Vladeracken Vermogensbeheer

Vladeracken BV is sinds 1998 actief in het vermogensbeheer. Unieke beleggingsstijlen bepalen de risico’s die genomen worden en het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat.
Copyright Vladeracken
dat wordt behaald

Even uitrusten

/
De markt is opgeveerd, maar voorlopig is slechts sprake van een bearmarkt rally. Tussen 472 en 506 ligt heel veel weerstand, beleggers moeten er niet vanuit gaan dat de markt hier zonder een test van de bodem van twee weken geleden doorheen komt.

Bodemproces

/
Hoe scherper de daling, des te scherper ook de reactie omhoog. Maar waar in Europa al; wel van bodemvorming op de korte termijn sprake is, is dat in de VS nog niet te zien. Hoedt u voor teveel optimisme, deze correctie is een kans om te verkopen, niet een moment om in te stappen.

Steun aan de markt

/
In een crash-achtige omgeving kan niet bepaald worden waar de beurs zal draaien. Hij draait doorgaans zonder aanwijsbaar nieuws en op onverwachte momenten. Maar steunniveau’s zijn wel van belang omdat een draai altijd rond belangrijke steunniveau’s plaatsvinden. En de meeste Westerse indices hebben zo’n belangrijk steunniveau bereikt of liggen er vlak boven.

Een crash ontwikkeling

/
De aandelenmarkten zijn in paniek. Daar hoort bij dat elk bericht de angst van beleggers vergroot, ongeacht de waarde van dat bericht. Waar eindigt dit dan?

Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 3 • 2 maart 2020

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Paniek alom

/
Het is hommeles op de beurs, beleggers raken in paniek, vooral vanwege de onzekerheid rond het Corona-virus en de betekenis ervan voor de gezondheid van de economie en de winstvooruitzichten van bedrijven. Terecht natuurlijk, maar het adagio is dan: “wie geschoren wordt moet blijven zitten”.

And the bull roared on.

/
De AEX Index is een volgende fase van de bull markt ingegaan. Maar dit is een gevaarlijke fase, want na deze fase volgt een groter soort correctie, dan de korte heftige tik van twee weken geleden. En wanneer die begint is, in dit soort markten, zelden duidelijk. Het koersdoel is 675, maar de bovenkant van het kanaal ligt slechts op 636.

Een failed high?

/
Toegegeven, wij waren te vroeg met onze negatieve verwachtingen. Maar de high van afgelopen week mag u niet vertrouwen. Deze trend heeft zijn langste tijd gehad en een reactie van grotere omvang staat voor de deur.

Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 2 • 3 februari 2020

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Het mocht niet baten

/
Even leek het er op dat de trend in een versnelling zou raken, maar afgelopen eek werd die gedachte ontkracht. Vrijdag werd in de vS het startschot gegeven voor een correctie, waarvan wij voorlopig verwachten dat hij relatief mild zal blijven.

In de versnelling

/
Het gebeurt niet vaak, maar soms gaat een trend in de versnelling, en dan ook nog nadat er al een aardige opgang is geweest. Dat kan een blow-off betekenen uiteindelijk, maar het kan ook het punt halverwege de trend markeren. Profiteer ervan!

Correctie in zijwaartse richting

/
De volgende stap omlaag in een correctie, die al sinds medio december aan de gang is, is aanstaande. Maar de correctie is nog altijd erg mild van aard.

Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 1 • 6 january 2020

/
De aanval op de Iraanse commandant toont duidelijk het echec…

Kwijnend Momentum

/
De trend is opwaarts gericht, maar het momentum van de rally kwijnt weg. Geen echt probleem, hooguit een reden om op korte termijn voorzichtig te zijn. Adempauzes zijn heel normaal in dit soort trends en betere momenten voor aankopen.

Op weg naar boven

/
Er is een fase ingeluid waarin de markt langzaam maar zeker oploopt. Het zorgt voor een steeds verder weglopen van keorsen ten opzichte van hun lange termijn gemiddeldes. Mean Reversion stelt dat dit uiteindelijk weer ongedaan zal worden gemaakt, maar of dat gebeurt middels een reactie of een vertraging in de trend valt nog te bezien.

Wees voorzichtig

/
Uitbraken na een periode van consolidatie hebben het gevaar in zich dat ze vals zijn. Dat blijkt dan vaak snel daarna. De terugval, direct na de hogere opening afgelopen vrijdag, is een gevaarlijk signaal. Als de markt maandag niet weer opveert, maar juist verder terugzakt, dan moet men bevreesd zijn voor een volgende reactie, die dan wel eens scherp zou kunnen zijn.

Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 12 • 9 december 2019

/
Met lompe poten ging hij er weer in. Importtarieven voor Argentinië, Brazilië…

Een wankel beeld

/
De aandelenmarkten wereldwijd zijn bezig met een reactie. Vooralsnog is die mild gebleven en niets wijst er op dat hij heftiger gaat worden. Maar hij is nog niet voorbij, met alle risico’s van dien. De AEX Index beweegt nog in een min of meer zijwaarts patroon binnen een nauwe bandbreedte, 586 aan de onderkant en 600 aan de bovenkant.

Pull Back in de maak

/
Belangrijke uitbraken omhoog worden vaak gevolgd door een zogenoemde Pull back, een reactie terug naar het punt van uitbraak. Het is een fase waarin beleggers even op adem komen, energie opdoen voor de volgende sprong omhoog. Maar elke korte termijn reactie na een uitbraak bergt altijd het gevaar in zich dat de uitbraak vals was. En dan wordt de uitbraak ongedaan gemaakt en keert de markt de trend. Maar daar lijkt het nu nog niet op.

Wacht reactie af

/
De uitbraak omhoog is voor de meeste aandelenmarkten een feit. Maar om een krachtige eindejaarsrally te krijgen is een korte termijn reactie wenselijk. Een reactie, wel te verstaan, terug naar het punt van uitbraak, bij de AEX Index dus 580 à 586.

Even ademhalen

/
Breed gedragen uitbraken op aandelenmarkten hebben doorgaans enige rust nodig om de uitbraak te verwerken. Een korte termijn adempauze dient zich dus aan. Maar een reactie tot ongeveer 586 is alleen maar positief en schept de ruimte om de kerstrally met kracht voort te kunnen zetten.

Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 11 • 4 november 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Het goede seizoen is in aantocht

/
Met name in de small- en midkap indices is al sinds april dit jaar een reactie omlaag te zien geweest. En nu het zwakke seizoen op haar laatste benen loopt lijken markten zich klaar te maken voor een nieuwe fase in de bullmarkt. Uitbraken beginnen her en der zichtbaar te worden en de eindejaarsrally lijkt in de maak.

Even ontspannen

/
Onze tweet lijkt positiever dan wij in tijden geweest zijn, maar laat u niet van de wijs brengen. De markt zit op een tweesprong, dat wel, maar de kansen en risico’s in neerwaartse zin zijn wat ons betreft nog steeds het grootste.

Het blijft gevaarlijk

/
En weer ging de AEX Index omhoog, maar van een doorbraak is nog geen sprake. Het wordt nu wel spannend. Want hoe langer deze zigzag duurt, des te groter wordt de kans dat de uitbraak uiteindelijk toch omhoog gericht zal zijn. Voorlopig houden wij het nog op het negatieve scenario, het is immers oktober!

Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 10 • 7 oktober 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Blijft het bij een oprisping?

/
En weer lijken markten voorzichtig om te vallen. Bij de AEX Index is dat nog niet goed te zien, maandag zal ons meer leren, maar in de VS is de neerwaartse draai al wel goed te zien bij zowel de S&P500 als bij andere indices zoals de Nasdaq en de Russell 2000.

Het lijkt toch te gaan gebeuren

/
De toestand in het Midden Oosten verslechtert en aandelenmarkten hebben net een behoorlijke rally achter de rug. Een reactie is onvermijdelijk, maar gezien het seizoen en de toenemende spanningen tussen Iran en Saoedie Arabië kan zomaar tot een scherpe zware koersval leiden.

Het wordt spannend

/
We naderen het punt van overgave, het moment waarop een topformatie in de aandelenkoersen zich naar de uitgang begeeft. Als markten nu opnieuw omlaag duiken, dan gaan alle alarmsignalen op rood!

Even ontspannen

/
Er is een kopschouderpatroon afgerond met een uitbraak omhoog. Voor de AEX Index kan een koersdoel van 574 berekend worden. Maar de index kan ook op het huidige niveau weer omlaag draaien, en dan zou een kopschouderpatroon op een qua termijn hoger niveau afgerond kunnen worden en verandert het doel zomaar in 478!

Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 9 • 2 september 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Tweespalt

/
En weer zijn de uitspraken van Trump voer voor de bears. Maar nog altijd is de onderkant van het correctiepatroontje van de afgelopen weken niet gebroken. Een korte termijn rally is daarmee nog steeds mogelijk.

De opleving lijkt er toch echt aan te komen

/
Het is tijd voor wat lucht in de markt, de meeste aandelenmarkten verkeren in “oversold” situatie. Dat betekent ruimte voor een kleine opleving, een herstel tot in de buurt van de MA50 op ongeveer 561 voor wat de AEX Index betreft.

Even een opluchting

/
Scherpe dalingen, die gekeerd worden bij belangrijke steun niveau’s leiden vaak tot rallies waarin beleggers op het verkeerde been gezet worden. Men denkt dat de weg vrij is voor een nieuwe rally, maar niets blijkt later minder waar!

Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 8 • 5 augustus 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Een mager succes

/
En weer werd een nieuwe top bereikt, dit maal ook door de AEX Index. Maar de 3%-regel en vrijwel elke momentum-indicator waarschuwen voor al te groot optimisme. De neerwaartse risico’s zijn groter dan de opwaartse kansen.

Uiterste voorzichtigheid nodig

/
De goede berichten van ASML, Galapagos en Philips vertekenen het beeld voor aandelenbeleggers die alleen naar de AEX Index kijken. Want andere beurzen zijn al aan een reactie begonnen.

Wachten op cijfers, gaan ze mee- of tegenvallen?

/
Het cijferseizoen is weer begonnen en beurzen staan in de afwachtmodus. De correctie die nu aan de gang is, is voorlopig niets anders dan een minidip, maar dat kan zomaar snel veranderen. Afwachten blijft het devies.

Klaarmaken voor de doorbraak

/
Overal zijn belangrijke toppen genaderd of net doorbroken. Tijd om aan krachtenverzameling te doen en dus een pas op de plaats te maken. Het cijferseizoen opent bovendien, dus markten gaan even ademhalen en op cijfers kauwen.

Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 7 • 1 juli 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Wachten op nieuwe toppen

/
De expiratie van afgelopen vrijdag heeft markten opnieuw een korte termijn top laten bereiken. De excessieve reactie op de notering van FastNed past daar prima in. Maar aan de doorbraak van het goud werd nauwelijks ruchtbaarheid gegeven door analisten!

Uiterste voorzichtigheid blijft nodig

/
Afgelopen dagen daalden koersen weer over een breed front. Maar dat betekent nog niet dat de dalende trend, die in mei is ingezet, weer hervat wordt. Eerder is sprake van een kortstondige adempauze in een langzaam herstel, dat op haar beurt wel weer niets anders dan een reactie in de dalende trend is.

Nog steeds zeer voorzichtig

/
De wereld zit vreemd in elkaar tegenwoordig, een recessie nadert, dus denkt de ECB erover om QE te hervatten, en dus gaan aandelenkoersen omhoog. Natuurlijk, niet omdat het gaat maar omdat geld nog langer goedkoop zal blijven.

Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 6 • 3 juni 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Allemaal niet zo mooi

/
Een klein correctiekanaatlje omhoog is afgelopen week aan de onderkant verlaten. De volgende steun ligt rond 540.Maar daaronder is het alle hens aan dek. Wij hebben het zekere voor het onzekere genomen en flink aandelen verkocht.

Gezond verstand nodig

/
De AEX Index liet een mooie week zien, maar veel kracht is er niet te onwaren in deze beweging. Een toppend proces met een uitbraak omlaag ligt op de loer. Instappen, daar is het zeker nog te vroeg voor!

Wees nog steeds voorzichtig

/
Wat de aanleiding is voor een reactie, daar wordt achteraf altijd veel aandacht aan besteed in de media. Maar feit is, dat de reactie er al enige tijd aan zat te komen en dat men nu ook niet moet denken dat het daarmee al snel weer over zal zijn. Hoed u ervoor om te snel weer in de markt te stappen.

De Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 5 • 3 mei 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Wees voorzichtig

/
Het gaat nog steeds goed, bedrijfsresultaten vallen mee en koersen zijn weer gestegen. Maar overal doemen belangrijke weerstandsniveau’s op en het beeld dat indicatoren laten zien is niet hoopgevend. Een reactie onder of rond de oude toppen is het minste dat verwacht mag worden.

De markt is er dicht bij

/
Het momentum in de markten was al enige tijd aan het afnemen. Nu de oude toppen genaderd zijn lijkt er te weinig energie over om door die toppen heen te breken. Een reactie bij wijze van aanloop is het optimistische scenario, maar een nieuwe forse daling is ook goed mogelijk.

Is het een zwaluw of een schaap?

/
Pasen nadert, de handelsweek is daarmee in veel beurzen kort en het cijferseizoen is losgebarsten. Op individueel niveau kunnen flinke uitslagen volgen, maar de AEX Index lijkt in slaap gesukkeld te zijn.

Onzekerheid staat voor de deur

/
Het gaat al weer heel lang goed op de aandelenmarkten, maar nu er op politiek vlak nauwelijks een vuiltje aan de lucht lijkt te zijn vertonen aandelenmarkten de eerste signalen van uitputting. Er nadert een correctie.

De Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 4 • 1 april 2019

/
De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

Een dalende markt

/
Wij schrijven het al enkele weken, een rally zoals wij die in januari gezien hebben heeft ergens een correctie nodig, een fase van “op krachten komen”. En die is begonnen. Calls schrijven en afwachten is het devies.

Een willige markt

/
Vrijdag, een expiratiedag, was een mooie dag voor de beurzen. Maar een dergelijk korte termijn sprong op zo’n dag is er een om voorzichtig mee te zijn. 554,3 is de volgende belangrijke weerstand voor de AEX Index, die wachten wij nog even af.

Beleggen: Een kwestie van veel geduld

/
Na een forse daling volgt altijd een herstelrally. Maar of die rally het begin van een nieuwe bullmarkt is of slechts een tijdelijke oprisping in een dalende trend, dat moet uit de reactie blijken die nu is begonnen.

De Technische Belegger • Jaargang 25 • Nr 3 • 4 maart 2019

/
Met krachtige taal kondigde Trump zijn echec in Hanoi aan. “Je…

Geduld is een schone zaak

/
De scherpe op en neer gaande beweging die aandelenbeurzen wereldwijd en dus ook de AEX Index hebben laten zien nadert het reactiepunt. Het tempo van stijging neemt meer en meer af en dat betekent dat de test nadert. Trump en Brexit of niet, die is nodig vooraleer van een gezond vervolg sprake kan zijn.

Het was een minidip

/
De rally gaat zijn negende week in en is inmiddels boven het MA200 gekomen. Dat is een bullish signaal. Maar reacties zijn normaal en het is al langer tijd voor zo’n reactie. Hoe lang nog?

De reactie is ingezet

/
Sinds begin januari is de AEX Index, en met haar vele andere indices, fors opgelopen en dat zonder noemenswaardige adempauze. Een reactie, hoe mild ook, is nodig en die lijkt afgelopen week te zijn ingezet.

De Technische Belegger • Jaargang 25 • Nr 2 • 4 februari 2019

/
De Technische Belegger van februari 2019 staat in het teken van een aanzienlijk optimistischere kijk op het beursgebeuren. De kansen voor aandelen lijken te zijn gekeerd.

Mooi, maar nog even wachten

/
De aandelenrally gaat haar vierde week in en dat is prachtig, maar tegelijkertijd betekent dit ook dat vermoeidheid zichtbaar wordt. Wil de rest van het jaar even mooi worden dan is een reactie met een hogere bodem als resultaat broodnodig.

Na de dip een reactie

/
De rally is krachtig en minstens zo scherp als de daling uit december, tekenen van een goede belangrijke bodem. Maar een test van deze bodem is nodig om het geheel een goede voedingsbodem te laten zijn voor een grotere vervolgrally. Geduld is dus nog nodig.

De markt zoekt nieuwe energie

/
De scherpe beweging op en ener van de afgelopen drie weken vraagt om een test van de nu achter ons liggende bodem. De kans is het grootste dat de AEX Index daarna de weg omhoog inslaat, maar Brexit en de Amerikaanse shutdown kunnen nog roet in het eten gooien.

De Technische Belegger • Jaargang 25 • Nr 1 • 7 januari 2019

/
In hun streven naar zekerheid vinden zoekende beleggers ook steun…

Een goede inzet van het Nieuwe Jaar

/
De laatste stuiptrekking van afgelopen week werd geweten aan zogenoemde “tax selling” het fenomeen waarbij nog snel even iets verkocht wordt om compensabele verliezen te realiseren. Dit is een Angelsaksich fenomeen. Maar dat effect is komende week voorbij, ruimte dus voor een voortzetting van de rally die vrijdag al begon.

Op naar toch nog een mooie kerst

/
Expiraties kunnen belangrijke dagen zijn omdat zich dan vaak een kentering voordoet. Posities worden afgewikkeld en iedereen begint opnieuw met het opbouwen van optieposities. De schone lei zou ditmaal wel eens positief kunnen uitpakken.

Eerst uitzieken

/
Even leek het er op dat de markt rijp was voor een mooie kerstrally, maar de gifbeker is kennelijk nog niet leeg. De kansen op nog een negatieve week zijn weer toegenomen.

Geen Sinterklaas dit jaar

/
Er zijn berichten te over die de beurzen omlaag kunnen drukken, maar feit is dat de markten erg oversold beginnen te raken. En dat is een prima voedingsbodem voor een steviger correct ie, nu in opwaartse zin, dan wij in langer tijd hebben gezien. De kerstrally kan nog steeds komen.

De Technische Belegger Jaargang 24 • Nr 12 • 3 december 2018

/
Het wil niet erg vlotten met de beurzen. Hoogstwaarschijnlijk…

Nog steeds geen Goede Sint te zien

/
Een slechte week voor aandelenmarkten wereldwijd hebben we achter ons. Slecht, met name omdat het bodempatroon dat zich aftekende ernstig verzwakt is en in veel gevallen niet langer een kopschouderpatroon genoemd kan worden. Maar de doorbraak omlaag is nog altijd niet een feit, dus erg negatief mag men ook nog niet zijn.

Vol verwachting ……..

/
Het begint er steeds beter uit te zien voor de korte termijn trend van aandelen. Een kerstrally lijkt aanstaande. Maar een kopschouderbodem, het patroon dat zich lijkt te ontwikkelen is pas betrouwbaar als het af is. En dat is nog niet zo.

