van een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, heeft zich ook nog niet voorgedaan. Ondertussen voeren de Republikeinen in de VS onderling een straatgevecht dat zomaar in de komende weken alsnog tot een “shut down” van de Amerikaanse overheid kan leiden. En als dat gebeurt, is een zachte landing niet langer mogelijk.

DAX Index op weekbasis (figuur 1)


Figuur 1 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Het beeld in figuur 1 is uiterst negatief en bevestigt het enorme risico dat zich momenteel manifesteert in de aandelenmarkten. De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken is door de belangrijke steun van 15.450 gezakt en niets in dit beeld wijst op een naderende bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Er is geen sprake van positieve divergenties, de eerstvolgende fatsoenlijke steun ligt nog een eind dieper (op 14.670) en de koersdaling heeft in de voorbije weken zelfs een versnelling laten zien. In dit soort fases kan een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken elke dag ontstaan, maar een verdere versnelling omlaag is net zo kansrijk. Short gaanHet verkopen van effecten die men niet in bezit heeft. Ook de aankoop van Putopties valt onder dit begrip. Copyright Vladeracken in deze fase is buitengewoon moeilijk, omdat, zoals gezegd, een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken elke dag kan worden bereikt. Afgaande op figuur 1 kunnen beleggers maar één ding doen: aan de zijlijn blijven staan. Het risico is eenvoudig weg te groot.

Nasdaq 100 Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Waar de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken een buitengewoon zwak beeld laat zien is het beeld van de Amerikaanse tech index, de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken in figuur 2, veel positiever. Hier is sprake van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een min of meer zijwaarts, licht dalend patroon. Vrijdag jongstleden werd de onderkant van dat patroon verlaten met een krachtige opleving. De oplopende trendlijn in de figuur, getrokken vanaf de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van eind 2022, is weliswaar gebroken, maar het patroon dat wij hebben getekend, kan een normale correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zijn volgend op de getekende oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

Het goede nieuws in dit geval is, dat zich twee duidelijke beslislijnen hebben afgetekend. Onder 14.400 is sprake van een verkoopsignaal, boven 15.300 wordt de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer hervat. En de indicatoren onderin de figuur favoriseren voorlopig het positieve scenario!

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2023:
Vladeracken Prijs<Waarde Methodiek……………. ……5,8 %
Best presterende model van Today’s in 2023:
Today’s Global ESG Sustainable Equity……………….14,5 %

De Russell 2000 Index op weekbasis (figuur 3)


Figuur 3 Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Maar voor een goede, langere termijn bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken is veel meer breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken in de markt nodig dan alleen de kracht van de grootste 100 Tech aandelen. De Russell 2000 wordt gezien als de Amerikaanse Small- en Midcap index. In figuur 3 ziet u een weekgrafiek van deze index. Goed zichtbaar is dat deze index veel minder hard is opgelopen dit jaar dan de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Wij hebben een tweetal rode lijnen getekend waarbinnen deze index al maanden lang heen en weer beweegt. Deze twee lijnen bewegen naar elkaar toe, als in een gelijkbenige driehoek. Het patroon volgt op een flinke daling, die in 2022 plaatsvond. Afgelopen week is de koers van de Russell 2000 weer opgeveerd vanaf de onderkant van de driehoek, maar daarmee is het gevaar zeker niet geweken. Als aandelenmarkten weer in een gezonde bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken willen komen, moet deze index door de bovenkant van de driehoek omhoog breken. Tot die tijd, moet de huidige korte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog beschouwd worden als niets anders dan een korte adempauze waarna de index alsnog aan de onderkant kan wegzakken. Maar de steun is sterk, want hij valt ook samen met de top die werd gezet vlak voor de Covid-crash plaatsvond. Geduld, dat is wat hier gevraagd wordt.

