De Technische Belegger Jaargang 28 • Nr 11 • 31 oktober 2022

Centrale banken in de VS en in Europa die de beleidsrente met 0,75% verhogen en aangeven dat het hier niet bij zal blijven, inflatiecijfers die de pan uitreizen en economische cijfers die meer en meer wijzen op een nieuwe recessie, genoeg ellende om markten volledig van de kaart te brengen. Ondertussen komen ondernemingen met bedrijfsresultaten (over het 3de kwartaal van 2022) en daar zitten hele grote verschillen in. Oliemajors profiteren van de flink opgelopen energieprijzen, maar veel grote Big-tech ondernemingen hebben last van sterk terugvallende advertentie-inkomsten. Daarnaast blijken lang niet alle bedrijven er in te slagen om hun prijzen te verhogen om de effecten van de toegenomen inflatie te compenseren. Ook dat helpt niet om markten tot rust te brengen, in tegendeel, reacties op specifieke bedrijfscijfers leiden tot scherpe uitslagen. Je zou zeggen, dat de risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken van de markt afgelopen maand verder is toegenomen, hetgeen zou moeten betekenen, dat koersen over een breed front zouden zijn gedaald. Maar in plaats daarvan zag de maand oktober een kortstondige schrikreactie gevolgd door een duidelijk herstel, dat al weer ruim twee weken duurt.

Een maand geleden schreven wij op deze plek te verwachten, dat markten een belangrijk draaipunt naderden. Het gevaar zagen wij toen in een mogelijke crash. Die crash is er (nog) niet geweest, maar in de grafieken die wij u gaan laten zien kan ook niet gesproken worden van een duidelijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Statistisch gezien is het beste moment om in te stappen de eerste week van november, mits beurzen weer boven het 200-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken liggen en dat laatste is niet het geval, vrijwel nergens zelfs.

Dit soort onzekerheden is eigenlijk de conclusie van dit moment van onze analyse. Er is een kleine bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet, maar erg overtuigend oogt het allemaal niet. En daarmee is ons vertrouwen in deze markt niet verbeterd, ondanks twee mooie beursweken die nu achter ons liggen. Vrijdag jongstleden sloten de Amerikaanse beurzen flink hoger. Op het weekplaatje is deze stijging minder overtuigend en is te zien dat de stijging prima was, maar niet tot duidelijke uitbraken heeft geleid. Komende week zal dus ook in Europa goed van start kunnen gaan, maar of dit herstel zal beklijven, wij gaan dat nog even afwachten.

De Nasdaq 100 Index op weekbasis (figuur 1)

Figuur 1 Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

In figuur 1 ziet u de weekgrafiek van de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Wij starten met deze index omdat een aantal van de grootste beeldbepalers van deze index (de FAANG-aandelen) het zwaar te verduren hebben gehad afgelopen maand. Desondanks is deze index keurig opgelopen zoals vrijwel alle beurzen in het Westen in een drie weken lange rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar, wat ook goed zichtbaar is in deze grafiek, is dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zelfs niet eens de dalende trendlijn heeft bereikt, laat staan tot boven de voorgaande top is uitgestegen. In feite betekent de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken niets. Zoals de grafiek er nu uitziet, hebben wij net drie weken van herstel gezien binnen een grotere dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die op het punt staat om hervat te worden. Natuurlijk, in deze grafiek kan de beurs best nog even verder oplopen. Maar de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van eind september is niet eens getest. Deze grafiek geeft geen enkele aanleiding tot optimisme. Gelukkig is het niet de sterkste grafiek die wij gezien hebben.

De DAX Index op weekbasis (figuur 2)


Figuur 2 DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Want zie de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken in figuur 2. Ook een weekgrafiek, maar hier is de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wel bereikt. En indicatoren zijn nog niet oversold, dus er kan meer in het vat zitten op korte termijn. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van september heeft bovendien keurig de 61,8% retracement gehaald (wat overigens ook voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken 100 geldt en zelfs voor vrijwel elke andere Westerse index een feit is) en is vervolgens daarop weer opgeveerd. Maar voor een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zou de index eerst nog iets verder moeten oplopen, de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken daarmee brekend, tot de vorige top, gevolgd door een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zou moeten testen (waarmee niet gezegd is dat de index geheel terug naar die bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zou moeten gaan, maar minstens een adempauze moet nemen onder de laatste top, bij wijze van spreken om genoeg energie op te bouwen voor de volgende sprong). Daarmee is het beeld beter dan dat van de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken, maar is het nu bereikte niveau geen goed punt om in te stappen.