Even geduld

/
De aandelenmarkten hebben een beroerd jaar achter de rug, maar er gloort licht aan de horizon. Alles wijst er op dat oktober de laatste stuiptrekking is geweest van deze lange correctie.

Het gaat er om spannen

/
Afgelopen week zag een forse herstelrally op de aandelenmarkten. Daarmee is een zogenoemde Adam bodem of Spike Bottom gezet. Een normaal vervolg is een test van deze bodem, wij zijn er dus nog niet, maar dit zou wel eens het einde van de correctie kunnen zijn die al in januari van dit jaar is begonnen.

De Technische Belegger Jaargang • 24 • Nr 11 • 29 oktober 2018

/
In de Amerikaanse pers vindt men nu de rente genoemd als de grote…

Alleen de korte termijn telt

/
Ook in dalende aandelenmarkten komen oplevingen voor. En die is er nu een aan de gang. Maar dit soort oplevingen zijn pas een koopkans als zich een bodem heeft gemanifesteerd die als zodanig herkend kan worden. En zover is het nog niet. En dat betekent dat het adagio blijft, don’t “buy the dip”, “sell the rally”!

Herstel hangt in de lucht

/
De aandelenmarkten hebben met veel geweld belangrijke steunlijnen doorbroken. Overal gaat het nu hard omlaag. Dat zal niet in één lijn zijn, tussentijdse oplevingen zijn eerder regel dan uitzondering, maar beleggers moeten zich nog niet laten verleiden tot het doen van aanopen, daar is het nog te vroeg voor.

Een onzekere markt

/
Het is oktober, 19 oktober nadert, aandelenmarkten vertonen een toenemend risico op een heftige correctie. Maar een echt verkoopsignaal is nog niet gegeven, daarvoor bevinden de meeste indices zich nog te hoog in het technische beeld en zijn er dus nog teveel steunniveau’s in de buurt.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 10 • 1 oktober 2018

/
Komt het niet van rechts dan komt het van links. Komt het niet…

Alles went

/
Het is nog altijd een markt van correcties. Sinds de top van januari is er in de AEX Index weinig anders gebeurd dan een voortdurend heen en weer bewegen zonder duidelijk richting. En ook nu is het einde nog niet in zicht.

Laat u niet bedotten

/
Een reactie was nodig, markten waren te snel gedaald. Maar de oversold positie van de aandelenmarkten begint nu snel opgeheven te worden en de reactie laat tot op heden maar weinig kracht zien. Hoedt u voor een volgende scherpe beweging omlaag.

Een mogelijk einde

/
Het ging even hard afgelopen week, maar vrijdag liet een mooie draai zien. Nu nog een goede maandag en een korte termijn bodem vormt zich in de AEX Index en veel andere aandelenindices. Een opleving op korte termijn is mogelijk, maar vergeet niet, september en oktober zijn notoir onbetrouwbare beursmaanden.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 9 • 3 september 2018

/
Het was de handelsoorlog die de beurzen deze week weer goed dwars…

Een verdeelde markt

/
Wie de AEX Index volgt kan te optimistisch worden voor beleggingen in aandelen. Want andere, bredere indices, zoals de ASCX Index, de DAX Index etc. zien er allemaal een stuk minder vrolijk uit. Hoedt u voor overoptimisme!

Een mogelijk einde

/
Van Kooten en de Bie zongen ooit, “de mijne is veel groter dan de jouwe”, precies het minderwaardigheidscomplex waar Trump enorm vele last van lijkt te hebben. En die bewijsdrang laat zijn sporen na op de beurzen. Ook de AEX Index is hier niet immuun voor. Maar ook de schermutselingen met Erdogan hebben de aandacht van de beurzen maar kort vastgehouden.

Nog wat meer geduld

/
Het is augustus, nog anderhalve maand voor de notoir zwakkere periode, Turkije is in de problemen geraakt, de Turkse Lira verkeert in een vrije val, na de koersdaling van vrijdag divergeren veel indicatoren negatief, ingrediënten te over om voorzichtig te zijn.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 8 • 1 augustus 2018

/
Trump heeft zijn keutel voor wat betreft Europa even ingetrokken.…

Nog een weekje geduld

/
Er is een (kleine) correctie aan de gang, maar afgaande op het Momentum is die al bijna aan haar einde toe. Maar onderliggend is er met name in de VS wel wat aan de hand. Zelfs onder de technologische leiders, de FAANGs, is de spoeling nu zienderogen dunner aan het worden. Een reactie dit najaar van grotere omvang wordt steeds waarschijnlijker.

De top is gezet

/
Expiraties zijn vaak draaipunten in de markt. Handelspostiies worden dan gladgestreken en men begint een nieuwe cyclus van opbouw. En ook nu weer lijkt het er op dat de markt toe is aan een correctie met vrijdag, uitoefendag, als de dag waarop de AEX Index een top heeft gezet.

Consolidatie voorzien

/
Het beeld op de aandelenmarkten ziet er weer wat beter uit. De AEX Index blijft iets achter maar de DAX Index veerde afgelopen week alweer verder op. Maar het blijft ploeteren binnen een steeds nauwer wordende band. Een uitbraak komt, maar wanneer en in welk richting, dat is nog altijd niet helder.

Nog even profiteren

/
Uitbraken omlaag zijn voor iedereen zichtbaar. Om beleggers op het verkeerde been te zetten worden die regelmatig gevolgd door een korte opleving direct na de uitbraak. Maar laat u geen zand voor ogen strooien, dat is slechts een adempauze in de weg omlaag, een mogelijkheid om te verkopen dus!

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 7 • 2 juli 2018

/
Het heeft er alle schijn van, dat er weer even rust aan het oorlogsfront…

De posities worden ingenomen

/
Politiek en aandelenmarkten gaan niet samen, omdat de politiek gebaat is bij onrust en stemmingmakerij terwijl aandelenmarkten juist behoefte hebben aan rust. De handelsoorlog, die Trump is begonnen, escaleert nog steeds en de bijbehorende onrust is zeer schadelijk voor aandelen.

Het is oorlog

/
Een handelsoorlog is een feit, China heeft alweer teruggeslagen en de Amerikanen komen nu ook weer snel terug. Aandelenmarkten krijgen de volgende tik uitgedeeld. Lang zal deze reactie niet duren en diep verwachten wij ook niet dat de reactie zal reiken. Maar voorzichtigheid blijft troef in deze markt.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 6 • 11 juni 2018

/
Er lijkt wat licht te stralen aan het einde van de tunnel, maar…

Een mogelijk einde

/
“Sell-in May and go away, but don’t forget to come back after September” luidt een oude beurswijsheid. Dus als dan ook een handelsoorlog uitbreekt, zou je zeggen dat er maar een richting is voor aandelenkoersen en dat is omlaag. Maar niets bleek vrijdag minder waar! En dus kan het in de komende week zomaar weer snel opwaarts gaan.

Nog steeds reactie

/
Inleiding: “Sell in May and go away but don’t forget to come back after September” zo luidt het spreekwoord, en jawel, een reactie is ingezet. Maar of er sprake van paniek gaat zijn is maar zeer de vraag. 1 juni aanstaande is de volgende zware deadline, dan moeten de onderhandelingen over de handelstarieven tussen Europa en de VS tot een goed einde gebracht zijn.

Reactie

/
Er staat weer een reactie op stapel en weer is de politiek met President Trump voorop verantwoordelijk. Een handelsoorlog en een conflict over de nucleaire deal met Iran vormen genoeg stof voor onrust op de aandelenmarkten. Blijft het bij een reactie of wordt het een (zomer)correctie?

Reactie op komst

/
Het is weer zover, een volgende reactie omlaag is in de maak. De beelden van de grotere aandelenindices zien er op zichzelf prima uit, maar indicatoren beginnen het af te laten weten en dat duidt meestal op een mogelijk slechts kleine reactie die aanstaande is. En het zwakke seizoen is begonnen.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 5 • 7 mei 2018

/
Er heerst rust in effectenland, maar onderliggend is er veel…

Voorzichtigheid troef

/
Amsterdam liet afgelopen week een beter dan verwacht beeld zien. Maar Amsterdam stond daarin alleen. In de VS zijn de correctiepatronen, die vanaf begin dit jaar aan het ontstaan zijn, nog altijd niet verlaten.

Een minidip heerst

/
Met name de AEX Index zal last ondervinden van het dividendseizoen. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de DAX Index wordt de AEX Index niet gecorrigeerd voor dividenduitkeringen. Dat levert een negatieve afwijking op van zo’n 3% in de komende weken t.o.v. andere indices. Maar de trend is positief, en dus levert dat vooral instapmogelijkheden op.

De kou uit de lucht

/
Het voorjaar heeft in het teken gestaan van een grote fase van consolidatie op de aandelenmarkten wereldwijd. Maar met de terugkeer van de politieke rust op het wereldfront lijkt het tijd om de weg omhoog weer te hervatten.

Verdeeldheid is troef

/
Waar de volatlility in de VS hoog blijft met per dag flinke fluctuaties op de aandelenmarkten tot gevolg lijken de beurzen in Europa zich juist op te maken voor een volgende stap omhoog in de langjarige bullmarkt die al in 2009 is begonnen.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 4 • 3 april 2018

/
Meer en meer schijnt men ervan uit te gaan dat het de “onderhandelaar-Trump”…

Een steen in de vijver

/
Grotere correcties zijn meestal in twee fases in te delen. En met de daling afgelopen week van de aandelenkoersen in de VS is de tweede fase nu van start gegaan. Reden voor paniek is dit niet, maar dat het geduld van beleggers verder op de proef zal worden gesteld is zeker.