De Dow Jones Industrials Index op weekbasis (figuur 4)


Figuur 4 DJIA Index, weekgrafiek

Ook positief is het beeld dat u in figuur 4 ziet. De Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (DJIA) is in de voorbije maand zoals iedere index gedaald, maar hier heeft de daling slechts de bovenkant van een dalende trendlijn bereikt. Die lijn werkt nu als een steunlijn en de hele reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken naar die lijn toe is niets anders dan een gewone “pulback”, volgend op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. Ook hier is de oplopende trendlijn vanaf het dieptepunt van 29.500 gebroken, dus veilig is het beeld nog niet te noemen, maar een herstel vanaf het huidige steunpunt kan zomaar de start van een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zijn. In feite moet hier gewacht worden tot er meer bewijs van een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is dan wel tot de koers tot boven 35.700 is gestegen, de laatste top. De enige conclusie die nu getrokken kan worden is het feit dat de komende weken ook in dit geval belangrijk gaan zijn. Want onder 32.900 is het hommeles!

De AEX Index op dagbasis (figuur 5)


Figuur 5 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Veel zwakker ziet de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken eruit. De daggrafiek in figuur 5 toont een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. In september zakte de koers door de volgende steun en de weken erna heeft de index zich vooral in zijwaartse richting onder deze grens (733) bewogen. Vrijdag was in de VS een hele mooie dag, dus maandag kan ook in Amsterdam mooi worden, maar voorlopig is de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken neerwaarts gericht en is de fase die wij in de voorbije paar weken gezien hebben niets anders dan een adempauze in een weg omlaag. Het enige positieve dat in deze grafiek genoemd kan worden is de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die in de indicatoren is weergegeven, onderin de figuur. Die wijzen erop, dat de beurs nog wel een paar dagen kan oplopen. Maar om nu al het einde van de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken aan te kondigen, daar is het veel te vroeg voor.

De rente in de VS en in Europa (figuur 6)


Figuur 6 Lange rente US$ versus €, weekgrafiek

Zoals wij in de inleiding al schreven, het grote probleem is de renteontwikkeling. Opnieuw is er een maand voorbij waarin de lange rente verder is gestegen. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden, dat de yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken weer normaal wordt. Immers, de korte rente, de rente die door de Centrale Banken wordt vastgesteld, stijgt niet meer. Centrale Banken hebben al aangegeven, dat zij verwachten, dat de rente langere tijd op de huidige niveau’s zal blijven liggen. Om dan de yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken weer normaal te krijgen moet de lange rente wel stijgen. Maar hij is nog niet voldoende gestegen. In de VS is een niveau van 5% voor de 10-jaars rente het logische eerstvolgende doel en daar zijn we bijna, maar nog niet helemaal. Bovendien is er daarmee nog geen toppatroon ontstaan, nodig om de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te doen keren. Met name de koersgrafiek onderin de figuur kan in een omkeerpatroon uitmonden als de lange rente in de komende maand weer snel daalt. Maar dan moeten er veel meer signalen komen van een flink verslechterende Amerikaanse economie. Een “shut down” van de Amerikaanse overheid kan daarin helpen. En zo is de Amerikaanse politiek weer eens aan zet.

De US$ en de € (figuur 7)


Figuur 7 US$ versus €, weekgrafiek

De koers van de $ heeft nu twee weken achtereen geprobeerd om een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te doorbreken, maar zonder succes. Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken is al aan het dalen en de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken staat op het punt om een verkoopsignaal te geven. De $ is toe aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, omlaag wel te verstaan, ten opzichte van de €. Dat hoeft nog niet tot een flinke daling te leiden, maar dat er een pauze in de stijging aanstaande is, dat lijkt wel haast zeker. Wat daarvan de oorzaak gaat zijn is nog niet duidelijk, maar een daling van de lange rente in de VS zou dit wel kunnen veroorzaken. En daarmee zegt ook de $-grafiek, oktober wordt een spannende maand.