Best presterende Vladeracken-model van Today’s in 2022:
Vladeracken Europa Selector -/- 8,1 %

De AEX Index op dagbasis (figuur 3)


Figuur 3 AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Maar de beste grafiek van het stel is te vinden in figuur 3. Want de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, is de eerste index (in dit rijtje), die de laatste top zelfs bereikt heeft. De dalende trendlijn is hier nog erg ver weg, maar dalende en stijgende trends worden gedefinieerd door de opeenvolging van lagere toppen en bodems respectievelijk hogere toppen en bodems. Het probleem echter van het bereiken van een voorgaande top, is dat die ook zorgt voor een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, waar de index wel eerst doorheen moet alvorens conclusies kunnen worden getrokken. Nog sterker, in figuur 3 is het tijd geworden voor een adempauze, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag waarbij de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken getest gaat worden. Ook de korte termijn zegt dus in feite dat het tijd is voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en dat daarmee dit geen goed instappunt is. Bovendien is het helemaal niet zeker dat een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken blijft hangen boven de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken.

Alles bij elkaar genomen is het technische beeld op de korte termijn nog niet persé negatief te noemen, een positieve week in verschillende beurzen is zelfs nog denkbaar, maar beleggers moeten verwachten dat november nog een veeg uit de pan kan produceren, alvorens de spreekwoordelijke kerstrally van start kan gaan. Afwachten blijft daarmee nog even het devies.

De Bitcoin in US$ op weekbasis (figuur 4)


Figuur 4 BitcoinBTC. Een vorm van elektronisch geld. Tegelijkertijd is het de naam van de open source software die is geformuleerd om elektronisch geld te gebruiken. Bitcoins worden opgeslagen op de computer. De Bitcoin is gebaseerd op het werk van Wei Dai en geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto. Copyright Vladeracken in US$, daggrafiek

Vorige maand schreven wij al, dat belangrijke draaipunten in financiële markten nooit op zichzelf staan. Als de kapitaalmarktrente (zie bij figuur 5) draait, en de grondstoffen markten juist omlaag keren en de aandelenmarkten omhoog draaien en valutamarkten een draaipunt vertonen, dan wordt de significantie van deze draai groter. Vaak gaan dit soort draaipunten ook gepaard met een of meerdere toonaangevende faillissementen. Dat kunnen bedrijven zijn die failliet gaan doordat ze net teveel krediet hebben opgenomen, maar dat kan ook het faillissement van een land zijn (jaren ‘90, Azië crisis). Een markt, die ook al langere tijd onder druk staat en waar al enkele grote ongelukken hebben plaatsgevonden dit jaar is de cryptomarkt. Ook die zou, als de draai in de markten van significant belang is, een draai ten goede moeten gaan maken. Daarom toch ook nog even in figuur 4 een grafiek van de koersontwikkeling van BitcoinBTC. Een vorm van elektronisch geld. Tegelijkertijd is het de naam van de open source software die is geformuleerd om elektronisch geld te gebruiken. Bitcoins worden opgeslagen op de computer. De Bitcoin is gebaseerd op het werk van Wei Dai en geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto. Copyright Vladeracken Investment Trust in $’s, een ETF die in cryptomunten belegt en al een relatief lange koershistorie kent. En deze grafiek ziet er niet goed uit. Oktober heeft hier niets meer dan een min of meer zijwaarts patroon opgeleverd, dat vooralsnog in niets lijkt op enige wijze van bodemvorming. Een daling tot ruim onder $10.000 is zeer waarschijnlijk en dat hoeft niet eens zo lang meer te duren. Toegegeven, het beeld van de koers van de BitcoinBTC. Een vorm van elektronisch geld. Tegelijkertijd is het de naam van de open source software die is geformuleerd om elektronisch geld te gebruiken. Bitcoins worden opgeslagen op de computer. De Bitcoin is gebaseerd op het werk van Wei Dai en geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto. Copyright Vladeracken zelf ziet er beter uit, maar niet veel beter. Van bodemvorming is daar pas sprake bij een koers boven US$22.750, terwijl een verdere tik omlaag op korte termijn ook hier heel goed mogelijk is.
Dit is een beetje het probleem van dit moment in veel financiële markten, er is overal een herstel te zien
geweest, maar dat heeft veel te weinig kracht laten zien om nu al het einde van de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken te kunnen vaststellen. En dat maakt de zaak vooral heel erg gevaarlijk.