Haring of kuit?

/
Als markten zichtbare patronen doorlopen en daarbij steeds verder in de uithoek van het patroon raken is de kans groot dat dit patroon slechts onderdeel van een groter geheel is. Zicht op uitbraken is er nog niet en als die al komen moeten zij met een steeds groter wordende korrel zout bezien worden.

En daar is dan het herstel

/
Er lijkt zich een dubbele bodem gevormd te hebben en dat kan erg positief uitvallen. Een uitbraak omhoog door de AEX Index tot boven 541 is dan een koopsignaal. Maar zo’n uitbraak kan evenzogoed een korte opleving in een veel groter, langer durend zijwaarts patroon zijn. De markt is nog rijp voor de volgende rally, wees dus voorzichtig.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 3 • 5 maart 2018

/
Hij mag de geschiedenis ingaan als slager Trump, want een slachting…

Wachten op herstel

/
De aandelenmarkten laten meer kracht zien dan velen gedacht zullen hebben, maar vergis u niet, voorlopig is de reactie niets anders dan een beweging omhoog om voorgaande sprongen omlaag, gaps, te dichten.

De bomen zijn nauwelijks ingekort

/
De markten hebben een goede week achter de rug. De fors oververkochte situatie van de week ervoor is daarmee opgeheven en een volgende tik omlaag zou weer kunnen. Misschien dat de AEX Index nog iets verder oploopt, maar een nieuwe top zit er nog niet in.

Een correctie op volle stoom

/
Achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dat de aandelenmarkten al enige tijd toe waren aan een correctie van grotere orde dan de stroom microdips die wij afgelopen maanden voorbij hebben zien komen. Maar nu is hij er dan toch echt. In deze fase moeten beleggers nog niet slimmer dan de markt proberen te zijn, want er is nog onvoldoende bewijs dat het herstel afgelopen vrijdag van de Amerikaanse markt het begin van de volgende rally zou zijn.

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 2 • 5 februari 2018

/
Net als een groot deel van de Nederlandse bevolking is de beurs…

En toen kwam een olifant met een lange snuit

/
Het blijft maar feest in de VS. En ja, de $ is daar zeker mede debet aan. Maar de koersstijgingen van de Amerikaanse indices vertonen een steeds sneller tempo. En dat is uitermate gevaarlijk. Is er een blow-off in de maak?

En nu lijkt het echt serieus

/
Vrijdag was het weer business as usual, ondanks de toen nog dreigende sluiting van belangrijke overheidsdiensten. Inmiddels weten wij beter, het is weer eens raak tussen de Republikeinen en de Democraten. Maar vergeet niet dat er vrijdag ook een optie-expiratie heeft plaatsgevonden, een (korte termijn) top kan bijna niet uitblijven.

Verandering op komst

/
De Amerikaanse markten lijken het veel beter te doen dan de Europese, maar beleggers moeten niet vergeten dat de koers van de $ opnieuw flink is gedaald. Verrekend men het valutaverschil, dan ziet het beeld er ineens heel anders uit!

De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 1 • 8 januari 2018

/
In ons artikel van 13 januari 2017, over al dan niet relevante…

Even een stapje terug

/
Het beursjaar 2017 werd afgesloten met een lusteloze, licht lagere laatste beursweek. En deze correctie lijkt nog niet voorbij. Echt zenuwachtig worden wij er nog niet van, pas bij een stand van de AEX Index onder 534 gaan wij ons zorgen maken.

Het einde van het vermaak?

/
Goud en zilver sprongen omhoog, veel grondstofprijzen stegen, de $ zakte enigszins ten opzichte van de €, overal worden conflicterende signalen afgegeven. Een korte reactie aan het einde van het jaar of begin januari is daarmee zeer wel mogelijk, maar de trend is nog stijgende!

Kans op een kerstrally

/
De voorlaatste beursweek van 2017 gaat van start. Dat is vaak een rustige, maar goede periode voor aandelen, de fase van de notoire kerstrally. Maar hij is laat dit jaar. En in Europa kan niet gezegd worden dat hij kracht vertoont. Of hij nog door zal zetten …………?

Het zou weer een mooie week moeten worden

/
De reactie van de afgelopen weken lijkt ten einde te lopen. En er is nog tijd voor een kerstrally. Voor de korte termijn ligt een aanval op de toppen uit 2007 in Nederland in het verschiet.

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 12 • 4 december 2017

/
De Senaat in Washington heeft de belastingplannen aangenomen.…

Geen grootse dingen verwachten

/
Aandelenmarkten opereren als mamoettankers waar het om grote belangrijke toppen gaat. De grote vraag is vooral wanneer de tanker b egint met afremmen en draaien. De tanker zal dan nog niet direct omkeren, de vaarrichting blijft nog een tijd voorwaarts, maar de ommekeer komt onherroepelijk. En het draaien lijkt in de VS te zijn begonnen.

Nu een microstap omhoog?

/
De micodip is weer achter de rug, de expiratie van vrijdag heeft haar werk gedaan en de markt kan weer verder. De kansen op een hervatting van de rally komende week zijn groot. Is de kerstrally begonnen? Dat zou dan vroeg zijn, maar het is mogelijk.

Is het een microdip?

/
Dat er afgelopen week enige beweging in tegengestelde richting op het aandelenfront is gekomen moge duidelijk zijn, koersen daalden voor het eerst sinds langere tijd weer eens. Maar is het al weer voorbij en moeten we dus nu de dip kopen, of staan wij aan de vooravond van een reactie in plaats van een microdip?

Een kalme korte daling voorzien

/
De AEX Index nadert de top, die in 2007 bereikt werd, vlak voordat de kredietcrisis uitbrak. Toppen zijn er om gebroken te worden, maar zij vormen ook een “self full filling profecy” in de zin dat iedereen de toppen kent en handelaren en korte termijn beleggers dan altijd even gas terugnemen. Een correctie is dan zo begonnen.

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 11 • 30 oktober 2017

/
Het was de week van de goede resultaten gebaseerd op zeer positieve…

Een kalme korte daling voorzien

/
De expiratie van oktober is achter de rug, zonder noemenswaardige incidenten. Toch lijkt het er op dat er een korte adempauze moet worden ingelast op de beurzen. En korte adempauzes kunnen altijd omslaan in grotere reacties. Onder 530 gaan de seinen op rood voor de AEX Index.

Op naar 565

/
De Westerse aandelenbeurzen hebben de reactie van de afgelopen maanden (in sommige gevallen werd die al in april ingezet) achter zich gelaten. Komende week kan nog wat neerwaarts vuurwerk laten zien, er is een expiratie in aantocht en het is oktober, maar de weg omhoog is weer hervat.

Houd uw kruit droog

/
Het is oktober, het risico op beurzen is dan relatief hoog (in statistische zin). En een reactie is in aantocht, dus houdt nog enig geduld.

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 10 • 2 oktober 2017

/
En toen schoot de AEX Index uit zijn consolidatiepatroon. De…

Nogmaals de weg omlaag

/
Al sinds april / mei van dit jaar bewegen Europese beurzen omlaag. De correctie is mild gebleven tot op heden, maar dan kan het venijn nog in de staart zitten en de volgende beweging omlaag in deze correctie, nota bene in oktober, dient zich alweer aan. Denk aan “Sell in May but don’t forget to come back after September”!

Opnieuw de weg omlaag

/
Het zou de optie-expiratie op de beurs kunnen zijn geweest, het kan de opluchting rond Noord Korea zijn geweest, wie het weet mag het zeggen, maar feit is dat wij een kleine maar per saldo nog altijd niets-zeggende rally achter de rug hebben in een nog altijd voortdurende langere termijn beurscorrectie.

Even een stukje omhoog

/
Het lijkt er op dat markten bezig zijn om de beleggers in slaap te sussen. Langzaam maar zeker loopt de beurs op, maar het patroon waarin dat gebeurt is negatief!

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 9 • 4 september 2017

/
En toen ineens was er rust aan het politieke front. Geen problemen…

Nog niet veel goeds te vertellen

/
Beleggen is in belangrijke mate een kwestie van veel geduld. Beurzen bewegen veel minder vaak in een trendmatige richting dan in een fase van consolidatie. En zo’n consolidatie is ook nu weer al enkele maanden aan de gang. Geduld is nodig want het venijn zit hem vaak in de staart.

Geen licht te bespeuren

/
Voorafgaande aan de week van Jackson Hole, het mekka van de centrale bankiers van deze wereld, en de oefenweek van de marines van Zuid Korea en de VS, ziet het beursklimaat er alleszins zorgwekkend uit. De risico’s lijken groot!

En de trigger was … Trump

/
En weer was Trump met zijn onbesuisde uitspraken verantwoordelijk voor beweging op de beurs. Maar onderliggend is de trend niet beïnvloed, de reactie die al enige maanden bezig was werd slechts een nieuwe neerwaartse impuls gegeven.

Een klein sprankje hoop

/
Het alsmaar behalen van nieuwe hoogtepunten in de VS door de grotere indices zorgt voor een onterecht hozanna-gevoel bij beleggers. Want in werkelijkheid is het aantal aandelen dat feitelijk een koersstijging laat zien nog maar een klein handje vol.

Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 8 • 31 juli 2017

/
Even leek het er op dat markten zich aan de zomermalaise konden onttrekken, maar het technische beeld van de aandelenmarkten in West-Europa en in de VS, zeker als men dat corrigeert voor de ontwikkeling van de Amerikaanse dollar, isniet hoopgevend. Geduld en liquiditeiten zijn nog altijd het devies.