Brentolie in US$ per vat (figuur 8)


Figuur 8 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

Uiteindelijk is het niet US101 per vat, maar US$98 per vat geworden. Daar realiseerden markten zich ineens, dat een recessie niet goed is voor de vraag naar olie. En toen ging het hard om laag. Daarmee is nog niet gezegd, dat de olieprijzen nu weer terug zullen zakken naar de steun van US$75, laat staan tot op het niveau van US$62. Maar wat wel heel verkeerd is, is de kracht waarmee de OPEC Olie Index (onderste deel van figuur 8) weer terug tot onder de trendlijn zakte waar deze index net doorheen omhoog was gebroken. Dit type valse uitbraken zijn gevaarlijk omdat de markt een onverwachte draai moet doormaken, die kan leiden tot het versneld afbouwen van posities. Vaak volgt dan een krachtige tegengestelde beweging, in dit geval verder omlaag. Het gevaar, dat de olieprijzen nog flink verder omlaag gaan zakken is levensgroot.

Het Goud (figuur 9)


Figuur 9 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Ook de prijs van een troy ounce goud had het moeilijk afgelopen maand. De koers zakte stevig, maar alle belangrijke steunniveau’s zijn nog overeind gebleven. Dat de koers zakte is, vanuit een fundamenteel oogpunt, best te verklaren. Hoe hoger de rente, des te onaantrekkelijker goud is, omdat goud geen opbrengst levert. U krijgt geen rente op het goud dat u in portefeuille aanhoudt. Hoe hoger de rente, des te onaantrekkelijker het hebben van goud dus wordt. Maar dit zijn altijd maar tijdelijke overwegingen omdat de hoogte van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken door heel andere factoren bepaald wordt. Veel belangrijker is de onrust in de wereld en het vertrouwen dat goud als oppotmiddel oproept. De vraag naar goud is hoog en nog altijd hoger dan het aanbod. Dat kan uiteindelijk voor verdere koersstijgingen zorgen. Maar voorlopig is de koers gedaald en is de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog niet gebroken, ook al is er niet veel ruimte voor een verdere daling meer.

Beleggen en de Vladeracken Methodiek

Met het dalen van de meeste aandelenindices, is de achterstand, die wij al enkele maanden hebben op de meeste grotere aandelenindices gedeeltelijk weer ingelopen. Er is erg veel cash in de portefeuilles van onze klanten en de obligatieposities zijn verhoudingsgewijs kortlopend. De risico’s in de portefeuilles zijn daarmee veel kleiner dan in de aandelenmarkten als geheel.
Bovendien is er in de meest offensieve portefeuilles ook een kleine positie in short turbo’s aangekocht, waarmee een verdere dekking wordt opgebouwd. Daarmee zijn wij goed voorbereid op een stevige koersdaling als die zich in de komende maand voordoet. Maar dat betekent ook, dat wanneer beurzen weer opveren, wij in eerste instantie niet mee zullen doen en onze achterstand dan weer groter zal worden. Toch kiezen wij voor een zeer voorzichtige positie, want het is oktober en aandelen zijn over een breed front nog altijd niet goedkoop te noemen.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 tm 30/9 Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles -/-10,7% 5,7% -/-7,4% 9,7% -/-0,2% 4,5% -/-9,8% 0,1% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 1,1% 5,5% -/-5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/-11,0% 3,1% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-3,4 % 10,7% -/-6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/-13,3% 1,5% 5 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 0,2% 12,5% -/-23,1% 22,6% -/-3,3% 35,4% -/-13,0% 5,8% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 0,1% 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/-8,2% -/-3,6% 8 %
Europa Selector 4,2% 8,2% -/-21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3% -/-11,4% 8 %
Today’s ESG Sustainable Equities -/-2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/-19,7% 14,5% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,4% 12,7% -/-10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/-13,7% 5,8%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 0,7% 6,5% -/-14,3% 24,8% -/-5,1% 21,0% -/-11,7% 10,0%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 november 2023.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, Azimut, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek,

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.