De 10-jaars rente in € en $ (figuur 5)


Figuur 5 BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Index en 10 Year Treasury Index, weekgrafiek

Het zou zomaar kunnen zijn, dat wij afgelopen maand een belangrijke rentetop hebben gezien op de obligatiemarkten. De laatste candle in de maandgrafiek in figuur 5, is in beide gevallen (de VS en Europa) een hele positieve, die kan gelden als belangrijke bodemcandle. Het is een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken, een klein lichaam met flinke schaduwen aan weerszijde. Maandag hoort nog tot de maand oktober en vervolgens moet de maand november een positieve candle laten zien, dus we zijn er nog niet, maar kenteringen beginnen wel vaak zoals figuur 5 laat zien. Het argument is ook duidelijk en dat stemt voor de aandelenmarkten minder positief. Want als de rente op de obligatiemarkten in de komende maand gaat dalen, dan is dat vooral omdat enerzijds de inflatie over haar piek heen is (en dat gaan we misschien al snel zien, want de eerstvolgende Europese cijfers komen maandag al) en anderzijds de Westerse economieën een recessie in lijken te zijn gegaan. Een dalende inflatie is een goed argument, ook voor de aandelenmarkten, maar een recessie is goed voor obligatiemarkten en slecht voor aandelenmarkten.

Veel bedrijfscijfers vielen mee afgelopen maand, maar er waren ook veel cijfers die tegenvielen. En de verwachtingen van bedrijven waren over een breed front uiterst voorzichtig om niet te zeggen ronduit zwak. Dat er opnieuw een recessie aankomt lijkt meer en meer een zekerheid en dat gaat onherroepelijk repercussies hebben voor ondernemingswinsten.
De kentering op de obligatiemarkten die zich lijkt af te tekenen, is ingegeven door deze recessievrees. Beleggers lijken er vanuit te gaan, dat de recessie niet alleen een feit is, maar dat die er ook toe gaat leiden dat centrale banken eerder dan aanvankelijk verwacht gaan stoppen met het verhogen van de korte termijn rente. De ECB gaat in december ongetwijfeld nog met een volgende renteverhoging komen, maar markten zijn al bezig met wat zich komend jaar gaat afspelen. Die vragen zich momenteel af, of de rente in Europa van de huidige 1,5% naar 2,5% of naar 3,5% verhoogd gaat worden waarbij de consensusverwachting voorzichtig lijkt te zakken. In de VS is de consensus nu een renteverhoging tot circa 4,5% (vanaf de huidige stand van 3,25%) en ook daar begint de markt rekening te houden met de mogelijkheid, dat dit niveau niet meer gehaald gaat worden. Het is daarom belangrijk om komende weken te zien hoe de inflatie zich ontwikkelt (die ook naar onze inschatting al over haar piek heen is) en hoe daartegenover de economische groei zich ontwikkelt (hoe diep gaat een recessie worden?). De rente op de kapitaalmarkten zal in het kielzog daarvan wel eens voor een positieve verrassing kunnen gaan zorgen in de laatste twee maanden van dit jaar.

De US$ en de € (figuren 6)


Figuur 6 US$ versus €, maandgrafiek

In het kielzog van de rente is ook de stijging van de $-koers tot stilstand gekomen. Maar hier is het beeld niet overtuigend genoeg om van een echte kentering te kunnen spreken. Op de maandgrafiek is slechts sprake van een kleine correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken na een stevige stijging in september, terwijl op de daggrafiek eerder sprake lijkt van een korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die weliswaar de voorgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken vanaf begin 2022 kortstondig heeft gebroken, maar die snel weer terug in die trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is gekeerd. Van een echte overtuigende omslag is hier geen sprake en ook die is nodig om van een belangrijk keerpunt in financiële markten te kunnen spreken. Immers, juist de onzekerheid in de wereld en de relatief snelle rentestijging in de VS hebben tot de forse koersstijging van de $ tegenover vrijwel elke andere valutaeenheid geleid. Wij houden nog rekening met een laatste opwaartse stuiptrekking van de $ ten opzichte van de €, tot net boven de laatste piek van de $ (1,05) voordat de kentering vaart kan krijgen. Pas als de $ weer tot onder 0,94 zakt kan gesteld worden dat de $ een omslag heeft gemaakt die de aandelenbeurzen kan gaan ondersteunen.