Weinig hoop voor de komende week

/
De expiratie van afgelopen vrijdag heeft voor een duidelijke verslechtering van het technische beeld gezorgd. De candlepatronen zijn negatief maar moeten nog wel maandag bevestigd worden. Een lagere opening is fout, een lager slot is nog fouter.

De wonderen zijn de wereld niet uit

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (17 juli 2017)…

Het blijft waaien

/
De aandelenmarkten hebben een eerste korte termijn dieptepunt bereikt afgelopen week. Maar de zomer is nog lang en niets wijst er op dat markten al toe zijn aan een hervatting van de bullmarkt van begin dit jaar.

Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 7 • 3 juli 2017

/
Er is een zeer bijzondere beweging aan de gang op de effectenmarkten.…

De wind steekt op

/
Het beeld in Amsterdam lijkt prima in orde te zijn, maar dat staat dan toch in schril contrast tot de ontwikkelingen op veel andere beurzen. Hoe het ook zij, de correctie die al meer dan een maand geleden is ingezet, is nog altijd niet voorbij.

Een koude douche

/
In de aanloop naar de expiratie van afgelopen vrijdag beleefde de AEX Index een koude douche. Is de oververhitting van de markt van dit voorjaar daarmee voldoende afgekoeld?

Nog even de wind in de zeilen (?)

/
Het zou zomaar nog wat positiever kunnen worden maar de risico’s van de aandelenmarkten liggen nog steeds aan de onderkant. Wees dus voorzichtig.

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 6 • 5 juni 2017

/
Het is nu uit Amerika, dat we in het Trump-tijdperk regelmatig…

Wachten op de bijl

/
Er hangt een bijl boven de markt. En als die valt, dan gaat het snel. Wees dus voorzichtig.

Er is niets gebeurd, of toch niet?

/
Inleiding Een flinke tik op en neer is wat de AEX ons afgelopen week voorschotelde. Is dit het begin van de correctie en de slappe zomerperiode?

Drie-en-twintig weken aan de top

/
De wedloop omhoog vertoont meer en meer scheuren. Hoed u voor het negatieve seizoen op de beurs.

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 5 • 8 mei 2017

/
Het was en is een prachtige rally, maar het heeft er alle schijn…

De laatste sprong is begonnen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2 mei 2017) 521,13 Uitbraak omhoog De uitslag van de Franse verkiezingen, hoe zeer die in Europa ook conform de verwachtingen was, heeft kennelijk veel (buitenlandse) beleggers positief verrast, want wereldwijd is zij de aanleiding geweest voor een uitbraak omhoog uit een fase van min of meer zijwaartse correctie.

En de problemen moeten nog komen

/
Er lijkt rust op de aandelenmarkten te zijn, maar schijn bedriegt. Er is een correctie aan de gang en het venijn daarvan zou wel eens in de staart kunnen zitten.

Even afzien

/
Aandelenmarkten staan aan de vooravond van het zwakke seizoen en correcties zijn begonnen. Een kleine opleving is best nog mogelijk, maar de kansen op verdere koersdalingen zijn groter. Tijd om voorzichtig te worden!

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 4 • 10 april 2017

/
De S&P500 Index heeft afgelopen week een derde lager topje…

De reactie is nog niet voorbij

/
Afgelopen week was een positieve voor de beurzen wereldwijd. Maar schijn bedriegt, alleen indices als de Duitse DAX lieten een uitbraak omhoog zien, de rest verkeert nog altijd in een fase van correctie.

Tegenstrijdigheid alom

/
Weer mislukt een plan van president Trump. Ditmaal moest hij zijn plannen om Obamacare te vervangen intrekken. Het zal het nodige vuurwerk opleveren op beurzen die toch al toe waren aan een correctie. Hoe groot zal de schade worden? Afgaande op de grafieken gaan Amerikaanse beurzen hier meer last van krijgen dan de Europese.

Het komt er aan

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (19 maart 2017) 516,24 Een top, op de dag van expiratie(?) En opnieuw mocht de vlag uit, want de doorbraak van de voorgaande week werd in Amsterdam op ondubbelzinnige wijze bevestigd met een nieuwe top, toen de markt afgelopen vrijdag sloot. En als men dan even de ogen dicht doet voor de overtrokken situatie, die nog steeds overal aanwezig is, en men kijkt op oppervlakkige manier naar de grafieken van de AEX Index dan zien deze er zonder meer positief uit.

Een bastion gesloopt

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (13 maart 2017) 511,14 Een top, maar geen All-time High voor de AEX Index Er is in Amsterdam een bastion gevallen. Op 27 april 2015 werd een top gezet op 510,55. Bijna twee jaar later op 10 maart 2017 raakte de index een nieuwe top aan van 514,04 (let op: geen All-Time High want in de week van 13 juli 2007 werd een top gezet van 563 en in de week van 8 september 2000 reikte de AEX Index zelfs tot 703). Ongetwijfeld was de aanjager het bod op AKZO, maar later op de dag deed ook Amerika een duit in het zakje met een prachtig banenrapport waardoor nog een groot aantal aandelen uit de slof schoot.

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 3 • 6 maart 2017

/
De markten zijn nog springlevend. In Amerika werden opnieuw All-Time…

De markt loopt op haar tanden

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (27 februari…

Even afzien

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (12 februari…

De AEX is erdoorheen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (12 februari…

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 2 • 6 februari 2017

/
De eerste veertien dagen met Trump-fratsen liggen achter ons. Als wij hieruit één conclusie mogen trekken dan is het wel dat Trump vol met wilde ideeën zit maar dat de soep om allerlei redenen niet zo heet gegeten wordt als hij door Trump wordt opgediend. Het is nu zaak dat de markt aan dit ongewone gebeuren gaat wennen.

De reactie nadert

/
Overal ziet men in de weegrafieken een mooie witte candle die een uitbraak betekent, behalve bij de AEX Index. De candle is daar ook wel wit maar het is zeker geen uitbraak. Unilever en ook Shell gooiden roet in het Amsterdamse eten. De uitbraak ziet er overigens meer uit als een begin van een nieuwe congestiezone dan als de inzet van een rally.

Rijp voor een adempauze of juist ….

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (23 januari 2017) 485,98 AEX Index versus ASCX Index Markten zijn in reactie, in feite al sinds begin dit jaar en in veel gevallen al sinds medio december. Dat zou kunnen betekenen dat het al weer bijna tijd is voor een volgende stap omhoog. Maar schijn bedriegt.

Nog even genieten

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (16 januari 2017) 488,09 De Call/Put Ratio en de AEX Index Als de Call/Put ratio laag staat dan gaat de markt omhoog. Dit is de waarschijnlijkheid die de Technische Analyse u op dit moment kan bieden. De gedachte is, dat er veel te veel puts gekocht zijn om de markt nog omlaag te kunnen brengen (er is al verkocht, dus er kan niet nog meer verkocht worden). Maar verder gaat het niet.

De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 1 • 9 januari 2017

/
In Amerika werden er afgelopen vrijdag weer nieuwe toppen gezet.…

Wij wensen u een voorspoedig 2017!

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (31 december 2016) 483,17 Waar lag de winst in 2016? Oppervlakkig gezien had U in het afgelopen jaar met uw kaptaal niet in Europa moeten zitten en ook niet in Amerika of Azië.

Een beetje geduld a.u.b.

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (26 december 2016) 482,68 Een adempauze op de aandelenmarkten De AEX Index is vorige week met een koers van 482 tegen de 2/3de Fibonacci weerstandlijn gekomen en tegelijkertijd is hij tegen een groot veld van bodems gebotst dat ontstond toen er in de eerste helft van 2015 7 toppen werden gezet waaronder de top van 510. Daar wordt al lang verlekkerd naar gekeken, maar voorlopig is het nog niet zover want voordat de rally voortgezet kan worden is er eerst een rustperiode nodig, waarin de nodige krachten verzameld moeten worden.

Even uitblazen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (19 december 2016) 477,72 De aandelenmarkt, rust is even nodig voor een gezond vervolg Vergist u zich niet. De reactie heeft zich wel degelijk ingezet ongeacht het feit, dat men hier en daar (zie de AEX Index) toch nog hogere koersen ziet. In de noteringen van de afzonderlijke aandelen is de reactie al duidelijk te herkennen.

En dan eindelijk de doorbraak omhoog!

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (12 december 2016) 469,77 De aandelenmarkt, van misère naar overbought Zo zit de markt in de misère en zo is hij overbought. En dat laatste is nu het geval. Vandaag of morgen zal de reactie dus inzetten. Intussen werd in Amsterdam wel een belangrijk weerstandniveau (op 468) gebroken.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 11 • 5 december 2016

/
En opnieuw hangt er ons een grote onzekerheid boven het hoofd.…

Koude dagen dienen zich aan

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (28 november…

Geen verandering

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (21 november 2016) 450,68 Amsterdam en de AEX Index Het is waar. In Amsterdam steeg de index afgelopen week met 10 punten. Een mooi resultaat, maar daar is toch wel alles mee gezegd. In Amerika zijn de markten duidelijk uitgebroken, daar wordt nu gewacht op een reactie.

Een verdeeld beeld

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (14 november 2016) 440,51 Onzekerheid is altijd slecht voor beurzen De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. En dat spreekwoord geldt, zo werd nu weer eens bewezen, zeker voor beleggers. De S&P500 ging gedurende negen dagen (iets zeldzaams) omlaag uit vrees dat Trump de verkiezingen zou winnen.

Een doodgewone reactie

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (6 november…

Uitbraak van de rente

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (31 oktober…

De maand van calamiteiten nadert haar einde

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (24 oktober 2016) 450,50. Oktober en aandelenkoersen De maand oktober nader haar einde en voor aandelenbeleggers is dat goed nieuws. Oktober is historisch bezien de maand waarin forse koersdalingen het meest zijn voorgekomen. Oudere beleggers zullen zich ongetwijfeld nog “black monday” herinneren,

Onzekerheid en twijfel

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (17 oktober 2016) 450,50. De weerstand van 459 – 460 voor de AEX Index Het zijn nu al weer zeven maanden dat de AEX Index tegen de weerstand rondom 459/460 hikt. Even vloog de markt door dit plafond maar evenzo snel kwam hij er weer onder. Wij zien nog geen reden waarom wij zouden moeten denken, dat hij er een dezer dagen wel definitief doorheen gaat. Er zijn inderdaad enkele positieve indicaties maar er zijn evenzoveel redenen, die wijzen op zwakte.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 10 • 10 oktober 2016

/
De beurs in Amsterdam kruipt omhoog, meer met vallen dan met…

Meer van hetzelfde

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (3 oktober 2016) 452,33. De beurs en september De maand september eindigde in Amsterdam op de daggrafiek zoals hij begonnen was (wij verwijzen naar 2 september). Een mooie witte candle.

Een rustpauze of een begin

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (25 september 2016) 454,48. De weekgrafieken zien er zwak uit De Call/Put Ratio in Amsterdam heeft na de top op afgelopen donderdag onmiddellijk een forse daling ingezet.

De kansen worden iets beter

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (19 september 2016) 439,07. De aandelenmarkten zijn oversold In Amsterdam was de steun van het MA150 niet voldoende om de daling te stoppen. In Amerika sloot de S&P500 de week af met winst. Dit lijkt op discrepantie tussen de twee werelddelen, maar dat is niet zo.

En dat is nog niet afgelopen ….

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (11 september 2016) 463,6. De Amerikaanse beurzen Amerika kreeg het deze week, dat wil zeggen vooral afgelopen vrijdag, zwaarder voor zijn kiezen dan Europa. De S&P500 leverde 2,52% in en de Dow Jones Industrial Index 2,13% tegen een min van 1,44% voor de AEX die 1,44%.

De uitbraak is een feit

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (5 september 2016) 463,6. De beurs in de voorbije week Het kan verkeren. Donderdag werd gekenmerkt door het tweede echec van de poging tot doorbraak in Amsterdam van het 458-niveau. Algemeen werd aangenomen, dat dit de inleiding was tot een terugval.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 9 • 29 augustus 2016

/
Het was vrijdag een mooie dag op de grafieken, maar de werkelijkheid…

Moeilijker tijden worden voorspeld

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (22 augustus 2016) 448,72 Om maar met de deur in huis te vallen. De markten zitten midden in een reactie. Maar tot nu toe voltrekt zich deze reactie in horizontale richting. De indicatoren zijn gedurende die periode al ver gedaald en liggen voor een groot gedeelte onder de nullijn.

De markt oogt vermoeid

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (15 augustus 2016) 454,9 Het was een redelijke week. Maar de berichten, die de indicatoren nu afgeven, zijn niet mooi. In Amerika werden overal nieuwe toppen gezet.

Het kan nog hoger

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (8 augustus 2016) 448,12 De AEX Index Het was uiteindelijk een mooie week. De AEX Index vond zijn steun op het MA200 (437). Daar lag ook de dalende trendlijn, die vanuit het topje in juli van het vorige jaar getrokken kan worden.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 8 • 1 augustus 2016

/
Het aandeel Koninklijke Olie heeft ons deze week de das omgedaan.…

Nog iets naar omhoog

/
Vladeracken Vermogensbeheer komt eenmaal per week met een beurscommentaar waarin zij kort ingaat op de ontwikkelingen op financiële markten in de voorbije week alsmede op de verwachtingen die zij heeft voor de komende periode.

Opnieuw even geduld

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (18 juli 2016)…

Een uitbraak licht nog ver weg

/
Wekelijks publiceren wij een beurscommentaar op maandagochtend. Wij gaan daarbij in op de ontwikkelingen in de voorbije week en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden als men naar de markt op een technische manier kijkt.

Brexit en Italië, recessie of niet?

/
De paniek, die direct na het bekend worden van de uitslag van het Brexit-referendum toesloeg, ebde al snel weg. Maar banken en verzekeraars herstelden niet of nauwelijks. Want met het wegvallen van de onzekerheid rond het referendum kwam het volgende economische probleem in volle wasdom voor het voetlicht: de uiterst bedroevende staat van de gemiddelde bankbalans in Italië.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 7 • 4 juli 2016

/
Stenen vallen harder omlaag dan dat men ze omhoog kan gooien.…

De soep wordt niet zo heet gegeten

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (27 juni 2016) 424,2 Op 16 juni sloot de AEX Index op 418,51. Op Brexit dag was het slot 424,2. De winst van het Remain optimisme werd daarmede voor een groot gedeelte ingeleverd, maar niet meer dan dat. Het verschil zat in de

Nu Brexit lijkt te verliezen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (20 juni 2016) 421,77 Ondanks de dreigende Brexit, maar misschien ook wel omdat de keuze nu zeer aanstaande is, ziet men overal in de daggrafieken mooie candle patronen. Zij variëren van Piercing lijnen, Bullish Engulfings tot Morning Stars.

Het wordt er niet mooier op

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (13 juni 2016)…

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 6 • 6 juni 2016

/
Men mag van het gekkenhuis in Amerika zeggen wat men wil, maar…

Nog even in de euforie

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (30 mei 2016) 450,94 Met een prachtige week waarin de AEX Index steeg van 434,36 aar 450,94 ziet het geheel er volledig anders uit. Maar de markten zijn nog niet eensgezind. In Amerika ziet men de koersen boven het MA50 liggen en dat gemiddelde heeft het MA200 doorschreden.

Zal het dan toch gebeuren?

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (23 mei 2016) 434,36 Na weer een bijna verloren week waarin de AEX Index met veel moeite slechts minder dan één puntje steeg is het geheel er toch beter uit gaan zien. Vorige week reeds was er sprake van aandelen en indexen, die koopsignalen gaven.

Vaarwel indolentie

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (16 mei 2016) 433,52 Over één ding zijn de markten het eens en dat is dat de weekgrafieken er overal negatief uitzien. De daggrafieken vertonen duidelijke verbeteringen met uitzondering van die uit Amerika.

Even tevreden zijn

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (9 mei 2016) 431,32 Het heeft er alle schijn van dat beleggers onzeker zijn geworden want de hoeveelheid aandelen, die verhandeld wordt, blijft in alle markten achter. En dat fenomeen doet zich al enige tijd voor.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 5 • 3 mei 2016

/
"Inflatie is afwezig", zo luidt de boodschap van centrale bankiers en overheden. Maar ondertussen kopen beleggers wel goud, onroerend goed en inflatiebestendige aandelen. Hoe kan dat en wat kan de belegger ermee. De Technische Belegger van deze maand gaat in op vigerende trends op financië;e markten en laat u zien waar het geld zich heen beweegt.

Op zoek naar nieuwe hoogten

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-04- 25) 451,54 Overal hadden wij te maken met een reactie. Maar Tokyo heeft deze al van zich af geschud. De DAX is er net mee begonnen en de overige markten zitten er midden in. Nergens wordt er negatief gedivergeerd.

En toen was er licht

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (18 april…

Misschien een beetje licht

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-04-11)…

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 4 • 4 april 2016

/
Er zijn 7 weken voorbijgegaan sinds de aandelenmarkten op 12…

Er loert gevaar

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (28 maart…

Het hapert

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-03-21) 444,79 Er is in Europa nog nergens sprake van een doorbraak van het MA200. Ook de dalende trendlijn, die getrokken kan worden vanuit de top in juli 2015 is nog niet doorbroken. Beiden vallen praktisch samen.

Een mooie Draghi-Trap

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-03-14) 441,75 Het was een enerverende week waarin Draghi een belangrijke rol speelde. En er, misschien wel deels daardoor, begint zich ook enige discrepantie af te tekenen tussen de landen indexen.

Webinar in samenwerking met Alex Vermogensbank

/
Columnist aan tafel: Gijsbrecht van Dommelen Op uitnodiging…

De gevaren lijken even voorbij

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (7 maart 2016) 437,99 Wij hebben nu gedurende drieëntwintig dagen een mooie markt gezien. De Dow Jones Industrial Index steeg met 7%. De S&P500 deed het iets beter met 10% en de DAX liet een stijging zien van 13%.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 3 • 29 februari 2016

/
De markt vertoont op dit moment alle kenmerken van een Bearmarkt.…

Een beetje rust is nodig

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-02-22)…

Even uitblazen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-02-15) 391,86 Na negen achtereenvolgende dalende candles in de daggrafiek van de AEX Index kwam de draai. En hij loog er niet om. De stijging was nog niet eens zo enorm maar in de daggrafiek (en ook in de weekgrafiek) draaide het gehele beeld.

Het gaat erom spannen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-02-08) 413,94 Het was een slechte week met vijf zwarte candles op een rij. De week was ook teleurstellend vanuit fundamenteel oogpunt, want zowel het banenrapport uit de VS alsmede de olieprijs lieten het afweten.

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 2 • 1 februari 2016

/
De maand januari heeft de boel behoorlijk op zijn kop gezet.…

Een rally in een Bearmarkt

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-01-25) 419,28 De daling van de afgelopen weken heeft de belegger die zich op technische signalen baseert gemakkelijk op het verkeerde been gezet. Maar nu lijkt hij sterk te staan. Niet alleen de indicatoren zijn zich aan het herstellen maar ook de koersen zijn de afgelopen twee dagen omhoog geschoten.