Conclusie

Onze conclusie van een maand geleden blijft hiermee staan. Belangrijke keerpunten in financiële markten komen nooit alleen. Om de huidige bearmarkt tot een einde te laten komen zullen meerdere belangrijke keerpunten te zien moeten zijn. Een draai in de lange rente lijkt aanstaande. Een draaiende $-koers past daar ook in, maar daar is het beeld juist minder sterk geworden in die zin dat er de kansen op nog een volgende licht hogere top in de $ groter zijn geworden afgelopen maand. Grondstoffen en energieprijzen zijn al wel gedraaid, die waren dit keer de eersten. Daarmee kan voor de aandelenmarkten slechts gesteld worden, dat de bearmarkt qua tijd vrijwel ten einde is, maar dat het keerpunt waarschijnlijk nog niet te zien is geweest. En dus is het zaak om nog aan de kant te blijven staan.

Brentolie in US$ per vat (figuur 7)


Figuur 7 Brentolie in US$ per vat, weekgrafiek

De olieprijzen zijn weer iets opgelopen, vooral in Europa, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Waar de gasprijzen, mede door de zeer milde, warme herfst in Europa, sterk zijn gedaald (de dagkoers voor gas in Europa was vorige week zelfs even negatief!), ligt de start van de Europese boycot voor Russische olie nog voor ons en is de markt er dus ook nog niet geheel zeker van, dat deze boycot probleemloos zal verlopen. Maar dat gaat komende maand zichtbaar worden. Ondertussen is de index voor OPEC-olie zelfs niet eens van zijn plaats gekomen. Wij blijven dus bij onze verwachtingen van een maand gelden, de grens van US$85 is nu een steun voor Brent, maar alles wijst erop, dat deze het niet lang zal houden en dat Brent daarna tot zelfs $61 per vat kan terugzakken.

Het Goud (figuur 8)


Figuur 8 Goud in US$ per troy ounce, weekgrafiek

Aan de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van een troy ounce goud is afgelopen maand geen einde gekomen. In tegendeel, de steun van US$1.675 is nu voor de tweede keer in korte tijd gebroken en onder deze grens is een correctiepatroontje zichtbaar geworden, dat er op wijst, dat de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in $’s nog wat verder omlaag kan. Wij gaan er niet vanuit dat de voor ons liggende daling veel om het lijf zal hebben, maar wel dat daarbij een lager punt dan de meest recente twee bodems bereikt gaat worden. Als dat gepaard gaat met een opleving in de $ is er niet zoveel aan de hand. Feit blijft dat het langere termijn beeld van goud er erg oversold uit ziet en het dus wel tijd wordt voor een opwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van enige omvang, die dan ook de dalende trendlijn breekt. Goud verkopen is nu wel het laatste wat u moet doen.

Beleggen bij Vladeracken

In de maand oktober is een (klein) herstel ingezet, dat ook in de portefeuilles van onze klanten terug te zien is. Maar zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen, wij vertrouwen dit herstel nog onvoldoende om alweer in te willen stappen. Wij hebben ons kruit dan ook droog gehouden afgelopen maand.

Migratie van Binck naar Saxo-systemen

Op maandag 31 oktober 2022 voorziet Saxo Bank, dat alle cliënten van vermogensbeheerders met rekeningen bij Binck, toegang hebben tot het nieuwe portaal van Saxo waarin dan ook de eigen effectendepots te zien moeten zijn. Mocht u moeite hebben met deze toegang, dan wel geen toegang hebben, neemt u dan direct contact op met uw adviseur. De toegang tot de rekening via het oude Binck-portaal zal dan niet meer werken.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tm 28/10
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4,5 % -/-11,0% 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/-1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 11,5 % -/-15,8% 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 10,3 % -/-13,4% 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 35,4 % -/-11,3% 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 11,2 % -/-8,6% 8 %
Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 5,9 % -/-8,1% 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 27,8 % -/-16,3%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 21,0 % -/-15,9%

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 5 december 2022.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter & Linked-In
Op de website www.vladeracken.nl en sinds november 2020 ook op www.todaysgroup.nl kunt u onder “Onze Research” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Meerdervoort Amaliawolde, Unibail-Rodamco, Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Aquafil, Arcadis, Atos, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Falck Renewables, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunity, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, ESG en SFDR

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.