Is het einde in zicht?

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-01-18) 403,57 De markt is oversold. In enkele indicatoren is er nog wat ruimte vanwege de mislukte poging enkele dagen geleden om een uitbraak naar boven te realiseren. De indicatoren zijn overal dalende.

Vooruitzichten voor 2016 – Een opinie

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2016-1-8) Onze…

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 1 • 4 januari 2016

/
De Januari barometer van dit jaar had het goed. Hij gaf de beste…

Hoop doet leven

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-12-28) 444,12 In de Westerse wereld kan men overal spreken van een mooie week. In Azië was de ontwikkeling duidelijk minder, ook al zijn daar in de korte termijn grafieken wel lichtpuntjes te ontwaren.

Waar blijft de kerstrally?

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-12-14) 429,1 Amsterdam laat op dit moment 10 achtereenvolgende zwarte candles zien. Dat zijn er heel veel en dit schreeuwt om een witte. In die 10 dagen daalde de AEX Index met ruim 45 punten. En dat is bijna 10%.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 12 • 7 december 2015

/
Draghi overspeelde zijn hand toen hij suggereerde dat het maandelijkse…

Driemaal is scheepsrecht

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-11-30)…

Kansen keren

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-11-23)…

Wonderen bestaan niet

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-11-16) 453,50 De indexen zijn er niet in geslaagd om de weerstand, die uitging van het MA150, te breken. Alle markten, die deze week aan ons oog voorbij zijn gegaan, laten hetzelfde beeld zien.

Griekse staatsobligaties

/
De toevloed van vluchtelingen via Griekenland naar Europa heeft het economische nieuws in en over Griekenland enigszins naar de achtergrond verdreven. Maar wie de markten actief volgt heeft kunnen zien dat de rente, die de Griekse staat zou moeten betalen als zij nieuwe leningen zou uitschrijven in de afgelopen maanden flink is gedaald. Toch wordt nog altijd een effectief rendement behaald van 7% of meer.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 11 • 9 november 2015

/
Dat de maand oktober een goede maand is om te investeren op de…

Stoom afblazen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-10-30) 462,12 Na een aanvankelijke top van 468,64 daalde de AEX Index vorige week tot een voorlopig dieptepunt van 458,27 op vrijdagochtend. Een daling van 10 punten na een rally van ruim 63 punten (uitgaande van het dieptepunt eind september op 405,01) mag geen naam hebben.

Hij is er nog niet

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-10-26)…

De pullback sluit zich af

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-10-19)…

Even uitrusten

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-10-12)…

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 10 • 5 oktober 2015

/
De maand oktober is volgens de statistiek de beste maand om long…

Er gloort licht

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-09-28) 422,8 Opnieuw was vrijdag de belangrijkste dag van de week. Behalve de Nasdaq en als gevolg daarvan de S&P500, stegen de beurzen overal met forse cijfers.

De stormvlag wordt gehesen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-09-21) 427,32 Optie-expiraties zijn altijd een lastig probleem voor beleggers. Er wordt door commentatoren en handelaren volop gespeculeerd over de “door de markt gewenste” koers van expiratie, maar niemand kent precies de positie van de ander.

Een zwaard boven de markt

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-09-14) 430,23 Afgelopen vrijdag was voor de Europese beurzen een slechte dag. Vorige week schreven wij dat de Europese charts er beter uitzagen dan de Amerikaanse. Daar is nu verandering in gekomen.

Onzekerheid is troef

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-09-07) 432,94 Het algemene beeld is niet dusdanig dat men erg optimistisch moet zijn. Wij schreven afgelopen week dat een hogere opening of een hoger slot van de week een bevestiging zou zijn van de inzet van een Bear-rally.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 9 • 31 augustus 2015

/
De correctie die zich acht dagen geleden inzette, hebben de analisten…

Blijf zitten waar je zit

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-08-24) 442,87 De markten zijn het weer met elkaar eens. De correctie heeft overal toegeslagen met dien verstande dat Japan er totnogtoe redelijk van af is gekomen. De daling van de Dow Nikkei vanuit de voorgaande top bedraagt niet meer dan 4%.

Het wachten is op een witte candle

/
Waar de Amerikaanse beurzen al weken lang achterbleven bij de Europese beurzen sloeg de balans afgelopen week plotsklaps om. Wij daalden hard terwijl aan de overkant de verliezen telkens weer werden ingelopen met als klap op de vuurpijl een positieve dag afgelopen vrijdag in Amerika na een negatieve dag in Europa. Hoe moet dit verder?

Nog weer meer geduld

/
Wekelijks, met uitzondering van de dag waarop wij onze Technische Belegger publiceren, schrijven wij op basis van onze analyses een weekcommentaar dat u hieronder vindt. En vaak, zoals ook dit keer, wijzen wij u er op dat beleggen een zaak van veel geduld is.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 8 • 31 juli 2015

/
Na enkele maanden van relatieve rust, begint de correctie op de aandelenmarkten meer en meer het punt te naderen waarop kleur bekend gaat worden. Gaan wij de rally die begin dit jaar met zevemijlslaarzen koersen omhoog bracht voortzetten of is de correctie nog altijd niet klaar en ligt een volgende daling in het verschiet? U leest er alles over in de editie van augustus 2015 van De Technische Belegger.

Nog even geduld

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-07-27) 490,04 Er is op dit moment een duidelijke discrepantie tussen Europa (en Japan) enerzijds en de Amerikaanse markt anderzijds. Amerika ziet er veel slechter uit dan Europa.

Overbought

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-07-20) 500,43 Het voorlopige einde van de Griekse soap gaat voor rust zorgen en dat is waar de markten op wachtten. Niet dat er geen andere onruststokers zijn. Heel zeker wel, er is nog steeds de Chinese economie, de oorlog in Oekraïne is nog niet afgelopen, de oliemarkt is nog een probleem en in de VS staat een renteverhoging voor de deur.

Nee is ja

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-07-13) 481,39 De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De Griekse regering lijkt bezig te zijn met het beantwoorden van het “Nee” van de uitslag van de stemming met een echt en serieus “Ja”. Gekker kan het niet zo zult u zeggen.

Smokkeltijd

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-07-06) 465,18 (opening) Wij hebben ditmaal, met het schrijven van ons blog, gesmokkeld. Normaal gesproken baseren wij ons beurscommentaar op de slotnoteringen van de vrijdag voorafgaande aan publicatie.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 7 • 29 juni 2015

/
Terwijl wij bezig waren met het schrijven van deze Technische…

En nu gaat het omhoog

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-06-22) 475,43 De Griekse soap zal deze week tot een einde komen. Niet dat Griekenland dan plotseling een voorbeeldig land zal zijn geworden, dat geen strapatsen en geen streken meer uithaalt, maar het zal Europa zijn dat zich terugtrekt dan wel een gehoorzaam Griekenland verder helpt om uit de ellende te komen.

Geen Feta kaas meer?

/
Griekenland was het probleem, maar in de Technische Analyse zag men bij de AEX Index het MA100 als spelbreker. De Griekse tragedie ging plotseling dan toch weer door. Het wachten is op de dag dat de financiële markten er genoeg van hebben en het als een "fait accompli" accepteren, dat Europa zowel als Griekenland beter af zijn als er afscheid genomen wordt van elkaar binnen Euroland of als Europa aan de Griekse gepensioneerden een cadeautje uitdeelt.

Dit duurt niet lang meer

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-06-10)…

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 6 • 1 juni 2015

/
De uitbraak zoals die was aangekondigd door de indicatoren kon…

Een bevestiging moet nog komen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-05-25) 501,89 Er is een gerede mogelijkheid dat we even een terugslag gaan zien op de effectenbeurzen. De DJIA tipte afgelopen week even aan een nieuwe top op 18.351 maar is nu bezig met een pull back naar de dalende weerstandlijn waaruit hij onlangs is uitgebroken.

Uitbraak verwacht

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-05-18) 490,96 Het goede nieuws vindt men vandaag in de AEX Index. Deze staat hoogstwaarschijnlijk op het punt een uitbraak omhoog te gaan laten zien. En deze uitbraak zal de AEX Index naar een nieuwe top brengen.

Weer omhoog

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-05-11) 490,79 De rollen zijn weer volledig gekeerd. De olieprijs stijgt weer, de rente is weer gaan dalen, de dollar heeft zijn stijging herpakt en de aandelenkoersen laten vele, vele koopsignalen zien. Dit laatste geldt ook voor de indexen.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 5 • 4 mei 2015

/
Het ongelooflijke gebeurde. Men zag het optreden van reacties…

Bijna, maar .........

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-04-27) 504,01 Wij gaan in Amsterdam nu de vierde week in van een fase van consolidatie die begon met het plaatsen van een top op 510,37. De AEX Index heeft in die periode al eenmaal een bodem aangetikt van net boven 493 en het zou ons niets verbazen als dat nog een tweede keer gaat gebeuren.

Een tegenslag

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-04 -20) 495,03 Het was een forse klap, die afgelopen vrijdag werd uitgedeeld. Volgens de algemeen eensgezinde commentaren was het de onzekere situatie van Griekenland, die de markt in beweging bracht, maar ditmaal naar beneden.

Nieuwe toppen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-04 -13) 507,17 De markt is in de afgelopen week uitgebroken. De reactie is uiteindelijk kort gebleken (in Nederland slechts 9 handelsdagen) en hij ging niet diep. Er is daarom nergens een herstel tot normale verhoudingen opgetreden.

De beurs wankelt

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-04 -07) 492,38 In de Technische Belegger van afgelopen week zijn wij ruim en naar onze mening voldoende ingegaan op de vele negatieve conclusies, die een aantal indicatoren op dit moment oplevert.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 4 • 30 maart 2015

/
In de jaren dat er in Amerika een QE-programma werd uitgevoerd,…

Hoedt u voor de expiratiedag

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-03-23) 499,12 Technisch gezien moest de markt reeds lang in een reactie zitten, maar de markt is het daar zelf blijkbaar niet mee eens (en die heeft altijd gelijk). Afgelopen vrijdag kwam de AEX Index zelfs met een nieuwe top van 500,66.

De afwijkingen van het gemiddelde zijn extreem

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-16-09)…

Wij geven het niet lang meer

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-03-09) 489,84 De Amerikaanse belegger besloot vrijdag massaal zijn aandelen te verkopen. Tegelijkertijd gooide hij de edele metalen op de markt en verkocht hij zijn Treasuries. En al het geld, dat hierdoor vrijkwam, stuurde hij voor een groot deel naar Europa, waar de beurzen onder dit geweld nieuwe toppen bleven zetten.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 3 • 2 maart 2015

/
Reeds vorige maand schreven wij over de overbought situatie op…

De trein nadert het station

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-02-23) 469,85 Het probleem Griekenland is even naar de zijkant gemanoeuvreerd en het dreigende zwaard boven Euroland is voorlopig in de schede opgeborgen. De beurzen hebben zich gedurende deze moeilijke tijd opvallend goed gedragen.

De markt blijft overspannen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-02-16)…

Kansen op daling stijgen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-02-09) 454,69 Onze conclusies: Korte termijn: reactie aan de gang Middellange termijn: verdeeld tot positief Lange termijn: verdeeld tot positief NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen De markt is nog steeds zeer verdeeld. Amerika is in een kortstondige stijging geraakt, maar van een uitbraak is (nog) geen sprake. Europa is bezig met een reactie welke tot nu toe zijdelings ging, maar waar de kansen op een daling stijgende zijn. Een van de meest opvallende feiten is, dat het aantal uitstaande puts in Nederland sterk stijgende is.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 2 • 2 februari 2015

/
De bomen groeien niet tot in de hemel. Dit is een waarheid als…

Wachten op de trigger

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-01-26)…

Korte termijn oververhitting

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-01-19)…

Een mislukte poging

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2015-01-12) 415,59 Het heeft er alle schijn van dat de uitbraakpoging van afgelopen donderdag mislukt is. De daggrafieken waren positief en de weekgrafieken zagen weer stijgende indicatoren. Maar tegen dit herstel is vrijdag dan een duidelijk “nee” gezegd.

De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 1 • 5 januari 2015

/
Als u in het jaar 2014 uw geld in Europa had belegd dan had u…

Beurscommentaar: Een witte kerst

/
De aandelenmarkten maken zich op voor een rustig, maar positief slot van het jaar, zo lijkt het. De week is kort, er zijn maar weinig beursdagen, maar de ondertoon is goed. Het was een korte pijn. En niet alle beleggers kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De AEX Index verloor in zeven dagen tijd 43 punten ofwel 10%. Maar drie dagen daarna stond hij alweer 29 punten hoger. Alleen de actieve korte termijn beleggers konden van deze hevige en korte reactie profiteren.

En dat houdt nog even aan

/
Na de forse daling van afgelopen vrijdag ziet het er niet meer naar uit dat het een vrolijk kerstfeest gaat worden op de beurs. De week sloot op 406,17 en liet daarmede een val zien van meer dan 4%. Wij moeten ver teruggaan om iets dergelijks te zien. In 2011 was het nog erger. De AEX Index viel daarmede door een sterke steunzone rond 408.

Beurscommentaar: Het houdt een keer op

/
Mean Reversion betekent dat de markt te ver van zijn gemiddeldes af is geeken. Het wordt tijd voor terugkeer naar het gemiddelde. In ons wekelijkse beurscommentaar leest u er alles over.

De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 12 • 1 december 2014

/
Het is geen goed nieuws dat wij u vandaag brengen. De beurzen…

Beurscommentaar: De muziek op weg naar huis

/
Na een flinke stijging mag het niemand verwonderen dat wij voorzichtiger worden. Aan alle kanten verschijnen momenteel verkoopsignalen in de grafieken. Het wordt tijd voor minstens een kleine reactie, een reactie diemoet gaan uitmaken of wij begonnen zijn met een nieuwe stijging of dat juist de volgende opwaartse gold ten einde is en de markten weer opnieuw de weg omlaag zullen inslaan.

De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 11 • 3 november 2014

/
Afgelopen week bereikten veel beurzen een nieuwe All-Time-High. Maar, zoals wij een maand geleden al lieten zien, doorbraken tot nieuwe hoogtepunten betekenen niet prsé dat een weg omhoog zal wroden gecontinueerd. En ook nu ziet het er op de korte termijn niet goed uit, terwijl de langere termijn al maanden lang grote vraagtekens stelt bij de huidige rally. In de voor u liggende editie van onze nieuwsbrief zetten wij onze verwachtingen voor de komende maand op een rij.

Beurscommentaar: Hoever zijn we eigenlijk?

/
De beurs heeft een goede week achter de rug, maar de weekgrafieken zijn nog niet gedraaid. Toch kan dat nog komen want op de korte termijn is nog voldoende ruimt beschikbaar in de indicatoren. Deze rally lijkt nog niet ten einde te zijn.

Beurscommentaar: Het goede seizoen dient zich aan

/
De lente lijkt te zijn aangebroken op de beurzen. Indicatoren zijn zwaar oversold en overal beginnen koopsignalen zichtbaar te worden. Is het tijd om te kopen?

Beurscommentaar: Het is bijna afgelopen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-10-13:…

Beurscommentaar: Hoedt u voor de Pullback!

/
Belangrijke technische top- en bodemformaties laten na de uitbraak vaak een terugkerende beweging richting het punt van uitbraak zien. Er ontstaat dan valse hoop bij beleggers als zou de uitbraak niet legitiem zijn. Maar de pullback kan ook het begin van een tegengestelde beweging zijn.

De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 10 • 29 september 2014

/
De recente top in de AEX Index lijkt uit te lopen op een Bull Trap, een valse doorbraak die direct daarna gevolgd wordt door een forse daling. Het is alsof de aandelenmarkten de belegger op het verkeerde been zetten door een nieuwe top te laten ontstaan, die door veel beleggers als koopsignaal wordt ervaren, om direct daarna het optimisme te logenstraffen. Hoe het verder moet leest u in deze editie van ons nieuwsblad.

Beurscommentaar: Een Bull Trap?

/
Het onafhankelijksheidsstreven van sommige Schotten heeft de markten in haar greep. Maar de reacties waren niet eenduidig. Alles wijst er op dat het bezig van de zaak het einde van het vermaak is. En dat betekent dat de markten rijp zijn voor een correctie zo lijkt het.

Een perpetual van ASR

/
(publicatiedatum: 18 september 2014) Bijna twee jaar geleden…

Beurscommentaar: De reactie in volle gang

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-09-15:…

De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 9 • 8 september 2014

/
Een van de belangrijkste momenten waarop een markt een reactie…

Beurscommentaar: Een einde aan de rally loert

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-09-01:…

Beurscommentaar: Een mogelijk einde aan de rally

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-08-25:…

De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 8 • 11 augustus 2014

/
Voor u ligt de uitgave van De Technishe Belegger van 11 augustus 2014. In onze nieuwsbrief verwoorden wij onze middllange en lange termijn visie over trends in de aandelenmarkten, rente, dollar en grondstoffen als goud en olie.

Het komt eraan

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-08-04:…

Nog geen koopsignalen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-07-28:…

De markt is verdeeld

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-07-21:…

Beurscommentaar: Hoe diep zal dit gaan?

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-07-13:…

Beurscommentaar: Wij blijven negatief

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-07-07:…

De Technische Belegger • Jaargang 20 • Nr 7 • 30 juni 2014

/
De VIX is een van de indicatoren die momenteel een duidelijke waarschuwing geeft. De volatiliteit van de markt is erg laag en dat eindigt vrijwel altijd in scherp daldne markten met een flinke toename van de VIX tot gevolg. In onze nieuwsbrief van juli vertellen wij u er meer over.

Beurscommentaar: Dan wordt het een weekje later

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-06-23:…

Beurscommentaar: Het gaat nu even omlaag, bergafwaarts

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-06-16:…

Beurscommentaar: De boog staat strak gespannen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-06-09):…

Beurscommentaar: Uitputting alom

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-05-26):…

Beurscommentaar: Het risico zit aan de onderzijde

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-05-16):…

Beurscommentaar: Het gaat vriezen of dooien

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-05-05):…

Beurscommentaar: We gaan nog een keer omlaag

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-04-26):…

Beurscommentaar: Mooi maar kort durend

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-04-22):…

Beurscommentaar: Nog even doorbijten

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-04-14):…

Beurscommentaar: Het is weer afgelopen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-04-07):…

Beurscommentaar: Vergeet niet te oogsten

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-03-24):…

Beurscommentaar: Bijna alle wensen vervuld

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-03-17):…

Beurscommentaar: Een katapult in de maak?

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-03-03):…

Beurscommentaar: Technische verwarring

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-02-24):…

Beurscommentaar: De eerste vermoeidheidsverschijnselen

/
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-02-17):…